Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 6b4a98327f1f4e43d04788661b944e4f

Svar til Dag Frode Gulsrud

Det ser ut til at Gulsrud nesten er mer opptatt av at tilhørerne ikke kom til orde i et åpent orienteringsmøte for formannskapet den 11. mai enn av selve saken om skolestrukturen. Selv om Gulsrud ikke var tilstede i det nevnte møtet, gjør han likevel et stort nummer ut av dette både i innlegg og epost til meg og andre.

Jeg vil derfor informere litt om møtet og om ordningen med publikums spørrekvarter. Publikums spørrekvarter ble innført av Lier kommunestyre for mange år siden. Ordningen praktiseres i kommunestyrets møter og i ordinære hovedutvalgsmøter, det vil si møter som ledes av utvalgsleder og hvor utvalgene behandler og gjør vedtak i saker.Ordningen blir annonsert for de møtene hvor den gjelder.

Møtet den 11. mars var et orienteringsmøte for formannskapet i rådmannens regi. Orienteringen gjaldt rapportene om skolestruktur og omsorgsstruktur i Lier kommune. Dette er utredninger som formannskapet selv har pålagt rådmannen å fremskaffe. Møtet var annonsert uten publikums spørrekvarter. Hvis Gulsrud hadde vært tilstede, ville han ha hørt at dette var et rent orienteringsmøte, at det ikke var behandling av saker eller ble fattet beslutninger, og at møtet ikke ble ledet av meg som utvalgsleder, men av rådmannen.

Grunnen til at møtet ble annonsert som et åpnet møte for formannskapet, var at publikum og presse også skulle ha anledning til å høre orienteringen. Kommunen har tidligere blitt kritisert for ikke å ha annonsert et tilsvarende orienteringsmøte om samme tema. I møtet den 11. mai gjorde jeg publikum oppmerksom på at de er velkomne med spørsmål og meningsytringer i formannskapets ordinære møte den 25. mai.

Forrige artikkel:FotoutstillingNeste artikkel:Lier-nett kommer til å forsvinne snart!
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode