Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: b73c5f0839ea846391cb11e4f6016d7e

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Her er innlegget som Knut Røssum holdt da saken om konkurranseutsettin av renholdet i Lier kommune:

Da jeg leste Drammens Tidende på lørdag ble jeg litt forundret over gruppelederen i Høyre.Der han mente de at de ikke bryter noen avtale med dem som nå sitter nederst i salen her.

Gruppelederen i Høyre mente rådmannen trenerte saken.
I melding nr. 51/2008 i desembermøtet var det en klar gjennomgang av status for renholdet både i egen regi og for det som var konkurranseutsatt.

Det at gruppelederen til Høyre ikke leser meldinger kan ikke lastes rådmannen.

Det kom frem i meldingen at konkurranseutsetting ikke er uproblematisk.

Sitat fra meldingen: Renholdet med ISS som operatør startet 1.1.06 og det første året begynte veldig bra, og alle parter/brukere var fornøyd med kvaliteten de leverte. Kvaliteten begynte å falle etter hvert som det ble foretatt kontroller på de ulike skolene. Brukerne var misfornøyde, avviksmeldingene ble hyppigere. Sykefravær og omorganisering internt i ISS førte til svak styring fra teamleder som hadde Lier kommune. Fremdriftsplaner som ISS og Lier kommune var blitt enige om på de månedlige driftsmøtene ble ikke fulgt.

Brukerundersøkelser som ble foretatt i denne perioden, viste et lavere score på renholdet kontra Lier drift miljøservice renhold. Sitat slutt.

Dette er grunnen til at Lier kommune ikke valgte å forlenge kontakten med ISS.

Etter en grundig gjennomgang fra rådmannen om status for renholdet i regi av Lier drift tilrådde rådmannen å videreføre dagens ordning. Jeg kan ikke huske at det var noe motstand mot dette.

Ca 95 % av kostnadene ved drift av renholdstjenestene er knyttet til lønn og pensjon. Vi vet også at Lier Drift sine renholdere er minst like effektive som de private.
Så det eneste stedet de private kan ta ut overskudd er gjennom dårligere lønn og pensjon. Det er den enkelte renholder som må betale regningen.

Så isteden for at den enkelte renholder har en anstendig lønn og pensjon. Vil dette bli tatt ut som utbytte og som regel havne i lomma på noen som kanskje ikke trenger det like godt som lavtlønte renholdere.

Det ble stilt noen spørsmål fra renholderne før møtet som de ikke fikk noe ordentlig svar på.

Så derfor vil jeg spørre ordfører, hvorfor noen av dere her i dag vil fatte et vedtak som betyr at dere i realiteten ønsker å frata de lavest lønte i Lier kommune, pensjonen sin og gi dem en lønnsreduksjon.

Ei gruppe arbeidstagere som lojalt har fulgt opp alle krav og pålegg vi som arbeidsgivere har pålagt dem.

Dette er ei gruppe som har stor faglig dyktighet. Det er mange som har tatt fagbrev innen renhold. Noe som igjen fører til bedre vedlikehold, som igjen fører til lavere vedlikeholdsutgifter på sikt.

Dette er også ei gruppe som kan vise til en stadig synkende tendens når det gjelder sykefravær gjennom systematisk arbeid med sykefraværet. Dette kommer hele samfunnet til gode.


Til oss i kommunestyret, ordfører
:
Vi må stille oss selv spørsmål om hva slags arbeidsgiverpolitikk vi vil føre.

Skal vi ha en politikk hvor vi ber om resultat og omstilling?

Når dette innfris, skal vi da si at det ikke er bra nok.

Da synes jeg vi har en uforutsigbar arbeidsgiverpolitikk for de ansatte i kommunen. Dette er et kraftig signal til andre ansatte i kommunen om at vi ikke er til å stole på.

Forrige artikkel:Vi besøker Liers spisesteder: By the WayNeste artikkel:Julegrantenning Kraftkollen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 15. desember 2010 02:21: Er dette sant?
Noen lyser gjennom sitt fravær i kommentarfeltet her...
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode