Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Pressemelding fra Lier drift

Brukerundersøkelse for Vegvedlikehold samt Vann- og avløpstjenester i Lier kommune 2005.

De gode tilbakemeldingene i forhold til vannforsyning har vi fått på innbyggernes oppfatning av stabilitet, klarhet, smak og trykk. Dette er de samme forhold som tidligere skårer godt. Ut fra dette tolker vi at innbyggerne i Lier er fornøyd med det vannet de tapper i springen.

Undersøkelsen viser også at vi som tidligere har betydelige utfordringer knyttet til informasjon rundt vannforsyningen, og da spesielt til rettigheter og plikter for abonnenten ved avbrudd i vannforsyningen. Videre er det ingen overraskelse at prisen på vann- og avløpstjenester kommer dårlig ut. Dette kan henge sammen med manglende informasjon på hvilke kostnader som dekkes via vann- og avløpsgebyrene.

For vegvedlikeholdet har vi fått lav skår på informasjon om hvilke standarder/kriterier som gjelder. Disse resultatene er sammenfallende med tidligere resultater og viser at vi har en informasjonsutfordring foran oss. Utbedring av grusveier og støvdemping er også områder som kundene er mindre fornøyd med, selv om fornøydheten har økt siden siste undersøkelse. Dette viser at vi er på rett vei, men fortsatt må prioritere dette fremover.

Igjen er opptreden til driftspersonalet det området som får høyest skår i undersøkelsen. I tillegg er innbyggerne generelt godt fornøyd med vedlikehold av trafikkskilt.

Når innbyggere, kunder og interne blir spurt om totalinntrykket av Lier drift får vi den samme skåren som i 2003. Det viser seg altså at vi er stabile og kan bygge videre på det vi allerede jobber med. Vi ser hele tiden fremover og ønsker å bli en bedre leverandør av tjenester og service. Neste brukerundersøkelse for vegvedlikehold samt vann- og avløpstjenester er i 2007.

Lier drift formulerer i disse dager resultatavtalen for 2006. Der vil resultatene fra brukerundersøkelsene bli brukt for å iverksette tiltak og prosesser med sikte på å bli en bedre leverandør av bygningstjenester. Vi håper at neste undersøkelse vil vise oss at vi fortsatt er på vei mot dette målet.

Brukerundersøkelse for bygningsdriften 2005

Resultatene fra brukerundersøkelsen til Lier drift 2005 er nå klare. Vår viktigste suksessfaktor er våre medarbeideres evne til å opptre på en profesjonell og hyggelig måte. Det er derfor gledelig å kunne melde at blant våre interne kunder er det driftspersonalets fremtreden som får den beste skåren.

Tanken bak våre brukerundersøkelser er at vi skal få de nødvendige tilbakemeldingene fra våre kunder, slik at vi kan fokusere innsatsen mot problemområdene. Dette er fjerde gang vi gjør denne undersøkelsen og 250 spørreskjemaer ble sendt ut til totalt 45 driftsenheter i Lier kommune. Vi fikk inn 125 svar og oppnådde dermed en svarprosent på 50. Lier drift ønsker med dette å takke de som tok seg tid til å fylle ut skjemaene.

På grunn av overgangen til bestiller – utfører for miljøservice /bygningsdriften har vi lagt til noen spørsmål i forhold til bestiller - funksjonen. Utviklingen i de neste brukerundersøkelsene vil vise om bestilleren klarer å nå sine mål. På grunn av overgangen til bestiller – utfører vil vi følge opp med en ny brukerundersøkelse allerede i 2006.

Av områder med klart forbedringspotensialet har vi forhold rundt inngangspartier for alle kommunale bygg. Dette kan være feiing, rydding og renhold generelt. Resultatene tyder videre på at informasjon og kommunikasjon fra ledelsen i Lier drift ikke blir oppfattet som god nok.

Utviklingen fra 2003 og frem til i dag viser at kundene er mer fornøyd med hvor raske vi er til å strø og feie foran inngangspartier, men at de er mindre fornøyd med hvor raskt vi måker snø på parkeringsplasser. Renhold av gulv i skoler, barnehager, institusjoner og administrative bygg oppnår også noe lavere skår enn tidligere.

Når interne kunder blir spurt om totalinntrykket av Lier drift får vi den samme skåren som i 2003. Det viser seg altså at vi er stabile og kan bygge videre på det vi allerede jobber med. Lier drift formulerer i disse dager resultatavtalen for 2006. Der vil resultatene fra brukerundersøkelsene bli brukt for å iverksette tiltak og prosesser med sikte på å bli en bedre leverandør av bygningstjenester. Vi håper at neste undersøkelse vil vise at vi fortsatt er på vei mot dette målet.

Vi takker alle som har vært med å svare på vår undersøkelse!
Trafikk

Flere saker fra arkivet

Pleie og omsorg under landsgjennomsnittet

Ved 6 av 9 pleie- og omsorgsvirksomheter i Lier ligger tilfredsheten under landsgjennomsnittet. Nøstehagen bo- og omsorgssenter (bildet) ligger på landsgjennomsnittet. Bare to av de ni målte virksomhetene ligger over.

Spyling av vannledningsnettet på Tranby

I uke 36 og 37 vil Lier Drift foreta spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet i Tranbyområdet. Spylingen vil i hovedsak skje om natten. Dette gjøres for å sikre god vannkvalitet.

Provosert av arroganse

En av Liernetts lesere mener det er kapitalismens krefter som råder ved Everket, og at det ikke er en lokal servicebedrift. Lier Everk svarer her på kritikken.

Sexmeldinger og paparazzifotografering del av mobilhverdagen

En ny undersøkelse avdekker bekymringsverdige forhold ved norske mobilvaner i Buskerud. Nå ber NetCom folk om å ta større ansvar for vern av egen person.

Lier kommune svarer godt

Lier kommer på tredjeplass, bare slått av Bærum og Drammen, i en landsomfattende undersøkelse av håndtering av henvendelser fra publikum.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Lierelva renere enn før?

Resultatene viser at det ikke er økt forurensning på strekningen fra Bilbo til Hegg, sier Nina Alstad Rukke, miljørådgiver i Lier kommune.

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak

Godtar kommunen at folk sulter seg til døde?

Det spørmålet reiser Nina E. Johnsen (V) til Ordføreren i tirsdagens kommunestyremøte

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Mer «Cloud Computing» i Lier

IKT-leverandøren NetSolution i Lier ekspanderer og kjøper opp Asker-selskapet exeVision. Kjøpet begrunnes med en klar strategi innenfor den såkalte nettskyen.

Uakseptabel lav oppklaringsprosent av vinningskriminalitet

Vinningskriminaliteten dominerer det totale kriminalitetsbildet, men er de minst oppklarte lovbruddene. I 2010 utgjorde vinningskriminalitet 59 % av all anmeldt kriminalitet, mens oppklaringsprosenten er på bare 16,6 %. Buskerud ligger noe under landsgjennomsnittet på oppklaringer.

- KrF støttespiller for vanstyre

Bård E Strand og Arbeiderpartiet går i mot helgestengning av Lierhallen som Høyre. Ap får støtte av Frp.

Sylling Ysteri - kapittel 3

Kap. 3 Avsluttende del

Glade for lite snø

Etter å ha overskredet budsjettet for brøyting i fjor, sparer Lier kommune store beløp på en snøfattig vinter i år

Vil endre kommuneplanen

Lier AP vil ha mer lokalpolitisk styring

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Bakterier i drikkevannet

Lier Drift melder at det er oppdaget koliforme bakterier på en kommunal vannledning i Nordalområdet.

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Rådmannens hestekur

Skolen får spare så det svir.

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Liernett - fra 1.0 til 4.0

Nettavisen du nå leser er Liernett 4.0. Fra Liernett 1.0 til Liernett 3.0 skjedde det store endringer på flere områder, mens det ved overgangen til 4.0 i 2009 knapt var endringer som var synlige for den vanlige leser.

Ingen mishagsytringer

Nina K. Martinsen og Åse Bryn ved Hegg skole, en av de 194 ansatte som streiker i Lier kommune, satt streikevakt i dag --

Må koke vannet inntil videre

Kommunen ber rundt 35 husstander samt Borgestad barnehage og Nordal skole om å koke vannet etter at det er funnet bakterier i drikkevannet.

Miljøfyrtårnet Lier Drift

Slik skaper vi overskudd.

Asker er flyttet ned - Liungen kan få toppserieplass

I dag ble det endelig avgjort at Asker mister plassen i toppserien fotball kvinner. Dette kan åpne for Liungen som mistet plassen i fjor.

Viser samfunnsansvar

Post, bank og lokalbutikk i ett, dermed er også bank i butikk en realitet i Sylling igjen etter mange års fravær av banktjenester i Øvre Lier

Regjeringen redder Lier-flertallet ut av uføret

Regjeringen har lagt frem et opplegg for å sikre økt kvalitet på vedlikehold og nybygg av skoler og svømmehaller. Rentekostnadene for en del av investeringene v (...)

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Lesertall for Liernett

Hvor mange leste egentlig Liernett i 2007?

Bli med på registrering av viktige kulturminner!

Lier kommune vil i år gjennomføre nyregistrering og vurdering av kulturminner i Lier, og innbyggerne inviteres av kulturkontoret ved Ingeborg Rivelsrud til å bidra

Hva nå Lier kommune?

Lier kommune og leietaker for toget har inngått forlik etter snart to års tvist, og i mellomtiden har det grodd godt rundt togsettet på Lier stasjon

Får støtte av ordføreren

Forskjellsbehandling av politiske partier, mente Frp s Bjørg Myran, som ikke kunne møte beboerne ved Liertun før valget --

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

100 nye parkeringsplasser ved Eggevollen

Lier kommune har opparbeidet rundt 100 nye parkeringsplasser langs Eikseterveien

Vildmarkskamp på Martinsløkka

Lier kommune og Eiksetra arrangerer Vildmarkscamp i høstferien. Alle barn fra 6. klasse til 10. klasse kan delta.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

Vegvesenet: Fartsmålingene er ikke nøyaktige

Det er umulig å få til helt nøyaktige målinger, men effekten av tavlene er god, sier Vegvesenet.

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Aksjon mot dyr halleie

De unge håndballspillerne i Sylling har nå sendt brev til Idrettsrådet for å legge press på politikerne --

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Full fart på Sylling stadion

- og fornøyde deltakere i alle klasser under årets Kanada Rundt

Ligger godt an til å nå målet

- Det er godt å vite at vi fortsatt har mye å gå på, sier St Hallvards trener Anders Ruud Gundersen etter gårdagens kamp.

Nær 3000 i streik

Men ingen i offentlig sektor i Buskerud er foreløbig tatt ut ---

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Trollbandt publikum nok en gang

UKM-publikumet ble imponert over sangfulgen Martine Rønning (10) fra Lierskogen i fjor. I år var hun tilbake i aulaen på St. Hallvard vgs.

Overtar drift og ansvar?

En viktig sak for Lier IL vedrørende utvikling og drift av Tranby Idrettspark kommer opp som sak i planutvalget tirsdag.

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Best i lesing og matte

Resultater fra Nasjonale prøver viser at Liers åttendeklassinger skåret best i Buskerud

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

En milliard i skatt

10 542 liunger får tilbake, mens 2 075 må betale restskatt. Totalt betalte vi en snau milliard i skatt i fjor.

Bygger kulturhus i Latvia

I all hemmelighet bidrar forretningsmannen fra Lier med nærmere 80 millioner til Liers nye kulturhus.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

LOs sommerpatrulje i Buskerud

For 22 år på rad vil LOs sommerpatrulje informere unge arbeidstakere om deres rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Irriterte renholdere sier nei til konkurranseutsetting

- Noen som har en svak fornemmelse av at det er penger å spare, setter renholdernes arbeidsplasser på spill. Slik kommenteres formannskapets innstilling til kommunestyret om konkurranseutsetting av renhold.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Opp- og nedturer

- Jeg har jobbet mye med skytingen i år og opplever fremgang, men har fortsatt mye å gå på, sier liungen Anders Brun Hennum som oppnådde stafettsølv i junior-VM for to år siden.

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Lier nesten på topp

Elevene fra Bærum fikk flest poeng med seg fra ungdomsskolen i fjor. Elevene fra Lier kommer rett bak, men må se seg slått av elevene fra nabokommunen Hole.

Miljøbløff eller virkelighet?

Lier Everk garanterer at all strøm de leverer kommer fra ”de reneste fornybare energikilder”. Men stemmer det?

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.

Feiende flott til påske

Lier drift har som mål å feie alle skoleplasser og de fleste gangstier før påskehøytiden.

Vedtak som forventet

Styrelederne Vivi Becher i Spabra og Christian Aakermann i Liungen kan feire at Stoppen Sportsklubb blir den nye fotballklubben i Lier

Positiv utvikling - flere tar bussen i Lierområdet

- Busstilbudet i Lierområdet benyttes mer og mer. De første ni månedene i år viser en svært positiv utvikling, forteller driftssjef i Nettbuss Ole Engebret Haugen.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Sweden Rock Festival 8.-10. juni 2006

Sol, sommer og øl, men viktigst av alt; masse god musikk! Vi har vært på Sweden Rock Festival 2006!

Lier Volleyballklubb herrer elite – Til kvartfinale i NM

Lier vbk videre til kvartfinale etter seier mot OSI.

Brannfare nyttårsaften 2006

Manglende snødekke på hustak, verandaer og i naturen generelt krever ekstra oppmerksomhet rundt bruk av fyrverkeri i år.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Lierdagene med miljøprofil

Cabriolet må vike plass for hest og kjerre, og det samme må Playboy og våpen

Pressemelding fra Sylling IF, hovedstyret

Sylling IF´s hovedstyre er av den oppfatning at oppslagene i Drammens Tidende lørdag 11.10 og på Lier-Nett 13.10 om forholdene i foreningen savner forankring i de faktiske forhold og på en feilaktig måte skaper inntrykk av en idrettsforening i krise. Det er ikke tilfellet. Tvert i mot er Sylling IF inne i en svært positiv utvikling, med ny hall og stor aktivitet i alle undergruppene.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Mer boligbygging i Lier?

Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund mener at økt boligbygging er det mest effektive virkemiddel mot de høye boligprisene. Høyres Søren Falch Zapffe svarer her på utfordringen.

Lier i dopguide på nett

Internasjonalt nettsted gir hasjrøykende turister informasjon om mulighetene for å bli "høy" i Lier

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Liers eldste nettsted?

Forrige mandag feiret det lokale nettstedet Sylling.no 10 år

Kanada Rundt 2006

Øystein Mørk fra Tranby vant årets Kanada Rundt

Sterk fjerdeplass til Sylling

Nummer fire i førstedivisjonsturnering med for få spillere på banen