Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 73a5f1b894091a0e31c954e4f8f6f8d7

Pressemelding fra Lier drift

Brukerundersøkelse for Vegvedlikehold samt Vann- og avløpstjenester i Lier kommune 2005.

De gode tilbakemeldingene i forhold til vannforsyning har vi fått på innbyggernes oppfatning av stabilitet, klarhet, smak og trykk. Dette er de samme forhold som tidligere skårer godt. Ut fra dette tolker vi at innbyggerne i Lier er fornøyd med det vannet de tapper i springen.

Undersøkelsen viser også at vi som tidligere har betydelige utfordringer knyttet til informasjon rundt vannforsyningen, og da spesielt til rettigheter og plikter for abonnenten ved avbrudd i vannforsyningen. Videre er det ingen overraskelse at prisen på vann- og avløpstjenester kommer dårlig ut. Dette kan henge sammen med manglende informasjon på hvilke kostnader som dekkes via vann- og avløpsgebyrene.

For vegvedlikeholdet har vi fått lav skår på informasjon om hvilke standarder/kriterier som gjelder. Disse resultatene er sammenfallende med tidligere resultater og viser at vi har en informasjonsutfordring foran oss. Utbedring av grusveier og støvdemping er også områder som kundene er mindre fornøyd med, selv om fornøydheten har økt siden siste undersøkelse. Dette viser at vi er på rett vei, men fortsatt må prioritere dette fremover.

Igjen er opptreden til driftspersonalet det området som får høyest skår i undersøkelsen. I tillegg er innbyggerne generelt godt fornøyd med vedlikehold av trafikkskilt.

Når innbyggere, kunder og interne blir spurt om totalinntrykket av Lier drift får vi den samme skåren som i 2003. Det viser seg altså at vi er stabile og kan bygge videre på det vi allerede jobber med. Vi ser hele tiden fremover og ønsker å bli en bedre leverandør av tjenester og service. Neste brukerundersøkelse for vegvedlikehold samt vann- og avløpstjenester er i 2007.

Lier drift formulerer i disse dager resultatavtalen for 2006. Der vil resultatene fra brukerundersøkelsene bli brukt for å iverksette tiltak og prosesser med sikte på å bli en bedre leverandør av bygningstjenester. Vi håper at neste undersøkelse vil vise oss at vi fortsatt er på vei mot dette målet.

Brukerundersøkelse for bygningsdriften 2005

Resultatene fra brukerundersøkelsen til Lier drift 2005 er nå klare. Vår viktigste suksessfaktor er våre medarbeideres evne til å opptre på en profesjonell og hyggelig måte. Det er derfor gledelig å kunne melde at blant våre interne kunder er det driftspersonalets fremtreden som får den beste skåren.

Tanken bak våre brukerundersøkelser er at vi skal få de nødvendige tilbakemeldingene fra våre kunder, slik at vi kan fokusere innsatsen mot problemområdene. Dette er fjerde gang vi gjør denne undersøkelsen og 250 spørreskjemaer ble sendt ut til totalt 45 driftsenheter i Lier kommune. Vi fikk inn 125 svar og oppnådde dermed en svarprosent på 50. Lier drift ønsker med dette å takke de som tok seg tid til å fylle ut skjemaene.

På grunn av overgangen til bestiller – utfører for miljøservice /bygningsdriften har vi lagt til noen spørsmål i forhold til bestiller - funksjonen. Utviklingen i de neste brukerundersøkelsene vil vise om bestilleren klarer å nå sine mål. På grunn av overgangen til bestiller – utfører vil vi følge opp med en ny brukerundersøkelse allerede i 2006.

Av områder med klart forbedringspotensialet har vi forhold rundt inngangspartier for alle kommunale bygg. Dette kan være feiing, rydding og renhold generelt. Resultatene tyder videre på at informasjon og kommunikasjon fra ledelsen i Lier drift ikke blir oppfattet som god nok.

Utviklingen fra 2003 og frem til i dag viser at kundene er mer fornøyd med hvor raske vi er til å strø og feie foran inngangspartier, men at de er mindre fornøyd med hvor raskt vi måker snø på parkeringsplasser. Renhold av gulv i skoler, barnehager, institusjoner og administrative bygg oppnår også noe lavere skår enn tidligere.

Når interne kunder blir spurt om totalinntrykket av Lier drift får vi den samme skåren som i 2003. Det viser seg altså at vi er stabile og kan bygge videre på det vi allerede jobber med. Lier drift formulerer i disse dager resultatavtalen for 2006. Der vil resultatene fra brukerundersøkelsene bli brukt for å iverksette tiltak og prosesser med sikte på å bli en bedre leverandør av bygningstjenester. Vi håper at neste undersøkelse vil vise at vi fortsatt er på vei mot dette målet.

Vi takker alle som har vært med å svare på vår undersøkelse!
Forrige artikkel:Godt Nett-ÅrNeste artikkel:Båndtvang i alle lysløyper
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode