Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: eafa8965a85f08d5c25bbef83ced0b2e

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Følgende uttalelse fra Høyres gruppeleder kan vi nå lese på Liernett etter at det er blitt klart at Lier mister viktige kollektive rutetilbud i nordre del i kommunen:

«Høyres gruppeleder Søren Falch Zapffe står fast ved at dette var riktig beslutning.

- Kuttet i kollektivtilbudet i Lier har intet å gjøre med at vi ikke er medeier i Buskerud kollektivtrafikk, men skyldes dårlig trafikkgrunnlag, sier Søren Falch Zapffe til Liernett. Han mener ansvaret for kollektivtrafikk ligger hos fylkeskommunen.»

Undertegnede var fra Lier Formannskap innstilt som medlem fra Lier i Styret for Buskerud Kollektivtrafikk fra 1.7.2010. Men styremedlemskapet ble intet av, da Høyres gruppe i 12te time bestemte seg for å sabotere hele trafikksamarbeidet og stemme ned kommunens deltakelse da saken kom til kommunestyret. I denne situasjonen – der Zapffe selv er ansvarlig for tingenes sørgelige tilstand- får han seg altså NÅ til å spille ballen over til Buskerud Fylke, og vi som der får en uhyre vanskelig jobb med å rydde opp etter nettopp Zapffe og Lier Høyre. Dette er en stor frekkhet jeg håper innbyggerne i Lier gjennomskuer.

BUSKERUD KOLLEKTIVTRAFIKK er et fylkeskommunalt samarbeidsselsap mellom kommuner i Buskerud Fylke som på vegne av Fylkeskommunen skal drifte og legge opp kollektivtilbudet . Det er nemlig ikke slik som Falck Zapffe gir inntrykk av, at det er fylkets POLITIKERE som på fylkestingsmøter sitter og vedtar rutetabeller og bussruter. Dette er delegert til et eget selskap, og de muligheter politikerne har til å gripe inn i selskapets egne detaljdisposisjoner er svært begrenset. Slik er det for alle saksområder der disse er delegert til egne selskaper for saksområdets drift. Nettopp derfor sammensettes Styret i kollektivselskapet av representanter fra de deltakende kommuner slik at disse kan være representert når slike trivielle beslutninger og vanskelige avveiinger og prioriteringer skal foretas. Her har Lier Høyre bestemt at Lier IKKE skal være representert, og resultatet for kommunens innbyggere blir deretter. Her har jeg ikke fått lov av Lier Høyre til å tale Liers sak.

Alt dette vet selvsagt Zapffe utmerket godt , og hans fremstilling på Liernett er mot bedre vitende.

Utmeldelsen av Buskerud Kollektivtrafikk og det fylkeskommunale samarbeidet omkring kollektive trafikkløsninger glir inn i Lier Høyres isolasjonistiske politikk som også har inkludert at kommunen nå skal melde seg ut av Rådet for Drammensregionen. Slik minsker vi vår kontaktflate mot våre naboer og samarbeidspartnere som i viktige saksområder kan være gode allierte. Dette vil vi se flere resultater av i tiden fremover. Denne gang er det befolkningen i nordre Lier som må betale prisen.

Mathias B. Dannevig (AP)
Fylkestingsmedlem Buskerud Fylke
Medlem i Hovedutvalget for Samferdsel, Buskerud Fylke

Les også: Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 22. mars 2012 22:03: Jostein Hoset
Gøy å se hvordan opposisjonen kaster seg på for å forsøke å slå politisk mynt. Uansett hvordan det er så skal det vel ikke være eierinteresser som skal ligge til grunn for dette. Mener AP at det er slik så bør vel saken skaleres helt andre steder og i andre organer en lokalpressen?
Torsdag 22. mars 2012 22:46: Mathias B. Dannevig
Politisk mynt ? Eierinteresser til grunn ? Du vet Jostein, at hvis du ikke sår, så kan du ikke høste. Buskerud Kollektivtrafikk (BK) er et fellesforetakende som Lier har klart sagt i fra at vi ikke er interessert i binde opp kapital i., å bidra til . Javel. Hva blir konsekvensen av det ? At selskapet Buskerud Kollektivtrafikk da selvsagt heller ikke er interessert i å bidra mer enn det høyst ordinære ( og for BK: profitable) til trafikkavviklingen i Lier - kommunen som har sagt at BK er noe uinteressant man ikke vil ta del i, og som kommunen kan klare seg uten og la andre betale regningen for. Da kan vi heller ikke forvente noen som helst leveranse . Vi bidrar ikke til BK - da bidrar heller ikke BK til oss. Og det er ingen i BK's styre til å tale vår sak. For oss folkevalgte i Fylket er det en umulig oppgave å å forlange at Lier som ikke-bidragsyter skal kunne be om noe som helst i de prioriteringsdiskusjoner som styret må foreta. Kan Lier Høyre skjønne dette?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode