Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Følgende uttalelse fra Høyres gruppeleder kan vi nå lese på Liernett etter at det er blitt klart at Lier mister viktige kollektive rutetilbud i nordre del i kommunen:

«Høyres gruppeleder Søren Falch Zapffe står fast ved at dette var riktig beslutning.

- Kuttet i kollektivtilbudet i Lier har intet å gjøre med at vi ikke er medeier i Buskerud kollektivtrafikk, men skyldes dårlig trafikkgrunnlag, sier Søren Falch Zapffe til Liernett. Han mener ansvaret for kollektivtrafikk ligger hos fylkeskommunen.»

Undertegnede var fra Lier Formannskap innstilt som medlem fra Lier i Styret for Buskerud Kollektivtrafikk fra 1.7.2010. Men styremedlemskapet ble intet av, da Høyres gruppe i 12te time bestemte seg for å sabotere hele trafikksamarbeidet og stemme ned kommunens deltakelse da saken kom til kommunestyret. I denne situasjonen – der Zapffe selv er ansvarlig for tingenes sørgelige tilstand- får han seg altså NÅ til å spille ballen over til Buskerud Fylke, og vi som der får en uhyre vanskelig jobb med å rydde opp etter nettopp Zapffe og Lier Høyre. Dette er en stor frekkhet jeg håper innbyggerne i Lier gjennomskuer.

BUSKERUD KOLLEKTIVTRAFIKK er et fylkeskommunalt samarbeidsselsap mellom kommuner i Buskerud Fylke som på vegne av Fylkeskommunen skal drifte og legge opp kollektivtilbudet . Det er nemlig ikke slik som Falck Zapffe gir inntrykk av, at det er fylkets POLITIKERE som på fylkestingsmøter sitter og vedtar rutetabeller og bussruter. Dette er delegert til et eget selskap, og de muligheter politikerne har til å gripe inn i selskapets egne detaljdisposisjoner er svært begrenset. Slik er det for alle saksområder der disse er delegert til egne selskaper for saksområdets drift. Nettopp derfor sammensettes Styret i kollektivselskapet av representanter fra de deltakende kommuner slik at disse kan være representert når slike trivielle beslutninger og vanskelige avveiinger og prioriteringer skal foretas. Her har Lier Høyre bestemt at Lier IKKE skal være representert, og resultatet for kommunens innbyggere blir deretter. Her har jeg ikke fått lov av Lier Høyre til å tale Liers sak.

Alt dette vet selvsagt Zapffe utmerket godt , og hans fremstilling på Liernett er mot bedre vitende.

Utmeldelsen av Buskerud Kollektivtrafikk og det fylkeskommunale samarbeidet omkring kollektive trafikkløsninger glir inn i Lier Høyres isolasjonistiske politikk som også har inkludert at kommunen nå skal melde seg ut av Rådet for Drammensregionen. Slik minsker vi vår kontaktflate mot våre naboer og samarbeidspartnere som i viktige saksområder kan være gode allierte. Dette vil vi se flere resultater av i tiden fremover. Denne gang er det befolkningen i nordre Lier som må betale prisen.

Mathias B. Dannevig (AP)
Fylkestingsmedlem Buskerud Fylke
Medlem i Hovedutvalget for Samferdsel, Buskerud Fylke

Les også: Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Innlegg Trafikk

2 kommentarer

Torsdag 22. mars 2012 22:03: Jostein Hoset
Gøy å se hvordan opposisjonen kaster seg på for å forsøke å slå politisk mynt. Uansett hvordan det er så skal det vel ikke være eierinteresser som skal ligge til grunn for dette. Mener AP at det er slik så bør vel saken skaleres helt andre steder og i andre organer en lokalpressen?
Torsdag 22. mars 2012 22:46: Mathias B. Dannevig
Politisk mynt ? Eierinteresser til grunn ? Du vet Jostein, at hvis du ikke sår, så kan du ikke høste. Buskerud Kollektivtrafikk (BK) er et fellesforetakende som Lier har klart sagt i fra at vi ikke er interessert i binde opp kapital i., å bidra til . Javel. Hva blir konsekvensen av det ? At selskapet Buskerud Kollektivtrafikk da selvsagt heller ikke er interessert i å bidra mer enn det høyst ordinære ( og for BK: profitable) til trafikkavviklingen i Lier - kommunen som har sagt at BK er noe uinteressant man ikke vil ta del i, og som kommunen kan klare seg uten og la andre betale regningen for. Da kan vi heller ikke forvente noen som helst leveranse . Vi bidrar ikke til BK - da bidrar heller ikke BK til oss. Og det er ingen i BK's styre til å tale vår sak. For oss folkevalgte i Fylket er det en umulig oppgave å å forlange at Lier som ikke-bidragsyter skal kunne be om noe som helst i de prioriteringsdiskusjoner som styret må foreta. Kan Lier Høyre skjønne dette?

Flere saker fra arkivet

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

Må se helheten først

- At Bård E. Strand slenger ut sine kommentarer uten en gang å ha vært tilstede ved den muntlige orienteringen, finner jeg en smule useriøst, sier gruppeleder i Høyre, Søren Falch Zapffe.

Åpner for kollektivtrafikk på anbud

Fylkestinget har åpnet for at kollektivtrafikken i Buskerud skal ut på anbud. Det betyr at operatører kan få bonus når antall passasjerer øker.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

- Dette rammer først og fremst pendlere og ungdom

Ordfører Helene Justad (H) reagerer på at Buskerud Kollektivtrafikk AS nå vil kutte i busstilbudet i Lier.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Lanseres som listetopp

Geir Stave, folkevalgt fra Hurum og leder i Buskerud Venstre, kaster seg inn i kmapen om å bli førstekandidat til Ventres til Stortingsvalget neste år.

Fullstendig ikke-sosialistisk samling

Fremskrittpartiet deltar igjen på gruppemøtene til Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti og Venstre.

Vil kjempe for bioenergi

Ved Venstres landsmøte neste helg vil Buskerud Venstres delegasjon sette fokus på økt utnyttelse av bioenergi.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Lier Høyre vil rydde opp

Lier Høyre følger opp med blogg på Aktiv Liernett

Ny leder i Lier Høyre

Lier Høyre hadde besøk av Erna Solberg da Ryno Andersen ble valgt til ny leder på årsmøtet forrige uke.

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Mot nedleggelser

Liernett har fått en klar pressemelding fra Årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag

"Sviktet" av sine egne

Mathias B. Dannevig argumenterte intenst mot pol på Liertoppen og så sliten ut, etter at fem av hans sosialistvenner hadde stemt for Liertoppen

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

UKM -fylkesmønstring 2007

Følg arrangementet på UKMs egen nettside Klikk deg inn her

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Riksvei, Lierstranda og skole

- Det er svært viktige saksområder for Høyre, sier Arnt Holberg (64), i gang med sin tredje periode som leder av lokallaget

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Det ble til slutt Gullaug

Etter mye frem og tilbake er det endelig vedtatt hvor det nye sykehuset skal ligge

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Slik stemte liungene

Nesten 13 000 liunger avla stemme under årets stortingsvalg, og slik ble resultatet, sammenlignet med Buskerud og resten av landet

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

Tviler på NRK s redelighet

- Det er viktig at velgerne gis riktig informasjon og informeres på en oppklarende måte av statskanalen, mener Ståle Sørensen, fylkes - og valgkampseskretær for Venstre.

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Bærbare PC-er til alle

Alle elevene i de videregående skolene i Buskerud får egne bærbare PC-er

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Tverrpolitisk støtte

De avgåtte medlemmene i dyrevernsnemnda i Drammensregionen får nå massiv støtte av de politiske partiene i Lier

Høili vil flytte fra Lier

Dag Høili er i markedet for å selge eiendommen han kjøpte for 14,8 millioner i 2009. Prisen er nå 35 millioner, skriver Finansavisen i dag.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Banken blir borte

DnB NOR stenger kontoret i Lierbyen på fredag, og mange er skuffet. Men protester hjelper ikke. - Det skal bare være ett ekspedisjonssted i hver kommune, sier banken, som i sin lokale glanstid hadde både fire og fem filialer strødd utover lierbygda.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Færre klasser neste skoleår

Hovedutvalget for utdanning har vedtatt totalt 4,5 færre klasser i de videregående skolene Buskerud neste skoleår, grunnet synkende elevtall

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Tålmodigheten på prøve?

Trafikkanter på vestsida fra Delekant og sørover, må humpe videre i sine biler ett år til, etter at Fylkets veibudsjett ikke tillot mer asfaltlegging.

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Tre liunger i det nye fylkestinget

Høyre, KrF og Frp har 22 representanter i det nye fylkestinget, og har dermed sikret seg flertall. Trond Johansen fra Lier KrF er en av de tre liungene som har fast plass.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Ny leder i Lier Ap

Tonje Evju trekker seg etter å ha vært leder i tre år og blir avløst av Geir Atle Granås.

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

Liers nest farligste bussholdeplass?

Årene går uten at noen gjør noe for å bedre sikkerheten for passasjerene som bruker Liers nest farligste holdeplass.

Et springbrett for mer langsiktig samarbeid

Tirsdag 26. oktober deltok konfliktrådet på et dialogmøte i Gildehallen i Lier, hvor et av målene er å få til et bedre samarbeid med politiet og lensmannskontoret.

- Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier

Kommunal eiendomsskatt vil ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene, skriver Ryno Andersen, Lier Høyres leder.

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Setter arbeidsvilkår i fokus

For 25. året på rad besøker LOs Sommerpatrulje bedrifter i Buskerud hvor det er unge arbeidstakere.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Tar Kiwi-kunnskap til klasserommet

Ni lærere fra Buskerud fylkeskommune har i høst hospitert i salgsfaget på Kiwi-skolen i Lier.

Ungdommens Kulturmønstring 2007

Fylkesmønstring i Drammen over tre dager Gi ungdommen en scene Slikt blir det resultater av

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Politikere ble vist bort

Høyres Arnt Holberg (på bildet) og hans partikolleger ble nektet å dele ut valgmateriell utenfor Kiwibutikker og RIMI

Vegmeldinger på Liernett

Nå gir vi deg de siste vegmeldingene på Liernett døgnet rundt

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Felles ekteskapslov og likhet for loven

Det er på høy tid at prinsippet om likhet for loven gjøres gjeldende også når det kommer til ekteskapet, skriver Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring i Buskerud i et leserinnlegg til Liernett

Jente i rideulykke

Sendt til Sykehuset Buskerud etter å ha falt av hesten under ridning lørdag ettermiddag

Flere kvinner med

I tillegg får gruppeleder Søren Falch Zapffe (på bildet) og ordførerkandidat Helene Justad sannsynligvis selskap av flere "nykommere" i kommunstyresalen etter høstens valg.

Nå starter påmeldingen til UKM

- Hva kan Buskerud-ungdom varte opp med i 2009?

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Lier blant de gjerrigste i går

Kommunen takker for god innsats, men Lier ble en av landets aller dårligste i gårsdagens TV-aksjon.

God valgdeltakelse i Lier

Fremmøtet under valget i Lier var høyere enn både Buskerud og resten av landet

Erstatning for 117 sau i Lier

Aldri tidligere gitt erstatning for flere rovdyrtatte dyr i Buskerud

Biljakt i Lier i dag

To brødre fra vestlandet ble stoppet på Ringeriksveien etter kjøring i påvirket tilstand.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23