Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Petter Dreier og jeg har vært på debattmøte i Lier Pensjonistforening. Han har tydeligvis fulgt dårlig med i timen.

På møtet understreket jeg grundig at jeg savner bedre og flere tilbakemeldinger fra brukerne av kommunens tjenester dersom de ikke er fornøyd. Dette for at tjenestene skal bli bedre tilpasset den enkeltes behov og for å øke kvaliteten. Pensjonistforeningen kan ha en ombudsrolle her. Lier Høyre setter brukermedvirkning i fokus!

Lier Høyre har ikke mast om mer penger. Vi husholderer med det vi har til disposisjon. Regjeringen har økt bevilgningene til kommunal sektor, men de har også pålagt kommunene flere oppgaver. Handlingsrommet har ikke økt vesentlig.

Lier kommune har gjeld. Vi mener at denne gjelden har vært nødvendig for å realisere viktige prosjekter som f.eks ny Høvik skole og en rekke infrastrukturprosjekter i Lier. Denne gjeldsforpliktelsen kan vi håndtere. Husk at med Lier Ap’s budsjettforslag ville gjelden været betydelig høyere !!!

Søren Falch Zapffe
Høyres gruppeleder i Lier

Arbeiderpartiet Høyre Innlegg Kommunestyrevalg

4 kommentarer

Fredag 26. august 2011 12:16: Bård Strand
Ikke fulgt med i timen, Søren? Høyre har økt gjelden til nye høyder, og både i kroner og prosentvis gjeldsgrad laaaangt over kommunene rundt oss, som Drammen, Røyken, Asker osv. Vi bygde ny Høvik skole, men dere ville absolutt betale noen titalls millioner mer enn nødvendig, og det ble gjort. Dere ønsket å bygge nytt kulturhus på en måte som ville skjult låneopptaket, men som likevel ville innebåret en betalingsforpliktelse for finansieringen.
Arbeiderpartiets budsjettforlag ville økt gjelden med fattige 13MNOK i 2011 bl.a. fordi vil ville ha bygget Heiahallen, og vi foreslo å forsere realiseringen av nytt sykehjem og ny skole i Hegg krets. Nye skole i Hegg krets var overhode ikke med i Høyres budsjettforslag. Er det nå slik at Høyre likevel ikke skal bygge nytt sykehjem og fortsatt ingen ny skole? Å droppe de to prosjektene er eneste måte å unngå økt gjeld på. Jeg tror velgerne ønsker å få vite det, dersom Høyre nå har tenkt å droppe de to investeringene. Enten de er direkte investeringer, eller indirekte ved å betale en privat utbygger for å låne penger til prosjektene.
Det er i og for seg ikke gjelden som er problemet for Lier kommune. Det er belastningen nedbetaling og renter utgjør på driftsbudsjettet som er problemet. Det kan være riktig å ta opp lån dersom man oppnår fremtidige innsparinger i driftsbudsjettet, f.eks. lavere vedlikehold, energiforbruk, sykefravær o.l. Problemet er at Lier Høyre driver kommunen til å bygge seg til høyere driftskostnader! Og lar bygningsmassen forfalle i et tempo som det ikke finnes realistisk mulighet til å kompensere for. Og så låner Lier kommune enda mer penger for å bygge nye bygg der eksisterende kunne vært vedlikeholdt for langt lavere summer.
At offentlig forvaltning skal være dårlig er Høyres mantra. Og i Lier kommune gjør Høyre hva de kan for å bevise det. De er i ferd med å lykkes.
Fredag 26. august 2011 20:49: Ryno Andersen
1. Arbeiderpartiets gruppeleder Bård Strand jamrer seg over Lier kommunes totale gjeld. Han opplyser imidlertid at gjelden ville vært 13 mill kroner høyere hvis kommunestyret hadde vedtatt Lier APs budsjettforslag for 2011 (sic!).
2. Lier er blant landets beste i NHOs nye måling av hvilke kommuner som har best grunnlag for en sunn og bærekraftig samfunnsutvikling. Lier scorer også høyt på kommuneøkonomi. For flere detaljer vises det til NHOs hjemmesider.
Lier kommune, som andre av landets kommuner, står kontinuerlig overfor utfordringer med å tilpasse tjenestetilbudet til kommunens økonomi. God styring av kommunen krever at man husholderer riktig med midlene og sørger for en bærekraftig økonomi på lang sikt. En slik politikk har Lier Høyre.
3. Bård Strand skriver " At offentlig forvaltning skal være dårlig er Høyres mantra". Hvor gruppelederen i AP har dette utsagnet fra skal være usagt. Jeg viser til hva Lier Høyre skrev for noen dager siden;\" Etter vår oppfatning har Lier kommune gjennomgående en god administrasjon og mange flinke ansatte som gjør en utmerket jobb for Liungene. Lier Høyre er imidlertid åpne for tiltak som kan bidra til enda bedre og mer effektiv drift på alle kommunens områder. Det handler i første rekke ikke om å spare penger, men om å frigjøre ressurser for å gi et enda bedre tilbud til Liers innbyggere.\"

4. Bård Strand forsøker å så tvil om Høyres vilje til å løse utfordringen med Hegg skole. Som ansvarlig parti med flere tiårs styringsansvar, kan Høyre forsikre velgerne om at vi vil finne en god løsning også på denne utfordringen. Lier Høyre kan også forsikre velgerne om at det blir bygget et nytt moderne sykehjem som Liungene kan være stolte av i henhold til planen.
Lørdag 27. august 2011 07:10: Bård Strand
Den oppmerksomme leser ville nok fått med seg at jeg ikke jamrer meg over kommunens gjeld, og en endring fra 1.066MNOK i gjeld (kilde KS) til 1.079MNOK dersom Heiahallen var bygd jfr. Arbeiderpartiets budsjettforslag for 2011, er nok i de flestes øyne en marginal forskjell.

Det er veldig bra om Høyres leder nå har oppfattet at også offentlig forvaltning av fellesskapets midler kan være bra. Men det vil nok kanskje få enkelte tradisjonelle Høyrevelgere til å rynke noe på nesen? Uansett, da er det mangt å ta fatt på i Lier, for der har flertallspartiene i mange tiår sløst med penger, hindret oppdatering av skolestrukturen, unnlatt å ta eierskapsrollene på alvor og i det hele tatt vært erketypisk for slett forvaltning.

Til tross for Liers politiske flertalls sløsing med muligheter og penger, har generøse overføringer fra den rødgrønne regjeringen gjort at det ikke ennå er noen total økonomisk krise i Lier. Men omfanget av tjenestene er stadig redusert. Kvaliteten likeså. Bygningsvedlikeholdet er tragisk, og medfører stadig nye investeringsbehov.

Lier Arbeiderparti vil bygge ny Hegg skole. Høyre skal "finne en god løsning". Velgerne har rett på å vite hva den gode løsningen vil være, før de går til stemmeurnene. Etter tiår med Høyres styringsansvar er nåværende Hegg skole snart dårligere enn gamle Hegg skole! I siste budsjettforslag hadde flertallspartiene ikke satt av en eneste investeringskrone til Hegg skole. Uten penger er det vanskelig å bygge noe. Eller betale leie, for den del.

Lier Arbeiderparti vil gjennomføre endringer i kommunens drift og struktur slik at driftskostnadene kan reduseres og inntektene økes.Vi vil ha løsninger tilpasset situasjonen vi står overfor i årene som kommer, ikke slik det var på søttitallet. Vi vil flytte fokus fra gamle dogmer til hensiktsmessige løsninger hvor kommunens penger sikrer trygghet for syke og eldre, og flere flinke lærere til skolebarna. Driftskostnader skal kuttes ikke bare når man må, men når man kan. Fordi det er fornuftig.
Fordi det gir økonomisk frihet til å yte bedre tjenester.
Onsdag 31. august 2011 01:31: Hvo`n i Lier
Gleder meg til å motta oppskriften på besparelsene/effektiviteten deres, og da mener jeg den reelle. Det er i allefall ikke meg bekjent, mange som har spurt kommunens ansatte hva de kan bidra med som kommer fra grunnfjellet og ikke fra dogmer og festtaler.
Da håpet jeg at trepart sammarbeide kunne være en god mulighet for å komme i mål.
Når det gjelder Hegg skole, er det jo merkelig at det prosjektet som førte til at første byggetrinn ble ferdigstilt, ikke blir fullført. I stede fikk jeg rimelig hakeslipp da det virket som om ingen overhode hadde hørt om det en gang, nei nåååå skulle man prosjektere, man kan vel si at Nina Johnsen`s ord gjelder fult ut " Man kan da ikke forvente at politikerne skal bry seg om /huske , det som ble vedtatt for eks antall år siden Det som ble bygget oppfyller i alle fall ikke kravet for tilgjengelighet i offentelige bygg da det mangler heis. den skulle jo Komme i neste trinn.
De ansatte venter med spenning, Lykke til!

Flere saker fra arkivet

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Må se helheten først

- At Bård E. Strand slenger ut sine kommentarer uten en gang å ha vært tilstede ved den muntlige orienteringen, finner jeg en smule useriøst, sier gruppeleder i Høyre, Søren Falch Zapffe.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Lier Høyre vil rydde opp

Lier Høyre følger opp med blogg på Aktiv Liernett

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Ny leder i Lier Høyre

Lier Høyre hadde besøk av Erna Solberg da Ryno Andersen ble valgt til ny leder på årsmøtet forrige uke.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Fullstendig ikke-sosialistisk samling

Fremskrittpartiet deltar igjen på gruppemøtene til Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti og Venstre.

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Slutt på sommerslukkingen?

Peter Dreier og Lier Arbeiderparti har lenge protestert mot sesongslukking av gatelysene. Nå er ordføreren enig, og dermed ser det lysere ut.

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Flere kvinner med

I tillegg får gruppeleder Søren Falch Zapffe (på bildet) og ordførerkandidat Helene Justad sannsynligvis selskap av flere "nykommere" i kommunstyresalen etter høstens valg.

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

- Gatelys hele året!

Trafikksikkerhet er viktigere enn å spare noen kroner, mener Petter Dreier, som vil ha slutt på sommerslukkingen av gatelys.

Riksvei, Lierstranda og skole

- Det er svært viktige saksområder for Høyre, sier Arnt Holberg (64), i gang med sin tredje periode som leder av lokallaget

Mer boligbygging i Lier?

Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund mener at økt boligbygging er det mest effektive virkemiddel mot de høye boligprisene. Høyres Søren Falch Zapffe svarer her på utfordringen.

Bevar Gamle Hegg

På ettermidagens 1. maiarrangenment på Høvik skole appellerte Arbeiderpartiets ungdomskandidat til at Lier kommune må utvide mulighetene for Lier Musikkverksted

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Fylkesmannen opphevet kommunestyrevedtak

Det bli ikke alkoholservering i Syllinghallen.

Halleien er lavprispolikk

Det hevder kulturkonsulent, Lillian Halvorsen (bildet), i Lier kommune i en kommentar til leieprisene i håndballhallene

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Liers nye kommunestyre

Her er navnene på de 49 som Liers velgere har bestemt at skal sitte i kommunestyret de neste fire årene. At Helene Justad (bildet) blir ordfører har nok de fleste allerede fått med seg.

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Petter Dreier blir Lier APs ungdomskandidat

Tone Evju og Bård Strand får de to første plassene og Petter Dreier (bildet) er ungdomskandidaten i listeforslaget fra nominasjonskomiteen i Lier AP.

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Sommermørket senker seg over Lier

Førstkommende fredag slukkes vei- og gatelys i Lier, for så å tennes igjen 1. august.

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Lier kommune svarer godt

Lier kommer på tredjeplass, bare slått av Bærum og Drammen, i en landsomfattende undersøkelse av håndtering av henvendelser fra publikum.

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Irriterte renholdere sier nei til konkurranseutsetting

- Noen som har en svak fornemmelse av at det er penger å spare, setter renholdernes arbeidsplasser på spill. Slik kommenteres formannskapets innstilling til kommunestyret om konkurranseutsetting av renhold.

Når politikk blir taktikk

Tonje Evju stiller seg uforstående til at det var noen annen grunn bak Høyres forslag om å utsette saken om helgestenging av svømmehallen.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Over en milliard i gjeld

Rådmann Hans-Petter Christensen (bildet) og politikerne har noe å gruble over når Lier kommunes gjeld vil øke betydelig de neste to år

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Regjeringen redder Lier-flertallet ut av uføret

Regjeringen har lagt frem et opplegg for å sikre økt kvalitet på vedlikehold og nybygg av skoler og svømmehaller. Rentekostnadene for en del av investeringene v (...)

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Derfor streiker de

- Yrker som krever høyere utdanning er blitt lavest prioritert i lønnsoppgjøret, hevder Utdanningforbundet

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Med hjertet fylt av velkommen

Det var sånn vi følte det, vi som var til stede, da Ole Johan Stokstad ble innsatt som ny sogneprest i Sjåstad og Sylling i dag.

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

- Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier

Kommunal eiendomsskatt vil ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene, skriver Ryno Andersen, Lier Høyres leder.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

"Sviktet" av sine egne

Mathias B. Dannevig argumenterte intenst mot pol på Liertoppen og så sliten ut, etter at fem av hans sosialistvenner hadde stemt for Liertoppen

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier