Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 4bcc5c60ad27a87d55f5c28ffb6447f1

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Petter Dreier og jeg har vært på debattmøte i Lier Pensjonistforening. Han har tydeligvis fulgt dårlig med i timen.

På møtet understreket jeg grundig at jeg savner bedre og flere tilbakemeldinger fra brukerne av kommunens tjenester dersom de ikke er fornøyd. Dette for at tjenestene skal bli bedre tilpasset den enkeltes behov og for å øke kvaliteten. Pensjonistforeningen kan ha en ombudsrolle her. Lier Høyre setter brukermedvirkning i fokus!

Lier Høyre har ikke mast om mer penger. Vi husholderer med det vi har til disposisjon. Regjeringen har økt bevilgningene til kommunal sektor, men de har også pålagt kommunene flere oppgaver. Handlingsrommet har ikke økt vesentlig.

Lier kommune har gjeld. Vi mener at denne gjelden har vært nødvendig for å realisere viktige prosjekter som f.eks ny Høvik skole og en rekke infrastrukturprosjekter i Lier. Denne gjeldsforpliktelsen kan vi håndtere. Husk at med Lier Ap’s budsjettforslag ville gjelden været betydelig høyere !!!

Søren Falch Zapffe
Høyres gruppeleder i Lier

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 26. august 2011 12:16: Bård Strand
Ikke fulgt med i timen, Søren? Høyre har økt gjelden til nye høyder, og både i kroner og prosentvis gjeldsgrad laaaangt over kommunene rundt oss, som Drammen, Røyken, Asker osv. Vi bygde ny Høvik skole, men dere ville absolutt betale noen titalls millioner mer enn nødvendig, og det ble gjort. Dere ønsket å bygge nytt kulturhus på en måte som ville skjult låneopptaket, men som likevel ville innebåret en betalingsforpliktelse for finansieringen.
Arbeiderpartiets budsjettforlag ville økt gjelden med fattige 13MNOK i 2011 bl.a. fordi vil ville ha bygget Heiahallen, og vi foreslo å forsere realiseringen av nytt sykehjem og ny skole i Hegg krets. Nye skole i Hegg krets var overhode ikke med i Høyres budsjettforslag. Er det nå slik at Høyre likevel ikke skal bygge nytt sykehjem og fortsatt ingen ny skole? Å droppe de to prosjektene er eneste måte å unngå økt gjeld på. Jeg tror velgerne ønsker å få vite det, dersom Høyre nå har tenkt å droppe de to investeringene. Enten de er direkte investeringer, eller indirekte ved å betale en privat utbygger for å låne penger til prosjektene.
Det er i og for seg ikke gjelden som er problemet for Lier kommune. Det er belastningen nedbetaling og renter utgjør på driftsbudsjettet som er problemet. Det kan være riktig å ta opp lån dersom man oppnår fremtidige innsparinger i driftsbudsjettet, f.eks. lavere vedlikehold, energiforbruk, sykefravær o.l. Problemet er at Lier Høyre driver kommunen til å bygge seg til høyere driftskostnader! Og lar bygningsmassen forfalle i et tempo som det ikke finnes realistisk mulighet til å kompensere for. Og så låner Lier kommune enda mer penger for å bygge nye bygg der eksisterende kunne vært vedlikeholdt for langt lavere summer.
At offentlig forvaltning skal være dårlig er Høyres mantra. Og i Lier kommune gjør Høyre hva de kan for å bevise det. De er i ferd med å lykkes.
Fredag 26. august 2011 20:49: Ryno Andersen
1. Arbeiderpartiets gruppeleder Bård Strand jamrer seg over Lier kommunes totale gjeld. Han opplyser imidlertid at gjelden ville vært 13 mill kroner høyere hvis kommunestyret hadde vedtatt Lier APs budsjettforslag for 2011 (sic!).
2. Lier er blant landets beste i NHOs nye måling av hvilke kommuner som har best grunnlag for en sunn og bærekraftig samfunnsutvikling. Lier scorer også høyt på kommuneøkonomi. For flere detaljer vises det til NHOs hjemmesider.
Lier kommune, som andre av landets kommuner, står kontinuerlig overfor utfordringer med å tilpasse tjenestetilbudet til kommunens økonomi. God styring av kommunen krever at man husholderer riktig med midlene og sørger for en bærekraftig økonomi på lang sikt. En slik politikk har Lier Høyre.
3. Bård Strand skriver " At offentlig forvaltning skal være dårlig er Høyres mantra". Hvor gruppelederen i AP har dette utsagnet fra skal være usagt. Jeg viser til hva Lier Høyre skrev for noen dager siden;\" Etter vår oppfatning har Lier kommune gjennomgående en god administrasjon og mange flinke ansatte som gjør en utmerket jobb for Liungene. Lier Høyre er imidlertid åpne for tiltak som kan bidra til enda bedre og mer effektiv drift på alle kommunens områder. Det handler i første rekke ikke om å spare penger, men om å frigjøre ressurser for å gi et enda bedre tilbud til Liers innbyggere.\"

4. Bård Strand forsøker å så tvil om Høyres vilje til å løse utfordringen med Hegg skole. Som ansvarlig parti med flere tiårs styringsansvar, kan Høyre forsikre velgerne om at vi vil finne en god løsning også på denne utfordringen. Lier Høyre kan også forsikre velgerne om at det blir bygget et nytt moderne sykehjem som Liungene kan være stolte av i henhold til planen.
Lørdag 27. august 2011 07:10: Bård Strand
Den oppmerksomme leser ville nok fått med seg at jeg ikke jamrer meg over kommunens gjeld, og en endring fra 1.066MNOK i gjeld (kilde KS) til 1.079MNOK dersom Heiahallen var bygd jfr. Arbeiderpartiets budsjettforslag for 2011, er nok i de flestes øyne en marginal forskjell.

Det er veldig bra om Høyres leder nå har oppfattet at også offentlig forvaltning av fellesskapets midler kan være bra. Men det vil nok kanskje få enkelte tradisjonelle Høyrevelgere til å rynke noe på nesen? Uansett, da er det mangt å ta fatt på i Lier, for der har flertallspartiene i mange tiår sløst med penger, hindret oppdatering av skolestrukturen, unnlatt å ta eierskapsrollene på alvor og i det hele tatt vært erketypisk for slett forvaltning.

Til tross for Liers politiske flertalls sløsing med muligheter og penger, har generøse overføringer fra den rødgrønne regjeringen gjort at det ikke ennå er noen total økonomisk krise i Lier. Men omfanget av tjenestene er stadig redusert. Kvaliteten likeså. Bygningsvedlikeholdet er tragisk, og medfører stadig nye investeringsbehov.

Lier Arbeiderparti vil bygge ny Hegg skole. Høyre skal "finne en god løsning". Velgerne har rett på å vite hva den gode løsningen vil være, før de går til stemmeurnene. Etter tiår med Høyres styringsansvar er nåværende Hegg skole snart dårligere enn gamle Hegg skole! I siste budsjettforslag hadde flertallspartiene ikke satt av en eneste investeringskrone til Hegg skole. Uten penger er det vanskelig å bygge noe. Eller betale leie, for den del.

Lier Arbeiderparti vil gjennomføre endringer i kommunens drift og struktur slik at driftskostnadene kan reduseres og inntektene økes.Vi vil ha løsninger tilpasset situasjonen vi står overfor i årene som kommer, ikke slik det var på søttitallet. Vi vil flytte fokus fra gamle dogmer til hensiktsmessige løsninger hvor kommunens penger sikrer trygghet for syke og eldre, og flere flinke lærere til skolebarna. Driftskostnader skal kuttes ikke bare når man må, men når man kan. Fordi det er fornuftig.
Fordi det gir økonomisk frihet til å yte bedre tjenester.
Onsdag 31. august 2011 01:31: Hvo`n i Lier
Gleder meg til å motta oppskriften på besparelsene/effektiviteten deres, og da mener jeg den reelle. Det er i allefall ikke meg bekjent, mange som har spurt kommunens ansatte hva de kan bidra med som kommer fra grunnfjellet og ikke fra dogmer og festtaler.
Da håpet jeg at trepart sammarbeide kunne være en god mulighet for å komme i mål.
Når det gjelder Hegg skole, er det jo merkelig at det prosjektet som førte til at første byggetrinn ble ferdigstilt, ikke blir fullført. I stede fikk jeg rimelig hakeslipp da det virket som om ingen overhode hadde hørt om det en gang, nei nåååå skulle man prosjektere, man kan vel si at Nina Johnsen`s ord gjelder fult ut " Man kan da ikke forvente at politikerne skal bry seg om /huske , det som ble vedtatt for eks antall år siden Det som ble bygget oppfyller i alle fall ikke kravet for tilgjengelighet i offentelige bygg da det mangler heis. den skulle jo Komme i neste trinn.
De ansatte venter med spenning, Lykke til!
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode