Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 9d96a2ffec94815d0799c1fc37d935c0

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier.
- Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linnes til Brakerøya er bedre for de som bor i området, enn mye trafikk som SV går inn for.
- Ulikt SV stiller Lier AP klare krav til høyere miljøkvalitet langs den veitrasé kommunestyret velger, enten det blir tunnel til Viker eller Linnes.

Lier AP vil ha fleksibilitet til å inngå de kompromisser og finne de løsninger som er nødvendige for å nå målene om bedret kvalitet og omfang i omsorg og undervisning, ulikt SV som vil låse seg til prinsippene i stedet for resultatene.

Lier AP vil bygge mer i Lier enn Lier SV. Vi vil ha flere boliger for flere som vil bo i den flotte bygda vår, og vi mener at bygging i liene er forenlig med jordverninteresser og naturvern.

Lier AP og Lier SV står sammen om mange ting i bygda vår:
- Videreutvikle en sterk organisasjon for sikring av kvalitet og trygghet i de kommunale tjenestene.
- Støtte til medarbeidere i en organisasjon som gis selvtillit nok til å skape inntjening ved oppdrag for private.
- Støtte til Gjelstens planer for utvikling på Lierstranda, inkludert den viktige miljøsaneringen der.
- Støtte til idrettens offensive planer.
- Støtte til utvikling i Lierbyen.
- Opprettholde Lier kommune som en trygg og åpen arbeidsgiver.
- Fjerne R-23 fra Lahell-Gullaug snarest mulig og sikre strekningen til ny vei er på plass

I forhold til Lier SP:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier.
- Ulikt SP mener vi at liten trafikk i dagen fra Linnes til Brakerøya er bedre for de som bor i området, enn mye trafikk som SP går inn for.
- Ulikt SP stiller Lier AP klare krav til høyere miljøkvalitet langs den veitrasé kommunestyret velger, enten det blir tunnel til Viker eller Linnes.
- Ulikt SP ønsker Lier AP ikke å legge jordene fra Linnes til Amtmannsvingen åpne for næringsutbygging ved å utvikle R-23 der.

Lier AP vil bygge mer i Lier enn Lier SP. Vi vil ha flere boliger for flere som vil bo i den flotte bygda vår, og vi mener at bygging i liene er forenlig med jordverninteresser og naturvern.

Lier AP vil ulikt Lier SP sikre utvikling i tråd med Gjelstens planer for Lierstranda.

Lier AP vil ulikt Lier SP arbeide aktivt hele veien for nytt sykehus på Gullaug.

Lier AP vil ulikt Lier SP kreve elevgrunnlag for småskolene i Lier. Tomme skoler er ikke bra verken for lokalmiljø eller kommune.

Lier AP vil ulikt Lier SP gjøre situasjonen lettere for de som er avhengig av sosiale tjenester ved å unngå unødvendige økninger av gebyrer og egenandeler.

Lier AP og Lier SP står av og til sammen:
- Støtte til utvikling i Lierbyen.
- Opprettholde Lier kommune som en trygg og åpen arbeidsgiver.
- Fjerne R-23 fra Lahell-Gullaug snarest mulig
- Bidra til styrking av jordvern der det ligger til rette for det

I forhold til Lier Høyre:

Lier AP tar visjonen om Grønne Lier på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier.
- Ulikt H mener vi at liten trafikk i dagen fra Linnes til Brakerøya er bedre for de som bor i området, enn mye trafikk som H går inn for.
- Ulikt H stiller Lier AP klare krav til høyere miljøkvalitet langs den veitrasé kommunestyret velger, enten det blir tunnel til Viker eller Linnes.
- Ulikt H ønsker Lier AP ikke å legge jordene fra Linnes til Amtmannsvingen åpne for næringsutbygging ved å utvikle R-23 der.

I motsetning til H ønsker Lier AP å videreutvikle kvaliteten i skoletilbudet i Lier med mer samspill med foreldrene og høyere voksentetthet, bedre elektroniske tjenester og mer og bedre skolemateriell

I motsetning til H vil Lier AP aldri feie menneskeverd og humanisme under teppet for et samarbeid med FrP

I motsetning til H vil Lier AP ikke ødelegge ethvert nytt boligområde ved å presse inn flere boenheter enn området ligger til rette for. Derimot vil vi ha flere boligområder.

I motsetning til H har Lier AP et samarbeid med vårt søsterparti i Drammen som bidrar til å finne løsninger sammen med Drammen.

I motsetning til H har Lier AP et sterkt fokus på kommunens forvaltning av sine bygninger for å unngå kort levetid på bygningsmassen.

I motsetning til H har Lier AP som mål å ha lave egenandeler for omsorgstjenester, SFO og kulturaktiviteter.

I motsetning til H har Lier AP en aktiv politikk overfor kommunens muligheter for inntjening.

I motsetning til H har Lier AP en aktiv politikk overfor kommunens næringsliv og arbeidsgivere for å sikre nye arbeidsplasser.

I motsetning til H blir Lier AP aldri gissel for de som ikke vil bygge boliger i bygda vår.

Lier AP og Lier H står av og til sammen:
- Fjerne R-23 fra Lahell-Gullaug snarest mulig
- Arbeide for nytt sykehus på Gullaug
- Støtte Gjelstens planer og opprensing på Lierstranda
- Utvikling av noen næringsinteresser i bygda, som for eksempel Bauhaus-etableringen
- Opprettholde 100% kommunalt eierskap i Lier Everk

I forhold til Lier FrP:

I motsetning til FrP ønsker Lier AP å videreutvikle kvaliteten i skoletilbudet i Lier med mer samspill med foreldrene og høyere voksentetthet, bedre elektroniske tjenester og mer og bedre skolemateriell

I motsetning til FrP vil Lier AP ikke ødelegge ethvert nytt boligområde ved å presse inn flere boenheter enn området ligger til rette for.

I motsetning til FrP har Lier AP et godt og nært samarbeid med vårt søsterparti i Drammen som bidrar til å finne løsninger sammen med Drammen.

I motsetning til FrP har Lier AP et sterkt fokus på kommunens forvaltning av sine bygninger for å unngå kort levetid på bygningsmassen.

I motsetning til FrP har Lier AP som mål å ha lave egenandeler for omsorgstjenester, SFO og kulturaktiviteter.

I motsetning til FrP vil Lier AP opprettholde Liers aktive rolle i Drammen havn

I motsetning til FrP vil Lier AP bidra til at Lier kommune bosetter et rimelig antall mennesker som har fått lovlig varig opphold i landet.

I motsetning til FrP vil Lier AP kreve at innvandrerkvinnene får de samme muligheter og frihet som andre kvinner har i Lier.

I motsetning til FrP mener Lier AP at de beste løsningene for trygghet i omsorgen ligger i kommunalt drevne tjenester.

I motsetning til FrP vil Lier AP bidra til vern av dyrket mark i Lier der det ligger til rette for det

Lier AP og Lier FrP står av og til sammen:
- Fjerne R-23 fra Lahell-Gullaug snarest mulig og fortrinnsvis i en løsning som gir minst mulig trafikkbelastning i ytre Lier
- Støtte Gjelstens planer og opprensing på Lierstranda
- Utvikling av noen næringsinteresser i bygda, som for eksempel Bauhaus-etableringen
- Støtte til Lier Ils planer på Tranby
- Økt kommunal satsing innenfor omsorgen i 2007
- Opprettholde 100% kommunalt eierskap i Lier Everk
- En ja-holdning til boligutvikling i kommunen


Når det gjelder kollektivtrafikken i Lier ønsker Lier AP en gjennomgang av den i forbindelse med revisjonen av kommuneplanen. Innenfor et for øvrig begrenset kommunebudsjett er vi av den oppfatning at omsorgstjenestene og skolen har udekkede behov som ikke gir rom for samtidig ytterligere subsidiering av f.eks. tomme busser til deler av Lier. For bussene går ofte tomme fordi de fleste idag velger privatbilen. Og det gjør vi bl.a. fordi det går for sjelden busser, eller de korresponderer dårlig med det behov vi har. Nettopp derfor er kommunplanvurderingen naturlig. Slik at behovene kartlegges, og dermed kan dekkes bedre.
Lier AP vil for øvrig arbeide for bedrede parkeringsmuligheter for pendlerne ved kollektivknutepunktene.

Vi ville være glade for din stemme til Lier AP og Tonje Evju! Gjerne på søndag, for øvrig en dag Lier AP kjempet hardt for at skulle bli ekstra valgdag i Lier, mens flertallspartiene anført av Lier Høyre ønsket å holde valglokalene stengt den dagen. Heldigvis fattet de da igjen et av sine ulovlige vedtak, noe som førte til at søndag likevel ble valgdag igjen i Lier.

Bård Strand
Gruppeleder, Lier Ap
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode