Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier.
- Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linnes til Brakerøya er bedre for de som bor i området, enn mye trafikk som SV går inn for.
- Ulikt SV stiller Lier AP klare krav til høyere miljøkvalitet langs den veitrasé kommunestyret velger, enten det blir tunnel til Viker eller Linnes.

Lier AP vil ha fleksibilitet til å inngå de kompromisser og finne de løsninger som er nødvendige for å nå målene om bedret kvalitet og omfang i omsorg og undervisning, ulikt SV som vil låse seg til prinsippene i stedet for resultatene.

Lier AP vil bygge mer i Lier enn Lier SV. Vi vil ha flere boliger for flere som vil bo i den flotte bygda vår, og vi mener at bygging i liene er forenlig med jordverninteresser og naturvern.

Lier AP og Lier SV står sammen om mange ting i bygda vår:
- Videreutvikle en sterk organisasjon for sikring av kvalitet og trygghet i de kommunale tjenestene.
- Støtte til medarbeidere i en organisasjon som gis selvtillit nok til å skape inntjening ved oppdrag for private.
- Støtte til Gjelstens planer for utvikling på Lierstranda, inkludert den viktige miljøsaneringen der.
- Støtte til idrettens offensive planer.
- Støtte til utvikling i Lierbyen.
- Opprettholde Lier kommune som en trygg og åpen arbeidsgiver.
- Fjerne R-23 fra Lahell-Gullaug snarest mulig og sikre strekningen til ny vei er på plass

I forhold til Lier SP:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier.
- Ulikt SP mener vi at liten trafikk i dagen fra Linnes til Brakerøya er bedre for de som bor i området, enn mye trafikk som SP går inn for.
- Ulikt SP stiller Lier AP klare krav til høyere miljøkvalitet langs den veitrasé kommunestyret velger, enten det blir tunnel til Viker eller Linnes.
- Ulikt SP ønsker Lier AP ikke å legge jordene fra Linnes til Amtmannsvingen åpne for næringsutbygging ved å utvikle R-23 der.

Lier AP vil bygge mer i Lier enn Lier SP. Vi vil ha flere boliger for flere som vil bo i den flotte bygda vår, og vi mener at bygging i liene er forenlig med jordverninteresser og naturvern.

Lier AP vil ulikt Lier SP sikre utvikling i tråd med Gjelstens planer for Lierstranda.

Lier AP vil ulikt Lier SP arbeide aktivt hele veien for nytt sykehus på Gullaug.

Lier AP vil ulikt Lier SP kreve elevgrunnlag for småskolene i Lier. Tomme skoler er ikke bra verken for lokalmiljø eller kommune.

Lier AP vil ulikt Lier SP gjøre situasjonen lettere for de som er avhengig av sosiale tjenester ved å unngå unødvendige økninger av gebyrer og egenandeler.

Lier AP og Lier SP står av og til sammen:
- Støtte til utvikling i Lierbyen.
- Opprettholde Lier kommune som en trygg og åpen arbeidsgiver.
- Fjerne R-23 fra Lahell-Gullaug snarest mulig
- Bidra til styrking av jordvern der det ligger til rette for det

I forhold til Lier Høyre:

Lier AP tar visjonen om Grønne Lier på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier.
- Ulikt H mener vi at liten trafikk i dagen fra Linnes til Brakerøya er bedre for de som bor i området, enn mye trafikk som H går inn for.
- Ulikt H stiller Lier AP klare krav til høyere miljøkvalitet langs den veitrasé kommunestyret velger, enten det blir tunnel til Viker eller Linnes.
- Ulikt H ønsker Lier AP ikke å legge jordene fra Linnes til Amtmannsvingen åpne for næringsutbygging ved å utvikle R-23 der.

I motsetning til H ønsker Lier AP å videreutvikle kvaliteten i skoletilbudet i Lier med mer samspill med foreldrene og høyere voksentetthet, bedre elektroniske tjenester og mer og bedre skolemateriell

I motsetning til H vil Lier AP aldri feie menneskeverd og humanisme under teppet for et samarbeid med FrP

I motsetning til H vil Lier AP ikke ødelegge ethvert nytt boligområde ved å presse inn flere boenheter enn området ligger til rette for. Derimot vil vi ha flere boligområder.

I motsetning til H har Lier AP et samarbeid med vårt søsterparti i Drammen som bidrar til å finne løsninger sammen med Drammen.

I motsetning til H har Lier AP et sterkt fokus på kommunens forvaltning av sine bygninger for å unngå kort levetid på bygningsmassen.

I motsetning til H har Lier AP som mål å ha lave egenandeler for omsorgstjenester, SFO og kulturaktiviteter.

I motsetning til H har Lier AP en aktiv politikk overfor kommunens muligheter for inntjening.

I motsetning til H har Lier AP en aktiv politikk overfor kommunens næringsliv og arbeidsgivere for å sikre nye arbeidsplasser.

I motsetning til H blir Lier AP aldri gissel for de som ikke vil bygge boliger i bygda vår.

Lier AP og Lier H står av og til sammen:
- Fjerne R-23 fra Lahell-Gullaug snarest mulig
- Arbeide for nytt sykehus på Gullaug
- Støtte Gjelstens planer og opprensing på Lierstranda
- Utvikling av noen næringsinteresser i bygda, som for eksempel Bauhaus-etableringen
- Opprettholde 100% kommunalt eierskap i Lier Everk

I forhold til Lier FrP:

I motsetning til FrP ønsker Lier AP å videreutvikle kvaliteten i skoletilbudet i Lier med mer samspill med foreldrene og høyere voksentetthet, bedre elektroniske tjenester og mer og bedre skolemateriell

I motsetning til FrP vil Lier AP ikke ødelegge ethvert nytt boligområde ved å presse inn flere boenheter enn området ligger til rette for.

I motsetning til FrP har Lier AP et godt og nært samarbeid med vårt søsterparti i Drammen som bidrar til å finne løsninger sammen med Drammen.

I motsetning til FrP har Lier AP et sterkt fokus på kommunens forvaltning av sine bygninger for å unngå kort levetid på bygningsmassen.

I motsetning til FrP har Lier AP som mål å ha lave egenandeler for omsorgstjenester, SFO og kulturaktiviteter.

I motsetning til FrP vil Lier AP opprettholde Liers aktive rolle i Drammen havn

I motsetning til FrP vil Lier AP bidra til at Lier kommune bosetter et rimelig antall mennesker som har fått lovlig varig opphold i landet.

I motsetning til FrP vil Lier AP kreve at innvandrerkvinnene får de samme muligheter og frihet som andre kvinner har i Lier.

I motsetning til FrP mener Lier AP at de beste løsningene for trygghet i omsorgen ligger i kommunalt drevne tjenester.

I motsetning til FrP vil Lier AP bidra til vern av dyrket mark i Lier der det ligger til rette for det

Lier AP og Lier FrP står av og til sammen:
- Fjerne R-23 fra Lahell-Gullaug snarest mulig og fortrinnsvis i en løsning som gir minst mulig trafikkbelastning i ytre Lier
- Støtte Gjelstens planer og opprensing på Lierstranda
- Utvikling av noen næringsinteresser i bygda, som for eksempel Bauhaus-etableringen
- Støtte til Lier Ils planer på Tranby
- Økt kommunal satsing innenfor omsorgen i 2007
- Opprettholde 100% kommunalt eierskap i Lier Everk
- En ja-holdning til boligutvikling i kommunen


Når det gjelder kollektivtrafikken i Lier ønsker Lier AP en gjennomgang av den i forbindelse med revisjonen av kommuneplanen. Innenfor et for øvrig begrenset kommunebudsjett er vi av den oppfatning at omsorgstjenestene og skolen har udekkede behov som ikke gir rom for samtidig ytterligere subsidiering av f.eks. tomme busser til deler av Lier. For bussene går ofte tomme fordi de fleste idag velger privatbilen. Og det gjør vi bl.a. fordi det går for sjelden busser, eller de korresponderer dårlig med det behov vi har. Nettopp derfor er kommunplanvurderingen naturlig. Slik at behovene kartlegges, og dermed kan dekkes bedre.
Lier AP vil for øvrig arbeide for bedrede parkeringsmuligheter for pendlerne ved kollektivknutepunktene.

Vi ville være glade for din stemme til Lier AP og Tonje Evju! Gjerne på søndag, for øvrig en dag Lier AP kjempet hardt for at skulle bli ekstra valgdag i Lier, mens flertallspartiene anført av Lier Høyre ønsket å holde valglokalene stengt den dagen. Heldigvis fattet de da igjen et av sine ulovlige vedtak, noe som førte til at søndag likevel ble valgdag igjen i Lier.

Bård Strand
Gruppeleder, Lier Ap
Bård Strand

Flere saker fra arkivet

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

SIF hadde ikke bestemt seg

Strømsgodset vil velge Tangen eller Lierstranda. Ordfører Ulla Nævestad både tror og håper at SIF velger det siste. Les hennes kommentar til Liernett etter pressekonferansen i dag!

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Vil endre kommuneplanen

Lier AP vil ha mer lokalpolitisk styring

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

Plass i Lier ILs garderobe

- Vi må viske ut farger og heller tenke på individene, og er vi flere er det lettere å gi alle et tilbud uansett ambisjoner, mener Brede Nybråten (th på bildet), mens Liungen IF foretrekker å opprettholde sitt samarbeid med eliteserieklubben Stabæk.

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Aversjon mot å ta grep

Bård E. Strand (på bildet), Arbeiderpartiets gruppeleder, mener man må fokusere på kommunens potensiale for inntekstøkning og kostnadsreduksjoner.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Grønne Lier

- der orkideer dør

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

- Arbeiderpartiet tar situasjonen på alvor

- Det er ingenting som er så lett som å være mot noe, for eksempel et flyktningmottak, skriver Bård Strand (Lier Arbeiderparti) i en kommentar til Per Vemorks (Lier Frp) innlegg tirsdag denne uken.

Bedre for noen, men ikke for Lier

At det blir flere tog og bedre plass er en mager trøst for Liers mange pendlere, som får færre tog på den tiden av døgnet de trenger toget.

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Gullaug solgt til Rimi-Hagen

Hvis du trodde Liers ordfører holdt på med å hale i land sykehuset på Gullaug, tok du feil.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Lokal jubel for investeringslån

Ap s gruppeleder i kommunestyret, Bård Strand, lover at partiet vil arbeide for samlokalisering, etter forslaget om å bevilge penger til kjøp av Liers mest omtalte eiendom --

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Maktskifte

- Liungene fortjener en forandring

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Lier Høyre har fokus på miljøet

Lier Høyre hadde fredag Børge Brende på besøk for å orientere om oppryddingen på Lierstranda og flomødeleggelser langs Lierelva.

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Står samlet bak vedtak

De psykiatriske pasientenes fremtidige behandlingstilbud står på spill, mener Tonje Evju (bildet) og Lier Arbeiderparti

Sinke i integrering?

Flyktningguiden ble lansert i 2004. I motsetning til 93 kommuner i Norge ser det ut som ingen i Lier tar ansvaret til å gjenopprette denne viktige virksomheten.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Vil fylle ut Gilhusbukta

Den største grunneieren på Lierstranda, Eidos Eiendomsutvikling, inngår samarbeid med Gjelsten Holding om utfylling og utvikling av den ca. 200 dekar store Gilhusbukta i Drammensfjorden.

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Går Godset for Lierstranda?

Strømsgodset har vraket Marienlysts gamle gress.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Mer til gamle og syke

Lier Fremskrittsparti vil spesielt styrke tjenestene ved sykehjemmene, men ønsker også mer kommunal støtte til planlagte idrettsanlegg --

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Lier brygge - et gigantisk miljøprosjekt

En elektrisk bane kan betjene hele området og derved fjerne mye av den store miljøbelastningen som veitrafikken representerer.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

- Vi får brette opp ermene igjen

Les hva SV s Anita Drevdal skriver til Liernett i en kommentar til forslaget til Norsk Transportplan

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Irriterte renholdere sier nei til konkurranseutsetting

- Noen som har en svak fornemmelse av at det er penger å spare, setter renholdernes arbeidsplasser på spill. Slik kommenteres formannskapets innstilling til kommunestyret om konkurranseutsetting av renhold.

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Fremtiden for Dyno-tomta på Gullaug

Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene, skriver Tone E. Svendsen (Ap) i sitt innlegg.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Lier-jente vant talentjakten

Oslo: I skarp konkurranse med nærmere hundre andre er lierjenta Marita Therese Norderud håndplukket som Statoils nye talent - og har sikret seg to års gratis utdannelse på BI.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Framtidas idrettstilbud

Nærmiljøanlegget (bildet th) ved Oddevall skole er et av innspillene som kan bli realiserte innen de neste fem årene. Liernett bringer her en oppsummering til kulturkontoret etter folkemøtet på Haugestad den 16. april.

Kulturhus/Lier sykehus

Dette må kunne kombineres?

Mer «Cloud Computing» i Lier

IKT-leverandøren NetSolution i Lier ekspanderer og kjøper opp Asker-selskapet exeVision. Kjøpet begrunnes med en klar strategi innenfor den såkalte nettskyen.

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Hvor stor er en smule?

Det synes å ha vært en smule uenighet om akkurat det på Liernetts sider den siste uka.

Svak talentutvikling i kvinnefotballen?

Klepptrener Knut Eriksen, opprinnelig fra Åssiden i Drammen, savner plan over kvinnefotballen i Buskerud.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Bli med på registrering av viktige kulturminner!

Lier kommune vil i år gjennomføre nyregistrering og vurdering av kulturminner i Lier, og innbyggerne inviteres av kulturkontoret ved Ingeborg Rivelsrud til å bidra

Google Street View til Lier

Kommentar: Datatilsynet ser ikke på Google sine gatebilder som overvåking, i motsetning til hva de mener om webkameraet ved Eiksetra.

Mulig å snu utviklingen?

"Sykle til jobben-prosjektet" i Lier fikk god oppslutning, men får det varig virkning som en del av Buskerudbyens mål om å redusere bilbruken?

- Unnskyld, hvordan kommer jeg meg til Lierbyen?

KOMMENTAR: Kollektivtrafikken i Lier er ikke lett å forstå seg på for reisende som kommer med tog.

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

Kjør utenom!

Hegsbroveien er stengt og det vil den bli i fjorten dager. Minst.