Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Sinke i integrering?

Flyktningguiden ble lansert i 2004. I motsetning til 93 kommuner i Norge ser det ut som ingen i Lier tar ansvaret til å gjenopprette denne viktige virksomheten.

For flere siden laget Frivillighetssenatralen (som nå heter Frivilligsentralen) i samarbeid med Lier Røde Kors en brosjyre, der man søkte etter flyktningguider (se bildet ovenfor).

En flyktninguide har som oppgave å fungere som et bindeledd, en kontaktperson som kan vise vei til ulike aktiviteter og nettverk i lokalmiljøet. Flyktninger og flyktningguider kobles sammen på bakgrunn av det de har noe felles, enten det gjelder interesser, bakgrunn eller familiesituasjon.

Verken Lier Røde Kors eller Lier kommune, gjennom Frivilligsentralen har lyktes i å etablere en slik viktig frivillig gruppe. Verken den øvrige administrasjon eller politikere har viet denne ideen særlig oppmerksomhet, til tross for at Lier har den nest største innvandrerbefolkningen og nest flest flyktninger i fylket.

Seks av fylkets Røde Kors foreningene i fylket har opprettet grupper med flyktningeguider. Da Liernett henvendte seg til Lier Røde Kors for noen år siden var svaret kort og godt at de ikke hadde noen som var interessert i denne frivillige jobben. I motsetning til, for eksempel, kommunene Kongsberg og Hurum har ikke Lier kommune opprettet noe stillinger som kan jobbe med dette i forhold til Lier voksenopplæring og det frivillige kultur- og idrettsliv. I forhold til unge flyktninger på ungdomstrinnet og videregående skole er heller ikke noen frivillig som står for leksehjelp, som kommunene Drammen, Hurum og Kongsberg har.

Kommunalt ansvar

En kommunal miljøarbeiderstilling med fokus på innvandrerungdom ble foreslått opprettet for noen år siden, etter initiativ av Lier Arbeiderparti. Men forslaget ble nedstemt av flertallet i  kommunestyret (mot Ap og SV s  stemmer). Siden den gangen har det ikke blitt tatt noen initativ, verken fra kommunalt hold eller fra politikerne med tanke på integrering av innvandrerungdom.

Hanne Ødeby, lærer ved Lier voksenopplæring med erfaring fra ungdomstrinnet der og i Lierskolen forøvrig, i tillegg aktiv instruktør i  friidrett, mener at Lier kommune må ta tak i dette så fort som mulig. - Det er helt nødvendig med en koordinator i dette arbeidet. Det er svært viktig med treffsteder for flyktningene, det gjelder også for de øvrige innvandrere. Hun mener det ofte er for vanskelig å forsere den berømte "dørstokken" for å komme inn i norske miljøer, uten en form for støttekontakt til å begynne. - Det er så viktig å få integrert de yngste i fritidssysler. Ved Hegg skole utgjør innvandrerelevene ca 20 prosent av elevtallet. Det bør vi merke oss, understreker hun. Hun har, imidlertid, stor på det nye samarbeidet med Kulturskolen. Den blir samboer med Lier voksenopplæring på nyåret.

- Flyktningguiden bestemmer selv hvor mye tid man vil bruke som guide, men jevnlig møter kanskje en gang i uka er ønskelig, sier Jan Henrik Bjørhall som koordinerer dette arbeidet i Drammen Røde Kors. Som mangeårig Røde Kors- medlem har Bjørnhall selv følt hvordan det er å komme til et annet land, i forbindelse med et opphold i Spania.

Fra å være et prøveprosjekt i et knippe kommuner på slutten av 1990-tallet har Flyktningguiden vokst seg til en landsomfattende aktivitet på 93 steder som omfatter over 1600 flyktningguider og over 1900 flyktninger. Over 12 års drift, og et stadig økende antall involverte lokalforeninger og kommuner, vitner om at aktiviteten er et viktig og populært tilbud.

Her er en oversikt over hvilke tiltak nabokommunene har.

Flyktningguider i Buskerud

Drammen Røde Kors har 25 guider, forteller Jan Henrik Bjørhall, som selv er aktiv guide. - Vi trenger mannlige guider. Jeg er faktisk den eneste på mannssiden. De fleste enslige er unge menn, så behovet er stort. Bjørhall understreker egenverdien av å være flyktiningguide. - Det gir den  enkelt giide som mye tilbake. Vi møter så mange flotte mennesker og lærer så mye om andre kulturer, sier Bjørhall. Les for øvrig nederst på siden hva Jo Benkow skriver om dette!

- Hurum Røde Kors stiller med for tiden 7 aktive guider som består av to menn og  fem kvinner, oppgir Unni Smith som har vært leder av dette arbeidet i flere år. Guidene består av spreke pensjonister med god tid, sier Smith som selv er 75 år. - Og hver guide kommer noen ganger i kontakt med flere hvis flyktningenhar familie.

Kongsberg Røde Kors har i dag 9 koblinger. 11 koblinger er avslutta etter endt kontrakt dette året, men vi opplever at flere av koblingene fortsetter utover «pliktåret», guidene vil gjerne fortsettt å følge opp flyktningen og familien, informerer Cherif Osman, kultur- og velferdstjenesten i Kongsberg kommune i en epost til Liernett i dag.

Andre tiltak

Hurum Røde Kors har dannet kvinne og herregrupper: Hurum har blant annet arrangert ni foredrag. Eksempelvis handlet ett om dyrelivet på Hurum. Det er også blitt arrangert  picnics med familier. Det er ikke videregående opplæing. Derfor reiser de yngste flyktningene til Røyken eller Drammen. Det gjør det litt vanskeligere å følge opp denne aldersgruppen. - Men flyktningekonsulenten i kommunen er til stor hjelp, sier Unni Smith.- Vi tilbyr leksehjelp til de aller yngste flyktningene. På det kulturelle området har vi nå tenkt å starte sangkor.

Drammen Røde Kors har turgruppe, fotballgrupper og leksehjelp. - VI samarbeider tett med Introduksjonssenteret i Drammen, understreker Jan Henrik Bjørhall. - Vi jobber også med de bostedsløse, oppgir han.

Kongsberg Røde Kors har Vaffellag der de har invitert flyktninger, asylsøkere og andre som vil treffe nye mennesker. Det er også turgruppe i samarbeid med Kongsberg og omegn turistforening (KOT).  Integreringsseksjonen (KK) inviterte til 6 turer i perioden april – juni.

Det har også vært skikurs i  samarbeid med KOT og KK. Ca 70 gjennomførte og mange av disse møtte opp på vaffellaget der det ble delt ut Skipass som gir rett til å ferdes i norske skiløyper! 7 – 8 skiinstruktører hver gang.

Til Topps: I samarbeid med KK. 31. mai dro 12 deltagere og 4 turledere fra Røde Kors til Lom – klare for å bestige Galdhøpiggen dagen etter. Leksehjelp på norsksenteret: ca 50 elever har fått hjelp av oss i tematimene.

Det er også arrangert sommerfest.  55 personer møtte til natursti, grillmat og fotball.I høst ble Kongsberg internasjonale kvinnegruppe (KIK) en del av Røde Kors aktivitetene. Fire samlinger med,blant annet, laging av kort og fletting av julekurver. FN-dagen ble markert i samarbeid med Kongsberg kommune, Hero, kvinnegruppa og omsorgsaktivitetene i Røde Kors. Årets julefest var 13.12. med ca 100 personer, derav 30 barn fikk gløgg, grøt og gotterier – og  med Lucia og nissen.

Historikk

Det første Flyktningguide-prosjektet i Norge ble startet som et samarbeid mellom Bærum kommune og Røde Kors i 1999. Siden den gang har det skjedd mye, og ordningen med flyktningguider har spredd seg over hele landet.  Begrunnelsen for etableringen av ordningen blir av Røde Kors ofte beskrevet på følgende måte:  Ideen som ligger til grunn for Flyktningguideordningen er at veien inn i samfunnet, veien til et aktivt liv, jobb og utdanning går gjennom folk som bor her.

Til slutt siterer vi Jo Benkow, tidligere Stortingspresident og leder av Høyre: - Å være flyktninguide er et utrykk for suveren egoisme fordi man lærer så mye om andre og seg selv.

21. desember 2004. Mike Andrè fra Liberia oppfordret liunger til å ta kontakt med Kathrine Hoem på Frivillighetssentralen i Lier for å melde seg som flyktningguid.

Lier Frivilligsentral

Flere saker fra arkivet

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

Pass opp for banksvindel!

I morgentimene i dag har mange trolig fått en falsk melding om suspendert minibankkort og manglende tilgang til nettbank.

Endelig egen LIER blogg!

Svend Asbjørn er en artig kar! Nå har han jo endelig lansert en egen blogg for oss bønder i Lier også! Blir spennende å følge opp dette konseptet SAS! Hva blir (...)

Hvem er våre nye landsmenn?

Shefqet Avdimetaj, ansatt på NAV, Lier vil fortelle om sin erfaring som flyktning i Norge på Lier Arbeiderpartis åpne møte torsdag

Direktevalg i Lier igjen

Kommunevalget 2007 blir tredje gang det avholdes forsøk med direktevalg ved lokalvalgene, og Lier er igjen valgt ut som forsøkskommune

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Systemendringer og konsekvenser i Lier kommune.

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lier kommune. Han burde ha de beste forutsetninger for uttale seg om egen arbeidsplass ut fra tanken: ”Den vet best hvor skoen trykker den som har den på!”

En julegave til en ny landsmann

Mike Andrè er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Den blide og velutdannede enkemannen er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Kathrine Hoem ved Frivillighetssentralen formidler Flyktningguider. – Vi trenger flere flyktningguider, sier hun. Er du en av dem som kan tenke deg å bli flyktningguide, kan det være den beste julegave du kan gi en flyktning i vår kommune.

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

REMA 1000 overtar Lidl

REMA 1000 og Odd Reitan overtar Lidl-butikkene

Nyopprettet stilling i Rådhuset

Are Strand (43) fra Asker er ansatt som stabsjef

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

Bondens marked i Drammen i dag

Ragnar Swift fra Lier er blant veteranene på Bondens marked i Drammen, der gårdsprodukter frembys midt på Bragernes torg.

- Ingen småaviser legges ned

Det lovte Mecom-sjef David Montogomery da han besøkte Lierposten

Flere konkurser i Lier

Fersk oversikt over konkurshyppigheten i Norge viser at Lier kommer klart dårligst ut

Erlend Almaas minnespris 2004.

Anders Fossen Nilsen fikk torsdag Erlend Almaas minnespris for 2004. Prisen går til en utøver i Sylling IF – fotballgruppa, som har utmerket seg som miljøskaper, lagspiller og fotballtalent.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Norge trenger gode lokalaviser

Få ting betyr så mye for byer og lokalsamfunn i Norge som gode aviser, skriver kulturminister Trond Giske

Full av pågangsmot

- Vi får hvile i graven som vi sier på Island. Aldis S. Mortensen skal overta ansvaret for Eiksetra sammen med mannen Vidar Pålsøygård på nyåret.

- Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier

Kommunal eiendomsskatt vil ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene, skriver Ryno Andersen, Lier Høyres leder.

Karakterene er offentliggjort

Her er karakterene for avgangsklassene i Lier 2004/2005.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

36 kroner fra hver liung til Flyktninghjelpen

Bøssebærerne for årets TV-aksjon har vendt hjem og resultatet for årets innsamling er klar.

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Lier nesten på topp

Elevene fra Bærum fikk flest poeng med seg fra ungdomsskolen i fjor. Elevene fra Lier kommer rett bak, men må se seg slått av elevene fra nabokommunen Hole.

Rettferdige Lier

Lier kommune får mandag status som Fairtrade-by

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Sommermørket senker seg over Lier

Førstkommende fredag slukkes vei- og gatelys i Lier, for så å tennes igjen 1. august.

Rådmannen og ordføreren garanterer --

Hobro, Liers danske vennskapskommune, har et skilt (se bildet) som viser retning og distanse til Lier og de svenske og finske venskapskommunene. Et tilsvarende veiskilt skal være på plass i Lier innen 2011.

Hvor grønn er Lier?

Og hvilket svar gir vi til Marie? Lier Venstre og Buskerud Unge Venstres miljøseminar "Grønn Møteplass" på Høvik skole onsdag kveld hadde fortjent flere deltakere.

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Smuler til de gamle

Lier bruker bare en femtedel så mye penger på pleie og omsorg som de beste.

Ekte liung?

- Mangfold og myter. Årets sommerutstilling på Lier Bygdetun åpner 22. juni

Ikke glem oss!

Det nærmer seg valg. Partiene kappes om å vinne stemmer, og løftene står i kø. Skole, miljø, helse, eldrepolitikk, samferdsel; listen er lang med viktige temaer. Men hvem snakker om kulturpolitikk?

Månedens kommune i august?

Drammen kommune var Månedens kommune i august, men nå har Rådet for Drammensregionen gått tom for kommuner!

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Bryter menneskerettighetene

Geir Stave (bildet), leder i Buskerud Venstre, skriver dette i en pressemelding om Regjeringens forslag til endringer i reglene for å få asyl i Norge

Lierbyen, et levende kommunesenter

Berit Dahl Soltvedt har oppskriften

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

Meningsmålinger

Hvilket parti får din stemme? Og hvilken klubb er Liers beste i fotball?

Utdanning og arbeid

- Dette er nødvendig for en bedre inkludering i det norske samfunnsliv, mener Senterpartiets Siri Loe (bildet) i integreringsspørsmålene --

Kommunen slår et slag for bygdas historie

Lier kommune lanserer nå Liers historie på nett. I samarbeid med historielaget har de lagt ut Liers historie, pluss litt til - søkbart på nett.

Pressemelding NM i Taekwon-do 2004

Lier NTN Taekwon-do klubb vil i år arrangere Norgesmesterskap i Taekwon-do i Drammenshallen 5. og 6. November.

Friidrettsdag for niendeklasse

Alle niendeklassene i Lier samlet seg i dag til friidrettsdag - vi har bildene.

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Pressemelding fra Utdanningsforbundet

GILHUSODDEN PROSJEKTSKOLE

Henger med i toppen

Kenneth Strysse (bildet) med sine to scoringer og keeper Kenneth Christiansen har sin del av æren for at Liungen berget tre viktige poeng mandag kveld

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Mange har gitt gaver til frivillige organsisasjoner etter flomkatastrofen. Gaver til mange av disse organisasjonene gir rett til fradrag ved ligningen.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Prisverdig innsats for kulturen i Lier?

Kandidater til kulturprisen 2010 må foreslås innen 1. september.

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

En seier for Fjordbyene Lier og Drammen

Lier og Drammen Venstre ser med glede at SFT har gitt klarsignal for starten av en av Norges største miljøoppryddinger.

Marthe på benken i Nordisk

Med pappa Kjetil Kvaale ved rattet ble Liungenkeeper Marthe Kvaale skysset til Gardermoen (se bildet th) etter kampen mot Klepp, men hun fikk dessverre ikke spilletid da Norge tok 4. plassen under åpent Nordisk mesterskap i Koskela i Finland.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Fotoutstilling

Lier Fotoklubb åpner fotoutstilling i Drammen Teater den 3. januar 2004. 19 medlemmer av klubben deltar med bilder på utstillingen som omfatter all gangere fra svart/hvitt til digitale kopier.

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

Jordbærkongen får bygdeutviklingspris

Innovasjon Norges Bygdeutviklingspris for 2010 i Buskerud går til Simen A. Myhrene fra Sylling for nyskapende innsats. Prisen, som er på 50.000 kroner, deles ut i dag.

SpaBra rykker opp i 3. divisjon

SpaBra slo Drafn 2-0 søndag, og sikret med det sitt tredje opprykk på bare fire sesonger.

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Forebygger “drop out” og atferdsvansker i skolen

Det hevder Kristelig Folkepartis ordførerkandidat, Brynhild Heitmann, i dette innlegget.

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Bedring på Heggtoppen

Security Park, som vokter parkeringsplassen på Heggtoppen, har nå endret skiltet med parkeringsbestemmelsene. Dermed er søndagsparkering trolig trygt.

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Tilbake i toppen

Jan Olav Lunewski (på bildet) fra Lier tok andreplassen og Jan Rune Fuglerud tredjeplassen under 1. runde i NM i motocross siste helg

Fortsatt plass på fotballskole

Liungen har 2 fotballskoler i sommer.

Sylling Ysteri 1865-1972

Hvorfor bestod Sylling Ysteri helt frem til 1972, mens de andre ysteriene i omegn mer eller mindre forsvant?

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

SUTRETE

Jeg leste det innslaget i Lierposten for en stund siden, hvor ordfører Justad klager over at hun tjener for lite.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Dobbelt jubileum på Lyngåsbanen

90-årsjubilanten NMK Drammen slår på stortromma og arrangerer jubileumsrallycross på Lyngås Motorbane i høst.

Mindre utslipp i Lier

Lier er en av seks kommuner i Buskerud som har redusert utslipp av klimagasser fra 1991 til 2005

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Norges mest beskjedne kommunestyre?

Det er neppe noen annen kommune der de folkevalgte og lokaldemokratiet har en så bortgjemt plass på de kommunale nettsidene.

Øyeblikk av evigheten

Tor Olav Foss stiller ut i Lier.

Nesten umulig å holde ren

Det er svaret kultursjef Ingeborg Rivelsrud har til kritikken om at St. Hallvards kilde ligner på en gjørmepøl.

Norge vant med Liungenspiller på laget

Liungens venstreback, Kristin Jonvik, bidro til at Norge slo Polen 4-2 i dag.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Egges eplevodka en norsk nytelse

Nyt Norge-merket skal pryde flaskene med eggebondens eplebaserte vodka.

- Ha det, Norge!

Denne helgen reiste 200 AFS-utvekslingselever fra hele verden hjem til sine hjemland etter et innholdsrikt år i Norge.

TESS styrket resultatet i 2009

Lier-bedriften som er landets største leverandør av slanger og slangetilbehør kom seg helskinnet gjennom finanskrisen.

Vaksinering mot svineinfluensa

Et begrenset antall vaksiner er distribuert ut til fastlegekontorene for vaksinasjon av risikogruppene

Kommunal ansiktsløftning

Lier kommune kommer i disse dager med helt nye hjemmesider

Fotballgleder på en mandag --

Herrelagene til Liungen og Spa/Bra, og Liungens kvinnelag (her representert med "veteranene" Ingunn B. Sørum og Marita Ruud Gundersen) vant alle sine viktige kamper i kveld

Familiefest på Eiksetra

Et NM i orientering virker som en slags herlig familisammenkomst med kjente og kjære familiemedlemmer, og i dag ble familien Lierbygda O-lag både honorert med flotte konkurranseforhold og flott innsats av stafettlaget som kom på premieplass i herreklassen

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

Syng med den stemmen du har.

Har du lyst til å synge litt? Kanskje spiller du og. Hva med å lage en klubb der man kan ta en pils og være amatør og trubadur? Det finnes flere viseklubber i Norge, men ingen i Lier.

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.