Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 3d49e3b090c7dbe8afc3a8d9b507af3c

Sinke i integrering?

Flyktningguiden ble lansert i 2004. I motsetning til 93 kommuner i Norge ser det ut som ingen i Lier tar ansvaret til å gjenopprette denne viktige virksomheten.

For flere siden laget Frivillighetssenatralen (som nå heter Frivilligsentralen) i samarbeid med Lier Røde Kors en brosjyre, der man søkte etter flyktningguider (se bildet ovenfor).

En flyktninguide har som oppgave å fungere som et bindeledd, en kontaktperson som kan vise vei til ulike aktiviteter og nettverk i lokalmiljøet. Flyktninger og flyktningguider kobles sammen på bakgrunn av det de har noe felles, enten det gjelder interesser, bakgrunn eller familiesituasjon.

Verken Lier Røde Kors eller Lier kommune, gjennom Frivilligsentralen har lyktes i å etablere en slik viktig frivillig gruppe. Verken den øvrige administrasjon eller politikere har viet denne ideen særlig oppmerksomhet, til tross for at Lier har den nest største innvandrerbefolkningen og nest flest flyktninger i fylket.

Seks av fylkets Røde Kors foreningene i fylket har opprettet grupper med flyktningeguider. Da Liernett henvendte seg til Lier Røde Kors for noen år siden var svaret kort og godt at de ikke hadde noen som var interessert i denne frivillige jobben. I motsetning til, for eksempel, kommunene Kongsberg og Hurum har ikke Lier kommune opprettet noe stillinger som kan jobbe med dette i forhold til Lier voksenopplæring og det frivillige kultur- og idrettsliv. I forhold til unge flyktninger på ungdomstrinnet og videregående skole er heller ikke noen frivillig som står for leksehjelp, som kommunene Drammen, Hurum og Kongsberg har.

Kommunalt ansvar

En kommunal miljøarbeiderstilling med fokus på innvandrerungdom ble foreslått opprettet for noen år siden, etter initiativ av Lier Arbeiderparti. Men forslaget ble nedstemt av flertallet i  kommunestyret (mot Ap og SV s  stemmer). Siden den gangen har det ikke blitt tatt noen initativ, verken fra kommunalt hold eller fra politikerne med tanke på integrering av innvandrerungdom.

Hanne Ødeby, lærer ved Lier voksenopplæring med erfaring fra ungdomstrinnet der og i Lierskolen forøvrig, i tillegg aktiv instruktør i  friidrett, mener at Lier kommune må ta tak i dette så fort som mulig. - Det er helt nødvendig med en koordinator i dette arbeidet. Det er svært viktig med treffsteder for flyktningene, det gjelder også for de øvrige innvandrere. Hun mener det ofte er for vanskelig å forsere den berømte "dørstokken" for å komme inn i norske miljøer, uten en form for støttekontakt til å begynne. - Det er så viktig å få integrert de yngste i fritidssysler. Ved Hegg skole utgjør innvandrerelevene ca 20 prosent av elevtallet. Det bør vi merke oss, understreker hun. Hun har, imidlertid, stor på det nye samarbeidet med Kulturskolen. Den blir samboer med Lier voksenopplæring på nyåret.

- Flyktningguiden bestemmer selv hvor mye tid man vil bruke som guide, men jevnlig møter kanskje en gang i uka er ønskelig, sier Jan Henrik Bjørhall som koordinerer dette arbeidet i Drammen Røde Kors. Som mangeårig Røde Kors- medlem har Bjørnhall selv følt hvordan det er å komme til et annet land, i forbindelse med et opphold i Spania.

Fra å være et prøveprosjekt i et knippe kommuner på slutten av 1990-tallet har Flyktningguiden vokst seg til en landsomfattende aktivitet på 93 steder som omfatter over 1600 flyktningguider og over 1900 flyktninger. Over 12 års drift, og et stadig økende antall involverte lokalforeninger og kommuner, vitner om at aktiviteten er et viktig og populært tilbud.

Her er en oversikt over hvilke tiltak nabokommunene har.

Flyktningguider i Buskerud

Drammen Røde Kors har 25 guider, forteller Jan Henrik Bjørhall, som selv er aktiv guide. - Vi trenger mannlige guider. Jeg er faktisk den eneste på mannssiden. De fleste enslige er unge menn, så behovet er stort. Bjørhall understreker egenverdien av å være flyktiningguide. - Det gir den  enkelt giide som mye tilbake. Vi møter så mange flotte mennesker og lærer så mye om andre kulturer, sier Bjørhall. Les for øvrig nederst på siden hva Jo Benkow skriver om dette!

- Hurum Røde Kors stiller med for tiden 7 aktive guider som består av to menn og  fem kvinner, oppgir Unni Smith som har vært leder av dette arbeidet i flere år. Guidene består av spreke pensjonister med god tid, sier Smith som selv er 75 år. - Og hver guide kommer noen ganger i kontakt med flere hvis flyktningenhar familie.

Kongsberg Røde Kors har i dag 9 koblinger. 11 koblinger er avslutta etter endt kontrakt dette året, men vi opplever at flere av koblingene fortsetter utover «pliktåret», guidene vil gjerne fortsettt å følge opp flyktningen og familien, informerer Cherif Osman, kultur- og velferdstjenesten i Kongsberg kommune i en epost til Liernett i dag.

Andre tiltak

Hurum Røde Kors har dannet kvinne og herregrupper: Hurum har blant annet arrangert ni foredrag. Eksempelvis handlet ett om dyrelivet på Hurum. Det er også blitt arrangert  picnics med familier. Det er ikke videregående opplæing. Derfor reiser de yngste flyktningene til Røyken eller Drammen. Det gjør det litt vanskeligere å følge opp denne aldersgruppen. - Men flyktningekonsulenten i kommunen er til stor hjelp, sier Unni Smith.- Vi tilbyr leksehjelp til de aller yngste flyktningene. På det kulturelle området har vi nå tenkt å starte sangkor.

Drammen Røde Kors har turgruppe, fotballgrupper og leksehjelp. - VI samarbeider tett med Introduksjonssenteret i Drammen, understreker Jan Henrik Bjørhall. - Vi jobber også med de bostedsløse, oppgir han.

Kongsberg Røde Kors har Vaffellag der de har invitert flyktninger, asylsøkere og andre som vil treffe nye mennesker. Det er også turgruppe i samarbeid med Kongsberg og omegn turistforening (KOT).  Integreringsseksjonen (KK) inviterte til 6 turer i perioden april – juni.

Det har også vært skikurs i  samarbeid med KOT og KK. Ca 70 gjennomførte og mange av disse møtte opp på vaffellaget der det ble delt ut Skipass som gir rett til å ferdes i norske skiløyper! 7 – 8 skiinstruktører hver gang.

Til Topps: I samarbeid med KK. 31. mai dro 12 deltagere og 4 turledere fra Røde Kors til Lom – klare for å bestige Galdhøpiggen dagen etter. Leksehjelp på norsksenteret: ca 50 elever har fått hjelp av oss i tematimene.

Det er også arrangert sommerfest.  55 personer møtte til natursti, grillmat og fotball.I høst ble Kongsberg internasjonale kvinnegruppe (KIK) en del av Røde Kors aktivitetene. Fire samlinger med,blant annet, laging av kort og fletting av julekurver. FN-dagen ble markert i samarbeid med Kongsberg kommune, Hero, kvinnegruppa og omsorgsaktivitetene i Røde Kors. Årets julefest var 13.12. med ca 100 personer, derav 30 barn fikk gløgg, grøt og gotterier – og  med Lucia og nissen.

Historikk

Det første Flyktningguide-prosjektet i Norge ble startet som et samarbeid mellom Bærum kommune og Røde Kors i 1999. Siden den gang har det skjedd mye, og ordningen med flyktningguider har spredd seg over hele landet.  Begrunnelsen for etableringen av ordningen blir av Røde Kors ofte beskrevet på følgende måte:  Ideen som ligger til grunn for Flyktningguideordningen er at veien inn i samfunnet, veien til et aktivt liv, jobb og utdanning går gjennom folk som bor her.

Til slutt siterer vi Jo Benkow, tidligere Stortingspresident og leder av Høyre: - Å være flyktninguide er et utrykk for suveren egoisme fordi man lærer så mye om andre og seg selv.

21. desember 2004. Mike Andrè fra Liberia oppfordret liunger til å ta kontakt med Kathrine Hoem på Frivillighetssentralen i Lier for å melde seg som flyktningguid.

Forrige artikkel:Ble ikke ferdig likevelNeste artikkel:Polen - Litauen 2-1
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode