Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: b3ae26624b55abe81cb4d7a94b10066d

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Mange har gitt gaver til frivillige organsisasjoner etter flomkatastrofen. Gaver til mange av disse organisasjonene gir rett til fradrag ved ligningen.

For at et slikt fradrag skal kunne gis, må den frivillige organisasjonen ha innberettet gaven til Skattedirektoratet. Det holder ikke å legge en kvittering ved selvangivelsen. Det kan gis fradrag for inntil kr 6.000 pr skattyter i 2004.

På grunn av mange gaver mot slutten av 2004, er innberetningsfristen utsatt. Det betyr at det fremdeles er mulig å få registrert gaven for skattefradrag.

For å få inntektsfradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner, er det et vilkår at organisasjonen har sendt inn maskinlesbare oppgaver til Skattedirektoratet. Oppgavene skal inneholde giverens navn og adresse, fødselsnummer eller organisasjonsnummer og samlet gavebeløp for inntektsåret.

Beløpet vil da bli forhåndsutfylt på selvangivelsen. En skattyter kan ikke få fradrag ved selv å føre opp beløpet i sin selvangivelse. Dette gjelder også når kvittering for gavebeløpet er sendt inn sammen med selvangivelsen. Samlet gave til en organisasjon må være minst kr 500 for at fradrag skal kunne gis.

Flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia har skapt en ekstraordinær situasjon, ved at hendelsen inntraff på slutten av året og at organisasjonene kort tid forut for fristens utløp mottok gaver i et stort omfang. På dette grunnlag har Skattedirektoratet derfor akseptert at deler av leveransene av maskinelle oppgaver leveres etter fristen 20. januar.

For å få fradrag for gaver gitt i 2004, må givere som ikke har oppgitt fødselsnummer eller organisasjonsnummer, umiddelbart ta kontakt med mottaker av gaven for å få registrert nødvendige data.

For mer informasjon, kontakt:
Jon Arild Ruud
informasjonsrådgiver
Telefon416 33 947

Forrige artikkel:En julegave til en ny landsmannNeste artikkel:Så kom julesnøen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode