Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 6969252a6692f5efac784a5447523f85

Imponerende frivillig innsats

De 75 liungene som er tilknyttet frivilligsentralen, gjør en kjempeinnsats på mange forskjellige områder, men kan få gjort enda mer hvis flere tar et tak. Bildet: Stavgangsgruppa klar til tur med Lier Bygdetun som utgangspunkt.

Frivilligsentralen, med daglig leder Kathrine Hoem og styreleder Olav Aasmundrud i spissen, la denne uken frem årsrapporten for 2011. Den viser en imponerende virksomhet som er gjennomført med begrensede ressurser og til stor glede for mange berørte.
Kathrine Hoem er imponert over det arbeidet frivillige og foreninger gjør i Lier, og fremhever hvor viktig dette engasjementet er for lokalsamfunnet. De frivillige er med på å skape gode møteplasser og mange aktiviteter i bygda og gjør dermed Lier til et enda bedre sted å bo.

Lier Frivilligsentral ønsker å være et servicekontor og en medspiller ovenfor frivillige og foreninger. Hoem forteller at det kostet kommunen kr 408.884,- å drive sentralen i 2011, og da er daglig leders lønn tatt med. De frivillige ved sentralen har jobbet i 7931 timer. Det vil si 4,6 årsverk frivillig arbeid, hvorav ca halvparten var omsorgsrelaterte oppgaver. 154 brukere har fått hjelp og bistand. Totalt har 550 frivillige blitt administrert via sentralen og det har vært 265 enkeltdeltakere på våre aktiviteter.

Årsrapporten inneholder interessante beskrivelser av virksomheten på de 18 områdene arbeidet er delt inn i. Vi må nøye oss med beskrivelsen av ett av dem. Den som vil lese hele rapporten, kan få den fra Frivilligsentralen i Lierbyen.

En av atten bistandsoppgaver: Matutkjøring
Sentralen har hatt 10 frivillige som hver uke har kjørt ut mat fra Frogner
institusjonskjøkken. Det er kjørt ut 17757 middager til 80 eldre og funksjonshemmede i kommunen. De frivillige matutkjørerne har jobbet i 1457 timer, det vil si 0,8 årsverk. Disse frivillige matutkjørerne gjør en stor innsats som Lier kommune ikke hadde klart seg uten. De frivillige kjører egne biler og har kjørt 14078 km i 2011. De får kjøregodtgjørelse etter kommunens satser. Ingen ansatte/lønnede personer kjørte ut mat i 2011 – kun frivillige.

Her er frivilligsentralens øvrige virksomhetsområder:
• To lesesirkler
• De sangglade venner
• Natur- og friluftsgruppe
• En til en hjelp
• Hørselshjelp
• Leksehjelp
• Natteravn
• Rådgiving til diabetikere / hjerte- og lungesyke
• Tinnituskafé
• Seniorkafé på Meren
• Ut på tur med DOT
• Stavgangsgruppe
• Strikkekafé i Lierbyen
• Thyra Treff
• Venneforeninger ved Bo- og omsorgsentrene/sykehjem
• Den kulturelle trillebagen
• Småjobbsentralene

Annen frivillig innsats
I tillegg er det frivillighetskontor på Lier Bygdetun og bygda rundt er det mange foreninger som gjør en stor og ubetalt frivillig innsats til nytte og glede for både unge og eldre. Men behovet er stort, og nye frivillige er alltid velkommen.

Forrige artikkel:Hvem vil kjøpe Valstadhaug?Neste artikkel:Du store verden
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode