Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kontakt skaper tillit og dialog

Mens rettsvesenet håndterer et groteskt eksempel på hva hat kan føre til, har dialog og gjensidig forståelse gode vekstvilkår i nærmiljøet.

Sikh-menigheten i Nøsteveien, Sri Guru Nanak Niwas, var vertskap da DOTL (Drammen og omegn tros-og livssynsforum) onsdag kveld samlet et tredvetall medlemmer og andre interesserte.

DOTL er et samarbeidsprosjekt mellom kristne og andre menigheter i drammensområdet. Dessuten er humanetikerne med. Ved å møtes i de deltagende menighetenes gudshus og andre samlingssteder, blir deltagerne bedre kjent med hverandre og med hva de enkelte står for.

Ajaib Singh Joohti er styreleder i sikhmenigheten i Lier og har hatt en sentral rolle ved byggingen av tempelet i Nøsteveien. Her i samtale med styreleder Nils Nordenstrøm i Human-Etisk Forbunds avdeling i Drammen og Lier.

Blant Liers 24.000 innbyggere er mange religioner og livssyn representert, men Liers menigheter er så langt ikke med i samarbeidet. Det er derimot Sikh-menigheten, som ønsket velkommen til tempelet i Nøsteveien. Der fikk de fremmøtte en presentasjon av sikhismen og en omvisning i tempelet.

Både kirkegjengere og humanetikere, de fleste med oransje hodetørkle, satt på gulvet og fulgte nøye med på en interessant orientering om sikhismen. Indisk musikk, fremført av sikhmenighetens egne, fikk nok noen til å føle seg hensatt til steder langt fra Lier.

Hva er sikhismen?

Les mer om sikhmenigheten Sri Guru Nanak Niwas i Norge.

Hva er Livsdialog?
Møtet ble avsluttet med at pensjonert sogneprest Jan Otto Eek presenterte Livsdialog, som er et gruppeopplegg med en dialogmetode som skaper åpenhet, selvinnsikt og forståelse.

DOTLs møte ble holdt i tempelet til sikhmenigheten Sri Guru Nanak Niwas i Nøsteveien.

FAKTA OM Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)
DOTL, som til nå har fått oppslutning fra 20 menigheter og andre foreninger, mener at religion, tro- og livssyn kan sees på som en privatsak. Men tro og overbevisning utgjør en viktig motivasjon og drivkraft i menneskers liv. Denne kraften er vesentlig i møte mellom mennesker og et grunnlag for aktiv deltakelse i samfunnet.

Derfor har det vært jobbet lenge fra flere hold for å etablere møteplasser for alle ulike tros- og livssynssamfunn. For fem år siden ble det oppnådd enighet om denne formålsparagrafen:
• å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre.
• å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn.
• å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt felleskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
• å arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.

Dette er medlemmene i DOTL:

Les mer om DOTL.

1 kommentar

Mandag 23. april 2012 14:17: Liungen
Bare for drammensere eller kan kirka og andre i Lier også være med?

Flere saker fra arkivet

Kronen på verket

Tempelet i Nøsteveien har fått den lenge savnede kuppelen.

Sangerstevne Drammen

Norges Korfobund Buskerud ønsket velkommen til Sangerstevne i Drammen i helga.

Kirkevalget 2009: Frogner

Presentasjon av Frogner menighets kandidater til menighetsrådsvalget

- Ønsker en sann folkekirke

Hilde-Solveig Trogstad Johnsen (21), opprinnelig fra Drammen, men nå bosatt i Lier, ble valgt inn til bispedømmerådet i Tunsberg bispedømme under høstens kirkevalg.

Velkommen til gårds, biskop

Onsdag ønsker sogneprest Frode Askekjær biskop Laila Riksaasen Dahl velkommen til gårds og til Sylling.

Setter søkelyset på St. Hallvard

Mange møtte opp da feiringen av St. Hallvard begynte litt på forskudd i dag, og tirsdag 15. mai blir det pilegrimsvandring.

Skjærtorsdag i Gullaug kirke

De rundt 30 som var med på gudstjenesten i Gullaug kirke i dag, fikk en fin opplevelse.

Muligheter og inkludering

- Vi inviterer til å diskutere minoritetskvinners møte med det norske samfunnet i kveld, sier Janicke Solheim (på bildet th) fra Lier, og som er leder av kvinnepolitisk utvalg i Buskerud SV.

Full pakke i Lier på Hallvardsdagen

Søndag 15. mai er St. Hallvards dag, og aldri har Lier hatt et mer omfattende program for markering av Liers egen helgen, som Drammen og Oslo alltid har tatt langt bedre vare på.

Viktig møte på Lierskogen

Lierskogen kirke – hva nå?

St. Hallvards to dager i mai

Den kjente liungen Hallvard Vebjørnsson har sin egen festdag i den katolske kirke. St. Hallvardsdagen er 15. mai, men vil i år også markeres 12. mai i Lier.

Konsert

Julekonsert med Tranby Skolekorps i Tranby Kirke onsdag 10. Desember kl. 1800.

- Norge er verdens beste land å bo i , men vi kan bli bedre!

Dette budskapet har LO-leder Gerd- Liv Valla og leder i Norsk Tjenestemannslag, Turid Lilleheie med seg når de onsdag 25. august inviterer til omfattende NTL arrangement i Drammen

Stille time på Lierdagene

Lørdag den 9. juni kl. 23.00 i Frogner kirke

Innunder jul i Sjåstad kirke

Sigmund Groven og Iver Kleive gjester Sjåstad kirke og Sjåbagos onsdag 2. desember

Opptur med DOT

Og alle var enige om at det hadde vært en fin tur.

Juletid er kirketid

Skal du i kirken i jula? Her finner du en enkel oversikt

To kor fra Lier åpnet Soloppgangskonserten

Denne helgen holder Norges Korforbunds avdeling i Buskerud en to dagers 'korvake' for å feire sine første 20 år. Lier er godt representert.

Jorden rundt på 80 minutter

Tranby skolekorps tar med publikum på en musikalsk reise jorden rundt.

Sangtalentet fra Sylling

Årets vinner av Haugestadstipendet, Ingeborg Soot, sang før hun kunne snakke reint --

Hjertelig møte mellom filmstjerne og ”bestefar”

Den ene liung, den andre utflyttet liung.

Lier Kammerkor i Frogner kirke.

Lørdag 15. desember kl. 17 blir det tradisjonell julekonsert av gammelt godt merke med Lier Kanmmerkor i Frogner kirke

Storband til bygda

Holmestrand Storband, et av landets eldste storband, avlegger Sylling kirke en visitt søndag 26. april

Vil engasjere barn og unge

Det er et av de feltene som engasjerer mest for sangstudent Ingeborg Soot (19), Sylling, yngste medlem i de nye menighetsrådene i Lier for 2011-2015. Vi presenteret her en fullstendig navneliste etter valget.

Verdig markering

Dårlig værmelding og mørke skyer la ingen demper på fremmøtet til pilgrimsvandringen på Hallvardsdagen på lørdag.

En lang prosess

Det sier May Kværnstuen etter at LHL-huset i Nøsteveien i dag ble åpnet etter flere års arbeid.

Bondens marked i Drammen i dag

Ragnar Swift fra Lier er blant veteranene på Bondens marked i Drammen, der gårdsprodukter frembys midt på Bragernes torg.

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Men hvor er egentlig Nøste?

Noen adresser selger bedre enn andre. Juks svekker imidlertid tilliten til eiendomsmeglerne, i dette tilfellet Dialog Eiendomsmegling i Drammen.

Biskopen kommer til Lier

Prost Ellen Martha Blaasvær ser fram til bispevisitasen med glede og forventning.

I kirken i jula?

Her er oversikten over hva som skjer når og hvor.

Våningshus i Nøsteveien ødelagt av brann

Et våningshus på en gård ved Nøsteveien ble totalskadet i brann i natt. Brannårsaken er så langt ukjent.

Mange grasrøtter små ...

Siden Norsk Tipping innførte Grasrotandelen i 2009 har foreninger og lag i Lier mottatt 2,3 millioner via ordningen.

Sankt Hallvard eller Sankt Halvard?

- Hvorfor skriver Drammen og Lier helgennavnet på forskjellig måter? spør Knut A. Andersen i ukens petit.

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

I morgen er det slektforskningens dag

Flere foredrag på biblioteket i Drammen

36 kroner fra hver liung til Flyktninghjelpen

Bøssebærerne for årets TV-aksjon har vendt hjem og resultatet for årets innsamling er klar.

Fortsatt menighetskontor i Sylling

Menighetskontoret for Sylling og Sjåstad flyttes ikke til Lierbyen, slik kirkesjefen ønsket. I alle fall ikke ennå.

Nytt familiemedlem i høst?

Fem av de 25 ungdommene som har vært samlet på Ål denne uka mangler vertsfamilie, sier Cecilie Jacobsen i AFS, Norge til Liernett i dag

Kunst-rett-vest gir kontakt med lokale kunstnere

Eva Solheim (bildet) og Sissel Vagard fra Lier er blant de 105 kunstnerne som er med på den store og spennende kulturmønstringen i Lier og femten omliggende kommuner.

Vi besøker Liers spisesteder: Nøstehagen

”Nøstehagen kafé” står det på skiltet ved Nøsteveien, og litt usikre og tvilende svinger vi inn på parkeringsplassen og besøker stedet.

- Hvor mangfoldig er du?

Mangfoldåret 2008 er i gang. Vil en eller flere Lier-familier vise mangfold i praksis?

Utdanning og arbeid

- Dette er nødvendig for en bedre inkludering i det norske samfunnsliv, mener Senterpartiets Siri Loe (bildet) i integreringsspørsmålene --

Feiret i Frogner

Tradisjonen tro var mange samlet til feiringen av Olsok i Frogner kirke i går kveld.

Pressemelding om spennende kommunalt initiativ:

FRITIDSMESSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

Godt besøk og god stemning

Ansatte og frivillige i Liers menigheter gjør en stor innsats for å skape trivelige møteplasser. I går dukket innpå 50 opp på Tranby menighetshus.

”Kvinnen ved brønnen”

”Kvinnen ved brønnen” med Inger Lise Rypdal og Kor-90 gjester Frogner kirke søndag 13. november. Det er første gang forestillingen fremføres i Buskerud.

Hvem er mest kjent av alle de 23.000 liungene?

Noen av Liers mest kjente personligheter savnes på listen over kjente liunger.

Diskusjonen om Lierstranda fylte Haugestad

Sjelden har så mange hørt at noen er uenig om så lite.

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Orgler i Lier

Menighetsrådet i Sylling ønsker seg helt nytt orgel i kirken og vil dermed følge rådene i Orgelplanen fra 1998.

Drammen + Lier = Sant?

Forholdet mellom Lier og den jubilerende nabobyen Drammen er i fokus på årets sommerutstilling på Lier Bygdetun. Formann Hallingstad og ordfører Nævestad er, som så mange ganger tidligere, nøkkelpersonene når utstillingen åpnes på søndag.

Stemning i vintermørket

Sylling Sangkor starter jubileumssesongen med å ta med seg korvenner i bygda og inviterer til konsert i Frogner kirke.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

I kirken i jula?

Kirkene blir ikke alltid like mye besøkt, men på julaften er det som regel fulle kirker. Her gir vi deg oversikten over kirkene i Lier denne jula.

Utfordrer fylkeskommunen

Åse Klundelien er en av innlederne når Drammen Kvinnesaksforening drøfter nedleggelsen av Likestillingsutvalget i Buskerud.

Imponerende frivillig innsats

De 75 liungene som er tilknyttet frivilligsentralen, gjør en kjempeinnsats på mange forskjellige områder, men kan få gjort enda mer hvis flere tar et tak. Bildet: Stavgangsgruppa klar til tur med Lier Bygdetun som utgangspunkt.

Har kvinnebevegelsen sviktet innvandrerkvinnene?

Leder av Drammens kvinnesaksforening og kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, Janicke Karin Solheim (bildet), tar opp dette spørsmålet til debatt.

Tid for vareopptelling

Blir mottakere av helse- og sosialtjenester registrert som hyllevare?

Orgelfest i Frogner kirke

Det ble en stor festdag i Frogner kirke, der det 153 år gamle orgelet i dag ble tatt i bruk igjen etter omfattende restaurering og påbygging.

Flere runder om nytt sykehus

Buskerud Ap klarte ikke å bestemme seg, og for Drammen er det viktigere å hjelpe et skrantende sentrum enn å hjelpe syke mennesker.

Elvis – sound alike

Søndag kommer Brothers in Law til Sjåstad kirke med forestillingen If I can Dream.Med seg har de Sylling sangkor som også vil ha en avdeling fra eget repertoar.

I kirken i jula?

Kirkene blir ikke alltid like mye besøkt, men på julaften er det som regel fulle kirker. Her gir vi deg oversikten over kirkene i Lier denne jula.

Sylling Ysteri - Kilder

Kilder

Syttende mai i det norske Amerika

- Å høre ”Ja vi elsker” og ”No livnar det i lundar” på norsk i en kirke bygget av liunger langt inne i Amerika er en sterk og vakker opplevelse.

Folkehelsearbeid til seniorer

Lier kommune har fra høsten 2008 satset på folkehelsearbeid til seniorer.

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

Dansegalla for psykisk utviklingshemmede

Psykisk utviklingshemmede trenger flere sosiale arenaer hvor de kan møte likesinnede.

Fyll, vold og blod i helgen

Det er foreløpig ikke kjent om noen fra Lier var innblandet i de uvanlig mange fyll- og voldsepisodene i Drammen i helgen.

Øyeblikk av evigheten

Tor Olav Foss stiller ut i Lier.

Fokus på skjønnhet og aldring

- Drammen kvinnesaksforening øsnker å ta opp viktige spørsmål på åpent temamøte i morgen kveld, sier leder Janniche Solheim (bildet) fra Tranby

En hyllest til sang og musikk

Nina Sveaas (på bildet), leder for Sjåbagos og Per Egil Hovland, tidligere organist i Frogner kirke får Kulturprisen

En by kalt Lier

Kong Harald har vært der. Dronning Sonja også. I vårt hjemlige Lier vet nok også mange at det finnes et Lier i Belgia, men langt færre har besøkt byen. Bildet: Belgia er kjent for kniplinger og annet håndarbeid, og Lier er ikke noe unntak.

Grasrotandelen betyr mye for idrettslagene

Lag og foreninger i Lier har så langt i år tjent 330 000 kroner på Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping

I kirken i jula?

Her er oversikten over hva som skjer når og hvor

40 år med TESS

TESS, motevisning, slangeskjørt og ordfører Ulla Nævestad er blant innslagene under Industriens Motemesse på Lillestrøm i dag

Kirkevalget 2009: Sjåstad

Presentasjon av Sjåstad menighets kandidater til menighetsrådsvalget

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

Tone Irene Røssum spiller i Åmot Kirke

Stemningsmusikk i romjula.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Thorvald Steen på Tranby

En forfatter for nesten alle alderstrinn

Nævra og Jagland på Bygdetunet

Årets 1. maiprogram byr på en allsidig og attraktiv meny og en av "servitørene" er AUF` eren Emilie Bjaaland Wold som er programleder --

Nye nordmenn på World Cup

Det var kaldt på Bragernes Torg i dag. Men norske prestasjoner varmet. For nye liunger var World Cup med Svartedal, Hilde G P og de andre og langrennsporten et nytt sportsbekjentskap.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Flere vil på tur

Friluftsliv har blitt en trend igjen, og medlemsmassen i Drammens og Oplands Turistforening (DOT) har økt med 5,7 prosent det siste året.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

SIF-stadion på Lierstranda

Les Rådmannens foreløpige kommentar til Liernett.

Lise på Bygdetunet

LO Drammen og omegn, Lier SV og Lier Arbeiderparti inviterer til 1. maifeiring på Bygdetunet.

Amerika-suksess for Tranby skolekorps

En fullsatt kirke ga stående applaus da Tranby skolekorps spilte i Wind Lake i Wisconsin i går. Wind Lake er stedet der familien Heg slo seg ned etter utvandringen fra Lier.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Bli vertsfamilie!

Norge er rekordpopulært som reisemål for utvekslingselever fra hele verden

En påminnelse igjen

Gunnar Møllsted (på bildet) overlevde trefningen på mirakuløs måte, men to av hans kamerater måtte bøte med livet like før krigens slutt --

Loppende glad lørdag

Sylling menighetsråd arrangerer loppemarked i morgen, og ved Lierbyen skole er ungdommer på plass med lopper i helgen.