Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: daaf1565ea1451f57359a0ea301ee3cb

Kontakt skaper tillit og dialog

Mens rettsvesenet håndterer et groteskt eksempel på hva hat kan føre til, har dialog og gjensidig forståelse gode vekstvilkår i nærmiljøet.

Sikh-menigheten i Nøsteveien, Sri Guru Nanak Niwas, var vertskap da DOTL (Drammen og omegn tros-og livssynsforum) onsdag kveld samlet et tredvetall medlemmer og andre interesserte.

DOTL er et samarbeidsprosjekt mellom kristne og andre menigheter i drammensområdet. Dessuten er humanetikerne med. Ved å møtes i de deltagende menighetenes gudshus og andre samlingssteder, blir deltagerne bedre kjent med hverandre og med hva de enkelte står for.

Ajaib Singh Joohti er styreleder i sikhmenigheten i Lier og har hatt en sentral rolle ved byggingen av tempelet i Nøsteveien. Her i samtale med styreleder Nils Nordenstrøm i Human-Etisk Forbunds avdeling i Drammen og Lier.

Blant Liers 24.000 innbyggere er mange religioner og livssyn representert, men Liers menigheter er så langt ikke med i samarbeidet. Det er derimot Sikh-menigheten, som ønsket velkommen til tempelet i Nøsteveien. Der fikk de fremmøtte en presentasjon av sikhismen og en omvisning i tempelet.

Både kirkegjengere og humanetikere, de fleste med oransje hodetørkle, satt på gulvet og fulgte nøye med på en interessant orientering om sikhismen. Indisk musikk, fremført av sikhmenighetens egne, fikk nok noen til å føle seg hensatt til steder langt fra Lier.

Hva er sikhismen?

Les mer om sikhmenigheten Sri Guru Nanak Niwas i Norge.

Hva er Livsdialog?
Møtet ble avsluttet med at pensjonert sogneprest Jan Otto Eek presenterte Livsdialog, som er et gruppeopplegg med en dialogmetode som skaper åpenhet, selvinnsikt og forståelse.

DOTLs møte ble holdt i tempelet til sikhmenigheten Sri Guru Nanak Niwas i Nøsteveien.

FAKTA OM Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL)
DOTL, som til nå har fått oppslutning fra 20 menigheter og andre foreninger, mener at religion, tro- og livssyn kan sees på som en privatsak. Men tro og overbevisning utgjør en viktig motivasjon og drivkraft i menneskers liv. Denne kraften er vesentlig i møte mellom mennesker og et grunnlag for aktiv deltakelse i samfunnet.

Derfor har det vært jobbet lenge fra flere hold for å etablere møteplasser for alle ulike tros- og livssynssamfunn. For fem år siden ble det oppnådd enighet om denne formålsparagrafen:
• å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre.
• å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn.
• å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt felleskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
• å arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.

Dette er medlemmene i DOTL:

Les mer om DOTL.

Forrige artikkel:Tatt i 128 km/t på E18Neste artikkel:Et slag for husmorologien
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 23. april 2012 14:17: Liungen
Bare for drammensere eller kan kirka og andre i Lier også være med?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode