Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Velkommen til gårds, biskop

Onsdag ønsker sogneprest Frode Askekjær biskop Laila Riksaasen Dahl velkommen til gårds og til Sylling.

Der er det lagt opp til et program som foruten friluftsgudstjeneste på Svangstrand inneholder  morgensang for kirkens ansatte,  møte med konfirmantene, med staben og  besøk på gårdene Hørthe og Kopperud. Dessuten festgudstjeneste i Sjåstad kirke.
Det knytter seg litt spenning til gudstjenesten på stranda, men hvis Gud er med, dvs. værgudene, blir det sol og  mild sønnabris på den aktuelle dagen.

Askekjær ser fram til visitasen, og selv om det ikke er lagt opp til den store kirkepolitiske diskusjonen , kommer han til å gjøre kjent overfor bikopen at sognet trenger en kateket/ ungdomsarbeider som kan skape entusiasme og liv ute blant de unge i menigheten . Antall konfirmanter har gått drastisk ned og kirkebesøket på vanlige søndager er labert. Men prestens oppgaver er mange, og tida  blir ofte for knapp tid til å ta seg av det helt nødvendige arbeidet ute blant folk.

I hvert fall ønsker Liernett biskopen velkommen og er sikker på at hun få noen fine dager i Sentral –Lier.

Les også. http://no.wikipedia.org/wiki/Laila_Riksaasen_Dahl

Kirketjener, Ingrid Myhrene, kan fortelle at for kort tid siden dukket to belgiere uten fohåndsvarsel, men med oppdrag fra The British Government om å reingjøre støttene  til de engelske flysoldatene, opp  på kirkegården. "Som bestilt til bispevisitasen", sier Ingrid.

Menighetsbladet er 60 år. Nestleder i Sylling menighetsråd, Eva Kjærsgaard,  har samlet utvalgte artikler fra mange årganger og laget en dekorativ kavalkade som nå henger i Kirkestua.

Dette vil Biskopen få oppleve på Svangstrand: Representanter  fra Speider'n, Sylling og Oddevall skolekorps, Toradera fra øverskogen og Sylling sangkor og vakker natur.

Program for visitas i Sylling og Sjåstad 23. – 27. april 2008

 

Onsdag 23. april

 

Kl. 0900          Morgensang for de kirkelig ansatte. Biskopen forretter.

Sted: Sylling kirke.

 

Kl. 0930          Møte med de ansatte i Sylling og Sjåstad. Biskopen leder møtet.

Sted: Kirkestua i Sylling.

 

Kl. 1100          Besøk på Hørthe Gård i Sylling. Orientering og omvisning.

 

Kl. 1300          Kontorvisitas i Sjåstad kirke. Gjennomføres av prost, sokneprest og kirkeverge.

 

Kl. 1330          Biskopen fører tilsynssamtaler med ansatte.

                        1330 – 1415: Gruppesamtale med de fellesrådsansatte.

 

                        Individuelle samtaler med vigslede medarbeidere:

                        1415 – 1445: Samtale med organisten

                        1445 – 1530: Samtale med soknepresten

 

 

Kl. 1815          Konfirmantene møter biskopen (biskopen kommer kl.1830).

Sted: Sylling kirke.

 

Kl. 1930          Strategi-samling for Sylling og Sjåstad menighetsråd, ansatte og frivillige medarbeidere. Biskopen innleder til samtale.

Sted: Sylling kirkestue. Ansvarlig for arrangementet: Sylling menighetsråd.

 

 

Torsdag 24. april

 

Ev. individuelle samtaler med ansatte, meldes ved behov.

 

Kl. 1000          Møte med Lier Kommune. Lunsj på Haugestad.

Deltagere: Kommunens ledelse, kirkesjefen, leder av Lier Kirkelige Fellesråd, biskopen, prosten, soknepresten i Sylling og Sjåstad, ev. også de to lederne for Sylling og Sjåstad menighetsråd.

 

Kl. 1230          Andakt på Gifstad Dagsenter.

 

Kl. 1430          Besøk på Kopperud Gård. Orientering, omvisning og kaffe med beboere.

 

Kl. 1900          Friluftsgudstjeneste på Svangstrand med konfirmantene,

speidere, 4 H-gruppe og ulike musikk-krefter.

Bålbrenning, steking av pølser og pinnebrød etter gudstjenesten.

 

                        Soknepresten forretter i gudstjenesten. Biskopen hilser.

 

 

 

Forrige artikkel:Angrep på helsepersonalet er feilNeste artikkel:Å sette bo med mer
Flere artikler

© 2021 Sylling Hardcode