Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Diskusjonen om Lierstranda fylte Haugestad

Sjelden har så mange hørt at noen er uenig om så lite.

Parkeringsplassen ved Haugestad rant over av blankpolerte biler da representanter for næringslivet i Drammen og Lier møttes for å overvære en debatt mellom de to kommunenes ordførere. Tema: Utvikling av Lierstranda, også omtalt som Liers indrefilet. (Foran på bildet: fra venstre Liers kommunalsjef Synnøve Tovsrud, Drammens ordfører Tore O. Hansen og Drammens byutviklingsdirektør Arild Eek.)

Møteleder i den stappfulle storsalen var Lierpostens redaktør Pål A. Næss (”Hvis jeg kan si Ulla og Tore til dere, kan dere kalle meg Pål”) som styrte møtet ryddig og med stram hånd brakte det til avslutning etter nitti minutter, nøyaktig etter planen.

Etter at to representanter for de to kommunenes administrasjon hadde foilet seg gjennom bakgrunnen for diskusjonen, slapp ordførerne til, men hvor var uenigheten om ”Østlandets mest spennende prosjekt”, som etter Liers ønske skal omfatte 900 daa hvorav 200 daa friareal, 2000 boenheter og 470.000 m2 næringsarealer?

Gjensidig forståelse
- Jeg har forståelse for Liers ønsker, sa drammensordføreren, Tore Opdal Hansen, og var full av lovord både om prosjektet og om samarbeidet med Lier i sin brede alminnelighet. Og alle var enig om at nabokommuner må ta hensyn til hverandre samtidig som de må få ivareta sine egne saker.

Bred enighet og gjensidig forståelse preget møtet mellom de to ordførerne

- Adkomst til en kommune skjer alltid via en annen, sa Opdal Hansen og gjentok det for sikkerhets skyld noen ganger ekstra. Han henviste til Rambøl-rapporten, som beskriver forventet trafikkøkning i deler av Drammen hvis Lierstranda bygges ut slik Lier ønsker, og han var usikker på hvilke trafikkproblemer det kunne medføre for allerede sterkt trafikkbelastede Brakerøya.

- Lierstranda vil fremstå som en entré til Drammen som er en skikkelig by verdig, sa Ulla Nævestad, som for sin del mente at trafikkproblemene ville bli moderate på grunn av gjennomtenkte parkerings- og kollektivtransportløsninger. – Slike løsninger kommer uansett når sykehuset kommer til Gullaug, sa Ulla Nævestad til stor applaus.

Begge var enig om at forholdet mellom de to, i media beskrevet som både verkebyll og isfront, var svært godt og preget av daglig samarbeid og full forståelse om det meste, akkurat slik gode naboer skal ha det.

Hvor ble det av problemet?
Problemet var innsigelsene fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, Jernbaneverket, Kystverket og Statens Vegvesen, forklarte Opdal Hansen og viftet med en tykk papirbunke og sammenlignet de nevnte delene av øvrigheten med den store stygge ulven.

- Hvor lenge kan statlige etater lamme utviklingen i et område, spurte Ulla Nævestad med henvisning til Jernbaneverkets ønske om å utnytte deler av Lierstranda til helt andre formål enn Lier har tenkt seg. Drammen og Lier er jo allerede enig om at container- og annen godshåndtering skal foregå på Holmen.

Forestillingen på Haugestad ble avsluttet i fred og fordragelighet med blomsterdryss og gode smil før alle dro hver til sitt. Men i kulissene venter fortsatt den store stygge ulven.

Haugestad Ulla Nævestad

6 kommentarer

Fredag 3. september 2010 09:24: Ikke-politiker
Næringslivet er tjent med at Lier og Drammen blir slått sammen.
Fredag 3. september 2010 15:38: En annen Ikke-politiker
Innbyggerne i Lier er tjent med at Lier og Drammen fortsetter å være forskjellige kommuner.
Fredag 3. september 2010 21:51: Ikke politiker
Er vel ingen stor hemlighet at vi Lier har bedre av og stå utenfor Drammen. Tett samarbeid,greit nok, men slå sammen. Neppe fornuftig.
Lørdag 4. september 2010 10:56: Liung
Næringslivet er det vi lever av, og i næringslivet hadde ingen akseptert sløsingen i form av to administrasjoner som driver med det samme og dessuten setter beinkrok på hverandre.

Drammensordførerens inkludering av deler av Lier og Nedre Eiker i Drammen var ingen forsnakkelse, men et forvarsel om hva stortinget kommer til å beslutte.
Tirsdag 7. september 2010 20:19: Liung 2
Til siste: i (det private) næringslivet er det én ting som gjelder: økonomisk effektiv drift. Det er selvfølgelig vel og bra, men en kommune har også andre formål ensidig å sørge for økonomisk effektiv drift. Skattebetalerne skal selvfølgelig få mest mulig igjen for pengene, men innbyggernes kontroll i form av nærhet til beslutninger både mhp geografi og antall er også viktig. Jo større kommunene blir, jo vanskeligere blir det for innbyggerne å ha denne kontrollen. Vil du virkelig gi kommunebyråkrater den kontrollen innbyggerne bør ha?
Torsdag 9. september 2010 09:26: Liung
Demokratisk kontroll er et absolutt krav, men jeg kan ikke forstå at folkets mulighet til å styre forsvinner hvis Drammen vokser fra 60.000 til 80.000 innbyggere. Rasjonaliseringsgevinsten er derimot vesentlig. I hvert fall hvis mulighetene utnyttes.

Flere saker fra arkivet

Fjordparken forlenget

Drammen og Liers ordførere markerte i dag at de to kommunenes deler av Fjordparken nå er knyttet sammen.

Ingen lovnad om gratis tomt

Ordfører Ulla Nævestad presiserer at Lier kommune verken har gitt SIF noen lovnader om gratis eller billig tomt

Ikke Godset-stadion i Lier

Strømsgodsets nye stadion blir ikke lagt til Lierstranda. Ny stadion på Sundland i Drammen skal være klar i løpet av 2009.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Ny gavebok om vår jubilerende naboby

Drammen, som i hele år feirer sine første 200 år, har som kjent sitt utspring i Lier. Det samme har både forfatteren av byens hittil siste jubileumsbok, Tom Helgesen, og han som bestilte boken, Drammens ordfører Tore Opdal Hansen. Bildet: Tom Schandy og Tom Helgesen fikk mange godord fra ordfører Tore Opdal Hansen, som allerede har bestilt 400 eksemplarer av den nye boken.

Fjordbyens fremtid

Fjordbyrådet ble i kveld orientert om forstudiet for utviklingen av en fjordby på Brakerøya og Lierstranda.

Endret kommunestruktur

LIERNETTS APRILSPØK: - Lier blir selvsagt også berørt når antallet kommuner reduseres drastisk, sier statsminister Jens Stoltenberg etter presentasjonen av ”Kommune-Norge 2014”

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Drosjeløyver - hvem er de for?

Ulla Nævestad stiller dette spørsmålet etter forgjeves å ha ventet på drosje, natt til tirsdag 27. juli.

Gjelsten frokostgjest i dag

"Morgendagens Lierstranda" var tema da en av Romsdalens største sønner, Kjell Rune Gjelsten gjestet Haugestad i dag.

Erna Solberg fikk fakta om sommel med Lierstranda

De mange og ofte helt unødvendige hindringene Lier har møtt fra myndighetene i forbindelse med utviklingen av Lierstranda var temaet da ordførerkandidat Helene Justad i dag orienterte høyreleder Erna Solberg.

Kjøp av Gullaugtomten

Innlegg fra Ulla Nævestad

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

Friske opp hukommelsen

Frp og Høyre forsøker å påberope seg ansvaret for utviklingen av Lierstranda

Slik kan det bli på Lierstranda

Før eller senere vil det skje noe på Lierstranda, og mens vi venter har noen dyktige arkitektstudenter kommet med en rekke forslag.

Drosjeløyver, - hvem er de til for?

Ulla Nævestads brev til Buskerud fylkeskommune

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Sommerutstillingen er åpen

Ordfører Ulla Nævestad holdt en vel forberedt og meget interessant tale ved åpningen av årets utstilling på Lier Bygdetun. Stort mer skjedde det imidlertid ikke før publikum fikk slippe inn for å oppdage mer av det mangesidige forholdet mellom Lier og Drammen.

Gratis tomt til Godset?

Strømsgoset har bedt Lier kommune om tomt til stadion og næringsareal

Nyttig og vellykket

Lier kommune hadde besøk av representanter fra vennskapskommunene i Finland og Sverige i helga

Lier før og nå

Mer enn hundre år skiller de to bildene. De er tatt lengst vest på Lierstranda, like ved kommunegrensen mellom Lier og Drammen.

Tre arkitektfirmaer former morgendagens Lierstranda

Eidos har valgt tre arkitektfirmaer til å delta i arbeidet med utvikling av Lierstranda. Bildet viser et tidligere forslag med fotballstadion på kommunegrensen.

Lier før og nå

Mens konge, kronprins, statsråder og fylkesmenn suste forbi på åpningstoget i 1973, vinket folk på Lierstranda en ny og bedre tid velkommen. Trodde de.

Krigsfilm fra Lier på Haugestad

På historielagets åpne møte i morgen vises den australske TV-filmen om de dramatiske hendelsene over Holsfjorden 9. april 1940.

SIF hadde ikke bestemt seg

Strømsgodset vil velge Tangen eller Lierstranda. Ordfører Ulla Nævestad både tror og håper at SIF velger det siste. Les hennes kommentar til Liernett etter pressekonferansen i dag!

Et springbrett for mer langsiktig samarbeid

Tirsdag 26. oktober deltok konfliktrådet på et dialogmøte i Gildehallen i Lier, hvor et av målene er å få til et bedre samarbeid med politiet og lensmannskontoret.

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Sankt Hallvard eller Sankt Halvard?

- Hvorfor skriver Drammen og Lier helgennavnet på forskjellig måter? spør Knut A. Andersen i ukens petit.

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

Tusenvis av nye boliger på Lierstranda

Eidos eiendomsutvikling AS presenterte i dag tre spenstige og nytenkende forslag til fjordby.

Vil fylle ut Gilhusbukta

Den største grunneieren på Lierstranda, Eidos Eiendomsutvikling, inngår samarbeid med Gjelsten Holding om utfylling og utvikling av den ca. 200 dekar store Gilhusbukta i Drammensfjorden.

Drammen + Lier = Sant?

Forholdet mellom Lier og den jubilerende nabobyen Drammen er i fokus på årets sommerutstilling på Lier Bygdetun. Formann Hallingstad og ordfører Nævestad er, som så mange ganger tidligere, nøkkelpersonene når utstillingen åpnes på søndag.

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Gjelsten-stranda

Gjelsten vil bygge nytt Godset-stadion på Lierstranda

Ulla koste seg på liungbanen

Dagens tilskuer: Liers førstedame var på plass, da Liungen møtte Røa i går. Det var ikke tilfeldig at hun dukket opp på sittetribunen

Lier Høyre har fokus på miljøet

Lier Høyre hadde fredag Børge Brende på besøk for å orientere om oppryddingen på Lierstranda og flomødeleggelser langs Lierelva.

Kulturnatten offisielt åpnet

Noen minutter over fire i dag ble Kulturnatten offisielt åpnet av ordfører Ulla Nævestad på Haugestad. .

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Løsningsavtale innen 6. mars

- Vi hadde et konstruktiv møte med SIF, sier ordfører Ulla Nævestad til Liernett.

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Går Godset for Lierstranda?

Strømsgodset har vraket Marienlysts gamle gress.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

En moderne gapestokk

Ukens petit er ved Ulla Nævestad, Sylling

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

- Opplevd sjikane flere ganger

Flere politikere har opplevd å bli hetset på det groveste på internett. Ordfører Ulla Nævestad sier at hun har opplevd sjikane flere ganger.

Ulla Nævestad tapte vin

Lørdag fikk daglig leder av Holtsmark golfklubb Lars Hiort ei vinflaske med hyggelig hilsen fra ordfører Ulla Nævestad.

Stopp Einar Olsen & Co

Drammensregionen er i dag en av landets mest trafikkbelastede områder. Når det gjelder støy ligger regionen helt i toppen. Selv langt inne i Finnemarka hører man byens sus.

Vi besøker Liers spisesteder: Heg gjestgiveri

På praktfulle Lier Bygdetun tilbyr Heg gjestgiveri grøt og vafler til den som kjenner sin besøkelsestid – og åpningstiden.

Ulla tilbake på krakken

Når det nærmer seg sommer tar ordføreren nok en gang med seg krakken sin ut i Lier for å møte liungene.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Stortingsrepresentant Trond Helleland på bedriftsbesøk

Stortingsrepresentant Trond Helleland besøkte i dag sveisebedriften SJE på Kortnes i Baneveien. Bedriften har nylig vært omtalt i Drammens tidende, og har sener (...)

Nye fire år for Ulla?

Hvem bør bli Liers ordfører i neste periode? Stem her!

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Åpningen av Lierdagene 2007

Det er alltid vel verdt å lytte oppmerksomt når ordfører Ulla Nævestad taler.

Den lokale valgkampen utsatt til 22. august

De lokale partiene har kommet til enighet rundt hvordan valgkampen i Lier skal føres i 2011.

Legevakta i Drammen

For noen år siden, så fikk kommunestyret i Lier den glupe ideen at man skal skulle nedlegge legevakta i Lier, og heller gå over til at man skulle bruke legevakta i Drammen.

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

- Gullaug-tomta utelukket som tomt for fengsel

Nævestad bekrefter at Lier har blitt spurt om å vurdere tomt for et nytt fengsel

- Flate kutt merkes av grunnskoleelevene

Utdanningsforbundet i Lier er ikke enig med ordfører Ulla Nævestad om at den vanlige liung ikke vil merke noe til kuttene kommunen gjennomfører. – Grunnskoleelevene merker dem hver eneste dag, mener hovedtillitsvalgt Hanne Mathiassen.

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

Hvor lenge skal de vente?

Buskerud Venstres fylkesstyre krever at ureturnerbare asylsøkere skal ha muligheter til et verdig liv, uttaler Geir Stave (på bildet), leder av fylkestyret i en pressemelding

Historielaget fikk flyhangarmodeller

Blant de mer originale gjenstandene Lier Historielag har mottatt til samlingene på bygdetunet er utvilsomt to modeller av flyhangarer som har vært i bruk i Lier.

SIF-stadion på Lierstranda

Les Rådmannens foreløpige kommentar til Liernett.

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Alkohol og politikk, paragrafer og logikk

Ukens petit er skrevet av Ulla Nævestad, Sylling.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Kontakt skaper tillit og dialog

Mens rettsvesenet håndterer et groteskt eksempel på hva hat kan føre til, har dialog og gjensidig forståelse gode vekstvilkår i nærmiljøet.

Et godt liv – livet ut

Det ble fullt hus og stort engasjement på Haugestad i dag, der markeringen av den internasjonale Eldredagen var både informativ, inspirerende og underholdende. Fra venstre Kjersti Hennum, Helene Justad og Live Brekke.

Rotary-marsj for tredje gang

Mandag kveld inviterte Lier Rotary-klubb for tredje år på rad beboere fra bygdas bo- og omsorgshjem til turmarsj i vakkert kultur- og naturlandskap rundt Lier Bygdetuns frukt- og staudehage og verneverdige bygninger.

OM Å VÆRE REDD

I forbindelse med at jeg skrev i Liernett om at det var dumt å flytte legevakta fra Lierbyen til Drammen, så har den forhenværende ordføreren i Lier, Ulla Nævestad, kommet med en kommentar til meg.

Linnesstranda naturreservat

Fylkesmannen har engasjert seg for å sikre naturreservatet langs sjøkanten på Linnesstranda bedre. Selv om jeg har forståelse for at naboene har et ønske om "pe (...)

Flere runder om nytt sykehus

Buskerud Ap klarte ikke å bestemme seg, og for Drammen er det viktigere å hjelpe et skrantende sentrum enn å hjelpe syke mennesker.

Støtte til kulturinteressert ungdom

I forbindelse med Haugestad 100-års jubileum i 2007 besluttet Fruene Haugestad A/S i samarbeid med Lier kommune å opprette et kulturstipend.

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Mye å spare på å velge riktig bensinstasjon

Liernett har kartlagt dagens bensinpriser.

Et "telegram" fra Åslaug Haga

Her er diktet som tidligere venstrepolitiker og kulturhusforkjemper Tove Sæteren fikk da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Lierstranda 20. november 2005

På Lierstranda en kald søndag i november.

Ulla talte før barnetoget

- Det spiller ingen rolle hvor du kommer fra - men hvor du går

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.

Lierbedrift redder MS Drammen i jubileumsåret

Turbåten M/S Drammen er reddet. Lier-bedriften Tess vil sponse båten med 150 000 kroner. Dette gjør at skipper og eier Arne Kristian Bye har droppet planene om å selge båten.

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Store forsinkelser

Togtrafikken gjennom Lier med store forsinkelser mandag morgen og utover dagen

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Priskveld på Haugestad

I dempet belysning og med prisvinnernes familier godt representert i salen delte ordfører Ulla Nævestad torsdag kveld ut Liers to gjeveste priser, Kulturprisen og Haugestadstipendet.

Uklar skilting på Heggtoppen

Det rimer ikke at det er tillatt å kjøre fra Kirkeveien til Rimi, men ikke motsatt vei. De ansvarlige vet hva de vil, men klarer ikke å vise det.

Liunger i Drammens teater

Blant distriktets mange små og stor dansere er det flere fra Lier under forstillingene i mai og juni, forteller Wenche Brun ved Attic dancers i en pressemelding

Venter på bussen

Mens Jernbaneverket forlenger plattformen på Lier st. venter pendlerne tålmodig på bussen som skal erstatte toget.