Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 047f571eadff61e44401df6951e70533

Diskusjonen om Lierstranda fylte Haugestad

Sjelden har så mange hørt at noen er uenig om så lite.

Parkeringsplassen ved Haugestad rant over av blankpolerte biler da representanter for næringslivet i Drammen og Lier møttes for å overvære en debatt mellom de to kommunenes ordførere. Tema: Utvikling av Lierstranda, også omtalt som Liers indrefilet. (Foran på bildet: fra venstre Liers kommunalsjef Synnøve Tovsrud, Drammens ordfører Tore O. Hansen og Drammens byutviklingsdirektør Arild Eek.)

Møteleder i den stappfulle storsalen var Lierpostens redaktør Pål A. Næss (”Hvis jeg kan si Ulla og Tore til dere, kan dere kalle meg Pål”) som styrte møtet ryddig og med stram hånd brakte det til avslutning etter nitti minutter, nøyaktig etter planen.

Etter at to representanter for de to kommunenes administrasjon hadde foilet seg gjennom bakgrunnen for diskusjonen, slapp ordførerne til, men hvor var uenigheten om ”Østlandets mest spennende prosjekt”, som etter Liers ønske skal omfatte 900 daa hvorav 200 daa friareal, 2000 boenheter og 470.000 m2 næringsarealer?

Gjensidig forståelse
- Jeg har forståelse for Liers ønsker, sa drammensordføreren, Tore Opdal Hansen, og var full av lovord både om prosjektet og om samarbeidet med Lier i sin brede alminnelighet. Og alle var enig om at nabokommuner må ta hensyn til hverandre samtidig som de må få ivareta sine egne saker.

Bred enighet og gjensidig forståelse preget møtet mellom de to ordførerne

- Adkomst til en kommune skjer alltid via en annen, sa Opdal Hansen og gjentok det for sikkerhets skyld noen ganger ekstra. Han henviste til Rambøl-rapporten, som beskriver forventet trafikkøkning i deler av Drammen hvis Lierstranda bygges ut slik Lier ønsker, og han var usikker på hvilke trafikkproblemer det kunne medføre for allerede sterkt trafikkbelastede Brakerøya.

- Lierstranda vil fremstå som en entré til Drammen som er en skikkelig by verdig, sa Ulla Nævestad, som for sin del mente at trafikkproblemene ville bli moderate på grunn av gjennomtenkte parkerings- og kollektivtransportløsninger. – Slike løsninger kommer uansett når sykehuset kommer til Gullaug, sa Ulla Nævestad til stor applaus.

Begge var enig om at forholdet mellom de to, i media beskrevet som både verkebyll og isfront, var svært godt og preget av daglig samarbeid og full forståelse om det meste, akkurat slik gode naboer skal ha det.

Hvor ble det av problemet?
Problemet var innsigelsene fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, Jernbaneverket, Kystverket og Statens Vegvesen, forklarte Opdal Hansen og viftet med en tykk papirbunke og sammenlignet de nevnte delene av øvrigheten med den store stygge ulven.

- Hvor lenge kan statlige etater lamme utviklingen i et område, spurte Ulla Nævestad med henvisning til Jernbaneverkets ønske om å utnytte deler av Lierstranda til helt andre formål enn Lier har tenkt seg. Drammen og Lier er jo allerede enig om at container- og annen godshåndtering skal foregå på Holmen.

Forestillingen på Haugestad ble avsluttet i fred og fordragelighet med blomsterdryss og gode smil før alle dro hver til sitt. Men i kulissene venter fortsatt den store stygge ulven.

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 3. september 2010 09:24: Ikke-politiker
Næringslivet er tjent med at Lier og Drammen blir slått sammen.
Fredag 3. september 2010 15:38: En annen Ikke-politiker
Innbyggerne i Lier er tjent med at Lier og Drammen fortsetter å være forskjellige kommuner.
Fredag 3. september 2010 21:51: Ikke politiker
Er vel ingen stor hemlighet at vi Lier har bedre av og stå utenfor Drammen. Tett samarbeid,greit nok, men slå sammen. Neppe fornuftig.
Lørdag 4. september 2010 10:56: Liung
Næringslivet er det vi lever av, og i næringslivet hadde ingen akseptert sløsingen i form av to administrasjoner som driver med det samme og dessuten setter beinkrok på hverandre.

Drammensordførerens inkludering av deler av Lier og Nedre Eiker i Drammen var ingen forsnakkelse, men et forvarsel om hva stortinget kommer til å beslutte.
Tirsdag 7. september 2010 20:19: Liung 2
Til siste: i (det private) næringslivet er det én ting som gjelder: økonomisk effektiv drift. Det er selvfølgelig vel og bra, men en kommune har også andre formål ensidig å sørge for økonomisk effektiv drift. Skattebetalerne skal selvfølgelig få mest mulig igjen for pengene, men innbyggernes kontroll i form av nærhet til beslutninger både mhp geografi og antall er også viktig. Jo større kommunene blir, jo vanskeligere blir det for innbyggerne å ha denne kontrollen. Vil du virkelig gi kommunebyråkrater den kontrollen innbyggerne bør ha?
Torsdag 9. september 2010 09:26: Liung
Demokratisk kontroll er et absolutt krav, men jeg kan ikke forstå at folkets mulighet til å styre forsvinner hvis Drammen vokser fra 60.000 til 80.000 innbyggere. Rasjonaliseringsgevinsten er derimot vesentlig. I hvert fall hvis mulighetene utnyttes.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode