Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: dd30b71ae924327c8e6f038b4c817aa5

Linnesstranda naturreservat

Fylkesmannen har engasjert seg for å sikre naturreservatet langs sjøkanten på Linnesstranda bedre. Selv om jeg har forståelse for at naboene har et ønske om "pe (...)

Fylkesmannen har engasjert seg for å sikre naturreservatet langs sjøkanten på Linnesstranda bedre. Selv om jeg har forståelse for at naboene har et ønske om "penere" omgivelser enn kratt og siv, er det naturligvis nødvendig å ivareta de naturverdiene som biotopene i reservatet er.

Lier kommune skal i november ferdigbehandle kommunedelplanen for ytre Lier, hvor strandsonene er et av temaene. På bakgrunn av fylkesmannens avdekking av ulovlighetene, bør arbeidsgruppens innstilling om ikke å legge kyststien som en buffer mellom reservatet og eiendommene avvises, slik at stien som fylkesmannen nå vurderer å anlegge kan utgjøre del av kyststien. Om det er ønskelig ut fra vernehensynene.

Vi må ta vare på det som er viktig å ta vare på i bomiljøene omkring oss, og gi folk flest adgang til naturperlene. I den grad perlene ikke blir ødelagt av slik adgang.

Rådmannen må derfor avklare med fylkesmannen om den omtalte stien kan være en del av kyststisystemet fra tømmerterminalen til grensa mot Røyken.

Bård
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode