Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kommer og går i Rådhuset

- Det er åpenbart at det er en utfordring og lite ønskelig at vi i praksis har hatt to stillingshavere de siste fem-seks årene, sier rådmann Hans-Petter Christensen som kommentar til nok et skifte av kommunalsjef for undervisningssektoren ---

Den siste som forlot stillingen etter forholdsvis kort tid var Johanna Leirvik. Hennes to forgjengere var henholdsvis kommunalsjefer i fire år og cirka ei uke. Foregående kommualsjef rakk knapt å sette seg inn i stillingen før hun forlot kommunen til fordel for en annen stilling.

 - Jeg regner med at rådmannen er sentral med hensyn til den nye ansettelsen?

- Det er riktig at rådmannen er sentral i forhold til tilsettingen i stilling som kommunalsjef.  Vi har imidlertid engasjert konsulentfirmaet Habberstad til å bistå oss i utvelgelsesprosessen, bekrefter rådmannen

- Når var søknadsfristen?

Søknadsfristen for stillingen var 15. desember; søkerne rettet sine henvendelser til vår rådgiver i Habberstad, Gunnar Nebell. 

 

- Hvor langt har man kommet i utlysningsprosessen med å finne en ny kommunalsjef etter Johanna Leirvik?

- I praksis går det jo noen dager over fristen før vi har oversikten over søkerne og på grunn av julehelgen har dette tatt litt lengre tid enn det vanligvis gjør.

- Kan du si litt om hvilke søkere som har meldt seg?

- I første omgang kan jeg konstatere at antallet søkere må regnes som forholdsvis bra; i farten har jeg ikke antallet. Jeg vil gjerne få komme tilbake til mer eksakte opplysninger når jeg har en bedre oversikt mht søkernes/kandidatenes bakgrunn.

 - Det har vært litt "gjennomtrekk" av kommunalsjefer med hovedarbeidsområde barnehage/skole de siste 5-6 årene.Har ikke dette vært litt bekymringsfullt for virksomhetene, administrasjonen og Rådmannen?

 - Det er helt åpenbart at det er en utfordring og lite ønskelig at vi i praksis har hatt to stillingsinnehavere de siste 5 – 6 årene og i denne tiden også en periode der jeg selv ivaretok kommunalsjefansvaret – i alle fall et stykke på vei - overfor virksomhetslederne. Samtidig er vi nødt til å konstatere at våre ledere på dette nivået har framstått som attraktive i arbeidsmarkedet og aktivt er blitt hentet til spennende stillinger andre steder, noe som må oppfattes som et kvalitetsstempel.

- Betyr denne "gjennomtrekken" noe for ansettelsesprosedyren denne gang?

- Vi ønsker oss ledere av høy kvalitet og kan dermed ikke garantere at de ikke etterspørres av andre også i framtiden. Utvelgelsesprosessen har først og fremst til hensikt å finne fram til den som best passer inn i funksjonen som kommunalsjef med et særskilt ansvar for oppfølging av bl.a. barnehage, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste, red anm)) og skole.  Så vil det alltid være noe å lære av medarbeidernes erfaringer og benytte dialogen med dem som et bidrag til å vurdere utvelgelseskriteriene.

Dette er nok mindre relatert til turnover enn til den alminnelige vurderingen av hensyn ved rekruttering av nye medarbeidere, avslutter rådmann Hans-Petter Christensen

6 kommentarer

Torsdag 8. januar 2009 19:31: Liung
Søknadsfristen gikk ut for snart fire uker siden. Det må være gode tider i en bransje som ikke har fått sortert innkomne søknader i løpet av den tiden.
Torsdag 8. januar 2009 23:20: Rune Elven
Utvelgelsesprosessen har først og fremst til hensikt å finne fram til den som best passer inn i funksjonen som kommunalsjef med et særskilt ansvar for oppfølging av bl.a. barnehage, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste, red anm)) og skole. Så vil det alltid være noe å lære av medarbeidernes erfaringer og benytte dialogen med dem som et bidrag til å vurdere utvelgelseskriteriene.

Dette er nok mindre relatert til turnover enn til den alminnelige vurderingen av hensyn ved rekruttering av nye medarbeidere, avslutter rådmann Hans-Petter ChristensenSå enkelt som det er sagt. Jeg skjønner ikke bæret :-) Det må da være mulig å svare på norsk!
Fredag 9. januar 2009 16:27: Johnny Logan
Rune Elven: Svaret til rådmannen er da god norsk! Er det ordet "turnover" du ikke skjønner, så foreslår jeg at du finner frem til et egnet oppslagsverk enten på biblioteket eller nettet (f eks Wikipedia). Er du interessert nok i saken, så finner du frem til informasjonen du trenger. Du kan ikke alltid forvente at samfunnet skal tilpasse seg deg - av og til må faktisk du stikke hodet opp av jorda og tilpasse deg samfunnet.
Fredag 9. januar 2009 16:49: Liung
Johnny Logan har sikkert fått med seg meningen med den siterte setningen. Kan han være så vennlig å hjelpe Rune Elven, meg og andre mindre våkne lesere med en mer lettlest versjon av hva som menes?
Lørdag 10. januar 2009 14:19: Elven
Hi Logan. Jeg skjønner vel de fleste ordene her, men klarer ikke å få dem til å passe med spørsmålet. Dette er i utgangspunktet et ja/nei - spørsmål, og jeg er fortsatt ikke i stand til å se om rådmannen mener gjennomtrekken har noen betydning for ansettelsesprosessen denne gang eller ikke.

Jeg er svært enig i at "samfunnet" ikke trenger forandre seg for å blidgjøre meg. Jeg er veldig fornøyd med samfunnet slik det er. En av de tingene jeg er mest fornøyd med er offentlig ansattes plikt til å informere oss med hodet i sanda. Det er vel opplagt at slik informasjon må formuleres slik at det faktisk er mulig å skille ja fra nei?

Det kunne også være moro å vite hvem av kommunens 1300 ansatte rådmannen ønsker å diskutere ansettelseskritterier med - jeg håper det er utdanningsforbundets representanter, men dette går vel heller ikke klart fram? Kanskje det er rektorkorpset?

Jeg får det heller ikke til å gå opp at det bare er snakk om 2 stillingshavere, og synes det er finurlig at man klarer å formulere seg slik at det at det er gjennomtrekk i ei stilling er et kvalitetsstempel. Naturligvis kunne også journalisten gjort en innsats for å gjengi intervjuet forståelig for folk flest. Det er til syvende og sist Liernett som har publisert teksten, og det ender vel opp med at jeg tar en telefon til redaktøren for forklaring :-)
Mandag 12. januar 2009 21:36: tpk
Interessante problemstillinger! Uansett rådmannens tåkelegging av situasjonen: gjennomtrekken i den omtalte stillingen sier vel også noe om arbeidsmiljøet øverst i kommuneadministrasjonen?
Kanskje det er mer enn søkermassen som bør gås etter i sømmene?

Flere saker fra arkivet

Liung ny kommunalsjef

Bente Gravdal er tilbake i Lierskolen etter ni års innsats i Drammen som rektor

Lier svarte ikke til forventningene

Dette sier Ellen Benestad til Østlandets Blads nettutgave. Ellen Benestad begynte 30. juni i år som Kommunalsjef, med ansvar for kultur, undervisning og barnehager i Lier Kommune

Nyopprettet stilling i Rådhuset

Are Strand (43) fra Asker er ansatt som stabsjef

Må spare 60 millioner

Politikere, administrasjon og de mange virksomhetene har mange utfordringer i de neste fire årene.

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

Kommer og går i Rådhuset

Kommuneadvokat Kjell Arne Reistad går av med pensjon, mens Johanna Lervik blir den nye kommunalsjefen med skolefaglig kompetanse

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Over en milliard i gjeld

Rådmann Hans-Petter Christensen (bildet) og politikerne har noe å gruble over når Lier kommunes gjeld vil øke betydelig de neste to år

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

SIF-stadion på Lierstranda

Les Rådmannens foreløpige kommentar til Liernett.

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Tranby bibliotek reddet

Formannskapet sa nei til rådmannens forslag om legge ned Tranby Bibliotek

Fjordbyens fremtid

Fjordbyrådet ble i kveld orientert om forstudiet for utviklingen av en fjordby på Brakerøya og Lierstranda.

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Med vantro og sorg

- Det var med vantro og sorg jeg mottok beskjeden om Terje Sagvoldens bortgang fra ordføreren, skriver rådmann Hans-Petter Christensen i et minneord.

Beklager innstramningene

- Særlig er jeg skeptisk til tiltakene rettet inn mot enslige mindreårige søkere og mot muligheten til å gjenforenes med familie og etablere familie, skriver Arbeiderpartiets Bård Strand ( her tv på bildet ) i en kommentar til Regjeringens foreslåtte endringer i asylpolitikken

Nyttårshåp i et nytt land

Raketter til en verdi av millioner av kroner forsvinner opp i den mørke natten i kveld. Trass i vår rikdom er kanskje gleden kunstig og et overfladisk fenomen hos mange nordmenn.

Frykter for mange barnehageplasser i Lier

Lier oppfylte målet om full barnehagedekning i 2007, men nå frykter de private barnehagene en overdekning

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Elisabeth Enger ny jernbanedirektør

Den nye direktøren var rådmann i Lier kommune fra 1994 til 2001

Et godt liv – livet ut

Det ble fullt hus og stort engasjement på Haugestad i dag, der markeringen av den internasjonale Eldredagen var både informativ, inspirerende og underholdende. Fra venstre Kjersti Hennum, Helene Justad og Live Brekke.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Bondevik regjeringen og FrP raserer statsansattes rettighete

9. juni endret stortingetsflertallet med Høyre og Frp i spissen, loven som regulerer statsansattes ansettelsesforhold. En av endringene gjør det lettere for arbeidsgiver å ansette hvem han vil uten at de ansatte får annet enn uttalelsesrett.

- Ikke lenger så attraktivt å etablere seg i Lier

Marius Næss Olsen (24) vurderer å flytte tilbake til Lier etter studietida i Oslo, men kutt i busstilbudet gjør at han må tenke seg om to ganger.

Sykle til jobben i Lier?

Statens Vegvesen premierer trimaktiviteter. Har vi noe lignede i Lier kommune?

Trimmer og jurist blir pensjonist

Kjell Arne Reistad, kommuneadvokaten i Rådhusets 4. etasje, har trivdes med både jobb og trim i vel 17 år

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

Positiv til miljøarbeiderstilling

Vi vil bidra til opprettelse av en slik stilling i Lier, sier Anita Drevdal i Lier SV

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Naturfagets dag

Sylling skole satte fokus på naturfag

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Lys i mørket

Luciaopptreden av elever er alltid en fin opplevelse for våre nye landsmenn ----

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

To informasjons-guider

I 1987 fikk innbyggerne i Lier en ”Lierguide” i gave fra Sparebanken Buskerud/Lier. Tjue år etter har Lier kommune i samarbeid med Per Arne Ellefsen i firmaet Norsk Kommuneinfo med adresse i Lier laget en ny

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

- Du vet vel hvem jeg er?

Det er ikke helt uforståelig at mye som sies og skrives kan bli misforstått. Forstått?

Nidar Bergene tar til motmele mot lederen om juletradisjoner

Etter å ha øst ut frustrasjon om selskaper som begynner å selge juleprodukter i oktober, tok vi kontakt med Nidar. De tar sterkt til motmele mot beskrivelsen Lier-nett gir av selskapet. Her kan du lese svaret i sin helhet, uredigert.

Frode Kyvåg som motivator

For andre året på rad arrangerer Demensteamet i Lier kommune et Kick-Off for demenskontaktene i Lier kommune

Boligskandale?

Tette kloakkrør forårsaket at hele første etasje ved de tilrettlagte biligene på Gifstad ble oversvømmet.

Salderingspost også i 2013?

Om de økonomiske stramme rammene vil fortsette de nærmeste årene, kan det planlagte Kulturhuset bli bare en drøm ---

Rørende enighet om samhandlings-reformen

Kommunestyresalen på Haugestad var i går fylt av ansatte innen helsesektoren i kommunen og politikere fra alle partiene. Lier KrF hadde tatt initiativ til møtet om samhandlingsreformen.

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

Sterke fotballprestasjoner

Lier og Liungens G-19 lag, under ledelse av trenerne Hans Petter Fuglerud og Preben Krogh-Jacobsen, har kanskje stått for sesongens største lokale prestasjoner med sine flere gode kamper i kvalifiseringen for Interkretsserien i høst

Hva nå Lier kommune?

Lier kommune og leietaker for toget har inngått forlik etter snart to års tvist, og i mellomtiden har det grodd godt rundt togsettet på Lier stasjon

Sommermørket senker seg over Lier

Førstkommende fredag slukkes vei- og gatelys i Lier, for så å tennes igjen 1. august.

Rådmannens hestekur

Skolen får spare så det svir.

Tunge dager i Liungen

Inntektene fantes ikke – nå kommer regninga.

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

I denne søte juletid

Politiet har ikke opplyst noe om de innbraktes hjemsted, men vet vel hvem de er.

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Et splittet Ap i polsaken?

- Det er ønskelig fra politisk hold og stedsutvikle Lierbyen som sentrum i fremtiden, skriver Paul Chr. Justad (Ap) i en kommentar til Liernett i dag, mens hans partikollega Bård Strand (tv på bildet) mener det er best å få polet på plass og sier derfor ja til Liertoppen

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

- Juniorfotballen til nye høyder?

- Spillerne har strømmet til, og det er stor interesse for det nye samarbeidet, sier Hans Petter Fuglerud (bakerst på bildet), en av trenerne for det nyetablerte juniorlaget i Lier

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Øystein tapte

Etter fire runder med hurtigsjakk var det klart - ingen NM-tittel til Tranby.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Ingen mishagsytringer

Nina K. Martinsen og Åse Bryn ved Hegg skole, en av de 194 ansatte som streiker i Lier kommune, satt streikevakt i dag --

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Tap for Liungen

Liungens tap mot Amason i siste serieomgang var kanskje en naturlig utladning etter forrige helgs jubelkamp. Opprykket var sikra før dagens kamp. Kattem gjorde jobben sin. Dermed kunne ikke en seier ha hjulpet noe for å ta førstedivisjonspokalen hjem til Lier. I stedet ble det tap 0-2.

Imponerende oppslutning

Det sier prosjektleder Roar Bogerud (på bildet) om vinteraktivitetskurset som hadde som mål å gi de ansatte innen Skolefritidsordningen bedre kompetanse.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Glede på biblioteket

- Økningen på bibliotekbudsjettet gjør at vi både kan forbedre mediesamlingen og tilbudet til de yngste brukerne, sa en fornøyd Lasse Henscien til Liernett i ettermiddag

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Friluftsliv hele året

Dambråtan barnehage har vært kreativ for å skaffe flere barnehageplasser. Løsningen ble opprettelse av en gruppe som praktiserer friluftsliv hele dagen og hele året som her på en fin vinterdag.

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Nettoverførte kommunestyremøter?

Da lokaldemokratiet var nytt i Lier, måtte de ivrigste stille opp utenfor gjestgiveriet på Heggtoppen for å få del i vedtakene. Nå kan direkte nettoverførte kommunestyremøter være rett rundt hjørnet.

SUTRETE

Jeg leste det innslaget i Lierposten for en stund siden, hvor ordfører Justad klager over at hun tjener for lite.

Ambisiøs dommer

Usman Aslam håper at han blir tatt ut til å dømme sluttspill under årets Norway Cup

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Tidsføleri

Ukens petit, den siste dette tiåret, er ved Rune T. Berg.

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Barnehage med sjel

Pedagogisk leder Iren Vilhelmshaugen Bern, Maren Mathiesen Hagen og styrer Jørn Inge Axelson, er tre av 120-130 som lørdag feiret Bakkeli barnehages 40 - årsjubileum.

Artikkelkommentarer på Liernett

Informasjon om endret praksis og krav om innlogging for å kommentere enkelte artikler

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann