Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 38d8fe152e0cbfde13c78530ac2b8a7b

Kommer og går i Rådhuset

- Det er åpenbart at det er en utfordring og lite ønskelig at vi i praksis har hatt to stillingshavere de siste fem-seks årene, sier rådmann Hans-Petter Christensen som kommentar til nok et skifte av kommunalsjef for undervisningssektoren ---

Den siste som forlot stillingen etter forholdsvis kort tid var Johanna Leirvik. Hennes to forgjengere var henholdsvis kommunalsjefer i fire år og cirka ei uke. Foregående kommualsjef rakk knapt å sette seg inn i stillingen før hun forlot kommunen til fordel for en annen stilling.

 - Jeg regner med at rådmannen er sentral med hensyn til den nye ansettelsen?

- Det er riktig at rådmannen er sentral i forhold til tilsettingen i stilling som kommunalsjef.  Vi har imidlertid engasjert konsulentfirmaet Habberstad til å bistå oss i utvelgelsesprosessen, bekrefter rådmannen

- Når var søknadsfristen?

Søknadsfristen for stillingen var 15. desember; søkerne rettet sine henvendelser til vår rådgiver i Habberstad, Gunnar Nebell. 

 

- Hvor langt har man kommet i utlysningsprosessen med å finne en ny kommunalsjef etter Johanna Leirvik?

- I praksis går det jo noen dager over fristen før vi har oversikten over søkerne og på grunn av julehelgen har dette tatt litt lengre tid enn det vanligvis gjør.

- Kan du si litt om hvilke søkere som har meldt seg?

- I første omgang kan jeg konstatere at antallet søkere må regnes som forholdsvis bra; i farten har jeg ikke antallet. Jeg vil gjerne få komme tilbake til mer eksakte opplysninger når jeg har en bedre oversikt mht søkernes/kandidatenes bakgrunn.

 - Det har vært litt "gjennomtrekk" av kommunalsjefer med hovedarbeidsområde barnehage/skole de siste 5-6 årene.Har ikke dette vært litt bekymringsfullt for virksomhetene, administrasjonen og Rådmannen?

 - Det er helt åpenbart at det er en utfordring og lite ønskelig at vi i praksis har hatt to stillingsinnehavere de siste 5 – 6 årene og i denne tiden også en periode der jeg selv ivaretok kommunalsjefansvaret – i alle fall et stykke på vei - overfor virksomhetslederne. Samtidig er vi nødt til å konstatere at våre ledere på dette nivået har framstått som attraktive i arbeidsmarkedet og aktivt er blitt hentet til spennende stillinger andre steder, noe som må oppfattes som et kvalitetsstempel.

- Betyr denne "gjennomtrekken" noe for ansettelsesprosedyren denne gang?

- Vi ønsker oss ledere av høy kvalitet og kan dermed ikke garantere at de ikke etterspørres av andre også i framtiden. Utvelgelsesprosessen har først og fremst til hensikt å finne fram til den som best passer inn i funksjonen som kommunalsjef med et særskilt ansvar for oppfølging av bl.a. barnehage, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste, red anm)) og skole.  Så vil det alltid være noe å lære av medarbeidernes erfaringer og benytte dialogen med dem som et bidrag til å vurdere utvelgelseskriteriene.

Dette er nok mindre relatert til turnover enn til den alminnelige vurderingen av hensyn ved rekruttering av nye medarbeidere, avslutter rådmann Hans-Petter Christensen

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 8. januar 2009 19:31: Liung
Søknadsfristen gikk ut for snart fire uker siden. Det må være gode tider i en bransje som ikke har fått sortert innkomne søknader i løpet av den tiden.
Torsdag 8. januar 2009 23:20: Rune Elven
Utvelgelsesprosessen har først og fremst til hensikt å finne fram til den som best passer inn i funksjonen som kommunalsjef med et særskilt ansvar for oppfølging av bl.a. barnehage, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste, red anm)) og skole. Så vil det alltid være noe å lære av medarbeidernes erfaringer og benytte dialogen med dem som et bidrag til å vurdere utvelgelseskriteriene.

Dette er nok mindre relatert til turnover enn til den alminnelige vurderingen av hensyn ved rekruttering av nye medarbeidere, avslutter rådmann Hans-Petter ChristensenSå enkelt som det er sagt. Jeg skjønner ikke bæret :-) Det må da være mulig å svare på norsk!
Fredag 9. januar 2009 16:27: Johnny Logan
Rune Elven: Svaret til rådmannen er da god norsk! Er det ordet "turnover" du ikke skjønner, så foreslår jeg at du finner frem til et egnet oppslagsverk enten på biblioteket eller nettet (f eks Wikipedia). Er du interessert nok i saken, så finner du frem til informasjonen du trenger. Du kan ikke alltid forvente at samfunnet skal tilpasse seg deg - av og til må faktisk du stikke hodet opp av jorda og tilpasse deg samfunnet.
Fredag 9. januar 2009 16:49: Liung
Johnny Logan har sikkert fått med seg meningen med den siterte setningen. Kan han være så vennlig å hjelpe Rune Elven, meg og andre mindre våkne lesere med en mer lettlest versjon av hva som menes?
Lørdag 10. januar 2009 14:19: Elven
Hi Logan. Jeg skjønner vel de fleste ordene her, men klarer ikke å få dem til å passe med spørsmålet. Dette er i utgangspunktet et ja/nei - spørsmål, og jeg er fortsatt ikke i stand til å se om rådmannen mener gjennomtrekken har noen betydning for ansettelsesprosessen denne gang eller ikke.

Jeg er svært enig i at "samfunnet" ikke trenger forandre seg for å blidgjøre meg. Jeg er veldig fornøyd med samfunnet slik det er. En av de tingene jeg er mest fornøyd med er offentlig ansattes plikt til å informere oss med hodet i sanda. Det er vel opplagt at slik informasjon må formuleres slik at det faktisk er mulig å skille ja fra nei?

Det kunne også være moro å vite hvem av kommunens 1300 ansatte rådmannen ønsker å diskutere ansettelseskritterier med - jeg håper det er utdanningsforbundets representanter, men dette går vel heller ikke klart fram? Kanskje det er rektorkorpset?

Jeg får det heller ikke til å gå opp at det bare er snakk om 2 stillingshavere, og synes det er finurlig at man klarer å formulere seg slik at det at det er gjennomtrekk i ei stilling er et kvalitetsstempel. Naturligvis kunne også journalisten gjort en innsats for å gjengi intervjuet forståelig for folk flest. Det er til syvende og sist Liernett som har publisert teksten, og det ender vel opp med at jeg tar en telefon til redaktøren for forklaring :-)
Mandag 12. januar 2009 21:36: tpk
Interessante problemstillinger! Uansett rådmannens tåkelegging av situasjonen: gjennomtrekken i den omtalte stillingen sier vel også noe om arbeidsmiljøet øverst i kommuneadministrasjonen?
Kanskje det er mer enn søkermassen som bør gås etter i sømmene?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode