Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 90190a5ad7114f04669b2b8c1416bc46

Bondevik regjeringen og FrP raserer statsansattes rettighete

9. juni endret stortingetsflertallet med Høyre og Frp i spissen, loven som regulerer statsansattes ansettelsesforhold. En av endringene gjør det lettere for arbeidsgiver å ansette hvem han vil uten at de ansatte får annet enn uttalelsesrett.

I teorien vil dette si at ansettelser i staten nå kan gå på bekjentskaper etc. Dette kan i ytterste konsekvens medføre at personer kan kjøpe seg stilling i staten. Til nå har ansatte hatt full medbestemmelse i tilsettingssaker og dette har vært en garanti for at tilsettingene har gått riktig for seg.

En annen endring er stillingsvernet. Ansatte i staten har til nå hatt et spesielt vern, som har vært en trygghet for statlige ansatte. Ansatte som nå blir sagt opp og ønsker å prøve oppsigelsen rettslig, har tidligere hatt krav på å kunne stå i stillingen til endelig dom foreligger. Etter endringene i loven kan de nå bare stå i stillingen til dom fra første rettsinnstans foreligger. Ønsker en å anke saken videre må en nå ut fra jobben. Hvor mange vil da gå tilbake til jobben, dersom en vinner saken i neste rettsinnstans ?

Disse rettighetene er noen av flere forhold som er årsaken til at statsansatte har godtatt en lavere lønn enn sammenliknbare stillinger i privat sektor. Det skremmende er at disse endringene gjelder kun de vanlige ansatte i staten ( tjenestemennene ) og ikke embetsmennene. Regjeringen med støtte fra FrP har tatt disse rettighetene fra statsansatte og er et tydelig signal på at statlig arbeidsgiver ønsker å svekke sine ansattes rettigheter.

LO Stat har protestert kraftig imot disse endringene. Ved stortingsvalget 12. september kan vi protestere mot dette igjen ved å bruke stemmeretten og ......hodet.

Vi ønsker en arbeidsgiver som jobber med oss og ikke mot oss.

Harald Lund
Distriktssekretær LO Stat

Forrige artikkel:En julegave til en ny landsmannNeste artikkel:Så kom julesnøen
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode