Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 456d7b1a7ae6b15d1227fef9c2fbdb9e

Kommunenes Sentralforbund og skolen

Kjell Sørlien var aktiv deltaker i spontandemonstrajsonen mot K S som samlet nesten 20 000 lærere på Youngstorget. Her skriver han hvorfor.


Foto:Thv.l

Kommunenes Sentralforbund (KS) en ulykke for skoleverket.

KS framstår som en useriøs forhandlingspart hvis eneste intensjon er å rasere et skoleverk som er bygd opp gjennom årtier. Når bruddet er et faktum , er det på bakgrunn av KS sin strategi. Strategien viser seg å innebære dramatiske endringer for de ansatte hva gjelder lønnssystem og avtaleverk. Når en forhandlingspart opptrer så vidt provoserende , sier det ikke så lite om KS. I uttallige sammenhenger har KS uttalt seg nedverdigende og i ” fiendtlige ” vendinger om lærere og deres arbeidsvilkår. Fremstående KS – ledere har ikke forstått at skolen som sådan er en spesiell arena som må vies spesiell oppmerksomhet. Skolen kan ikke sammenlignes med en vanlig bedrift.

KS sitt utspill i forhandlingene er uten tvil med på å påvirke rekrutteringen til læreryrket . Det vil over tid virke lite forlokkende å sikte mot et yrke som får så liten anerkjennelse som det KS legger opp til. Det hjelper lite å høre vår statsråd til stadighet proklamere hvor viktig skolearenaen er, når vår forhandlingsmotpart raserer de ansattes rettigheter og bidrar i vesentlig grad til destabilitet og demoralisering.

Kjell Sørlien – cand.polit / lektor

Forrige artikkel:Innholdsløs kulturdugand i fin innpakning.Neste artikkel:22. mai i Pigbeatens tegn
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode