Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: fc39a704f65c6092431424de4924161d

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Torsdag denne uka begynner det kun sju førsteklassinger ved den snart 90 år gamle Nordal skole og som flere ganger er blitt truet med nedleggelse. I fjor var det 11 elever i 1. klasse ved skolen. I det kommende skoleåret blir de 46 elevene (50 elever i fjor) organisert i to grupper. 1.-4. klasse i èn gruppe og 5.-7. klasse i den andre. Men det blir en del delingstimer, slik at begynneropplæringa for 1. klassingene blir faglig sikret. Oddevall har forsøkt denne todelte løsningen.

Den vakre gamle trebygningen på Nordal ble oppført i 1921. Skolen fikk en klasseromsfløy og sløydsal i sekstiårene. Oppå det flate taket ble det i 2002 bygget en toppetasje med skråtak som rommer tidsriktige kontorer og arbeidsrom. Samme året kunne skolen feire at den gamle lærerboligen ble pusset opp og ombygget til SFO og skolekjøkken.
Nærmiljøanlegget er også rustet opp. Det ble utbetalt tippemidler i 2002 og dermed kom mobilus, sandbasseng, hesteskulpturen og ballbane med kunstgress på plass. Sandvolleyballbane ble satt i stand i 2005.

Det er fem lærere (mange i deltidsstilling), tre ansatte på SFO og en kontorsekretær. Samarbeidet er organisert i team, delt inn i småskolen og mellomtrinnet. Flere ganger i året har de  fellesarrangement for hele skolen, synger sammen og opptrer for hverandre. De er bevisste på å vedlikeholde det gode miljøet på skolen, og arbeider aktivt med læringsmiljøet på skolen

God plass på Nordal

- Både klassene fra Høvik og miljøverkstedet har flyttet slik at nå er det bare Nordal sine egne elever igjen, sier kommunalsjef Bente Gravdal til Liernett.

- Elevprognosene for Nordal er litt usikre da inntaksområdet til skolen er stort og Opplæringslover er klar på at eleven har rett til å gå til den skolen som er nærmest. Dette benytter mange seg av slik at det er alltid noen foresatte som velger den nærmeste skolen til sitt barn. Antall årsverk lærere regnes ut fra antall barn og klasser ved skolen. Slik at endringer i elevtall får utslag på antall lærerstillinger.

Totalt flere 1. klassinger i Lier

Antall førsteklassinger har økt fra 316 i fjor til 347 i år. Den største økningen er ved Hegg skole, 72 i år mot 56 i fjor. Like stor økning er det på Egge skole med hele 27 på 1. trinn mot bare 13 i fjor. PÅ Hennummarka begynner det 37 nye elever mot 28 i fjor.
For øvrig har disse skolene en økning. Gullaug (38/33), Oddevall (15/11), Hallingstad (36/34).
Ellers er det synkende antall førsteklassinger i Sylling (22/31), Høvik (49/54), mens tallene for Heia er 44 i år mot 45 i fjor.

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode