Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Språkopplæring i nye lokaler

Kuteh Jonbula, Bobby, Fakeba og Nast fra Gambia sørget for god stemning da Lier voksenopplæring holdt innflyttingsfest på Stoppen.

Fakeba som er kursdeltaker ved skolen, hadde fått med seg sine venner på festen. Det ble en to timers fest med kaker, brus og kaffe i ”kantina”.
Flere av elevene holdt korte taler og overrakte blomster til lærere. Som det stod i innbydelsen "har mange jobbet mye med flyttingen og loppemarkedet som var i juni."

Lier voksenopplæring startet opp nytt skoleår i nye og langt bedre og rommeligere lokaler i det som tidligere var Stoppen Ungdomsskole.

Voksenopplæringen i Lier tilbyr norsk og samfunnsfag for fremmedspråklige voksne. Flyktninger må gjennomføre et introduksjonsprogram, i tillegg til norsk og samfunnskunnskap.

Ved skolen er det også tilrettelagt opplæring på grunnskolens område (spesialundervisning)
Det gis videre hjelp til voksne med lese- og skrivevansker, logopedbehandling av slagrammede og andre med språk- og talevansker
Det er også et tilbud om grunnskole for voksne.

Siden 2010 har skolen hatt et ungdomsskoletilbud for innvandrere. I år er det 26 elever i denne klassen som får undervisning i norsk, samfunnskunnskap, matematikk, engelsk og religion, livssyn og etikk (RLE) - Flere deltakere, som blant andre eritreere, har mer enn grunnskole fra hjemlandet. Fra fjorårets kull, går nå nesten alle på Videregående skole i Lier og Drammen, forteller rådgiver Alf J. Jørgensen. - I årets klasse trenger nok noen to år hos oss, sier Jørgensen som understreker at alle over 25 år har rett til grunnskoleundervisning. Derfor benytter flere seg av dette.

Det totale elevtallet ved Lier voksenopplæring er 229. 46 flyktninger (de fleste fra Afghanistan, Eritrea, Etiopia og Somalia) deltar i Introduksjonsprogrammet som minimum går over to år. På slutten av den tiden er de ute i arbeidspraksis.

Skolen tilbyr språkopplæring på mange nivåer. Det er en liten alfagruppe (elever som ikke leser og skriver på et eget språk) på åtte elever, to nybegynnergrupper med både langsom og rask progresjon, grupper for viderekommende og for de som skal ta de siste testene før de skal ut i arbeidslivet.- Nytt av året er at skolen har et tilbud til morsmålslærere som ønsker å ta test på høyere nivå ("Bergenstesten"), forteller Jørgensen som selv står for undervisningen i denne gruppen.

Det er også opprettet et brukerråd bestående av deltakere på dagtid. Lærer Odd Jacobsen er veileder for dette rådet som møtes minst hver 14. dag.
Det er også tre kveldsgrupper, en begynnergruppe, en gruppe for viderekomne og en engelskgruppe. Det er for det meste betalende elever fra Polen, Litauen og Latvia. Det er ingen ulempe at rådgiveren behersker polsk. Derfor ønsker flere østeuropeiske innvandrere som er bosatt i Drammen å krysse kommunegrensen for å lære norsk. På Stoppen får de veiledning og råd på morsmålet.

Lier voksenopplæring ble samlokalisert i 1994. I fem år var det undervisning i leide lokaler til tidligere Lier Maskin ved Lierelva i Lierbyen.
Fra 1999 til juni i år har undervisningen vært holdt i en sidefløy og en undervisningsrigg i tilknytning til Hegg skole. Selv om lokalene for et par år siden ble utvidet med en villa, som for noen år siden huset Veslefrikk barnehage, ble både undervisningsrom, oppholdsrom for elever og administrasjonslokaler for små for et økende elevtall.

- Vi er veldig fornøyd med de nye lokalene, sier Jørgensen som selv måtte nøye seg med et knøttlite kontor på Hegg. På Stoppen har han god plass når han tar i mot deltakere til samtaler. - Her gis det større muligheter med hensyn til differensiering. På Hegg var det en begrensning på 10-15 deltakere i hver gruppe. Her kan vi ta i mot opp til 25 i hver klasse. - Det krever selvfølgelig at metodene blir litt annerledes.

Forrige artikkel:- Håper at noen hører meg og svarerNeste artikkel:Statssekretæren på Nordal
Flere artikler

© 2021 Sylling Hardcode