Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 979900f0ad7c9001b678e38528bf231a

- Valgfag: Velkommen tilbake!

Lier Senterparti vil at ungdomsskolene i bygda skal kunne tilby praktisk arbeidslivsfag for sine elever fra neste skoleår.

Nye reformer i skolen har ført til en skoledag tettpakka med teori.
Dagens foreldregenerasjon vokste opp med mange flotte muligheter til å velge ut fra interesse og evne da vi gikk i ungdomsskolen. For mange av oss var disse timene med friluftsliv, gym, sløyd, maskinskriving eller tekstilforming de timene der vi virkelig følte mestring og begeistring.

De siste åra har valgmulighetene vært svært begrensa til å gjelde fordypning i språk. Vi har flotte elever med svært ulike interesser, men det er dessverre de færreste som opplever stor begeistring over de snevre valgmulighetene reformene nå har gitt dem.
En bedre balanse mellom teori og praksis må være et mål for å få mer begeistring inn i skoledagen.

Ungdomsskolemeldinga er et grundig dokument på 120 sider, og blei lagt fram av den rød-grønne regjeringa i vår. Den sier mye om mangt innen ungdomsskolen, men det viktigste spørsmålet er hvordan en får elevene motivert til å lære mer og bedre.
Den åpner også for å gjeninnføre flere valgfag, og det jobbes med læreplaner for dette fra sentralt hold.
Vi ser fram til og igjen kunne tilby elevene våre større valgfrihet.

I tillegg åpnes det for å innføre et praktisk arbeidslivsfag ved de ungdomsskolene som ønsker det fra 2012. Lier Senterparti vil at ungdomsskolene i bygda skal kunne tilby dette for sine elever fra neste skoleår.
Dette vil bidra til økt valgfrihet for de som ønsker seg mindre teori og flere praktiske timer. Det vil også øke dialogen mellom skole og næringsliv, noe som vil være nyttig for økt entreprenørskap.

Espen Lahnstein
Leder Lier Senterparti

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode