Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 046d4f8cef7432e58afba6ad87c1c2d6

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

I valgets hete kamp kaster samtlige partier i Lier seg på bølgen av rosenrøde skyer hva gjelder å forsvare sin innsats for Grønne Lier. Så vel Høyre som Frp og Arbeiderpartiet har klare toner i sine programmer for å bevare Lier som en grønn kommune. Mye av dette er så svulstig og vakkert at man får nesten lyst til å felle en tåre…

Går vi imidlertid inn i partienes praktiske politikk vil det åpenbare seg virkelig grunn til å felle en tåre eller flere.

Planutvalget i kommunen håndterer mange saker i løpet av en periode – mange av disse er søknader om dispensasjoner fra kommuneplanen, plan- og bygningsloven og andre reguleringer i bygg- og anleggssaker. Dette er bestemmelser som er til for å bevare, ikke minst, landbruk-, natur-, og friluftsområdene våre (LNF-områdene). Lier SV ser det som svært viktig å være restriktiv i å gi dispensasjoner i forhold til bestemmelsene – nettopp for å bevare disse dyrebare områdene som utgjør Grønne Lier.

Hvordan er det så med resten av partiene som er representert i Planutvalget? Hvordan er det egentlig med viljen til Høyre, Frp og Arbeiderpartiet? Jeg har plukket ut 43 tilfeldige saker som har vært til behandling i perioden 2003-2006 og sett på hvordan de ulike partiene har stemt:

Av 43 saker ser det ut som følger:

FRP har sagt ja til 39 disp.søknader, Høyre 31, Arbeiderpartiet 27, Venstre 20, Senterpartiet 9 og SV 4.

Dette er dyster lesning og viser tydelig hvilke partier som IKKE tar naturen, friarealer og landbruksarealene våre på alvor. SV skal fortsette å omsette valgløfter til praktisk politikk for alle deler av bygda mens Frp, Høyre og Arbeiderpartiet studerer sine fargerike, glinsende valgbrosjyrer og krangler om hvem som gjør mest i områdene de sjøl bor i. Det er det politiske arbeidet mellom valgene som skaper resultater.

Anita Drevdal
Ordførerkandidat Lier SV
Ninnie Bjørnland
Medlem i Planutvalget

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 3. september 2007 21:54: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Fint at dere setter fokus på "Grønne Lier" og hvordan dette blir brukt i festtaler, men ikke etterlevet i praktisk politikk.

Men her velger dere helt gale måleparametre når dispensasjonssaker i LNF-områder skal være målestokk for om man etterlever "Grønne Lier" visjonen eller ikke. Nemsom og enkeltvis bebyggelse i LNF-områder som ikke har noensomhelst betydning for landbruk eller ferdsel og naturopplevelse i området , bør vi unntaksvis kunne akseptere hvis forholdene ligger spesielt til rette. Men det er rett at Lier AP ligger langt nærmere Høyre i dispensasjonssaker enn SV og SP som vi nok oppfatter som litt for firkantede her. Men dette truer ikke "Grønne Lier" overhodet.

Problemet er heller at vi strir med Høyre som i spesielle saker er svært oppfinnsomme med å fabrikkere "særlige grunner" , slik at dispensasjonskriteriene ikke blir like for alle, til frustrasjon for dem som får avslag. FrP har vi helt gitt opp, der i gården er heller målsettingen å undergrave hele Kommuneplanen ved å tillate dispensasjon nærmest i alle saker.

Når dette er sagt skal vi gi ros til Ninni og Viwi som vi har hatt et ualminnelig godt samarbeid med i Planutvalget siste periode, til tross for at vi er mer liberal i dispensasjonssaker.enn SV. Sammen har vi klart å stoppe prosjekter ( f.eks frafall av "Grønne Lunger" i Linneslia) som klart ville undergravet visjonen om "Grønne Lier". Og vi er begge opptatt av å bevare et godt natur-og bomiljø i større reguleringssaker. Dessverre lykkes vi ikke på Vivelstad der Høyre og FrP i Kommunestyret fikk vedtatt for stor utnyttelsesgrad mot naboenes ønsker. Det har de nok merket seg valgdagen
Tirsdag 4. september 2007 11:25: Tone E Svendsen, Lier Ap
Det var med stor beklagelse vi i Lier AP så at SV i veisaken i ytre Lier velger å ikke ta miljøet på alvor. Der forsvant SVs fokus på Grønne Lier!

Lier SV hevder her at miljøet er bedre tjent med MER trafikk ledet over slettene i ytre Lier med støy og støvplager for alle som bor i nærheten, enn med MINDRE trafikk! Det er ikke særlig sannsynlig. Ved gjennomgang av Vegvesenets konsekvensutredning, finner man ut at regnskapet for nedbygging av dyrket mark er satt opp slik at det gir feil svar. Alt. 3a bygger tilsynelatende ned med dyrket mark enn 1a fordi Vegvesenet forutsetter at det bygges firefelts vei fra Linnes til Amtmannsvingen, uansett. I tillegg regner de ikke med faktisk dyrket areal i kryssløsningen de anbefaler på Kjellstad når de setter opp summering for 1a.

Ved utbygging av 1a, som SV går inn for, vil det ta mange år før man får noe annet enn en tunnel fra Dagslett til Linnes. Vegvesenet legger opp til en etappevis utbygging, og det finnes ikke press på staten til å finansiere noe annet enn tunnelen. Med alt. 3a, som Lier AP anbefaler, vil man være ferdig med hele prosjektet samtidig som man har tunnelen klar.
Det finnes ikke et eneste miljøargument for 1a, og ei heller mot 3a. Det eneste argumentet som finnes er økonomisk. Alt. 3a krever en større investering i ett løft.
Lier SV går i veisaken inn for et miljømessig dårlig alternativ av hensyn til statens investeringsbudsjett. Lier SV sa da farvel til Grønne Lier og i samme sleng Lier AP og Naturvernforbundet.
Onsdag 5. september 2007 23:36: Ninnie Bjørnland, Lier SV
Det er ikke alltid lett for folk å se forskjellene som er mellom partiene. For SV er det viktig å markere at det faktisk vil utgjør en vesentlig forskjell for Lier hvilke partier som styrer. Et grønt Lier sikrest best av SV. Vi er det eneste partiet som har hele pakka: Restriktive ved omregulering fra LNF til boligbygging og næring, restriktive med dispensasjoner i LNF-områdene, økning av økologisk landbruk til 15 %, lokale klimakutt v bl a sanering av oljefyrte anlegg i offentlige bygg, utbygging av pendlerparkeringer v buss og jernbane...Vi var, sammen med Venster, de partiene som hadde visjoner om at Lierstranda kunne bli noe annet enn fragmenteringsanlegg og tyngre næring, havn og annen godstransport. Det var ikke mye gehør fra de andre partiene her! Nå ser det heldigvis ut til at vi i allefall er enige om at Lierstranda skal bli noe mere og bedre!

Og til Mathias fra AP: Ja, vi har hatt et godt samarbeid i planutvalget, men jaggu har vi vært uenige så det holder i enkelte saker også! F eks at det kan bygges 300 boliger på Hasselbakken/ Flåtan i steden for det opprinnelige vedtaket på 150 må dere ta et meransvar for. Hadde SV fått flertall i forrige kommuneplan, hadde det ikke blitt bygget et eneste hus der! Men det er jo dette politikk handler om: Vi har forskjellige grunnholdninger og ideologier som gir seg utslag i den praktiske politikken!


Og så et lite spørsmål til Tone Svendsen, AP: Er det ikke slik at AP går for det korte tunnelalternativet eter at det ble partibehandlet i august? I alle innlegg du skriver, ser det ut som om AP går for den lange tunnelløsningen.
Fredag 7. september 2007 11:20: Bård Strand, Lier AP
Hei Ninnie!
Dessverre har Lier SV ved sin nesegruse beundring for Vegvesenets valg av tilgjengelig data for å skape sin konklusjon til støtte for nedbygging av landbruksområdene fra Linnes til Amtmannsvingen, løpt fra enhver troverdighet som miljøparti i Lier. Ønsker man jordvern i Lier, skal man absolutt la stemmesedlene til Høyre, Senterpartiet og Høyre ligge helt i ro ved dette valget.

Det må være en tragedie for Lier SV å se at FrP, av alle, sammen med AP fremstår som de eneste partiene med troverdighet i kommunens største miljøsak!

Dessverre betyr Lier SVs faneflukt fra miljøsaken, kombinert med Vegvesenets umotiverte innsigelsesvarsel at Lier AP har blitt presset til å måtte bidra til en miljømessig forbedret versjon av Vegvesenets ønskede trasé. En miljøforbedring SV ikke løftet en finger for å få til. Faktisk kom støtten til dette fra Høyre langt tidligere enn fra SV, som i denne saken er et rent haleheng til Lier Høyre.

Grunnen til at Lier AP gir sin sekundøre støtte til det miljømessig dårligste alternativet (jeg ser bort fra det uaktuelle alt.2) er at det er langt viktigere å redde liv på strekningen Lahell-Gullaug. Derfor kan vi ikke ha noen ytterligere utsettelser i å fjerne R-23 der.

Billedlig sett: Ytre Lier påføres herpes for å få Lahell-Gullaug ut fra dødscella Vegvesenet satte dem i. Også herpesen kunne vært unngått, men bl.a. takket være Lier SV vil den dukke opp som problem igjen og igjen i årtiene foran oss.

Bare en stemme til Lier AP og Tonje Evju er en stemme for miljøet i Lier i 2007!

Godt valg!
Bård
Fredag 7. september 2007 11:29: Velger på vandring
Bård Strand skrev: "Bare en stemme til Lier AP og Tonje Evju er en stemme for miljøet i Lier i 2007!"

Nåja, store ord osv.
Fredag 7. september 2007 11:41: Bård Strand, Lier AP
Kanskje store ord, men, og her må jeg legge til at det er svært beklagelig, så er det slik at når det dreier seg om miljøvern, jordvern, fjerning av forurensning, realisme om etablering av vilttrekk over E-18, reduksjon av trafikkstøyplager i ytre Lier så er det ingen alternativer som har troverdighet. Derfor gjentar jeg gjerne:

Bare en stemme til Lier AP og Tonje Evju er en stemme for miljøet i Lier i 2007!

Godt valg!
Bård
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode