Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

I valgets hete kamp kaster samtlige partier i Lier seg på bølgen av rosenrøde skyer hva gjelder å forsvare sin innsats for Grønne Lier. Så vel Høyre som Frp og Arbeiderpartiet har klare toner i sine programmer for å bevare Lier som en grønn kommune. Mye av dette er så svulstig og vakkert at man får nesten lyst til å felle en tåre…

Går vi imidlertid inn i partienes praktiske politikk vil det åpenbare seg virkelig grunn til å felle en tåre eller flere.

Planutvalget i kommunen håndterer mange saker i løpet av en periode – mange av disse er søknader om dispensasjoner fra kommuneplanen, plan- og bygningsloven og andre reguleringer i bygg- og anleggssaker. Dette er bestemmelser som er til for å bevare, ikke minst, landbruk-, natur-, og friluftsområdene våre (LNF-områdene). Lier SV ser det som svært viktig å være restriktiv i å gi dispensasjoner i forhold til bestemmelsene – nettopp for å bevare disse dyrebare områdene som utgjør Grønne Lier.

Hvordan er det så med resten av partiene som er representert i Planutvalget? Hvordan er det egentlig med viljen til Høyre, Frp og Arbeiderpartiet? Jeg har plukket ut 43 tilfeldige saker som har vært til behandling i perioden 2003-2006 og sett på hvordan de ulike partiene har stemt:

Av 43 saker ser det ut som følger:

FRP har sagt ja til 39 disp.søknader, Høyre 31, Arbeiderpartiet 27, Venstre 20, Senterpartiet 9 og SV 4.

Dette er dyster lesning og viser tydelig hvilke partier som IKKE tar naturen, friarealer og landbruksarealene våre på alvor. SV skal fortsette å omsette valgløfter til praktisk politikk for alle deler av bygda mens Frp, Høyre og Arbeiderpartiet studerer sine fargerike, glinsende valgbrosjyrer og krangler om hvem som gjør mest i områdene de sjøl bor i. Det er det politiske arbeidet mellom valgene som skaper resultater.

Anita Drevdal
Ordførerkandidat Lier SV
Ninnie Bjørnland
Medlem i Planutvalget

Kommunestyrevalg

6 kommentarer

Mandag 3. september 2007 21:54: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Fint at dere setter fokus på "Grønne Lier" og hvordan dette blir brukt i festtaler, men ikke etterlevet i praktisk politikk.

Men her velger dere helt gale måleparametre når dispensasjonssaker i LNF-områder skal være målestokk for om man etterlever "Grønne Lier" visjonen eller ikke. Nemsom og enkeltvis bebyggelse i LNF-områder som ikke har noensomhelst betydning for landbruk eller ferdsel og naturopplevelse i området , bør vi unntaksvis kunne akseptere hvis forholdene ligger spesielt til rette. Men det er rett at Lier AP ligger langt nærmere Høyre i dispensasjonssaker enn SV og SP som vi nok oppfatter som litt for firkantede her. Men dette truer ikke "Grønne Lier" overhodet.

Problemet er heller at vi strir med Høyre som i spesielle saker er svært oppfinnsomme med å fabrikkere "særlige grunner" , slik at dispensasjonskriteriene ikke blir like for alle, til frustrasjon for dem som får avslag. FrP har vi helt gitt opp, der i gården er heller målsettingen å undergrave hele Kommuneplanen ved å tillate dispensasjon nærmest i alle saker.

Når dette er sagt skal vi gi ros til Ninni og Viwi som vi har hatt et ualminnelig godt samarbeid med i Planutvalget siste periode, til tross for at vi er mer liberal i dispensasjonssaker.enn SV. Sammen har vi klart å stoppe prosjekter ( f.eks frafall av "Grønne Lunger" i Linneslia) som klart ville undergravet visjonen om "Grønne Lier". Og vi er begge opptatt av å bevare et godt natur-og bomiljø i større reguleringssaker. Dessverre lykkes vi ikke på Vivelstad der Høyre og FrP i Kommunestyret fikk vedtatt for stor utnyttelsesgrad mot naboenes ønsker. Det har de nok merket seg valgdagen
Tirsdag 4. september 2007 11:25: Tone E Svendsen, Lier Ap
Det var med stor beklagelse vi i Lier AP så at SV i veisaken i ytre Lier velger å ikke ta miljøet på alvor. Der forsvant SVs fokus på Grønne Lier!

Lier SV hevder her at miljøet er bedre tjent med MER trafikk ledet over slettene i ytre Lier med støy og støvplager for alle som bor i nærheten, enn med MINDRE trafikk! Det er ikke særlig sannsynlig. Ved gjennomgang av Vegvesenets konsekvensutredning, finner man ut at regnskapet for nedbygging av dyrket mark er satt opp slik at det gir feil svar. Alt. 3a bygger tilsynelatende ned med dyrket mark enn 1a fordi Vegvesenet forutsetter at det bygges firefelts vei fra Linnes til Amtmannsvingen, uansett. I tillegg regner de ikke med faktisk dyrket areal i kryssløsningen de anbefaler på Kjellstad når de setter opp summering for 1a.

Ved utbygging av 1a, som SV går inn for, vil det ta mange år før man får noe annet enn en tunnel fra Dagslett til Linnes. Vegvesenet legger opp til en etappevis utbygging, og det finnes ikke press på staten til å finansiere noe annet enn tunnelen. Med alt. 3a, som Lier AP anbefaler, vil man være ferdig med hele prosjektet samtidig som man har tunnelen klar.
Det finnes ikke et eneste miljøargument for 1a, og ei heller mot 3a. Det eneste argumentet som finnes er økonomisk. Alt. 3a krever en større investering i ett løft.
Lier SV går i veisaken inn for et miljømessig dårlig alternativ av hensyn til statens investeringsbudsjett. Lier SV sa da farvel til Grønne Lier og i samme sleng Lier AP og Naturvernforbundet.
Onsdag 5. september 2007 23:36: Ninnie Bjørnland, Lier SV
Det er ikke alltid lett for folk å se forskjellene som er mellom partiene. For SV er det viktig å markere at det faktisk vil utgjør en vesentlig forskjell for Lier hvilke partier som styrer. Et grønt Lier sikrest best av SV. Vi er det eneste partiet som har hele pakka: Restriktive ved omregulering fra LNF til boligbygging og næring, restriktive med dispensasjoner i LNF-områdene, økning av økologisk landbruk til 15 %, lokale klimakutt v bl a sanering av oljefyrte anlegg i offentlige bygg, utbygging av pendlerparkeringer v buss og jernbane...Vi var, sammen med Venster, de partiene som hadde visjoner om at Lierstranda kunne bli noe annet enn fragmenteringsanlegg og tyngre næring, havn og annen godstransport. Det var ikke mye gehør fra de andre partiene her! Nå ser det heldigvis ut til at vi i allefall er enige om at Lierstranda skal bli noe mere og bedre!

Og til Mathias fra AP: Ja, vi har hatt et godt samarbeid i planutvalget, men jaggu har vi vært uenige så det holder i enkelte saker også! F eks at det kan bygges 300 boliger på Hasselbakken/ Flåtan i steden for det opprinnelige vedtaket på 150 må dere ta et meransvar for. Hadde SV fått flertall i forrige kommuneplan, hadde det ikke blitt bygget et eneste hus der! Men det er jo dette politikk handler om: Vi har forskjellige grunnholdninger og ideologier som gir seg utslag i den praktiske politikken!


Og så et lite spørsmål til Tone Svendsen, AP: Er det ikke slik at AP går for det korte tunnelalternativet eter at det ble partibehandlet i august? I alle innlegg du skriver, ser det ut som om AP går for den lange tunnelløsningen.
Fredag 7. september 2007 11:20: Bård Strand, Lier AP
Hei Ninnie!
Dessverre har Lier SV ved sin nesegruse beundring for Vegvesenets valg av tilgjengelig data for å skape sin konklusjon til støtte for nedbygging av landbruksområdene fra Linnes til Amtmannsvingen, løpt fra enhver troverdighet som miljøparti i Lier. Ønsker man jordvern i Lier, skal man absolutt la stemmesedlene til Høyre, Senterpartiet og Høyre ligge helt i ro ved dette valget.

Det må være en tragedie for Lier SV å se at FrP, av alle, sammen med AP fremstår som de eneste partiene med troverdighet i kommunens største miljøsak!

Dessverre betyr Lier SVs faneflukt fra miljøsaken, kombinert med Vegvesenets umotiverte innsigelsesvarsel at Lier AP har blitt presset til å måtte bidra til en miljømessig forbedret versjon av Vegvesenets ønskede trasé. En miljøforbedring SV ikke løftet en finger for å få til. Faktisk kom støtten til dette fra Høyre langt tidligere enn fra SV, som i denne saken er et rent haleheng til Lier Høyre.

Grunnen til at Lier AP gir sin sekundøre støtte til det miljømessig dårligste alternativet (jeg ser bort fra det uaktuelle alt.2) er at det er langt viktigere å redde liv på strekningen Lahell-Gullaug. Derfor kan vi ikke ha noen ytterligere utsettelser i å fjerne R-23 der.

Billedlig sett: Ytre Lier påføres herpes for å få Lahell-Gullaug ut fra dødscella Vegvesenet satte dem i. Også herpesen kunne vært unngått, men bl.a. takket være Lier SV vil den dukke opp som problem igjen og igjen i årtiene foran oss.

Bare en stemme til Lier AP og Tonje Evju er en stemme for miljøet i Lier i 2007!

Godt valg!
Bård
Fredag 7. september 2007 11:29: Velger på vandring
Bård Strand skrev: "Bare en stemme til Lier AP og Tonje Evju er en stemme for miljøet i Lier i 2007!"

Nåja, store ord osv.
Fredag 7. september 2007 11:41: Bård Strand, Lier AP
Kanskje store ord, men, og her må jeg legge til at det er svært beklagelig, så er det slik at når det dreier seg om miljøvern, jordvern, fjerning av forurensning, realisme om etablering av vilttrekk over E-18, reduksjon av trafikkstøyplager i ytre Lier så er det ingen alternativer som har troverdighet. Derfor gjentar jeg gjerne:

Bare en stemme til Lier AP og Tonje Evju er en stemme for miljøet i Lier i 2007!

Godt valg!
Bård

Flere saker fra arkivet

SV fikk smulene

Janicke Solheim markerte SV sterkt som et skole- og kulturparti i forrige periode, men etter forhandlingene med Arbeiderpartiet har hennes parti ingen representanter i det nye tjenesteutvalget som heretter skal behandle skolesakene ---

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

- Har et krystallklart regjeringsalternativ

Petter Dreier (Ap) svarer på Ståle Sørensens (V) innlegg om kaos på sosialistisk side

Jeg - -en kommunestyrekandidat!

Jeg har rotet meg inn i politikken! Står for første gang til valg - skummelt? Nei, bare veldig morsomt og utfordrende. Så blir man hakket på, da. Av trauste (...)

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.

Den lokale valgkampen utsatt til 22. august

De lokale partiene har kommet til enighet rundt hvordan valgkampen i Lier skal føres i 2011.

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Arbeiderpartiet større enn Høyre i Lier?

De siste ukene har Liernett spurt sine lesere om hvem som får deres stemme i kommunestyrevalget 2011.

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

Valgkampen i Lier

Pressemelding fra de politiske partiene.

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Friske opp hukommelsen

Frp og Høyre forsøker å påberope seg ansvaret for utviklingen av Lierstranda

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

Kaos på sosialistisk side

Det er underlig at venstrefolk stadig må forsvare seg eller avvise alle tenkelige og utenkelige regjeringskonstellasjoner.

Klar for valgkamp!

Hvilket parti representerer gubbeveldet i Lier? Hvilke kandidater kommer fra din valgkrets? Hvor stor oppslutning fikk NKP i Lier etter krigen? Hvem var Liers første ordfører?

Voksenopplæringa så rødt

I likhet med mange av skolene i distriktet avholdt også Voksenopplæringa i Lier valg for elever over 16 år

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Store forskjeller i skolevalget

Resultatet etter skolevalget på Lier vgs. og St. Hallvard vgs. viser store forskjeller når det gjelder politisk tilhørighet

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

Grønne lier, kapittel 1.

Når snøen går, kommer søpla fram. Det bryr jeg meg ikke så mye om. I dag, da jeg var ute og spaserte, plukket jeg med meg ett sjokoladepapir og en tom colaboks. Begge deler ble brakt til "Grønne liers" grønne kasser, beregnet på den slags. Verre var det da med grustakene som skjærer igjennom den såkalt grønne dalen.

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Ikke glem de små

Er du klar over det fine mangfoldet vi har i årets valgkamp?

Fikk Kolberg spesiell behandling?

Forskjellbehandling av politiske partier, mener Frp s Bjørg Myran (på bildet), men virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat --

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Får støtte av ordføreren

Forskjellsbehandling av politiske partier, mente Frp s Bjørg Myran, som ikke kunne møte beboerne ved Liertun før valget --

Når politikk blir taktikk

Tonje Evju stiller seg uforstående til at det var noen annen grunn bak Høyres forslag om å utsette saken om helgestenging av svømmehallen.

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Hvor mye inngrepsfri natur natur finnes fortsatt i Lier?

I løpet av 2003 skal den inngrepsfrie naturen i Norge kartlegges igjen. Det er Direktoratet for naturforvaltning, statens kartverk og fylkesmannen/ kommunen som står for denne registreringen. Hvordan er ståa i "grønne Lier"? Hvor mye av Lierdalens natur er bevart inngrepsfri?

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

Uavhengige Folkevalgte avhengig av folket

I Lier er Uavhengige Folkevalgte blitt et korrektiv til de etablerte partiene, som ofte må skule til sentrale beslutninger, mener Truls Hallingstad. Han ønsker at enda flere stiller opp både på valgdagen og for å sikre partiet de 300 underskriftene som må til for å stille liste.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

- Vi får brette opp ermene igjen

Les hva SV s Anita Drevdal skriver til Liernett i en kommentar til forslaget til Norsk Transportplan

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

- Arbeiderpartiet tar situasjonen på alvor

- Det er ingenting som er så lett som å være mot noe, for eksempel et flyktningmottak, skriver Bård Strand (Lier Arbeiderparti) i en kommentar til Per Vemorks (Lier Frp) innlegg tirsdag denne uken.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Inntrykk fra en valgkampåpning

Også i Lier ble åpningen av valgkampen uvanlig. I en felles valgkampåpning i kveld stilte hvert parti, bortsett fra to, med stand og ordførerkandidat foran rådhuset i Lierbyen.

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

EU på dagsorden

Leserinnlegg om EU fra Anders B. Werp, stortingskandidat for Buskerud Høyre

Lier Arbeiderparti takker

Lier Høyre kondolerer AUF og arbeiderbevegelsen, og Lier Arbeiderparti takker for støtten partiet har mottatt fra mange hold etter de politiske terrorhandlingene i Oslo og på Utøya (bildet) sist fredag.

I grønn ledelse

Kristiane Brudevoll fra Lier ble i helgen valgt til nestleder i Miljøpartiet De Grønnes ungdomsparti Grønn Ungdom.

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

Vil endre kommuneplanen

Lier AP vil ha mer lokalpolitisk styring

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

- Valgfag: Velkommen tilbake!

Lier Senterparti vil at ungdomsskolene i bygda skal kunne tilby praktisk arbeidslivsfag for sine elever fra neste skoleår.

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

Ulla med soleklar seier

Fikk over 64,1 % av stemmene! Og hun får også selskap av 18 partifeller i kommunestyret.

Støtter Bellen

Mathias Dannevig (A), medlem av Planutvalget, presiserer at det ikke er gitt midlertidig skilting med større bokstaver enn det nåværende reglement forutsetter.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Ikke bare velstand

Vi må ikke unnlate å gjøre noe som vi om tjue år vil si at var dumt vi ikke gjorde

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Arven fra Sylling

Det er nok nå

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

UDI klager på vedtaket

UDI ber om at planutvalget ser på saken en gang til.

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

- Husk, bare fem minutter!

Lars Haugen, Frp og Annar B. Hansen fra UF fikk beskjed om begrenset taletid fra ordstyrer Sissel Andersen, da lokalpolitikerne presenterte seg for deltakere ved Lier voksenopplæring torsdag.

Småpartiene fokuserer lokalt

Det dreier seg ikke om Siv, Erna og Jens, men lokalpolitikken var budskapet til både SV, Senterpartiet og Venstre på stands på Lierbyen i dag.

Gult lys for Grønne Lier?

Med ”mobiliseringsprosjektet” Grønne Lier skulle Lier bli den grønne og attraktive kommunen mellom de hurtigvoksende kommunene i øst og Drammen i vest. Nå venter vi på femårsrapporten.

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

Lier Høyre vil rydde opp

Lier Høyre følger opp med blogg på Aktiv Liernett

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

Fremtiden for Dyno-tomta på Gullaug

Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene, skriver Tone E. Svendsen (Ap) i sitt innlegg.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Det enkle er ikke alltid det beste...

Fremskrittspartiet er god til å peke på problemene som folk møter i hverdagen. I sin praktiske politikk, derimot, er de ikke på parti med folk flest.

Forhåndsstemmene opptalt

Høyre ligger godt an - mulig katastrofe for SV.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Leder: - Ser du individet?

Vi er så opptatte av at liungenes nye landsmenn skal integreres

Ønsker flere kommunale barnehageplasser

De rød-grønne på lokalplanet ønsker nye barnehageplasser og utvidelser i de kommunale barnehagene, men får neppe flertall i kommunestyrets møte på tirsdag