Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 25a58b04de93ab4fb08a13e7bae5a5f6

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Knut Røssum er medlem av tjenesteutvalget og kommunestyret. Her er Røssums innlegg:

- Som bruker av svømmehallen syns jeg det er synd at åpningstiden reduseres.  Dette må de som reduserte tilbudet ta ansvar for nemlig Høyre og deres støttespillere. 
Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak så gjør du som flertallspartiene gjorde med svømmehallsaken. 
Saken ble utsatt og flyttet til behandling av budsjett og handlingsprogrammet (HP) i 2010. Da druknet saken i større saker. 

Den gangen hadde vi et annet forslag men på grunn av avstemningreglene ved behandling av HP ble vårt forslag aldri stemt over.  Vi hadde også inndekning til dette på vårt budsjettforslag. 

Så til hvorfor må svømmehallen stenges for publikum når vi i et folkehelseperspektiv burde øke åpningstiden. 

Grunnen er at det ikke er penger til å bemanne svømmehallen når den er åpen for publikum. Grunnen er at Høyre vil bruke penger på andre saker. Politikk handler om å velge. 

Vi har en flott ny skole, kanskje landets fineste.  Vi ville bruke Stoppen skole som en del av nye Høvik. Vi ville bruke Lierhallen som gymsal. Dette ønsket ikke Høyre . 30 meter var for langt å gå for elevene? Og Stoppen egnet seg ikke som skole? 

Bare drift og vedlikehold av disse ekstra arealene hadde vært nok til å bemanne svømmehallen. 

Videre har vi foreslått å legge ned Nordal skole. I Nordal skolekrets er det 145 elever. Bare 43 av disse går på Nordal. Over 100 har valgt andre skoler for sine barn. 
Har de forstått noe som Høyre ikke har forstått? 
Dersom vi hadde brukt pengene fra drift og vedlikehold av Nordal kunne vi hatt døgnåpent i svømmehallen. 

Jeg mener ikke at vi skal ha svømmehallen åpen hele døgnet. Det jeg vil belyse er.  Når vi velger å bruke pengene på noe, velger vi samtidig bort noe annet. Og her mener jeg at Høyre har gjort noen gale valg.

Ille med slike konsekvenser

- Lier SV fremmet på vegne av SV og AP forslag i kommunestyret 15.06.2011 om  at driften Lierhallen skulle fortsette på det nivået som var da, skriver Ninnie Bjørnland, medlem av tjenesteutvalget og kommunestyret i en epost til Liernett.

 - Dette  forslaget fikk SVs, APs og UFs stemmer og falt. Lier SV mener at det det er  selvsagt at badets åpningstider skal være slik det har vært de siste årene, og at det skal tas særlig hensyn til skolebarna og foreningene. Vårt forslag  falt dessverre, da FRP, H, V, KrFog SP som vanlig stemte sammen om å  redusere tilbudet. Jeg regner derfor med at disse partiene selv vil svare på  hva de tenker om konsekvensene av redusert tilbud og om de vil gjøre noe for  å bedre det.. Lier SV synes det er ille, men vi er et lite parti i Lier og  vinner sjelden frem med våre forslag. 

Forrige artikkel:Hvem vil kjøpe Valstadhaug?Neste artikkel:Du store verden
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode