Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: b55a0e7e310ad84ab607a80c36c23ac8

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.

- Stenging på søndag betyr i praksis at vi må legge ned svømmeskolen som er et meget populært tilbud, og som årlig lærer cirka 130 barn å svømme. Dette er et tilbud til barn i 5-9 års alderen, fordelt på seks partier med èn hovedinstruktør og 6-7 instruktører. Kurset er delt opp i tre semester, sier Tor Bjarne Heiberg, leder i Lier svømmeklubb. Klubben har ventelister både på begynnerkursene og til de ordinære treningsgruppene i Lierhallen.

- Svømmeklubben har ikke vært involvert i utarbeidelsen av  nye halltider og de tidene vi har fått tildelt betyr vesentlig reduksjon i det tilbudet klubben kan gi sine svømmere på tross av økt antall timer, kommenterer Heiberg.

Han har også dette å si om de nye halltidene som gjelder fra 1. august: - Vår halltid i ukedagene er komprimert til tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15 til 21. Timene mellom 15 og 17 kan vi ikke bruke, siden alle våre trenere er på jobb i denne perioden. For våre beste svømmere reduseres tilbudet med èn dag i uken, og hvis vi skal holde på disse må vi leie oss inn i en annen hall.

- Kommunen har forutsatt at svømmeklubben skal bruke hallen uten tilstedeværelse av kommunens ansatte som i dag. Det går for så vidt fint, da våre trenere har nødvendig livredderopplæring. Men det er ikke riktig å hevde at andre kunne brukt hallen i denne tiden, for da måtte kommunen ha brukt mer penger på å ha ansatte på jobb, sier Heiberg.

Svømmeklubben har hatt møter med kommunen uten å komme i en dialog om å samarbeide slik at alle brukergrupper kan få det bedre.

- Kommunen skal spare penger, men når administrasjonen skal definere hvordan prioriterer de hensynet til kommunenes ansatte, sier Heiberg og legger til: - Lier drift bruker mange deltidsansatte, blant annet skoleelever, i driften av hallen. Dette er barn og slektninger av kommuneansatte. Ingen av disse skal sies opp og man har laget alternative oppgaver for dem slik at de kan beholde jobbene. Blant annet skal de vaske hele hallen på søndager siden hallen skal være stengt da. I dag vaskes hallen på ukedagene. Når Lierhallen ble pusset opp gikk de med full lønn uten å gjøre noe.

Revmatismebasseng?
Heiberg opplyser at Bekhterevforeningen har en ansatt i Lier kommune, og de har blitt fredet. - De får vannet i hallen varmet opp til 32 grader og på grunn av treghet forblir temperaturen over 30 grader hele uka. Dette koster over 100.000,- ekstra i året til oppvarming og gir astmatiske forhold for de som skal trene der. Lufta blir svært dårlig, fordi ventilasjonen er svært dårlig, fremholder Heiberg

Han spør: -  Hvorfor skal Lierhallen fungere som revmatismebasseng? - Det er ikke bygd for det, og hvis så var, burde man jo invitere mange flere revmatikere til hallen en den ene gruppa som bruker hallen èn time hver uke. For sparte energiutgifter kunne Bekhterevforeningen brukt Drammenshallen som er spesielt tilrettelagt for dette, sier lederen i Lier svømmeklubb som til slutt understreker at han ikke ønsker å sette grupper opp mot hverandre og at mer smidighet kunne ha løst problemene.

Les også denne artikkelen: http://www.liernett.no/6263-skyter-seg-selv-i-foten

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 15. mai 2012 14:59: Tidl Ansatt
Når bassenget blir oppvarmet til 32 grader så holder ikke bassenget seg over 30 hele uken. Det er kun i helgene det er over 30 og kanskje mandag men etter det er den under 30 igjen. Onsdag ligger det vel på rundt 28 grader før den går sakte oppover igjen mot helgen.
Tirsdag 15. mai 2012 21:33: Tor Heiberg
Svømmeklubben har målt temperaturen på hver trening i over ett år og den er bare unntaksvis under 30.
Onsdag 16. mai 2012 09:02: Mor
Anbefaler at tidligere ansatt tar seg en tur i hallen. Heiberg har rett!. Virker som om kommunen er mest opptatt av å beskytte egne ansatte fremfor å legge best mulig til rette for de største brukergruppene som er svømmeopplæring og svømmeklubb. Det er vel kun en 5 - 15 stk. brukere på lørdag som gjør at bassenget holder 3-4 grader varmere temperatur enn hva som er standard for andre svømmeanlegg.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode