Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 20c4a440c041e92cdb96ca47a5228164

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Prosjektet er enkelt og genialt. Ved å gi idrettslaget nye forutsetninger blir det muligheter for anleggsutvikling. Det gir vekst i aktivitetstilbudet for barn, ungdom, eldre og minoritetsgrupper uten at kommunen må avsette investeringsmidler eller øke driftskostnadene.

Store utfordringer krever nye løsninger
Kommunen har begrenset med midler og utfordringene står i kø når det gjelder anleggsutvikling. Behovet for oppgradering av skolenes gymsaler er kjent. Likeså ønsket og behovet for bl.a kunstgress, skianlegg og håndballhall på Tranby. Behovet for å tilby plass til aktiviteter som er utenfor de tradisjonelle idretter er sannsynligvis enda større.

Vi tenker nytt sammen!
Lier AP vil foreslå at vi er med å tenke nytt og sørger for at kommunen gir klubben forutsetninger til å utvikle et anlegg med bl.a. helse- og velværesenter og leiligheter.
Spesielt er utleieleiligheter for skoleungdom en del av konseptet. Inntektene (overskudd) på salg, utleie og helse- og velværesenter skal uavkortet gå til idrettsformål.

Løsningen vil også være et viktig grunnlag for at idrettslaget kan ta over driftsansvar for anleggene. Det frigjør ressurser i kommunen.

Lier Kommune skal ikke satse noen direkte kapital, men bidra ved at eiendommen mellom Joseph Kellersvei og eksisterende idrettsanlegg stilles til rådighet for utbygging.
Dette er i dag et ubrukt område med skog og kratt.

Lier Arbeiderparti prioriterer idretten
Lier Arbeiderparti ønsker at idretten skal få bedre vilkår i Kommunen.
Det er mange ungdommer på Tranby og Lierskogen-området som trenger et aktivitetstilbud og et positivt samlingssted. Det er mye uorganisert ungdom som ikke har et tilbud.

Forebyggende ungdomsarbeid
Dersom Lier IL kan få gjennomføre sitt utviklingsporsjekt vil eksempelvis ungdom, som ikke er organisert, få tilbud om åpen hall dager/kvelder.
Dette mener vi at vil føre til økt rekruttering av ungdom til idretten.
Det er forebyggende ungdomsarbeid.

Fokus på minoritetsgrupper
Minoritetsgrupper, som eksempelvis psykisk utviklingshemmede, innvandrer kvinner etc. trenger et alternativt tilbud. Slike tilbud er i dag utopi pga. manglende midler. Det blir derfor store idretter som fotball og håndball som vinner - også i Lier IL.

Hva skjer hvis vi lar være?
Det vil fortsatt drives aktivitet og idrett i Lier. Men, modernisering og økning i aktivitetstilbudet blir begrenset. Kan det føles som om vi da har resignert overfor et tema som vi egentlig alle synes er så utrolig viktig for livet vårt – fysisk og psykisk god helse ? Har vi råd til å la være ?

Saken skal behandles:

Forrige artikkel:Revansjerte segNeste artikkel:Manglende samarbeid
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode