Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Det var ikke gøy lenger

Frafallet innenfor organisert idrett er bekymringsfullt, hevder forskere. Liernett har utfordret lokale idrettsledere til å kommentere artikkelen.

I barneskolen deltar åtte av ti i organisert idrett. Ved overgangen til ungdomsskolen er frafallet på 50 prosent og frafallet fortsetter gjennom ungdomsskolen, skriver Annechen Bahr Bugge (dr polit) og Jo Helle-Valle, (dr polit), begge ansatt i Statens institutt for forbruksforsking i en kronikk i Aftenposten 29. juli, like før Norway Cup startet.

Les artikkelen: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Det-var-ikke-goy-lenger-6952991.html

Christian Aakermann, styreleder i Liungen IF:

A) 
- Problemstillingen topping vs. bredde er en av hovedutfordringene i norsk idrett og i norsk fotball. NFF har derfor dette som ett av hovedtemaene på  ledersamlinger både nasjonalt og regionalt. Problemstillingen er ikke av ny dato, men har fått økt oppmerksomhet og blitt mer aktuell ettersom fotball har blitt en stadig mer populær idrett, nærmest et must for en 
gutt å delta på for å være "en del av gjengen" på barneskolen. Damefotball har de siste 20 årene også økt kraftig i popularitet. Overivrige foreldre  og trenere, som fremelsker egne barn/eget lag med fokus på å vinne for  enhver pris,også kalt "Ekebergslettas skrekk", er et problem for norsk  fotball. De er ikke gode rolle-modeller, og bidrar ikke til økt idrettglede. Jeg synes derfor artikkelen fra Aftenposten treffer godt.

B) 
Problemstillingen er heller ikke ukjent i Liungen. Vi har de samme  utfordringene som norsk fotball generelt. Vi forsøker derimot gjennom vår sportsplan og vår ledelse å forankre NFFs regler for barneidrett, som er  svært tydelige i sin fokus på at barnefotball er en bredde-idrett og at det skal være lik spilletid for alle uavhengig av ferdighetsnivå til og 
med 12 års alder. Videre er NFFs og Liungens retningslinjer tydelige på at  de skal være et tilbud til spillere på alle nivåer, men åpner fra 13 års  alder for mer differensiering. NFFs statistikker viser videre at den halve  prosentsatsen som til slutt ønsker og evner å bedrive toppidrett, ikke  nødvendigvis blomstrer i ung alder.

Liungen vil fortsette å jobbe i tråd med fotballforbundets retningslinjer  for barneidrett, da vi fra 2013 kun skal drive med 7er fotball. Den  nystartede Stoppen SK vil også jobbe ihht NFFs retningslinjer med tilbud  til flest mulig, lengst mulig. Det er ikke til hinder for at de med best  ferdigheter skal få utfordringer, og at junior og seniorlag kan hevde seg 
godt.

Den beste måten å sikre at alle fotballspillere får et best mulig tilbud,  er å utdanne så mange trenere som mulig på et så høyt nivå som mulig. Trenerne vil gjennom denne utdannelsen bli gode fotballpedagoger og gode  rollemodeller for spillere på alle nivåer, og alle alderstrinn.

Roar Bogerud, fung rektor ved Sylling skole og leder i Buskerud Idrettskrets.

Betraktninger om fysisk aktivitet og frafallet i idretten

- Økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold og redusert bruk av tobakk og alkohol kan forebygge 80% av alle hjerte- og karsykdommer, KOLS og diabetes, samt mer enn 1/3 av alle krefttilfeller. I tillegg vil fysisk aktivitet virke positivt for den enkeltes psykiske helse. Dette slår helsedirektoratet fast i en publikasjon ”Folkehelsearbeidet-veien til god helse for alle” i 2010.

Nyere undersøkelser viser at ungdommer sitter mer stille enn noen gang, og at norske 15-åringer er mer stillesittende enn pensjonister over 65 år.

Det norske samfunnet står ovenfor en gedigen oppgave. Hvis vi fikk flere i aktivitet mer hver dag, ville samfunnet spares for store reparasjonsutgifter. Samhandlingsreformen er nylig vedtatt, og målet der er ve,l blant annet, å forebygge i stedet for å reparere.

Løsningen er klar, det er mer aktivitet. Men hvem tar ansvaret:
Den enkelte selv og deres foreldre
Samfunnet ved skolen
Idretten
Eller alle parter sammen
Den norske idrettsmodellen er bygd på frivillighet og i stor grad på de som allerede er aktive, der er idretten meget dyktig og gjør en gedigen samfunnsoppgave. Vi opplever at nær alle barn under 10 år deltar i en idrettslig aktivitet eller flere. Dessverre klarer ikke idretten å ta vare på alle, frafallet er stort. Det vet vi mye om.

EN TIMES FYSISK AKTIVITET I LIERSKOLEN.
En løsning kan være å øke aktiviteten i skolen. Målet om en time fysisk aktivitet pr dag er fullt mulig å oppnå via skolen. En time fysisk aktivitet hver dag er i tråd med de mål som både Nasjonalforeningen for Folkehelse, Kreftforeningen, Legeforeningen, Fysioterapeutforbundet og Idrettsforbundet sammen har satt. Det må da tilføres ressurser og kompetanse og legges til rette for at alle kommer i aktivitet. Politikerne i Lier kommune vedtok våren 2012 at fysisk aktivitet skal være et satsningsområde for Lierskolen. Det er flere skoler i landet som allerede er i full gang med dette. En av de skolene som har kommet godt i gang er Trudvang skole i Sogndal. De tar 5% av alle timer, og gjennomfører fysisk aktivitet 30 minutter hver dag det ikke er gymnastikk. Det vil si at via friminuttene, gymtimene og den ekstra aktiviteten oppnår man målene om en time fysisk aktivitet hver dag.

Det er ingen umulighet at dette kan gjennomføres i Lierskolen, dersom det øremerkes ressurser til dette.

I tillegg har Liernett utfordret klubbutvikler Morten Mundal (bosatt på Lierskogen) i Buskerud Fotballkrets som har svart med å henvise til en artikkel, skrevet av Stig Inge Bjørnebye (Utviklingsansvarlig for barne- og ungdomsfotball i NFF).

Les: http://www.fotball.no/Kretser/troms/Krets/2012/BJORNEBYE-EN-BRED-VEI-FREMOVER-FOR-NORSK-FOTBALL/ 

2 kommentarer

Mandag 13. august 2012 14:59: Mads Andreassen
Har skrevet debattsvar til denne artikkelen i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/meninger/Storst-av-alt-er-idrettsgleden-6959097.html
Mandag 13. august 2012 21:13: Frustrert mor
Sitat: "Dessverre klarer ikke idretten å ta vare på alle, frafallet er stort. Det vet vi mye om." Er det rart? Med holdningen en for eksempel ser i fotball. Der elitetenkningen starter allerede i 9-10 års alderen (til tross for at fotballforbundet selv tilsynelatende holder "Fair Play plakaten" høyt). Ungene som er middelmådige eller ikke gode merker allerede da at de ikke er verdt like mye som de "gode". Allerede i 4. klasse kan man som foreldre på sidelinja høre at ungene som ikke når opp til trenerens "ideal" si at de synes det er kjedelig. Mon tro hvor mange forsinkede talenter norsk idrett har kastet bort ved å inneha denne ikkeaksepterende holdningen til at unger modnes ulikt. Motargumentet man får når man påpeker dette fenomenet er at de gode kjeder seg hvis ikke laget vinner alle kamper. Hva så? Det er ikke disse som står i fare for å komme til å slutte. Man kan mistenke at noen voksne tror de "dårlige" holder de "gode" igjen fra deres egen drøm om landslagsspill for poden.

Flere saker fra arkivet

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Imponerende oppslutning

Det sier prosjektleder Roar Bogerud (på bildet) om vinteraktivitetskurset som hadde som mål å gi de ansatte innen Skolefritidsordningen bedre kompetanse.

Mer fysisk lek og moro i SFO

Men det nye SFO-tilbudet vil også innebære et nært samarbeid med Idrettskretsen og de lokale idrettslagene, sier prosjektansvarlig Roar Bogerud (her tv)

Gå til skolen-dagen 16. oktober

Gå til skolen-dagen 16. oktober 2008 Norges naturvernforbund ved barne- og ungdomsorganisasjonen "Miljøagentene" markerer den årlige "Gå til skolen-dagen" 16. (...)

Ønsker ikke kommunen mer fysisk aktivitet

Lier kommunen ønsker at alle skal bruke nærmiljøet både på dagtid og kveldstid. Men i helge så koster det penger å låne hall, gymsaler så ønsker man å gjøre noe (...)

IF-ambasadører for Sjåstad vestre Lier IL

Gjennom prosjektet ønsker If og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité å gi en støtte til de som arbeider for at barn skal få positive opplevelser med fysisk aktivitet i lokalmiljøet. If er et selskap som tar samfunnsansvar. Det å støtte tiltak for barn er den beste måten å vise dette på.

Over 20 000 til kreftsaken

Leder Per Morten Krogh i SK Kraft overrakte en stor sjekk til Toril M. Ritland Thomson, representant for Aktiv mot kreft i dag.

Mer fokus på trim

I Syllinghallen på tirsdag fikk 45 deltakere fra barnehager og SFO i Lier en innføring i nye øvelser for de mindre av instruktører fra Friskis og Svettis.

Gymsaler til besvær!

Innlegg fra Marit Skretteberg, Håndballforbundets Region Sør, og Jakob Vik, Idrettssjef Buskerud Idrettskrets

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Ny strategi gir optimisme

Sylling IF s hovedstyre (på bildet) lanserer sitt slagord "Min klubb øverst i Lier" før årsmøtet tirsdag kveld.

Må bedre informasjonen

Det er ett av flere punkter som Arbeiderpartiets Bård E. Strand legger vekt på vedrørende integreringsarbeidet i Lier

Noe å strekke seg etter

Nærmiljøbas Anders Moen slo an tonen, da han presenterte Hennummarka Nærmiljøanlegg under folkemøtet om idretts- og friluftslivet i de kommende åra

24 timers samling for ressurselever i Lier

Det var aktivitetslederkurset i Syllinghallen for skoleungdom fra Lier

Litt knall og fall

SFO-ansatte hadde det morsomt og fikk i tillegg styrket kompetansen, da vinteraktivitetskurset ble arrangert på Oddevall.

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Kunnskapsturnè i Idretts-Norge

Halldor Skard, Bente Skari og Johan Kaggestad var suverene forelesere i Drammen.

Plass i Lier ILs garderobe

- Vi må viske ut farger og heller tenke på individene, og er vi flere er det lettere å gi alle et tilbud uansett ambisjoner, mener Brede Nybråten (th på bildet), mens Liungen IF foretrekker å opprettholde sitt samarbeid med eliteserieklubben Stabæk.

Valgt ut blant 30 klubber

Thomas Røed, leder av IFO på Tranby og assistent Ketil Ustad og barna glede seg over at Fotballforbundet fant Tranby svært godt egnet til å sette i gang sitt nye opplegg fotball xtra fra høsten av.

Verdens Aktivitetsdag i Lier

I Lier markeres Verdens Aktivitetsdag 10. mai med mye informasjon og en rekke aktiviteter.

Felles lag her i 2012

Som ventet ble Intensjonsavtalen vedtatt for samarbeid om 11 er fotball på de ekstraordinære årsmøtene i Liungen og Spa/Bra, enstemmig i Liungen, men det var ikke full enighet i Spa/Bra -

Medvirkning fra befolkningen viktig

Den nye kulturkonsulenten Lillian Halvorsen er svært opptatt av metodikk i arbeidet med den nye kommuneplanen for idrett og fysisk fostring

Fortsatt plass på fotballskole

Liungen har 2 fotballskoler i sommer.

200 i hundre

Med sjarme og inspirasjon tok Kjartan Eide nye trivselsledere med storm i Syllinghallen på tirsdag. Ikke rart at koordinator Roar Bogerud kommanderte Eide ut på en æresrunde etter kurset -

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Nei til gratis frukt

Venstre-politiker Nina Johnsen vil ikke at elevene skal få gratis frukt på skolen. Fysisk aktivitet er viktigere

Gratis trening i hele sommer

På Hestesletta ved Hennumarka tilbys det organisert trening to dager i uken denne sommeren

Mer penger til aktiviteter

- Kulturdepartementet har kommet med en fersk ordning for momskompensasjon for idrettslagene, sier Roar Bogerud, liung og leder av Buskerud Idrettskrets.

Folkemøte i kveld

- Hvordan vil du at friluftslivet og idrettstilbudet i Lier skal være om fem år?

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

IF-ambassadør samling

Norges idrettsforbund arrangerte samling for alle If-ambassadører fra Vestfold, Telemark og Buskerud ved Skjærgården Hotell og badepark i helgen. Sjåstad Vestre Lier er IF klubben fra Lier.

Ny fotballklubb i Lier?

- Målet er å gi alle spillere innen 11-er fotballen et minst like godt tilbud, sier Christian Aakermann i Liungen IF om en eventuell ny fotballklubb i et samarbeid med Sparta/Bragerøen IL for neste sesong.

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

- Hvem tar utfordringen?

Erik Bjørnstad (tv), trener for unge bandy- og fotballspillere i Spabra i en årrekke og Ronny Deila, fortsatt engasjert i Spabra. Nå søker nye Stoppen Sportsklubb etter flere med kompetanse

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Inspirasjon til Fair Play

- Dere har det nok mer morsomt enn vi hadde, sa en meget engasjert Per Ravn Omdal til den unge garde, før pokal og sjekk ble overrrakt Sparta/Bragerøen Idrettslag

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Liunger i Idrettskretsen

Roar Bogerud fra Sylling ble valgt til leder og Bente Gravdal valgt inn i styret på tinget i Drammen i helga.

Kjempegevinst for lierfotballen

- I Liungen har det svært sterke krefter i enkelte lag som har hatt for stor makt. Det har ikke vært heldig for utviklingen av klubben, uttaler trener for A-laget, Kristian Bye Andersen som ser positivt på en en eventuell sammenslåing av 11-er fotballen i egen klubb og i Spa/Bra.

Utdanning og arbeid

- Dette er nødvendig for en bedre inkludering i det norske samfunnsliv, mener Senterpartiets Siri Loe (bildet) i integreringsspørsmålene --

20 barn på fotballskole

Instruktør Marcus Walfridsson er godt fornøyd med den økende oppslutningen om Sparta/Bragerøens nye tilbud som startet mandag på Stoppen.

Mer heder til Spa/Bra

Den fremgangsrike klubben på Stoppen får Fair-Playprisen, blant annet, for å bygge gode relasjoner mellom barn og voksne.

Aktiv 365 har kommet til Lier

Ordfører Ulla åpnet Aktiv 365 på Hennummarka skole på Tranby og var rask til å prøve de nye trikkesyklene som skolene i Lier har fått

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

Bra uke for lierfotballen

Martin Wøien Gilhuus (bildet) og Spa/Bra avsluttet kampen sterkt i går, men flere lierlag har stått gode prestasjoner denne uka --

Frisk satsing i ny klubb

- Stoppen Sportsklubb skal ha gode og mange aktiviteter for alle som vil spille fotball i aldersklasse 13 til seniornivå, understreker Rune Klemetsdal som er ny sportslig leder.

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Framtidas idrettstilbud

Nærmiljøanlegget (bildet th) ved Oddevall skole er et av innspillene som kan bli realiserte innen de neste fem årene. Liernett bringer her en oppsummering til kulturkontoret etter folkemøtet på Haugestad den 16. april.

Gøy med Leik

Vi skal skape begeistring gjennom aktive og glade barn

Turn er populært

Forrige sesong var Tranby Turn med og representerte Norge i Nordisk mesterskap. Nå har interessen blant de yngste økt eksplosivt -

Ny deltakerrekord

- Det er målet for årets St Hallvardleker, fastslår Ingvild Mjøen (leder), Julie Rokke Jagland (pressesjef) og Guro Wamstad (mediesjef).

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Administrative innspill i skolesaken

- Idrettsrådet har ikke vært invitert med i selve prosessen, fordi det tidlig ble lagt som premiss at utbyggingen først og fremst skulle sees som et rent skoleprosjekt, sier Lillan Halvorsen og Ingeborg Rivelsrud (bildet), blant annet, i en felles redegjørelse

Talentutviklingen i fokus

Liungens juniortrener, Thomas Bjerkan, mener at klubben har mye å jobbe med resultatmesssig og roser fotballtyret for en kjempejobb

Idrettsmillionen fordeles

Rådmannens forslag til kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er lagt fram og "ballen spilles" nå over til Ulla og de andre politikerne

Kjersti Thun ny trener i Liungen

Nybakt cup-mester blir trener i Liungen.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Mulig å snu utviklingen?

"Sykle til jobben-prosjektet" i Lier fikk god oppslutning, men får det varig virkning som en del av Buskerudbyens mål om å redusere bilbruken?

Aktiv ferie for skolebarna

Pressemelding: Barn i Lier tar vinterferien på håndballbanen

Glade barn i håndballhallen

- Barn på Tranby og Lierskogen tar vinterferien på håndballbanen, skriver Tryggve Hagen i Lier IL i en pressemelding.

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

- Mine hjertebarn

Slik karakteriserte Ellen Anita Anderson sine funksjonshemmede deltakere i Stoppen Turn i møte med 3. klasse ved Idrettslinja ved St Hallvard Videregående skole i forbindelse med tildeling av overskuddet fra årets St Hallvardleker.

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Ny klubb i 2013?

Både Trude Torgersen i Spa/Bra og Christian Aakermann i Liungen var fornøyde over responsen fra de fremmøtte på informasjonmøtet om forslaget om en sammenslåing av klubbenes om 11-erlag i fotball. Men flere møtedeltakere ytret ønske om å gå enda lengre -

Vedtak som forventet

Styrelederne Vivi Becher i Spabra og Christian Aakermann i Liungen kan feire at Stoppen Sportsklubb blir den nye fotballklubben i Lier

Driblet og koste seg

Disse ivrige jentene var blant de mange lærevillige deltakerne på Sylling IFs vellykkete fotballskole i helga, og i denne uka er det Lier ILs tur -

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Ravn Omdal kjempefornøyd

- Han fortalte meg at vi allerede nå kan begynne å planlegge neste år, sier daglig leder i Lier IL, Brita Røed, etter en vellykket Bendit Cup i helga

Fotballakademi på Tranby?

- Møtet på onsdag med lagledere i fotballgruppa i Lier IL var positivt, fastslår initiativtaker Thomas Røed, som også er leder av Idrettsskolen på Tranby.

Liungen en breddeklubb av dimensjoner

I forbindelse med første del av Liungen.-cup fikk vi demonstrert arrangørsklubbens bredde. Det vrimlet av gule drakter på lørdag og søndag. Et par dager senere var fire av klubbens lag i aktivitet på Stoppen samtidig.

Idrettsglede på Oddevall

IF-ambassadør klubben Sjåstad VestreLier hadde mye frukt til barna og foreldre som møtte opp på Oddevall til aktivitetsdag.

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

KM-tittel og pokaler

Marcus Næslun Haugland og Emil Mehren Mathiesen kan smile etter en flott sesong for bandygutta i Sparta Bragerøen.

Kunstgress også på Tranby

Små og store fotballspillere gleder seg nok over Kultur- , oppvekst og undervisningsutvalgets beslutning i kveld om å støtte Rådmannens forslag om å bygge en liten kunstgressbane på Tranby Idrettspark

Fair play i Sylling IF

Onsdag 24 hadde Sylling IF kalt inn til konferanse om temaet ”fair play.” Hva er fair play? Hvordan kan ledere og aktive være med på å skape god stemning og vekst, på og utenfor banen?

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Ledige plasser på sirkuskurset og turen til Tusenfryd

Det er ikke for sent å finne på noe gøy i sommerferien. Den første uka i august kan du for eksempel være med på vårt sirkuskurs, og lære sjonglering, og akrobatikk. Uka etter; onsdag 11. august kan du bli med kommunen til Tusenfryd.

NEDLEGGING AV ODDEVALL SKOLE?

Jeg tilhører ikke dem som villig vekk kritiserer politikerne som om de var annenrangs borgere. Tvertimot, de gjør sin sure samfunnsplikt for alle oss andre og får mest kjeft for det.

Kan steke seg til London-OL

St. Hallvard Håndballklubb forsøker å steke vafler hele veien til London-OL.

Tour de France - stemning

Roar Bogerud foreslår at lokalbefolkningen i Sylling gjør noe ekstra ut av 17. maifeiringen når det store sykkelrittet, Glava Tour, går gjennom sentrum. Han har fått god respons allerede -

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Vold påfører barna varige skader

Hva kan vi gjøre dersom man mistenker eller oppdager at barn er utsatt for vold i hjemmet? spør Tonje Evju (på bildet), leder for Lier Arbeiderparti.

Skiutstyr ønskes

Geir Egge og Fithawi, henholdsvis lærer og deltaker ved Lier voksenopplæring, er klare for vinteraktivitetdag på Eiksetra førstkommende tirsdag.

Mer fotballjubel til uka?

Flere av fotballagene i Lier spiller svært viktige kamper om opprykk kommende uke

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Spøker det på Lier sykehus?

Populært utfartsssted for dem som søker paranormal aktivitet.

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

- Jeg tror dette blir bra.

Det sier Ingunn B Sørum, Liungens storscorer i norsk toppfotball, om klubbsammenslutningen. Men det er også flere skeptikere innen lierfotballen.