Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a4ecf96b0bf75059842836cd9bd173e2

- Det var ikke gøy lenger

Frafallet innenfor organisert idrett er bekymringsfullt, hevder forskere. Liernett har utfordret lokale idrettsledere til å kommentere artikkelen.

I barneskolen deltar åtte av ti i organisert idrett. Ved overgangen til ungdomsskolen er frafallet på 50 prosent og frafallet fortsetter gjennom ungdomsskolen, skriver Annechen Bahr Bugge (dr polit) og Jo Helle-Valle, (dr polit), begge ansatt i Statens institutt for forbruksforsking i en kronikk i Aftenposten 29. juli, like før Norway Cup startet.

Les artikkelen: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Det-var-ikke-goy-lenger-6952991.html

Christian Aakermann, styreleder i Liungen IF:

A) 
- Problemstillingen topping vs. bredde er en av hovedutfordringene i norsk idrett og i norsk fotball. NFF har derfor dette som ett av hovedtemaene på  ledersamlinger både nasjonalt og regionalt. Problemstillingen er ikke av ny dato, men har fått økt oppmerksomhet og blitt mer aktuell ettersom fotball har blitt en stadig mer populær idrett, nærmest et must for en 
gutt å delta på for å være "en del av gjengen" på barneskolen. Damefotball har de siste 20 årene også økt kraftig i popularitet. Overivrige foreldre  og trenere, som fremelsker egne barn/eget lag med fokus på å vinne for  enhver pris,også kalt "Ekebergslettas skrekk", er et problem for norsk  fotball. De er ikke gode rolle-modeller, og bidrar ikke til økt idrettglede. Jeg synes derfor artikkelen fra Aftenposten treffer godt.

B) 
Problemstillingen er heller ikke ukjent i Liungen. Vi har de samme  utfordringene som norsk fotball generelt. Vi forsøker derimot gjennom vår sportsplan og vår ledelse å forankre NFFs regler for barneidrett, som er  svært tydelige i sin fokus på at barnefotball er en bredde-idrett og at det skal være lik spilletid for alle uavhengig av ferdighetsnivå til og 
med 12 års alder. Videre er NFFs og Liungens retningslinjer tydelige på at  de skal være et tilbud til spillere på alle nivåer, men åpner fra 13 års  alder for mer differensiering. NFFs statistikker viser videre at den halve  prosentsatsen som til slutt ønsker og evner å bedrive toppidrett, ikke  nødvendigvis blomstrer i ung alder.

Liungen vil fortsette å jobbe i tråd med fotballforbundets retningslinjer  for barneidrett, da vi fra 2013 kun skal drive med 7er fotball. Den  nystartede Stoppen SK vil også jobbe ihht NFFs retningslinjer med tilbud  til flest mulig, lengst mulig. Det er ikke til hinder for at de med best  ferdigheter skal få utfordringer, og at junior og seniorlag kan hevde seg 
godt.

Den beste måten å sikre at alle fotballspillere får et best mulig tilbud,  er å utdanne så mange trenere som mulig på et så høyt nivå som mulig. Trenerne vil gjennom denne utdannelsen bli gode fotballpedagoger og gode  rollemodeller for spillere på alle nivåer, og alle alderstrinn.

Roar Bogerud, fung rektor ved Sylling skole og leder i Buskerud Idrettskrets.

Betraktninger om fysisk aktivitet og frafallet i idretten

- Økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold og redusert bruk av tobakk og alkohol kan forebygge 80% av alle hjerte- og karsykdommer, KOLS og diabetes, samt mer enn 1/3 av alle krefttilfeller. I tillegg vil fysisk aktivitet virke positivt for den enkeltes psykiske helse. Dette slår helsedirektoratet fast i en publikasjon ”Folkehelsearbeidet-veien til god helse for alle” i 2010.

Nyere undersøkelser viser at ungdommer sitter mer stille enn noen gang, og at norske 15-åringer er mer stillesittende enn pensjonister over 65 år.

Det norske samfunnet står ovenfor en gedigen oppgave. Hvis vi fikk flere i aktivitet mer hver dag, ville samfunnet spares for store reparasjonsutgifter. Samhandlingsreformen er nylig vedtatt, og målet der er ve,l blant annet, å forebygge i stedet for å reparere.

Løsningen er klar, det er mer aktivitet. Men hvem tar ansvaret:
Den enkelte selv og deres foreldre
Samfunnet ved skolen
Idretten
Eller alle parter sammen
Den norske idrettsmodellen er bygd på frivillighet og i stor grad på de som allerede er aktive, der er idretten meget dyktig og gjør en gedigen samfunnsoppgave. Vi opplever at nær alle barn under 10 år deltar i en idrettslig aktivitet eller flere. Dessverre klarer ikke idretten å ta vare på alle, frafallet er stort. Det vet vi mye om.

EN TIMES FYSISK AKTIVITET I LIERSKOLEN.
En løsning kan være å øke aktiviteten i skolen. Målet om en time fysisk aktivitet pr dag er fullt mulig å oppnå via skolen. En time fysisk aktivitet hver dag er i tråd med de mål som både Nasjonalforeningen for Folkehelse, Kreftforeningen, Legeforeningen, Fysioterapeutforbundet og Idrettsforbundet sammen har satt. Det må da tilføres ressurser og kompetanse og legges til rette for at alle kommer i aktivitet. Politikerne i Lier kommune vedtok våren 2012 at fysisk aktivitet skal være et satsningsområde for Lierskolen. Det er flere skoler i landet som allerede er i full gang med dette. En av de skolene som har kommet godt i gang er Trudvang skole i Sogndal. De tar 5% av alle timer, og gjennomfører fysisk aktivitet 30 minutter hver dag det ikke er gymnastikk. Det vil si at via friminuttene, gymtimene og den ekstra aktiviteten oppnår man målene om en time fysisk aktivitet hver dag.

Det er ingen umulighet at dette kan gjennomføres i Lierskolen, dersom det øremerkes ressurser til dette.

I tillegg har Liernett utfordret klubbutvikler Morten Mundal (bosatt på Lierskogen) i Buskerud Fotballkrets som har svart med å henvise til en artikkel, skrevet av Stig Inge Bjørnebye (Utviklingsansvarlig for barne- og ungdomsfotball i NFF).

Les: http://www.fotball.no/Kretser/troms/Krets/2012/BJORNEBYE-EN-BRED-VEI-FREMOVER-FOR-NORSK-FOTBALL/ 

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 13. august 2012 14:59: Mads Andreassen
Har skrevet debattsvar til denne artikkelen i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/meninger/Storst-av-alt-er-idrettsgleden-6959097.html
Mandag 13. august 2012 21:13: Frustrert mor
Sitat: "Dessverre klarer ikke idretten å ta vare på alle, frafallet er stort. Det vet vi mye om." Er det rart? Med holdningen en for eksempel ser i fotball. Der elitetenkningen starter allerede i 9-10 års alderen (til tross for at fotballforbundet selv tilsynelatende holder "Fair Play plakaten" høyt). Ungene som er middelmådige eller ikke gode merker allerede da at de ikke er verdt like mye som de "gode". Allerede i 4. klasse kan man som foreldre på sidelinja høre at ungene som ikke når opp til trenerens "ideal" si at de synes det er kjedelig. Mon tro hvor mange forsinkede talenter norsk idrett har kastet bort ved å inneha denne ikkeaksepterende holdningen til at unger modnes ulikt. Motargumentet man får når man påpeker dette fenomenet er at de gode kjeder seg hvis ikke laget vinner alle kamper. Hva så? Det er ikke disse som står i fare for å komme til å slutte. Man kan mistenke at noen voksne tror de "dårlige" holder de "gode" igjen fra deres egen drøm om landslagsspill for poden.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode