Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 18cbf581dda4db6fa37283ec08fbc1a9

Medvirkning fra befolkningen viktig

Den nye kulturkonsulenten Lillian Halvorsen er svært opptatt av metodikk i arbeidet med den nye kommuneplanen for idrett og fysisk fostring

Halvorsens arbeidsoppgaver er: Tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet, spillemiddelsøknader, politisk saksbehandling, kontaktperson for alle frivillige organisasjoner i Lier, informasjon, og jobber dessuten med diverse prosjekter og kulturarrangementer.

Bakgrunn:
Født og oppvokst i Narvik, bosatt på Torshov i Oslo med to barn og mann.
Studier ved Universitetet i Oslo.
Doktorgradsprosjekt: Identitet og politisk aktivitet i ungdomsbevegelsen Changemaker,
Hovedfag i kulturhistorie fra 1997. Forskning 1998-2005, oppdragsforskning og doktorgradsprosjekt. Jobbet i Bydel Sagene med prosjekter parkanlegg for å skape møtesteder og involvere innbyggerne på utviklingen.

Fritid:
Hun liker å gå tur i Maridalen og Lillomarka. Hun er engasjert i lokalt organisasjonsarbeid på Sagene og Torshov, der hun har jobbet med bærekraftig utvikling fysisk miljø og sosialt miljø (Lokal agenda 21). - Jeg trener på treningsstudio, i likhet med de fleste kvinner på min alder, mens fleste menn trener  i idrettslag, konstaterer hun. Hun er med på å arrangere barneteater i bydel Sagene høst og vinterhalvår, bringer barn til allidrett og musikkundervisning. Hun har små barn og har ikke verv i idrettslag foreløpig. Og så liker hun å slappe av med bøker og DVD.

- Jeg ønsker å prøve ut metoder fra Sagene på Lier med hensyn til idrett og friluftsliv:

Medvirkning fra befolkningen er viktig i planarbeid, og jeg er opptatt av metodikk for å få til det.

- Kan du tenke deg å flytte til, for eksempel, Bærum eller nærmere Lier?
- Både Bærum, Asker og Lier er aktuelle steder å flytte til.

- Hva med Lier-naturen, eksempelvis Eiksetra som er et aktuelt utbyggingsområde for friluftsliv? 
- Jeg gleder meg til å besøke Eiksetra. Det blir nok helgeturer til turområder i Lier med familien etter hvert. Nå for tiden bruker vi mye tid på boligvisninger.

  - Synes du det er en fordel å komme utenfra og se muligheter med nøytrale øyne? - Ja, er det korte og kontante svaret vi får. – Og så er jeg er opptatt av å ivareta alle

Hun regner med å samarbeide med Magne Salo i Park og Idrett om søknadsprosesser. 

- Hvilke prosjekter blir forslått topprioritert fram til den nye kommuneplanen for idrett og fysisk fostring (2009-2012) skal vedtas i desember 2008?

- Det er det for tidlig å si noe om


- Er det andre nye innspill fra stormøtet som vil bli skjøvet fram på lista over saker som det bli jobbet ekstra med?

- Jeg ønsker ikke å si noe om det, vil ikke gi noe feile forhåpninger


- Helt konkret, nærmiljøanleggene på Oddeval og Høvik. Når kan de bli realisert?
- Vi håper å komme i gang med utbygning av enkeltelementer av nærmiljøanlegg på Oddeval skole til høsten.

- Videre søkes det om det planlagte anlegget på nye Høvik – Stoppen skole innen fristen 15. januar 2009. Kommunens delfinansiering av nærmiljøanleggene er fra skoleutbygningens budsjett.  

 
Og hva med Tranbyhallen, garderobeanlegget
- Anlegg og Eiendom har planlagt oppgraderinger garderobene i Tranbyhallen i 2009.

 
Og planene vedrørende Tranby Idrettspark?
- Jeg er i stadig kontakt med Lier IL vedrørende deres planer, avslutter Halvorsen

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode