Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0fbd7f4070d0f675c35bde628967c372

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet tidligere i sommer, samt politisk press fra i første rekke Lier AP.


Men jeg må si jeg sjokkeres av administrasjonens lemfeldige holdning til alvoret i problemstillingen. Dette er kanskje ikke vårt største samfunnsproblem. Men for de jentene som rammes er det et uhyrlig problem og en forferdelig lidelse. Og siden det er jentenes primære omsorgspersoner som organiserer overgrepet, er jentene helt avhengige av at nærsamfunnet for øvrig, og i dette tilfellet Lier kommune, har kompetanse og riktige virkemidler for å hjelpe dem i å unngå slik mishandling.

I rådmannens forslag til vedtak heter det:

"I arbeidet mot kjønnslemlestelse av unge kvinner skal nyankomne flyktninger bli informert om lovforbudet, og underskrive en erklæring om at de har forstått at dette er ulovlig."

Dette er direkte tragisk. Det er så misforstått og hjelpesløst at jeg sjokkeres av at slikt presenteres for politikerne!

Tror rådmannen at det bare er unge kvinner som blir kjønnslemlestet? Eller omtaler rådmannen ofte nyfødte barn som "unge kvinner"? Er det bare flyktningekvinner som blir utsatt for dette? Er det slik at alle unge flyktningekvinner utsettes for dette?
Forstå et lovforbud? Jeg tror jeg forstår at det er forbudt å kjøre for fort på veien. Men av og til gjør jeg det likevel. Hvorfor ikke be om en underskrift på at flyktningene også forstår at snøscooterkjøring i utmark som hovedregel er forbudt?

En slik erklæring er så vanvittig meningsløs at jeg finner ikke ord.

De aller fleste flyktninger kommer fra land hvor kjønnslemlestelse overhode ikke er kjent. Skal de skrive under på at noe de ikke aner hva er, er forbudt?

Om et somalisk foreldrepar skriver under på denne lappen, hvilken betydning har det? Ok, de tar kanskje hintet om at dette må de ordne utenfor Norges grenser, Men er det det som er målet?

For meg og Lier AP er målet å bidra til at foreldrene forstår at om de gjør dette, så skader de datteren sin både fysisk, psykisk og sosialt, for ikke å nevne seksuelt. Og at om de likevel velger å mishandle henne, så vil myndighetene i Lier aktivt arbeide for å avdekke det og innføre sanksjoner mot dem. Fordi de skader barnet sitt.
Husk at mange fedre ikke fullt ut vet hva dette er eller hvordan det skjer, fordi dette er institusjonalisert inn i de tradisjonelle kvinnesfærene. Derfor vil bevisstgjøring også av mennene være viktig.

Derfor vil Lier AP arbeide for en endring av kommunens arbeid mot dette problemet fremover.

I arbeidet mot kjønnslemlestelse av kvinner må Lier kommune øke sin kompetanse om problemet. Derigjennom må kommunen holde seg orientert om hvilke grupper som har tradisjon for dette, hvilke metoder og aldersnivåer som er aktuelle i de forskjellige gruppene og løpende oppdatere seg i forhold til om slike grupper er eller blir bosatt i Lier. Familier med slik bakgrunn som har eller får døtre må aktivt engasjeres i dialog med informasjon om historisk bakgrunn for tradisjonen i sin egen kultur, norske historiske paralleller, fysiske og psykiske sider ved lemlestelsen, grunnleggende kvinnesyn i deres egen kultur og bakgrunnen for norsk lovgivning og rådende kvinnesyn. Lier kommune må påpeke at jenters integritet vil bli fulgt opp og at brudd på dette lovverket vil få konsekvenser gjennom politianmeldelse, vurdering av omsorgssvikt osv.

I forbindelse med mitt og Janiche Solheims spørsmål til ordføreren om dette, fulgte jeg opp med å si at vi ville følge saken opp i de relevante fora. Dette er en slik anledning. Dette er et problem kommunen må løse, ikke administrere!

Dette er, nettopp, en big deal! Ikke noe å kimse av slik rådmannen hadde lagt opp til.

Jeg er derfor veldig glad for at hovedutvalget nå har instruert rådmannen til en mer innsiktsfull og proaktiv holdning i forhold til problemet.

mvh
Bård Strand, Lier AP

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode