Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 5a13c61b8fcffa425aad212f67cc1dc9

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

I tillegg så er det politikerne, kommunestyrets, ansvar om noe gjøres uheldig, ikke den ansatte som skjøtter sin jobb på en best mulig måte.

 
Men jeg var i mitt innlegg i kommunestyret helt klar på at nøkkelen til å unngå kostnadsprekk i dette prosjektet fremover er å fjerne reven fra hønsehuset, dvs. fjerne brukeren, skolen, fra beslutningsorganene i prosjektet. Gjør ikke kommunestyrets flertall det samme helt klart for rådmannen, slik at han foretar de nødvendige grep, så vil dette prosjektet sprekke så det suser økonomisk. Flertallet så, etter min oppfatning, denne faren, og formulerte sitt punkt 3 i vedtaket. Så får vi se om det er entydig nok, og om det blir fulgt opp. Etter min mening har skolen her fått legge altfor mange premisser, til dels på bekostning av f.eks. idretten, konkret knyttet til diskusjonen om gymsaler kontra flerbrukshaller, men enda mer på bekostning av alle andre hensyn Lier kommune er ment å ivareta for sine innbyggere. Som omsorg- og øvrige skolebehov, samt kultur og alt annet som nå vil lide under den økonomiske byrde dette prosjektet utgjør for kommunen fremover. Jeg vet fremdeles at Lier kommune kunne kommet ned i kostnad her uten å redusere kvalitet, og samtidig bygget om Lierhallen til en flerbrukshall innenfor rammen. Nå vil både rehabilitering av Lierhallen og bygging av ny flerbrukshall belaste kommuneøkonomien i tillegg til skoleprosjektets ramme.

Forrige artikkel:Første stikk til LierNeste artikkel:Virker samlende på bygdene
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode