Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 6709bfb366294478bbccc08230048e53

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

- Det er hyggelig at vi kan satse på tre viktig tiltak for å bedre omsorgstilbudet i Lier.

Han nevner spesielt
Opprettelse av avdeling for alvorlig syke og døende på Nøstehagen
Nytt bofellesskap for demente med 8 plasser
Øke legedekningen på sykehjemmene

- Det er også hyggelig at det er økonomisk forsvarlig å drifte et flerbrukshus i Lierbyen. Saken kommer opp på første kommunestyremøte i 2009. Det skulle da ikke være økonomiske argumenter som tilsier at man skulle si nei til prosjektet. Spørsmålet nå blir om innholdet i det fremlagte prosjektet er godt nok, sier gruppelederen i Høyre.

Han føyer til de er glade for at kommunen vil finansiere en rehabilitering av Lierskogen kirke, dersom Lier Kirkelig Fellesråd ønsker dette.

Dessuten uttrykker han at Lier Høyre gjerne ville styrket undervisningssektoren, men valgte denne gangen å prioritere omsorg.

 

Her er budsjettpostene som gruppelederen refererer til:

På driftsbudsjettet for 2009 er det satt av 1, 8 millioner til etablering av en avdeling for alvorlig syke og døende på Nøstehagen og videre 2.4 millioner for de neste tre årene.

Giftstad bofellesskap demens – bemanning er tilgodesett med 2,9 millioner for både 2010, 2011 og 2012.

En økt gjennomsnitts legedekning skal finansieres med 130 000 for neste fireårsperiode.

 

Flerbrukshuset kommer inn på langtidsbudsjettet med 5 millioner for 2011 og 2012

Kirkebygget Lierskogen får 1 million for både 2009 og 2010

 

 

NB. Hele budsjettet kan du finne under kommunestyrets møter (9.12.2008) på Lier kommunes hjemmeside her:

 

http://www.lier.kommune.no/templates/Page.aspx?id=340

 

 

 

 

 

Forrige artikkel:Sterk borteseierNeste artikkel:Skogbrann i Øverskogen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode