Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Kulturhuset i Lierbyen – kostnad pr. 1. Juli 2010 - 2 millioner kroner

Lierpostens lesere er vel kjent med at Lier kommunes økonomiske situasjon er alvorlig. Det er behov for betydelig besparelser. På det sist kommunestyremøtet før sommerferien ble det fastlagt en del prinsipper for hvordan innsparingen skal legges opp. Fremskrittspartiet foreslo at planene om kulturhus umiddelbart legges bort. Kommunen må prioritere lovpålagte oppgaver som skole og eldreomsorg.

Dessverre fikk ikke dette forslaget flertall. Tvert imot ønsker det politiske flertallet (Høyre, Venstre og KRF) å prioritere kulturhuset på fremfor eldreomsorg, vedlikehold av skoler, opprettholdelse av bibliotektilbud på Tranby og Sylling etc.

Kulturhustilhengerne forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen ved å henvise til at det visstnok er etablert en enestående kreativ og smart modell for offentlig – privat samarbeide (OPS) som gjør at kommunen trygt kan fortsette med planene om å bygge kulturhus i Lierbyen. Dette er imidlertid kun festtaler for å ta oppmerksomheten bort fra faktum; kulturhus i Lierbyen koster mye penger. Lier kommune ikke har råd til dette.

Lier FRP finner det meget urovekkende at Lier kommune allerede har brukt 2 millioner kroner på eksterne konsulenter og rådgivere i forbindelse med planleggingen av kulturhuset.

Lier FRP
Ved Lars Haugen og Arne Liudalen

FrP Kommuneøkonomi Kulturhus

10 kommentarer

Onsdag 14. juli 2010 00:12: Elbjørg Larsen
Først må skole og eldre prioriteres, deretter kommer kulturhus. Vi har jo mange forsamlingslokaler rundt i Lier. og disse får jo ikke noe støtte fra kommunen lenger. Har ikke politikerne eldre og syke i familien sin?
hilsen E.Liung
Fredag 16. juli 2010 10:31: Eldre velger
Trodde aldri jeg skulle velge FrP men ombestemmer meg viss ingen andre partier støtter FrP i denne pengesløsing saken.
Tirsdag 20. juli 2010 20:54: May Lene Nystrand
Jeg synes det er helt vanvittig å bruke penger på et kulturhus i Lier. For det første har vi en rekke grendehus, samfunnshus, skoler og friluftsområder hvor man fint kan formidle ulike kulturtilbud i vår kommune. For det andre er det en rekke lovpålagte oppgaver kommunen bør prioritere lenge før et kulturhus. Jeg vil nevne eldreomsorg og skoler. I forhold til barn og unge er idrett også noe kommunen bør satse mer på. En idrettshall på Lierskogen ser jeg mye mer behov for enn et kulturhus. Der vet jeg lokalbefolkningen har gjort en kjempeinnsats for å få til et samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Kulturhuset som er planlagt, kommer antakelig til å bli så dyrt i bruk at få foreninger og lag får en reell mulighet til å bruke det. Det er korte avstander til både Asker og Drammen som har flotte kulturhus man evt. kan leie hvis det dukker opp et behov. For å være helt ærlig tror jeg at dette med kulturhus i Lier har blitt en prestigesak for noen av våre politikere. Det er kanskje synd å si det, men etter mitt skjønn er det fullstedig uakseptabelt å bruke så mye penger på et slikt prosjekt, når det finnes en rekke andre muligheter til å formidle kultur i vår lille kommune. Jeg håper virkelig de det gjelder kan gå i en runde til med seg selv og se andre muligheter.
Mandag 26. juli 2010 09:59: Velger blått
Kulturhusplanene blomstret opp mens økonomien var bedre og de eldre færre. Kanskje på tide å dobbeltsjekke at regnestykket fortsatt går opp.

Kort sagt: Det er ingen skam å snu!
Tirsdag 31. august 2010 09:00: Liungen
"Fra i morgen blir det mer enn dobbelt så dyrt å øve på kulturhuset i Drammen" skriver DT i dag.

Blåøyde foreningsstyrer i Lier skjønner fortsatt ikke hvem som får regninga når kulturhusbudsjettet sprekker.

Kommunestyret gir blanke for de skal ikke ha regninga for huset, bare æren for det.
Onsdag 1. september 2010 09:37: ----------
Denne kommentaren ble ikke godkjent av redaksjonen.
Onsdag 1. september 2010 09:46: Hvem får regninga?
Kulturamatørene taper i Drammen. I Lier også? Drammenserne våkner opp til en ny hverdag med dobbelt pris for noe de allerede sliter med å betale, nemlig leie for lokaler til øvelser og annet. Dette står i DT i dag:

Det rammer amatørene hardt. Jeg mener det ikke holder mål når jeg leser at noen må velge å ha øvinger hjemme hos medlemmene framfor å bruke Union Scene, sier Aisha Ahmed, som sitter i Bystyrekomite for byutvikling og kultur for Arbeiderpartiet.

Hun synes leieøkningen er hårreisende.

Siden Drammen Scener er et kommunalt foretak blir bystyret til slutt generalforsamlingen deres. Da kan vi vel presse på for å få prisene ned. Politikerne i byen er ikke så maktesløse. Vi kan dersom vi vil, sier en engasjert Ahmed

Både Drammen Konsertorkester, Drammen Byorkester og Drammen Viseklubb er rammet av prisøkningen ved Union Scene. Konsertorkesteret betaler i dag 2.5 ganger mer enn før sommeren, og må nå betale 750 kroner mot 300 kroner tidligere.

Aisha Ahmed får følge av venstres Ståle Sørensen i Venstre i sine uttalelser.

De siste man skal tappe penger fra er kulturamatørene, Sørensen.

Han mener at ved å prise de lokale amatørene ut av Union, vil det bety en utarming av kulturen.

Dette er ikke intensjonen i det hele tatt. Sånn skal det ikke være. Toppkulturen er avhengige av amatørkulturen, påpeker Sørensen.

Allerede torsdag vil ha ta opp saken på Venstres gruppemøte.

Også Frps Lavrans Kierulf, som sitter i Bystyrekomite for byutvikling og kultur, reagerer på leieprisene.

Det er klart at oppslag som dette vekker bekymring, sier Kierulf og tilføyer:

Hele kulturmiljøet går tapt ved at man priser seg ut.

Han mener dette er et tema som må opp i budsjettmøter i november, og mye her dreier seg mye om penger.

Det må legges tydelige føringer for hvordan amatørkulturen best kan tas vare på, sier Kierulf.

Ifølge Kierulf er de politiske strategiene og målsettingen å tilrettelegge for amatørene.

Det er et kulturpolitisk ønske om å gjøre noe med dette. Og det er tverrpolitisk enighet om å arbeide for amatørkulturen, sier Kierulf.

Han innrømmer imidlertid at de kanskje ikke har vært gode nok og at forbedringspotensialet er der.

Vi har en vei å gå, sier han.

Høyres Terje Vegard Kopperud sier han forstår det er frustrerende å få doblet leien, men med tanke på den anstrengte økonomien Drammen Scener har, at det kanskje kan være en riktig pris.

Men jeg har ikke satt meg skikkelig inn i dette ennå. Jeg vil gjøre det, og så se på hva som vil kunne være en god løsning, sier Kopperud.

Her er det en daglig kamp for å få det til å gå rundt. Vi må dekke våre kostnader og klare våre budsjetter, sier Thomas Melby daglig leder ved Union Scene Drift.

Til tross for rabattert pris ser Melby at økte leiepriser går ut over små lokale grupper, som Drammen Konsertorkester

Er dere redd prisøkningen kan skremme bort aktører?

Vi har høyt belegg på Union Scene, så vi kan sikkert få andre leietakere eller annen type utleie. Men, vi ønsker å være et hus med plass til det lokale kulturliv, så jeg syntes det er veldig trist hvis vi ikke kommer til enighet med aktørene, sier Melby.

Drammen Scener ønsket seg 4.5 millioner kroner, men fikk bevilget to millioner i ekstraordinært tilskudd av kommunen i 1. tertialrapport i 2010.

Hadde situasjonen sett annerledes ut dersom Drammen Scener hadde fått bevilget de 4.5 millionene dere ønsket?

Det er en god regel å ikke svare på et hypotetisk spørsmål, sier Morten Yttreeide, daglig leder i Drammen Scener.
Mandag 13. september 2010 06:38: Tilskuer
Ingen bagateliserer Lier-økonomien. 100 millioner er ofsleg mye penger, men kulturhus må vi ha.
Onsdag 15. september 2010 10:10: Urolig
Nettsida til kommunen har referat fra møtet på Haugestad igår. Ikke ett eneste ord om de negative innvendinger. Ikke ett eneste ord om å bruke så mye penger når ingen vet hvor pengene skal komme fra til mange andre tiltak.
Mandag 29. november 2010 07:39: Velger
Nina Johnsen sier Venstre er garantist for kulturhuset. Stoler noen på garantier fra et parti med tre prosent av velgerne og synkende oppslutning?

Flere saker fra arkivet

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Salderingspost også i 2013?

Om de økonomiske stramme rammene vil fortsette de nærmeste årene, kan det planlagte Kulturhuset bli bare en drøm ---

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

- Hva nå, Lierskogen?

- Det er nå beklageligvis klart at asylmottaket på Lierskogen gjenåpnes etter at det ble brent ned sommeren 2010, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier Frp.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Bygger kulturhus i Latvia

I all hemmelighet bidrar forretningsmannen fra Lier med nærmere 80 millioner til Liers nye kulturhus.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Liungenes julegavekjøp på nye høyder

Julehandelen setter visstnok nye rekorder i Lier, men butikkene i Lierbyen har bare fått tak i noen smuler. Nå lysner det i Bakerikvartalet (bildet).

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Pengedryss til Lier-skolene

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) gir 1,8 millioner kroner til åtte skoler i Lier og Kongsberg

Komplisert og uklart konsept

Det synes Knut Eilert Sørnes, gruppeleder i Frp, om kulturhusprosjektet og som mener at man nå bør droppe planene --

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Oppskrift på god bygdekultur

Nye generasjoner gleder seg over livet på Øverskauen. Øverskogendagen ble en fin opplevelse på pinseaften --

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Rådmannens hestekur

Skolen får spare så det svir.

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Glade for lite snø

Etter å ha overskredet budsjettet for brøyting i fjor, sparer Lier kommune store beløp på en snøfattig vinter i år

Kan helgetilbudene reddes?

Arbeiderpartiet foreslår å sette av mer penger til drift av svømmehallen for å hindre at de mest sårbare gruppene mister sine tilbud.

Bærbare PC-er til alle

Alle elevene i de videregående skolene i Buskerud får egne bærbare PC-er

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Inngikk avtale om ny sykehjemstomt

Alt tyder på at Liers nye sykehjem blir liggende fint til på en del av eiendommen til Lier sykehus etter at det i dag ble presentert en intensjonsavtale mellom Vestre Viken HF og Lier kommune.