Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 10d9d59ce9e9a26b8416bbda59a7bee5

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Kulturhuset i Lierbyen – kostnad pr. 1. Juli 2010 - 2 millioner kroner

Lierpostens lesere er vel kjent med at Lier kommunes økonomiske situasjon er alvorlig. Det er behov for betydelig besparelser. På det sist kommunestyremøtet før sommerferien ble det fastlagt en del prinsipper for hvordan innsparingen skal legges opp. Fremskrittspartiet foreslo at planene om kulturhus umiddelbart legges bort. Kommunen må prioritere lovpålagte oppgaver som skole og eldreomsorg.

Dessverre fikk ikke dette forslaget flertall. Tvert imot ønsker det politiske flertallet (Høyre, Venstre og KRF) å prioritere kulturhuset på fremfor eldreomsorg, vedlikehold av skoler, opprettholdelse av bibliotektilbud på Tranby og Sylling etc.

Kulturhustilhengerne forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen ved å henvise til at det visstnok er etablert en enestående kreativ og smart modell for offentlig – privat samarbeide (OPS) som gjør at kommunen trygt kan fortsette med planene om å bygge kulturhus i Lierbyen. Dette er imidlertid kun festtaler for å ta oppmerksomheten bort fra faktum; kulturhus i Lierbyen koster mye penger. Lier kommune ikke har råd til dette.

Lier FRP finner det meget urovekkende at Lier kommune allerede har brukt 2 millioner kroner på eksterne konsulenter og rådgivere i forbindelse med planleggingen av kulturhuset.

Lier FRP
Ved Lars Haugen og Arne Liudalen

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 14. juli 2010 00:12: Elbjørg Larsen
Først må skole og eldre prioriteres, deretter kommer kulturhus. Vi har jo mange forsamlingslokaler rundt i Lier. og disse får jo ikke noe støtte fra kommunen lenger. Har ikke politikerne eldre og syke i familien sin?
hilsen E.Liung
Fredag 16. juli 2010 10:31: Eldre velger
Trodde aldri jeg skulle velge FrP men ombestemmer meg viss ingen andre partier støtter FrP i denne pengesløsing saken.
Tirsdag 20. juli 2010 20:54: May Lene Nystrand
Jeg synes det er helt vanvittig å bruke penger på et kulturhus i Lier. For det første har vi en rekke grendehus, samfunnshus, skoler og friluftsområder hvor man fint kan formidle ulike kulturtilbud i vår kommune. For det andre er det en rekke lovpålagte oppgaver kommunen bør prioritere lenge før et kulturhus. Jeg vil nevne eldreomsorg og skoler. I forhold til barn og unge er idrett også noe kommunen bør satse mer på. En idrettshall på Lierskogen ser jeg mye mer behov for enn et kulturhus. Der vet jeg lokalbefolkningen har gjort en kjempeinnsats for å få til et samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Kulturhuset som er planlagt, kommer antakelig til å bli så dyrt i bruk at få foreninger og lag får en reell mulighet til å bruke det. Det er korte avstander til både Asker og Drammen som har flotte kulturhus man evt. kan leie hvis det dukker opp et behov. For å være helt ærlig tror jeg at dette med kulturhus i Lier har blitt en prestigesak for noen av våre politikere. Det er kanskje synd å si det, men etter mitt skjønn er det fullstedig uakseptabelt å bruke så mye penger på et slikt prosjekt, når det finnes en rekke andre muligheter til å formidle kultur i vår lille kommune. Jeg håper virkelig de det gjelder kan gå i en runde til med seg selv og se andre muligheter.
Mandag 26. juli 2010 09:59: Velger blått
Kulturhusplanene blomstret opp mens økonomien var bedre og de eldre færre. Kanskje på tide å dobbeltsjekke at regnestykket fortsatt går opp.

Kort sagt: Det er ingen skam å snu!
Tirsdag 31. august 2010 09:00: Liungen
"Fra i morgen blir det mer enn dobbelt så dyrt å øve på kulturhuset i Drammen" skriver DT i dag.

Blåøyde foreningsstyrer i Lier skjønner fortsatt ikke hvem som får regninga når kulturhusbudsjettet sprekker.

Kommunestyret gir blanke for de skal ikke ha regninga for huset, bare æren for det.
Onsdag 1. september 2010 09:37: <span class="kommentator-sensurert">&nbsp;</span>
Denne kommentaren ble ikke godkjent av redaksjonen.
Onsdag 1. september 2010 09:46: Hvem får regninga?
Kulturamatørene taper i Drammen. I Lier også? Drammenserne våkner opp til en ny hverdag med dobbelt pris for noe de allerede sliter med å betale, nemlig leie for lokaler til øvelser og annet. Dette står i DT i dag:

Det rammer amatørene hardt. Jeg mener det ikke holder mål når jeg leser at noen må velge å ha øvinger hjemme hos medlemmene framfor å bruke Union Scene, sier Aisha Ahmed, som sitter i Bystyrekomite for byutvikling og kultur for Arbeiderpartiet.

Hun synes leieøkningen er hårreisende.

Siden Drammen Scener er et kommunalt foretak blir bystyret til slutt generalforsamlingen deres. Da kan vi vel presse på for å få prisene ned. Politikerne i byen er ikke så maktesløse. Vi kan dersom vi vil, sier en engasjert Ahmed

Både Drammen Konsertorkester, Drammen Byorkester og Drammen Viseklubb er rammet av prisøkningen ved Union Scene. Konsertorkesteret betaler i dag 2.5 ganger mer enn før sommeren, og må nå betale 750 kroner mot 300 kroner tidligere.

Aisha Ahmed får følge av venstres Ståle Sørensen i Venstre i sine uttalelser.

De siste man skal tappe penger fra er kulturamatørene, Sørensen.

Han mener at ved å prise de lokale amatørene ut av Union, vil det bety en utarming av kulturen.

Dette er ikke intensjonen i det hele tatt. Sånn skal det ikke være. Toppkulturen er avhengige av amatørkulturen, påpeker Sørensen.

Allerede torsdag vil ha ta opp saken på Venstres gruppemøte.

Også Frps Lavrans Kierulf, som sitter i Bystyrekomite for byutvikling og kultur, reagerer på leieprisene.

Det er klart at oppslag som dette vekker bekymring, sier Kierulf og tilføyer:

Hele kulturmiljøet går tapt ved at man priser seg ut.

Han mener dette er et tema som må opp i budsjettmøter i november, og mye her dreier seg mye om penger.

Det må legges tydelige føringer for hvordan amatørkulturen best kan tas vare på, sier Kierulf.

Ifølge Kierulf er de politiske strategiene og målsettingen å tilrettelegge for amatørene.

Det er et kulturpolitisk ønske om å gjøre noe med dette. Og det er tverrpolitisk enighet om å arbeide for amatørkulturen, sier Kierulf.

Han innrømmer imidlertid at de kanskje ikke har vært gode nok og at forbedringspotensialet er der.

Vi har en vei å gå, sier han.

Høyres Terje Vegard Kopperud sier han forstår det er frustrerende å få doblet leien, men med tanke på den anstrengte økonomien Drammen Scener har, at det kanskje kan være en riktig pris.

Men jeg har ikke satt meg skikkelig inn i dette ennå. Jeg vil gjøre det, og så se på hva som vil kunne være en god løsning, sier Kopperud.

Her er det en daglig kamp for å få det til å gå rundt. Vi må dekke våre kostnader og klare våre budsjetter, sier Thomas Melby daglig leder ved Union Scene Drift.

Til tross for rabattert pris ser Melby at økte leiepriser går ut over små lokale grupper, som Drammen Konsertorkester

Er dere redd prisøkningen kan skremme bort aktører?

Vi har høyt belegg på Union Scene, så vi kan sikkert få andre leietakere eller annen type utleie. Men, vi ønsker å være et hus med plass til det lokale kulturliv, så jeg syntes det er veldig trist hvis vi ikke kommer til enighet med aktørene, sier Melby.

Drammen Scener ønsket seg 4.5 millioner kroner, men fikk bevilget to millioner i ekstraordinært tilskudd av kommunen i 1. tertialrapport i 2010.

Hadde situasjonen sett annerledes ut dersom Drammen Scener hadde fått bevilget de 4.5 millionene dere ønsket?

Det er en god regel å ikke svare på et hypotetisk spørsmål, sier Morten Yttreeide, daglig leder i Drammen Scener.
Mandag 13. september 2010 06:38: Tilskuer
Ingen bagateliserer Lier-økonomien. 100 millioner er ofsleg mye penger, men kulturhus må vi ha.
Onsdag 15. september 2010 10:10: Urolig
Nettsida til kommunen har referat fra møtet på Haugestad igår. Ikke ett eneste ord om de negative innvendinger. Ikke ett eneste ord om å bruke så mye penger når ingen vet hvor pengene skal komme fra til mange andre tiltak.
Mandag 29. november 2010 07:39: Velger
Nina Johnsen sier Venstre er garantist for kulturhuset. Stoler noen på garantier fra et parti med tre prosent av velgerne og synkende oppslutning?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode