Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: cf20c79b19e2da6569f551fe05eb61b2

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Regjeringen har i dag lagt fram en tiltakspakke som skal bidra til å trygge arbeidsplasser. Tiltakspakken gir et velferdsløft i Lier og føringer er satsing på miljø. I Lier sørger den rødgrønne regjeringen for:

Vedlikeholdstilskudd 15 287 000 kr

Frie inntekter 4 327 000

Til sammen 19 615 000

I tillegg kommer Skattekompensasjon beregnet til kr 4 553 000 etter kostnadsnøkkel. 

Dette gir Lier Kommune mulighet til eksempelvis:

Nødvendig oppgradering av Hegg skole.

Lierhallen kan endelig bli satt i god stand og kanskje utvidet.

Nødvendig krisevedlikehold på Frogner sykehjem.

Vi har nå anledning til å starte arbeidet med nytt Frogner Sykehjem.

Sylling og Egge skole kan få asfalt

Gullaug skole og Linnesstranda barnehage kan få opparbeidet sine uteområder.

Generell oppjustering av mangeårig vedlikeholdsmangler.

Administrasjonen i Lier har laget en liste over mulige prosjekter. Det blir nå formannskapet som skal prioritere disse.

Lier Arbeiderparti vil prioritere:

Omsorgsbygg, skoler og idrettsanlegg

Den internasjonale finanskrisen rammer også Lier. Først og fremst skaper det problemer i arbeidslivet, der flere nå opplever permitteringer og oppsigelser. Selv om de samlede arbeidsledighetstallene fortsatt er lavt i Lier så øker den også her. Ved å raskt starte med ovennevnte prosjekter vil dette motvirke en økende arbeidsledighet også i Lier.  

Målet med tiltakene er å skape aktivitet i offentlig og privat sektor, slik at vi bevarer arbeidsplasser og skaper nye. Oppussing av skoler, bygging av sykehjemsplasser og vedlikehold av veger er viktige tiltak. Slik får vi både folk i arbeid og vi får utført viktige fellesoppgaver som gir folk bedre velferd. I tillegg vil satsing på energiøkonomisering og ny fornybar energi gi viktige miljøbidrag.

I dag presenterte regjeringen sin nye tiltakspakke for arbeid. Regjeringen vil bruke 20 milliarder kroner for å bekjempe arbeidsledigheten – av dette er 16¾ milliarder kroner nye tiltak på budsjettets utgiftsside og 3¼ milliarder kroner målrettede skatteletter for næringslivet. Regjeringen foreslår også utvidelse av låne- og garantiordninger, blant annet økte lånerammer for Husbanken, på i alt 8 milliarder kroner.

Dette er de kraftigste tiltakene som er foreslått mot arbeidsløshet på 30 år og blant de sterkeste virkemidlene i et internasjonalt perspektiv.

Tiltakene er rettet inn mot de problemene som nå melder seg i arbeidsmarkedet.

Regjeringen foreslår videre 250 millioner kroner til idrettsanlegg, 400 millioner til kirkebygg og 70 millioner kroner til kulturbygg.

Lier Arbeiderparti foreslo i sitt budsjettforslag for 2009 å bygge ny idrettshall ved Heia skole. Nå åpner muligheten seg for å få et slikt tiltak støttet av midler fra tiltakspakken. Lier AP vil derfor på ny fremme forslag om ny idrettshall ved Heia skole. Ovennevnte er midler til nye tiltak.

Samferdsel

Regjeringen foreslår å sette av 35,2 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Buskerud. Av disse er 2,5 millioner kroner til midlertidig utbedring av vegkryss ved Dagslett (Rv 23) satt av.

Til rassikringstiltak er det satt av 3 millioner kroner til rensking i skjæring ved Tranbykrysset (E18).

Lier Ap
Bård Strand, gruppeleder
Tonje Evju, leder

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 28. januar 2009 08:53: engstelig bilfører
Bruk krisemillioner til å utbedre Eikseter-veien. Arbeidet er igang, politikerne har vedtatt planene, så her kan man holde mange anleggsarbeidere i jobb i år. Det har vært snakket om å utbedre Eiksetra-veien i mange år, nå kan man endelig gjøre noe. Det vil være et prosjekt som folk i alle deler av Lier vil få glede av.
Hegg skole trenger mye mer penger enn det ligger i denne pakken, og benkevarmere i Frogner kirke (som ordføreren foreslo i DT) kan vel løses med en kronerulling..
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode