Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Regjeringen har i dag lagt fram en tiltakspakke som skal bidra til å trygge arbeidsplasser. Tiltakspakken gir et velferdsløft i Lier og føringer er satsing på miljø. I Lier sørger den rødgrønne regjeringen for:

Vedlikeholdstilskudd 15 287 000 kr

Frie inntekter 4 327 000

Til sammen 19 615 000

I tillegg kommer Skattekompensasjon beregnet til kr 4 553 000 etter kostnadsnøkkel. 

Dette gir Lier Kommune mulighet til eksempelvis:

Nødvendig oppgradering av Hegg skole.

Lierhallen kan endelig bli satt i god stand og kanskje utvidet.

Nødvendig krisevedlikehold på Frogner sykehjem.

Vi har nå anledning til å starte arbeidet med nytt Frogner Sykehjem.

Sylling og Egge skole kan få asfalt

Gullaug skole og Linnesstranda barnehage kan få opparbeidet sine uteområder.

Generell oppjustering av mangeårig vedlikeholdsmangler.

Administrasjonen i Lier har laget en liste over mulige prosjekter. Det blir nå formannskapet som skal prioritere disse.

Lier Arbeiderparti vil prioritere:

Omsorgsbygg, skoler og idrettsanlegg

Den internasjonale finanskrisen rammer også Lier. Først og fremst skaper det problemer i arbeidslivet, der flere nå opplever permitteringer og oppsigelser. Selv om de samlede arbeidsledighetstallene fortsatt er lavt i Lier så øker den også her. Ved å raskt starte med ovennevnte prosjekter vil dette motvirke en økende arbeidsledighet også i Lier.  

Målet med tiltakene er å skape aktivitet i offentlig og privat sektor, slik at vi bevarer arbeidsplasser og skaper nye. Oppussing av skoler, bygging av sykehjemsplasser og vedlikehold av veger er viktige tiltak. Slik får vi både folk i arbeid og vi får utført viktige fellesoppgaver som gir folk bedre velferd. I tillegg vil satsing på energiøkonomisering og ny fornybar energi gi viktige miljøbidrag.

I dag presenterte regjeringen sin nye tiltakspakke for arbeid. Regjeringen vil bruke 20 milliarder kroner for å bekjempe arbeidsledigheten – av dette er 16¾ milliarder kroner nye tiltak på budsjettets utgiftsside og 3¼ milliarder kroner målrettede skatteletter for næringslivet. Regjeringen foreslår også utvidelse av låne- og garantiordninger, blant annet økte lånerammer for Husbanken, på i alt 8 milliarder kroner.

Dette er de kraftigste tiltakene som er foreslått mot arbeidsløshet på 30 år og blant de sterkeste virkemidlene i et internasjonalt perspektiv.

Tiltakene er rettet inn mot de problemene som nå melder seg i arbeidsmarkedet.

Regjeringen foreslår videre 250 millioner kroner til idrettsanlegg, 400 millioner til kirkebygg og 70 millioner kroner til kulturbygg.

Lier Arbeiderparti foreslo i sitt budsjettforslag for 2009 å bygge ny idrettshall ved Heia skole. Nå åpner muligheten seg for å få et slikt tiltak støttet av midler fra tiltakspakken. Lier AP vil derfor på ny fremme forslag om ny idrettshall ved Heia skole. Ovennevnte er midler til nye tiltak.

Samferdsel

Regjeringen foreslår å sette av 35,2 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Buskerud. Av disse er 2,5 millioner kroner til midlertidig utbedring av vegkryss ved Dagslett (Rv 23) satt av.

Til rassikringstiltak er det satt av 3 millioner kroner til rensking i skjæring ved Tranbykrysset (E18).

Lier Ap
Bård Strand, gruppeleder
Tonje Evju, leder

1 kommentar

Onsdag 28. januar 2009 08:53: engstelig bilfører
Bruk krisemillioner til å utbedre Eikseter-veien. Arbeidet er igang, politikerne har vedtatt planene, så her kan man holde mange anleggsarbeidere i jobb i år. Det har vært snakket om å utbedre Eiksetra-veien i mange år, nå kan man endelig gjøre noe. Det vil være et prosjekt som folk i alle deler av Lier vil få glede av.
Hegg skole trenger mye mer penger enn det ligger i denne pakken, og benkevarmere i Frogner kirke (som ordføreren foreslo i DT) kan vel løses med en kronerulling..

Flere saker fra arkivet

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

4.9 millioner til Lier

Lierhallen er vinneren, da midlene fra regjeringens tiltakpakke ble fordelt

Pengedryss til Lier-skolene

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) gir 1,8 millioner kroner til åtte skoler i Lier og Kongsberg

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Lokal jubel for investeringslån

Ap s gruppeleder i kommunestyret, Bård Strand, lover at partiet vil arbeide for samlokalisering, etter forslaget om å bevilge penger til kjøp av Liers mest omtalte eiendom --

- Stopp støtten!

Leserinnlegg fra Thomas Klingen

Bærbare PC-er til alle

Alle elevene i de videregående skolene i Buskerud får egne bærbare PC-er

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Et løfte for bredde og topp

Lier kommune gir grønt lys for kunstgressbane på Stoppen

Regjeringen redder Lier-flertallet ut av uføret

Regjeringen har lagt frem et opplegg for å sikre økt kvalitet på vedlikehold og nybygg av skoler og svømmehaller. Rentekostnadene for en del av investeringene v (...)

Mer til gamle og syke

Lier Fremskrittsparti vil spesielt styrke tjenestene ved sykehjemmene, men ønsker også mer kommunal støtte til planlagte idrettsanlegg --

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

- Bevare skogen i Norge

Jeg leser i Dagsavisen at mange organisasjoner har gått sammen om å bevare mest mulig av skogen i Norge, og at man ber regjeringen holde sitt løfte om dette. Det siste kan man bare glemme.

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Halvannen milliard fra liungene

Skatteoppgjøret viser 1 480 064 018 kroner til felleskassa

Fare for flom

Store nedbørsmengder i dag har ført til høy vannstand i Lierelva

Liungenes julegavekjøp på nye høyder

Julehandelen setter visstnok nye rekorder i Lier, men butikkene i Lierbyen har bare fått tak i noen smuler. Nå lysner det i Bakerikvartalet (bildet).

Over 540 tusen fra Lier

Takket være innsatsen fra barn og ungdom ved barneskolene i Lier ble bøssene fylt opp, og sårt tiltrengte kroner kom inn til "Leger uten grenser".

Over 16 000 kroner til Zambia

Liungens Jenter 12 har samlet inn over 16 000 kroner til Fotballens barneby

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Kunstgressbane til 5,7 millioner?

Blir rådmannens forslag om en kunstgressbane på grusbanen på Stoppen vedtatt, vil det skape ny giv for fotballen i Ytre Lier

Store penger i kultur

Forfatter Karin Fossum og musiker Bjørn Eidsvåg ser begge ut til å ha lagt et godt økonomisk år bak seg

Beklager innstramningene

- Særlig er jeg skeptisk til tiltakene rettet inn mot enslige mindreårige søkere og mot muligheten til å gjenforenes med familie og etablere familie, skriver Arbeiderpartiets Bård Strand ( her tv på bildet ) i en kommentar til Regjeringens foreslåtte endringer i asylpolitikken

Energieffektivisering er fremtiden

Lier kommune sparer gjennom et systematisk enøk-arbeid rundt en million kroner årlig, og trekkes frem som et eksempel til etterfølgelse

Lierbedrift fikk millionoppdrag i Agder

Consolvo fra Lier skal montere en gang/sykkelbane på Tromøybrua i Arendal. Kontrakten er verd 19 millioner kroner, melder Våre Veger.

Salderingspost også i 2013?

Om de økonomiske stramme rammene vil fortsette de nærmeste årene, kan det planlagte Kulturhuset bli bare en drøm ---

En milliard i skatt

10 542 liunger får tilbake, mens 2 075 må betale restskatt. Totalt betalte vi en snau milliard i skatt i fjor.

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

5 firmaer i Lier anmeldt

5 firmaer i Lier ble i 2005 anmeldt for skattejuks

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Lykkepotten til Lier

Full uttelling for Lier-kvinnen som vant 13,7 millioner i Viking Lotto onsdag kveld

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Stadig dårligere kollektivtilbud

- I Lier blir det stadig vanskeligere å benytte kollektiv kommunikasjon, sier Lier Frps formann Lars Haugen.

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Høye boligpriser i Lier

- Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for boliger ligger på cirka 21 000 kroner, oppgir daglig leder Britt Kåsin i Boligbyggelaget/USBL i Lier.

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

Salget av epledrikker øker

- For vår del har utfordringen vært å få tak på nok råvarer de siste sesongene, sier Marius Egge i et intervju i Nationen i dag.

Vil kjempe for bioenergi

Ved Venstres landsmøte neste helg vil Buskerud Venstres delegasjon sette fokus på økt utnyttelse av bioenergi.

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Lier kommune med overskudd

Det reviderte regnskapet for 2006 endte med et overskudd på hele 28,5 millioner kroner

Over 841 000 kroner fra liungene

Liungenes bidrag nærmer seg 39 kroner per innbygger i Innsamlingsaksjonen, og Veslefrikk barnehage markerte FN-dagen med å selge sveler og kaffe til inntekt for aksjonen.

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Gladmelding til de folkevalgte

Prosjektet "Redusert energiforbruk" i Lier kommunes bygninger (her representert med Hegg skole) har vært vellykket

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Fjernvarmeanlegget må utnyttes

En kunstisbane er i høyeste grad realiserbar på Stoppen i forbindelse med bygging av nye Høvik skole, mener isentusiastene i Sparta Bragerøen ---

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Endelig veiløsning

Riksvei 23 gjennom Lier er prioritert i ny Nasjonal transportplan.

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Bryter menneskerettighetene

Geir Stave (bildet), leder i Buskerud Venstre, skriver dette i en pressemelding om Regjeringens forslag til endringer i reglene for å få asyl i Norge

Postkontorene i Lier legges ned

Både postkontoret i Lierbyen og postkontoret på Liertoppen legges ned

Et innbringende år

Bjørn Eidsvåg hadde et innbringende år i fjor

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Ikke lenger noe hurra

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil ikke bruke forkjøpsretten og kjøpe sykehustomta på Gullaug.

Energi til gunstig pris

- Vi håper anlegget vil være inntjent i løpet av ti år, sier sivilingeniør Erik Nilssen i Bioenergi AS om utbyggingen av varmesentral og fjernvarmenett i Lierbyen.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

Rådmannens hestekur

Skolen får spare så det svir.

Kunstgress også på Tranby

Små og store fotballspillere gleder seg nok over Kultur- , oppvekst og undervisningsutvalgets beslutning i kveld om å støtte Rådmannens forslag om å bygge en liten kunstgressbane på Tranby Idrettspark

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Ruinering av offentlig sektor.

Bondevik regjeringen har i de 4 årene den nå har eksistert ”ruinert ”offentlig sektor. Offentlige bygg, veier etc forfaller og statlige etaters budsjetter er blitt drastisk kuttet de siste fire årene.

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

31 kroner fra hver liung

Erlend Caspersen, Joakim Kruse Nilsen og Sondre Christoffersen fra Sylling skole var blant de mange skolevene som bidro til at Lier var "best" i drammensregionen under årets innsamlingsaksjon.

Mer enn småpenger

Idrettsklubbene i Lier får totalt nær en kvart million kroner i momskompensasjon for 2010, som fortjent -

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Idrettsmillionen fordeles

Rådmannens forslag til kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet er lagt fram og "ballen spilles" nå over til Ulla og de andre politikerne

Sal og tomt på sakslisten

På tirsdag tar kommunestyret stilling til kjøp av tomt til nytt sykehjem og til ny sal i Lierbyen.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Ny utdeling etter Jordbæreventyret

Mer overskuddspenger blir tilgjengelig til tjenester som skaper engasjement og trivsel i lokalsamfunnet.

Ingen streik i Lier

LO kommune godtok meglingsresultet for de kommuneansatte etter 20 timer på overtid

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Tøffest krav på forvaltning

Liernett bringer her endringer i omstillingskravene som ble gjort i Kommunestyret på tirsdag

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

- Viktige risiko- og usikkerhetselementer

Rapporten fra Multiconsult peker blant annet på kvikkleire og fare for leirras på og utenfor sykehustomten på Gullaug.

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Skål for de frivillige

2007 går over i historien om noen timer, et lykkelig år for noen, mens for andre et år fyllt med smerte, sorg og savn

Imponerende liste

Frivillighetssentralen må være kommunens mest produktive virksomhet i forhold til budsjettet på vel 600 000 kroner

Bør få erstatning

Etter at streiken ble avsluttet vil mange mennesker, som for eksempel foreldre med barn i SFO, kunne ha krav på erstatning --