Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d6a899e5391ad7f6954e053f022f9c4c

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

Geir Stave (47), bosatt på Hurum og nyvalgt leder i fylkeslaget, foreslår at Buskerud blir et foregangsfylke.

- Drammen og Kongsberg er godt i gang med å legge forholdene til rette for mer sykling. Vi trenger en offensiv satsing slik at byene og resten av fylket kan utvikles til å få et helhetlig veinett for syklende og gående, sier Stave.

I en pressemelding før Venstres Landsmøte i helga skriver Stave at det bør satses milliarder på utbygging av sykkelveier

Videre står det følgende i pressemeldingen:

”Venstre mener andelen syklende i Norge bør være minst 12 % innen utgangen av 2019. Dette vil kreve en betydelig større innsats fra regjeringen, samt fra fylkeskommuner og kommuner, enn det som ligger inne i forslaget til NTP 2010 – 2019. Venstres forslag vil medføre en satsing på utbygging av sykkelveier på minst kr 700 mill pr. år det neste tiåret.

Dårligst i Skandinavia
Andelen reisende som velger sykkel som fremkomstmiddel i Norge er på om lag 5 %. I Sverige er den tilsvarende andelen på om lag 12 %, mens den i Danmark er på om lag 17 %.
I forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) 2010 – 2019, legger Statens Vegvesen opp til en målsetting om å øke andelen sykkelreisende til 8 %. Målet skal nås ved at den årlige bevilgningen til utbygging av sykkelveier økes fra 110 mill kr til 220 mill. Dette skal sikre bygging av 30 –
40 km sykkelvei hvert år. Venstre synes dette er en altfor defensiv målsetting.

Sykkel er et miljøvennlig fremkomstmiddel, sykling er godt for helsen og det er en meget samfunnsøkonomisk måte å reise på.

Derfor vil Venstre:


Bruk sykkelen lokalt
To tredeler av alle reiser som er kortere enn
5 km gjennomføres med bil. Mange av disse korte reisene som går til butikken, til fritidsaktiviteter, til besøk eller til arbeid, der bør vi kunne gå eller sykle.

Dersom vi beveger oss mer vil det være et godt bidrag til folkehelsen. Sykling, i stedet for bilkjøring, vil redusere utslippet av klimagasser. Det er meget god samfunnsøkonomi å tilrettelegge for sykling.  Sykling og vandring er de reiselivstilbud som øker mest.

Utfordringer som må løses:

Nasjonal transportplan vurderer det som realistisk å øke andelen syklende til 8 % innen tiårs perioden. Dette er for dårlig. Tar vi tak i utfordringene og sikrer nødvendig innsats, på både kommunalt, fylkeskommunalt og regjeringsnivå, så mener Geir Stave at vi skal klare å nå et mål om 12 % andel syklende".

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 11. april 2008 08:22: |E.Nilsen
Dette må jo være broren til sydensvein!
Mandag 30. april 2012 23:05: Adal
Men da må det være rene sykkelfelt/veier å ikke kombinasjonsveier for både gående og syklende
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode