Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

Geir Stave (47), bosatt på Hurum og nyvalgt leder i fylkeslaget, foreslår at Buskerud blir et foregangsfylke.

- Drammen og Kongsberg er godt i gang med å legge forholdene til rette for mer sykling. Vi trenger en offensiv satsing slik at byene og resten av fylket kan utvikles til å få et helhetlig veinett for syklende og gående, sier Stave.

I en pressemelding før Venstres Landsmøte i helga skriver Stave at det bør satses milliarder på utbygging av sykkelveier

Videre står det følgende i pressemeldingen:

”Venstre mener andelen syklende i Norge bør være minst 12 % innen utgangen av 2019. Dette vil kreve en betydelig større innsats fra regjeringen, samt fra fylkeskommuner og kommuner, enn det som ligger inne i forslaget til NTP 2010 – 2019. Venstres forslag vil medføre en satsing på utbygging av sykkelveier på minst kr 700 mill pr. år det neste tiåret.

Dårligst i Skandinavia
Andelen reisende som velger sykkel som fremkomstmiddel i Norge er på om lag 5 %. I Sverige er den tilsvarende andelen på om lag 12 %, mens den i Danmark er på om lag 17 %.
I forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) 2010 – 2019, legger Statens Vegvesen opp til en målsetting om å øke andelen sykkelreisende til 8 %. Målet skal nås ved at den årlige bevilgningen til utbygging av sykkelveier økes fra 110 mill kr til 220 mill. Dette skal sikre bygging av 30 –
40 km sykkelvei hvert år. Venstre synes dette er en altfor defensiv målsetting.

Sykkel er et miljøvennlig fremkomstmiddel, sykling er godt for helsen og det er en meget samfunnsøkonomisk måte å reise på.

Derfor vil Venstre:


Bruk sykkelen lokalt
To tredeler av alle reiser som er kortere enn
5 km gjennomføres med bil. Mange av disse korte reisene som går til butikken, til fritidsaktiviteter, til besøk eller til arbeid, der bør vi kunne gå eller sykle.

Dersom vi beveger oss mer vil det være et godt bidrag til folkehelsen. Sykling, i stedet for bilkjøring, vil redusere utslippet av klimagasser. Det er meget god samfunnsøkonomi å tilrettelegge for sykling.  Sykling og vandring er de reiselivstilbud som øker mest.

Utfordringer som må løses:

Nasjonal transportplan vurderer det som realistisk å øke andelen syklende til 8 % innen tiårs perioden. Dette er for dårlig. Tar vi tak i utfordringene og sikrer nødvendig innsats, på både kommunalt, fylkeskommunalt og regjeringsnivå, så mener Geir Stave at vi skal klare å nå et mål om 12 % andel syklende".

2 kommentarer

Fredag 11. april 2008 08:22: |E.Nilsen
Dette må jo være broren til sydensvein!
Mandag 30. april 2012 23:05: Adal
Men da må det være rene sykkelfelt/veier å ikke kombinasjonsveier for både gående og syklende

Flere saker fra arkivet

Lanseres som listetopp

Geir Stave, folkevalgt fra Hurum og leder i Buskerud Venstre, kaster seg inn i kmapen om å bli førstekandidat til Ventres til Stortingsvalget neste år.

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Satser på positive tiltak

- Bedre pendlerparkeringer og bedre kollektivtilbud er blant de områdene som vi bør jobbe med, sier Ulla Nævestad angående Buskerudsbyens samarbeidsprosjekt om reduksjon av biltrafikken.

Teltleir et uakseptabelt botilbud

Det skriver Geir Stave (på bildet), leder i Buskerud Venstre, i denne pressemeldingen

Tøffest krav på forvaltning

Liernett bringer her endringer i omstillingskravene som ble gjort i Kommunestyret på tirsdag

Må enda flere dø i trafikken?

Mens myndigheter og politikere prater og utsetter, blir veiene i Lier stadig farligere.

Halvannen milliard fra liungene

Skatteoppgjøret viser 1 480 064 018 kroner til felleskassa

Mer tilgjengelig turvei

I formiddag åpnet ordfører Helene Justad den "revitaliserte" gang- og sykkelveien på Drammensbanens trasé fra Reistad og oppover langs Lieråsen.

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Bryter menneskerettighetene

Geir Stave (bildet), leder i Buskerud Venstre, skriver dette i en pressemelding om Regjeringens forslag til endringer i reglene for å få asyl i Norge

Vil kjempe for bioenergi

Ved Venstres landsmøte neste helg vil Buskerud Venstres delegasjon sette fokus på økt utnyttelse av bioenergi.

Syklister er hellige kuer

Hvorfor mister enkelte vettet straks de setter seg på et sykkelsete?

Frp fornekter seg ikke

I et leserinnlegg i Hallingdølen redegjør Ulf Knudsen for "Stoltenbergs asylbløff"

Hvor lenge skal de vente?

Buskerud Venstres fylkesstyre krever at ureturnerbare asylsøkere skal ha muligheter til et verdig liv, uttaler Geir Stave (på bildet), leder av fylkestyret i en pressemelding

Flertall for Buskeruds smarte energiforslag

Buskerud Venstres stortingskandidat la frem sitt energiforslag på landsmøtet i Stavanger

Tviler på NRK s redelighet

- Det er viktig at velgerne gis riktig informasjon og informeres på en oppklarende måte av statskanalen, mener Ståle Sørensen, fylkes - og valgkampseskretær for Venstre.

Mulig å snu utviklingen?

"Sykle til jobben-prosjektet" i Lier fikk god oppslutning, men får det varig virkning som en del av Buskerudbyens mål om å redusere bilbruken?

Uvettige syklister er en fare

Sykkelsesongen er i gang og dermed kan gående, bilførere og først og fremst syklistene selv se frem til spennende tider.

Veidekorasjon

- Hvem er ansvarlig for denne utplasseringen?

- Må hindre at dyrka mark blir bygd ned

Nasjonal matproduksjon i en verden som sulter, Lier Senterparti vil også bidra, skriver Espen Lahnstein (Sp).

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Kunstgress på Tranby neste år?

- Men vi rekker ikke oppstart i høst, sier leder av Lier ILs fotballgruppe Leif Røed etter et møte med kommunen på tirsdag --

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

- Nordmenn kjøper kvalitetssykler

Hobbyen er blitt jobb for dansken Lars Kjærulff som gjorde nordmann av seg for 20 år siden, og som gleder seg over at nordmenn velger kvalitet.

Mer boligbygging i Lier?

Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund mener at økt boligbygging er det mest effektive virkemiddel mot de høye boligprisene. Høyres Søren Falch Zapffe svarer her på utfordringen.

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Skei Grande til Drammen

- Venstres leder gjester under årsmøtet til Buskerud Venstre, forteller fylkesleder Rebecca Borsh (på bildet).

- Sjokkerende å bli satt på sidelinjen

Mathias Dannevig ( på bildet ), leder av Lier Arbeiderparti, slutter seg til Nina E. Johnsens reaksjoner

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Fremtiden for Dyno-tomta på Gullaug

Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene, skriver Tone E. Svendsen (Ap) i sitt innlegg.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Med livet som innsats

Christian Aakermann, venstrekandidat til Kommunestyret, mener at den lille biten av Vestsideveien nærmest Lierbyen straks må sikres med en gang-og sykkelvei

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

En seier for Fjordbyene Lier og Drammen

Lier og Drammen Venstre ser med glede at SFT har gitt klarsignal for starten av en av Norges største miljøoppryddinger.

Månedens blomst til løypekjørerne i Lier kommune

- Dette er bare moro, sa løypebas Anders Haverstad på telefonen til Liernett i vinter

- Viktige risiko- og usikkerhetselementer

Rapporten fra Multiconsult peker blant annet på kvikkleire og fare for leirras på og utenfor sykehustomten på Gullaug.

Fokus på grønne Lier

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen har fått med seg flere spennende nykommere på laget til kommunevalget.

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

På to hjul langs ”Route des vins d’Alsace”

Hvis du behersker kunsten å sykle, men ennå ikke har bestemt deg for hva du skal gjøre i ferien, kan det være en idé å klikke seg inn på www.transprovence.no.

På sykkel i Brazil

Bike for peace Norge skal arrangere vennskapstur på sykkel i Brasil fra 18/11til 4/12-05.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

Gymsaler til besvær!

Innlegg fra Marit Skretteberg, Håndballforbundets Region Sør, og Jakob Vik, Idrettssjef Buskerud Idrettskrets

Endelig veiløsning

Riksvei 23 gjennom Lier er prioritert i ny Nasjonal transportplan.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Sterke sykkelprestasjoner

Liungene Eirik Langerud og Bjørn-Tore Kristoffersen Wik (på bildet) var begge fornøyde etter NM i terrengsykling i Trondheim i dag.

Innertier eller skivebom?

Det er nå invitert til høring på den fremlagte kollektivtransporten for Buskerud. Det blir spennende å se hvordan de berørte kommunene innen Buskerudbyen kommer til å håndtere saken som inneholder litt av hvert av sprengstoff.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Gå til skolen-dagen 18. oktober

Gå til skolen torsdag 18 oktober! Alle skoler i Norge har fått en oppfordring om å bli med på ”Gå til skolen-dagen” 18. oktober. En god skolevei er viktig (...)

Livsfarlig overgang

Dette er vel en av grunnene til at barn og ungdom blir kjørt til og fra trening på Stoppen -

Kart med for stor misvisning

Her om dagen fant jeg et sykkelkart for Drammen, Lier og Eikerbygdene i postkassa.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Selg ikke arvesølvet til kapitalkreftene og EU!

Norske konsesjonsregler er bedre enn EU regler, skriver Buskerud Nei til EU i sitt innlegg

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Støtter fyrverkeriforbud

I 2008 ble det her i landet innført forbud mot privat oppskyting av raketter med styrepinne -

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Fritidskontakt søkes

Svaksynte Øystein Tveten (her th sammen med Jan Roger Kristiansen , DCK) trenger ny assistent som er en betalt jobb --

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Seks timers blodslit

Rolv Eriksrud er klar med løpesko og sykkel for å gjennomføre Hemsedal Challenge på lørdag

De tøffeste guttene i bygda!

Lier Freeriders er en lokal freeridersklubb som så dagens lys sent i september i år. For de som ikke vet hva freeriding er, kan jeg nevne alt fra vill sykkelkjøring i bratte utforløper til triksesykling gatelangs og hopping på såkalte ”bigjumps”.

Ut på sykkeltur

Benytt helga til å nyte høstfargene, som her forbi Dammyrdammen ---

Denne broen er livsfarlig

En bro over den populære turveien mellom Lierbyen og Reistad utgjør en i dobbelt forstand overhengende fare for liv og helse.

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Kaos på sosialistisk side

Det er underlig at venstrefolk stadig må forsvare seg eller avvise alle tenkelige og utenkelige regjeringskonstellasjoner.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Sett i Lierbyen

Sett i Lierbyen: Liernetts syklende reporter

Sykkeltur i Brasil

Bike for peace Norge skal arrangere vennskapstur på sykkel i Brasil (Rio de Janeiro - Sao Paulo) fra 18/11til 3/12-05.

Det går alltid et tog - rett forbi

Millioner på millioner er brukt for å oppruste Lier holdeplass, men nå skal betydelig færre tog stoppe der.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Må spare 60 millioner

Politikere, administrasjon og de mange virksomhetene har mange utfordringer i de neste fire årene.

- En skandale

Det sier Nina Johnsen, Venstres parlamentariske leder som en kommentar til at veiprosjektet i Ytre Lier ikke er kommet med i Norsk Transportplan

Populær turvei er blitt enda bedre

Gang- og sykkelveien på Drammensbanens trasé, der togene tøffet forbi fra 1872 til 1973, er oppgradert og blir nyåpnet denne uken.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

TESS styrket resultatet i 2009

Lier-bedriften som er landets største leverandør av slanger og slangetilbehør kom seg helskinnet gjennom finanskrisen.

Si din mening nå!

Nå inviteres det til innspill på forslaget til areal- og transportplan for Buskerudbyen. Vil du si din mening, eller er du meningsløs?

På landslaget i to idretter

Fra før er Martin Ovenstad Rønning (15) er landslagsspiller i bandy, nå er han tatt ut på landslaget i fotball.

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.