Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 82168362b3da6b1592e5b01bdefed9b5

Skei Grande til Drammen

- Venstres leder gjester under årsmøtet til Buskerud Venstre, forteller fylkesleder Rebecca Borsh (på bildet).

Rebekka Borsch har engasjert seg i Røyken Venstre siden 2007. Hun har vært leder for Røyken Venstre siden 2009 og har sittet i Buskerud fylkesstyre siden 2008. Mars 2010 ble hun valgt til leder for Buskerud Venstre. Rebekka Borsch representerer Buskerud i Venstres landsstyre og er dessuten medlem av Venstres internasjonale utvalg (IU) samt varamedlem til styret i Norges Venstrekvinnelag."

Hun er utdannet journalist og statsviter, jobber nå som seniorrådgiver i Klima- og forurensningsdirektoratet. Rebecca Borch er 34 år gammel, kom fra Tyskland til Norge i 2003, gift norsk, bosatt på Nærsnes i Røyken kommune. Hun engasjerer seg sterkt for miljøet, for et bedre kollektivtilbud og for spørsmål knyttet til lokaldemokrati, maktspredning og borgerrettigheter.

Trine Skei Grande skal holde tale for årsmøtet søndag 20. februar kl. 10.30.

Årsmøtet starter lørdag kl. 9.30

Nominasjonsmøtet går av stabelen etter at valgprogrammet for Buskerud Venstre er ferdig behandlet og vedtatt av årsmøtet. Planlagt start for nominasjonsmøtet er kl. 15.30 lørdag 19. februar.

Søndag morgen fortsetter fylkesårsmøtet fra kl. 9.00. Møteslutt er kl. 16.00.

Begge møtene finner sted på Rica Park Hotell i Drammen.

Nominasjonsnemndas forslag til kandidatliste er som vist nedenfor:

Fylkestingsvalgliste 2011

 1 Runolv Stegane 1952 Sigdal
 2 Rebekka Borsch 1976 Røyken
 3 Helge Stiksrud 1954 Ringerike
 4 Ståle Sørensen 1972 Drammen
 5 Anne Kjersti Frøyen 1961 Ål
 6 Yousuf Gilani 1972 Drammen
 7 Bjørn Flo Knutsen 1981 Kongsberg
 8 Anna Solgaard Evensen 1987 Drammen
 9 Ulla Nordgarden 1973 Drammen
10 Erik Hørlück Berg 1964 Modum
11 Ole-Gunnar Øhren 1949 Ringerike
12 Sissel Urke 1965 Ål
13 Matias Eide Sataøen 1987 Hol
14 Gunn-Torill Homme Mathisen 1962 Hurum
15 Torleif Dalseide 1959 Ål
16 Nina E. Johnsen 1964 Lier
17 Lasse Thue 1975 Røyken
18 Anne-Marit Lillestø 1954 Ringerike
19 Geir Stave 1961 Hurum
20 Asgeir Osnes 1973 Drammen
21 Christin Gorman 1970 Drammen
22 Roar Olsen 1957 Ringerike
23 Anne-Lise Strande 1957 Ringerike
24 John Storhaug 1958 Ål
25 Ivar Løkeng 1973 Kongsberg
26 Kristine Nore 1978 Krødsherad
27 Simen Eide 1982 Drammen
28 Svein Jakob Hollerud 1955 Sigdal
29 Olav Relling 1949 Ringerike
30 Marit Svarverud 1959 Sigdal
31 Tom-Roger Stensberg 1976 Røyken
32 Dagfinn Ystad 1952 Ål
33 Ole R. Mælingen 1971 Ringerike
34 Rodney Harper 1981 Drammen
35 Magne Berg 1948 Hol

Forrige artikkel:Bortetap for SpabraNeste artikkel:Sankt Hallvard ble drammenser
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode