Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 7401d9345f04421a5dd81d321adcc404

- Brudd i sju bedrifter

Det er resultatet etter at LO s sommerpatrulje har besøkt 29 bedrifter i Hurum, Røyken og Lier.

Det sier Lena Reitan, faglig ungdomssekretær LO Buskerud, som har vært med sommerpatruljen.

- Det vil si at hver fjerde bedrift ikke oppfylte de krav som lovverket krever at bedriftene skal følge, uttaler Lena Reitan.

Her er et utdrag av rapporten som Lena Reitan har sendt Liernett.

- På sommerpatruljens første dag i 2009 ble det besøkt 47 bedrifter i Hurum, Røyken og Lier. På 12 bedrifter fant vi brudd. Det vil si at hver fjerde bedrift ikke oppfylte de krav som lovverket krever at bedriftene skal følge.
Så selv om vi har besøkt færre bedrifter i år kan vi ikke se at det antall brudd har gått ned prosentvis. Dette syns vi er synd, men kan samtidig melde om at de bedrifter som hadde brudd i fjor hadde stort sett ting i orden i år. Dette viser oss at den jobben vi gjør nytter og at vi blir lyttet til.

Oversikt over bruddene:
- Lier: 1 butikk, 2 gårder
- Røyken: 2 butikker
- Hurum: 2 butikker

Det er ingen av disse bedriftene som vil bli meldt videre til arbeidstilsynet eller skatt med det første. Vi tror de kommer til å ordne opp veldig raskt. Dette vil vi så klart følge opp i de neste ukene.

Verst i Drammen og Nedre Eiker.
Til sammen har sommerpatruljen besøkt 63 bedrifter i Drammen og Nedre Eiker og avdekket brudd på 17 av bedriftene. Det vil si at på hver fjerde bedrift har vi avdekket brudd. Dette er veldig mange brudd og noe som gjør at Drammen og Nedre Eiker kommer dårligst ut under årets Sommerpatrulje.

I 2009 avdekket patruljen nesten ingen brudd i Drammen og Nedre Eiker, mens i år ble det avdekket mye. - Det viser oss at vi trenger å være ute hvert eneste år, fordi det alltid vil være nye ansatte som ikke har fått det de har krav på og nye bedrifter som trenger besøk. Det er et par bedrifter som vi avdekket brudd på i 2009 og som vi oppdaget brudd på igjen i år. Vi hadde håpet at de hadde tatt lærdom av våre råd i fjor.

Oversikt over bruddene i Nedre Eiker: Bruddene dreier seg om 2 manglende arbeidskontrakter, 1 manglende lønnslipper og 1 manglende overtidsbetaling. Bransjene som det er blitt avdekket brudd på er butikk (2), spisested (2).

Oversikt over bruddene i Drammen: Bruddene dreier seg om 5 manglende arbeidskontrakter, 1 trukket i lønn for pause som ikke kan avvikles, 1 ikke betalt for arbeidstid når man teller kasse etter endt arbeidsdag og 6 manglende overtidsbetaling. Bransjene som det er blitt avdekket brudd på er butikk (8), kommunal virksomhet (1), hotell (1), restaurant (1) og fritidsbedrift (1).

Det er veldig mange som mangler arbeidskontrakt. Arbeidsmiljøloven legger til grunn at det skal inngås en skriftlig arbeidskontrakt. Dette gjelder uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. I arbeidskontrakten skal det gå frem blant annet avtalt lønn, ferie og feriepenger, arbeidssted, pauser, oppsigelsesfrister, lengde og plassering av daglig og ukentlig arbeidstid. Arbeidskontrakten sikrer både deg og arbeidsgiver mot misforståelser. Sørg derfor for å få en skriftlig arbeidskontrakt! Forslag til arbeidskontrakt kan lastes ned på www.arbeidstilsynet.no

I tillegg til sommerpatruljene ute på bedriftsbesøk har Leif Helland (Forbundssekretær i NTL) og Jan Iverin (Distriktstillitsvalgt Postkom Buskerud) besøkt et par statlige bedrifter for å informere om NTL (Norsk Tjenestemannslag) og om LOs Sommerpatrulje. De har besøkt arbeidstilsynet, namsmannen og NAV Drammen.

I 2009 ble det besøkt 67 bedrifter i Ringerike og Hole. Det ble funnet brudd på kun 3 bedrifter.
I år ble 54 bedrifter i Ringerike og Hole, og på 11 bedrifter fant sommerpatruljen brudd. Det er en stor økning i antall brudd hvis vi sammenligner med fjoråret, hvor vi omtrent ikke avdekket noen brudd.

I år har sommerpatruljen besøkt 34 bedrifter i Sigdal, Modum og Øvre Eiker og funnet brudd på 5 av bedriftene.

- Vi hadde en meget fin dag i Midtfylket og det er gledelig for oss å oppleve en bedring på de bedriftene vi har avdekket brudd før. Det viser oss at den jobben vi gjør nytter.

Av 86 bedrifter i Kongsberg, Flesberg og Rollag og funnet brudd på 5 av bedriftene. Vi er imponerte over at det er så lite brudd å avdekke i Kongsberg og dette to år på rad. Vi gratulerer så mye.

Av 36 bedrifter i Hallingdal ble det funnet brudd i 6 bedrifter.

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode