Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 78a98ea1023812c87f55f7965d57ee54

Tiden inne for juleavslutninger

Juleavslutninger er en hyggelig tradisjon i mange foreninger og bedrifter. På Lier Bygdetun hadde Astrid Karlsen en juleglede til alle i dugnadsgjengen i går.

Som kjent hadde ikke Liers tusenårssted, Lier Bygdetun, blitt til virkelighet hvis ikke så mange frivillige hadde brukt dager og måneder på de mange oppgavene som må løses for at Lier skal kunne få et sted å ta vare på bygdas historie.

Arbeidet består ikke bare i å gjenreise og vedlikeholde verneverdige bygninger, men også til å gjennomføre de populære arrangementene bygdetunet er kjent for, blant annet kulturminnedagen og julemarkedet. Dessuten brukes det mye tid på å dokumentere Liers historie i form av bøker, bilder, utklippsarkiv og annet.

Tradisjonell julelunsj
I går ble innsatsen gjennom året markert ved en julelunsj på bygdetunet, og innpå 30 aktive deltok. Lunsjen, som har solid tradisjon, er et spleiselag der deltagerne tar med seg noe til felles nytelse. Tradisjonen tro er lunsjen i skjenkestua, men selve skjenkingen er begrenset til alkoholfritt.

Thor Sørli, som er leder i Lier Historielag, takket de mange frivillige for alt de hadde utført for historielag og bygdetun i løpet av året.

Truls Hallingstad, som er første og hittil eneste styreformann i Lier Bygdetuns over 20-årige historie, tok frem gitaren og ledet allsang.

Historielagsleder Thor Sørli takket for stor innsats gjennom året.

Planer for 2012
Når snø og vintermørke senker seg over bygdetunet, er det tid for å planlegge det som skal skje i neste sesong. De faste arrangementene blir gjentatt, og det blir åpne søndager på sommeren. Et ”nytt” hus er det nok også store muligheter for å få se på bygdetunet før 2012 er omme. Følg med!

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode