Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Drammen + Lier = Sant?

Forholdet mellom Lier og den jubilerende nabobyen Drammen er i fokus på årets sommerutstilling på Lier Bygdetun. Formann Hallingstad og ordfører Nævestad er, som så mange ganger tidligere, nøkkelpersonene når utstillingen åpnes på søndag.

Drammen feirer i år at Bragernes og Strømsø i 1811 slo seg sammen og ble til byen Drammen. Men slett ikke alle vet at Bragernes opprinnelig var en del av Lier sogn. Før formannskapslovene kom på 1830-tallet, var sognene den viktigste inndelingen av landet.

I lange tider var Bragernes en del av Lier sogn, og bragernesbeboerne måtte gå til Frogner kirke når de skulle til kirke, og det skulle de. Senere fikk Bragernes sin egen kirke, som ble stående til bybrannen i 1866. Under brannen ble altertavlen reddet ut og senere plassert i Frogner kirke, der den fortsatt er.

Det er selvsagt mange eksempler på hvordan forholdet mellom de to stort sett alltid gode naboene har utviklet seg, alt fra torghandel til diskusjoner om utbygging på Lierstranda. Flere av temaene er belyst på årets sommerutstilling på bygdetunet. Det er en egen utstillingskomité som står bak utstillingen, men som vanlig er det Aasmund Lyhus som har det store overblikket og er drivkraften i å gjøre tanker og forslag om til en praktisk løsning.

Ordfører Ulla Nævestad åpner utstillingen, for øvrig den tolvte i rekken, søndag kl. 12.00.  Deretter kan publikum glede seg både over utstillingen i den gamle skolebygningen og over rømmegrøt, vafler og kaffe i gjestgiveriet.

Utstillingen vil være åpen alle søndager helt frem til kulturminnedagen, som i år er søndag 11. september.

Lier Bygdetun:

Lier Bygdetun, som feiret sine første 20 år i fjor, er fundamentert på et langvarig samarbeid mellom Lier Historielag og Lier kommune etter at Lier Historielag i 1989 kjøpte eiendommen Nedre Overn. Sakte men sikkert er ambisiøse planer blitt realisert takket være omfattende dugnadsinnsats og betydelige tilskudd.

Tidligere sommerutstillinger på bygdetunet:
2000  Planer for tusenårsstedet Lier Bygdetun
2001  Veihistorien i Lier
2002  Skogbruket - Lier skogeierlag 100 år
2003  Psykiatrihistorien - det offentlige helsevesenet 400 år
2004  Jernbanehistorie - Lierbanen 100 år
2005  1905-2005 - Liers fotoalbum gjennom 100 år
2006  "Blomster og bier" - del av naturarven
2007  "Da klokka klang" - skoleutstilling
2008  "Ekte liung? - Mangfold og myter" - Innvandringshistorie.
2009  "Med buss og bil i Lier" 
2010  "Så gjør vi så..." Vask og stell av tøy. 

Historie Lier Bygdetun Lier Historielag

Flere saker fra arkivet

Sommerutstillingen er åpen

Ordfører Ulla Nævestad holdt en vel forberedt og meget interessant tale ved åpningen av årets utstilling på Lier Bygdetun. Stort mer skjedde det imidlertid ikke før publikum fikk slippe inn for å oppdage mer av det mangesidige forholdet mellom Lier og Drammen.

Snart utstillingsåpning

Hektisk aktivitet på Lier Bygdetun før årets sommerutstilling åpnes på søndag

Ekte liung?

- Mangfold og myter. Årets sommerutstilling på Lier Bygdetun åpner 22. juni

Forsiktig åpning på bygdetunet

Søndag 20. juni blir det offisiell åpning av historielagets sommerutstilling på bygdetunet.

Vi besøker Liers spisesteder: Heg gjestgiveri

På praktfulle Lier Bygdetun tilbyr Heg gjestgiveri grøt og vafler til den som kjenner sin besøkelsestid – og åpningstiden.

Mangfoldsåret på Bygdetunet

Søndag åpner Bygdetunet grinda for sommerens utstillng som skal sette søkelyset på det kulturelle mangfoldet i bygda

Sommerutstillingen åpnet

Sola skinte på bygdetunets jubileumsfeiring og leikaringen Noreg danset til tonene fra Øverskogen toradergruppe.

Besøk Bygdetunet på søndag!

Det er masse kulturtilbud for hele familien søndag 14. september når Kulturminnedagen arrangeres

Lier Bygdetun fikk ny styreformann

Etter over 20 års iherdig innsats ønsket Truls Hallingstad avløsning. Nå har Åsmund Johannessen (bildet) overtatt styringen av bygdetunet.

Hagedag på bygdetunet

- Søndag 14. august er det hagedag på Lier Bygdetun, og nå er det mye fint å se. Det er også anledning til å snakke med fagfolk, sier Harald Saue, som er leder for den fargerikeste delen av Liers tusenårssted.

”Da klokka klang”

Sommerutstillingen er et samarbeid mellom Lier Bygdetun, Lier Historielag og Lier kommune, kulturkontoret. Den skal gi et bilde av Lierskolens utvikling og historie gjennom 200 år

Nytt liv i gamle minner

Søndagens kulturminnedag på Lier Bygdetun vil rette søkelyset mot de materielle ting.

Bra besøk tross regnbyger

Anne-Marie Heggemsnes og Frøydis Landsverk holdt ut i regnværet og delte sine kunnskaper med besøkende på Lier Bygdetun under den store hagedagen.

Kulturminnedagen 2007 i Lier

Masse kulturtilbud for hele familien på Lier Bygdetun – søndag 9.september

Søndagskaffe på Bygdetunet

Søndag dro vi på Bygdetunet. Ikke først og fremst for å se utstillingen ”Da klokka klang”,den hadde vi sett før -

Bygdetunet er populært

For den som holder seg i bygda i sommer, er det trivelige søndager på Liers tusenårssted.

Full pakke i Lier på Hallvardsdagen

Søndag 15. mai er St. Hallvards dag, og aldri har Lier hatt et mer omfattende program for markering av Liers egen helgen, som Drammen og Oslo alltid har tatt langt bedre vare på.

Kulturminnedagen i Lier, 11. september

Kultur for hele familien på Lier Bygdetun

Travel tid på tusenårsstedet

Hus skal settes opp, planter settes ned og årets utstilling skal være klar til åpning om få uker.

Blir du med fra start?

Vil du være med fra starten på reisen gjennom Lier i kulturnatten, må du møte opp på Gamle Stasjon ----

Sangerstevne Drammen

Norges Korfobund Buskerud ønsket velkommen til Sangerstevne i Drammen i helga.

Følg strømmen til everksjubileet!

Nå er planene klare for selve høydepunktet i feiringen av liungenes eget everk, som i hundre år har forsynt bygda med mykje lys og mykje varme.

Verdig markering

Dårlig værmelding og mørke skyer la ingen demper på fremmøtet til pilgrimsvandringen på Hallvardsdagen på lørdag.

Ga bort samlingen

Arne Kristoffer Karlsen har gjennom mange år samlet gjenstander, bilder, papirer og kart relatert til Lierbanen. Som sønn av Kristoffer Karlsen har han nærmest omgitt seg med samferdselshistorie. Lier Historielag bør ha all grunn til å være fornøyd med utstillingen og søndagens store oppslutning.

Folk kom tross regnværet

Det er ti år siden kulturminnedagen i 2001, som var første søndag etter 11. september det året. Det regnet da også, og det er ikke det eneste som var felles med dagens markering.

En godværskonsert

Hennummusikken spilte opp på Bragernes torg.

Trekker seg

Tre nøkkelpersoner i Lier Historielag ønsker avløsning ved årsmøtet. Fra venstre: Berit Furøy, Truls Hallingstad og Sylvia Foss.

Første mai på Lier Bygdetun

Lysbakken skal tale og Ap, SV og LO regner med fullt hus under feiringen av 1. mai på Lier Bygdetun. Arrangementskomiteen består av (fra venstre) Ninni Bjørnland, Anders Strøm, Ann Solveig Eriksen, Wivi Abelsen, Knut Røssum og Petter Dreier.

Kulturminner på Bygdetunet

Den hvite postkassa med loddbok vil være på plass på søndag.

Tilbake til skolen

Tidligere elever på Vivelstadskolen tilbake i klasserommet. Denne gangen på Bygdetunet

Belønnet for innsatsen for Liers fremste kultursted

Sigurd Andresen fikk Månedens Blomst for atten års variert og nyttig dugnadsinnsats for historielag og bygdetun.

Liers historie i skolesekken

For 320 sjetteklassinger går turen til Lier Bygdetun som ledd i den kulturelle skolesekken.

-- Ingen spesiell glede å nå målet

-- Opplevelsene underveis var det viktigste. Det sier Aasmund Lyhus når han minnes avslutningen av turen Lindesnes – Nordkapp til fots i 1977. Da han nådde Nordkapp etter nøyaktig fire måneders marsj viste kalenderen 20. september, og langs veien var det allerede noen snøfonner. Han har også gått Oslo – Bergen i strålende vær. Aasmund Lyhus har vært en av ildsjelene i Lier Historielag i snart 30 år. Han har sin del av æren for at Lier Bygdetun framstår som et kulturelt samlingspunkt.

Tiden inne for juleavslutninger

Juleavslutninger er en hyggelig tradisjon i mange foreninger og bedrifter. På Lier Bygdetun hadde Astrid Karlsen en juleglede til alle i dugnadsgjengen i går.

Korpsmusikk også i høst

Hennummusikken er klar for høstsesongen

Stor oppslutning om Kulturminnedagen

Uværsskyene trakk seg til side og søndagen ble en varm solskinnsdag. Det var bare en av årsakene til at årets kulturminnedag på Lier bygdetun ble svært godt besøkt.

Sommerutstilling på Lier Bygdetun

Lierskolen 200 år Liernett var der og kommer med artikler fortløpende.

Tusen takk på tusenårsstedet

MÅNEDENS BLOMST: Da dugnadskreftene på Lier Bygdetun samlet seg til juleavslutning torsdag, vanket det mange godord til Britt Fjeld, som siden 2007 har ledet frivillighetskontoret på bygdetunet og ivaretatt en rekke administrative oppgaver.

Egen bod på julemarkedet?

Lier Bygdetun vil gjerne ha enda flere boder og selgere på julemarkedet.

Fylla har skylda

Lange skjenketider og fuktig førjulsfeiring medvirker til at det må påregnes ekstra ventetid ved behov for politi på lørdagsnettene fremover. OPPDATERT KL 12:45 MED FORELEGGENE SOM BLE GITT.

Ved paradisbakkene

Ukas kulturminnepost finner du ved Bygdetunet der årets kulturminnedag blir arrangert.

Lierskolene i Drammens barnetog

Skoler og korps fra ytre Lier deltar som vanlig i barnetoget i Drammen, og i år har det jubilerende Høvik og Lier Skolekorps fått en hedersplass. OPPDATERT KL 14.48

Orgelfest i Frogner kirke

Det ble en stor festdag i Frogner kirke, der det 153 år gamle orgelet i dag ble tatt i bruk igjen etter omfattende restaurering og påbygging.

Kulturminneposten i Paradisbakkene

Ukas Kulturminnepost for perioden 12. til 21. september ligger ved Lier Bygdetun og Paradisbakkene

Skjærtorsdag i Gullaug kirke

De rundt 30 som var med på gudstjenesten i Gullaug kirke i dag, fikk en fin opplevelse.

Kulturminnedag sist søndag

Årets kulturminnedag hadde fokus på fritid og på hvor og hvordan vi bruker fritida vår, kort sagt: Mangfoldig fritid. Mange brukte søndagen til å besøke Bygdetunet der årets markering gikk av stabelen. Og det var vel anvendt fritid.

Mangfoldig fritid i Lier

Kan din organisasjon kunne tenke seg å delta på kulturminnedagen på bygdetunet søndag 14. september, spør kultursjef Ingeborg Rivelsrud

Pilgrimsutstilling i biblioteket

Pilgrimsveien mellom Tønsberg og Trondheim går gjennom Lier.

St. Hallvards to dager i mai

Den kjente liungen Hallvard Vebjørnsson har sin egen festdag i den katolske kirke. St. Hallvardsdagen er 15. mai, men vil i år også markeres 12. mai i Lier.

I kirken i jula?

Her er oversikten over hva som skjer når og hvor.

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Lokale kunstnere i menighetshuset

Frogner menighetshus er stedet for kunstinteresserte denne helgen. I samtlige fire etasjer er det utstillinger, og det er lokale kunstnere som stiller ut og selger.

Hobbykunstnerne fyller Frogner menighetshus

Denne helgen setter lokale hobbykunstnere sitt preg på tre etasjer i menighetshuset i Lierbyen.

En bok alle liunger må ha

Årets julegave var reaksjonen da boken 'Lier sett fra oven' ble offisielt presentert på Lier Bygdetun i dag.

Vivaldi, Puccini og Mozart

Ett av distriktets aller beste kor, Lier Kammerkor, inviterer til julekonsert i Frogner kirke søndag.

Her kommer vi

Det ble en hektisk og fartsfylt dag for kusk Erik Hennum på Lier bygdetun i går.

Kulturminnedagen 2006

Årets tema var knyttet til ankomst og avreise. Det ble en minnerik familiedag på Bygdetunet.

Lyset på Nedre Overn

Det er blitt en tradisjon med gammeldags julemarked på Lier Bygdetun

I kirken i jula?

Her er oversikten over hva som skjer når og hvor

Sangtalentet fra Sylling

Årets vinner av Haugestadstipendet, Ingeborg Soot, sang før hun kunne snakke reint --

Kald vind, men godt besøk

Det var hornmusikk, kjøring med hest og slede, julegrøt, masse folk og stor stemning da ordfører Ulla Nævestad i ettermiddag tente juletreet på Lier Bygdetun under det årvisse og meget populære julemarkedet.

17. mai i Lierbyen

Ulla holdt sin siste 17. maitale som ordfører - som vanlig en velformulert tale.

Permanent scene på Lier Bygdetun

Presentasjon av forprosjekt for permanent scene på Lier Bygdetun

Julemarked på Lier Bygdetun

Søndag arrangerer Lier Bygdetun sitt tradisjonelle julemarked ”Glædelig jul” med salgsboder, grøt, musikk og tenning av juletreet.

Kunstutstilling med hobbykunstnere

Lørdag og søndag fyller lokale utstillere fire etasjer i Frogner menighetshus med egenproduserte kunstverk.

Søndag er Bygdetundag

Utstillingen "Busser og biler i Lier fra 1900" vises nå på Bygdetunet. Den er bare en av grunnene til at Bygdetunet er vel verdt et besøk nå på sommerstid.

Ansikt til ansikt

En forestilling om møter mellom mennesker, kirke, homofili, tro, håp og kjærlighet.Dramatisert gjennom sang, dans og sitater fra Bibelen.

Ny leder i Lier Historielag

Lier Historielag er med sine rundt 600 medlemmer blant Liers største og mest aktive lag og foreninger. På lagets årsmøte i går ble Thor Sørli fra Sylling valgt til ny leder etter Berit Furøy, som ønsket avløsning etter fire år i vervet.

Juletid er kirketid

Skal du i kirken i jula? Her finner du en enkel oversikt

Blomster og bier på Bygdetunet

Årets sommerutstilling på Bygdetunet ble åpnet av ordfører Ulla Nævestad. Hun kunne gi oss nyttig informasjon om både det ene og det andre, og om hvor fint vi har det i Lier som har rikelig av begge deler.

Syttende mai på Lier Bygdetun

Anne-Marie Heggemsnes og Lilly Svenne inviterte liungene til feiring i gjestgiveriet, og rabarbrakake og vafler sto på menyen.

Krystall og plakett til Bygdetunet

- Vi visste ikke noe på forhånd, sa en svært så opplagt Truls Hallingstad etter at stiftelsen Lier Bygdetun fikk Bevaringsprisen for 2008 torsdag kveld.

Kulturminnedagen 2009 på Bygdetunet

Men også kulturminneåret ble markert der

Paraplyvær for kunstnere

Værmeldingen varslet regn. Det stemte. Mens 80 optimistiske utstillere samlet seg ved Drammenselven, samlet regntunge skyer seg over Eiker og Lier og la kursen mot Drammen.

Lier Kammerkor i Frogner kirke.

Lørdag 15. desember kl. 17 blir det tradisjonell julekonsert av gammelt godt merke med Lier Kanmmerkor i Frogner kirke

Program for Lierdagene 2009

Liernett gir deg programmet for Lierdagene 5. til 7. juni

Julevandring og konserter på tredje adventsøndag

Søndag kveld var det var fakkelvandring til Øvre Hval, og det var julekonserter i Tranby kirke. Publikum sluttet som vanlig godt opp om arrangementene.

Ny gavebok om vår jubilerende naboby

Drammen, som i hele år feirer sine første 200 år, har som kjent sitt utspring i Lier. Det samme har både forfatteren av byens hittil siste jubileumsbok, Tom Helgesen, og han som bestilte boken, Drammens ordfører Tore Opdal Hansen. Bildet: Tom Schandy og Tom Helgesen fikk mange godord fra ordfører Tore Opdal Hansen, som allerede har bestilt 400 eksemplarer av den nye boken.

SpaBra rykker opp i 3. divisjon

SpaBra slo Drafn 2-0 søndag, og sikret med det sitt tredje opprykk på bare fire sesonger.

Pilegrimer gikk til Huseby

Heftig regn, minneseremoni og elvefestival kunne ikke hindre 25 vandrere i å gjennomføre en lenge planlagt vandring langs Olavsvegen fra den katolske kirken i Drammen til Olavskilden på Huseby i Lier.

Ikke så gøy på landet

I et kvart århundre har Lars Sørums samlinger hvilt i fred på en innleid låve. Hva bør gjøres?

Sankt Hallvard ble drammenser

Hallvard fra Huseby ble drammenser da Drammen markerte sine første 200 år med stor og påkostet festivitas i løpet av helgen.

Bondens marked i Drammen i dag

Ragnar Swift fra Lier er blant veteranene på Bondens marked i Drammen, der gårdsprodukter frembys midt på Bragernes torg.

Ikke Godset-stadion i Lier

Strømsgodsets nye stadion blir ikke lagt til Lierstranda. Ny stadion på Sundland i Drammen skal være klar i løpet av 2009.

Lierdagene er i gang

Presis klokken 18.00 i dag, torsdag 26. mai, begynte Lierdagene 2011 med dans, konsert og kunstutstilling.

Stipend til lokal trommeslager

Årets vinner av Haugestadstipendet er 22 år og fra Sylling

Opptur med DOT

Og alle var enige om at det hadde vært en fin tur.

Syv toppturer på én dag?

Turistforeningen inviterer til en tur over 7 topper i Drammens nordmark 3. juni.

Lierdagene: Ni uker igjen

Under Lierdagene i 2003 kjørte Arne Chr. Karlsen gamlebussen frem og tilbake mellom Lierbyen og Lier Bygdetun. Blant de buss- og bygdetuninteresserte var tidligere biskop Per Lønning og daværende prost i Lier, Steinar Solbakken, som for øvrig fyller 70 år akkurat i dag.

Minneord

Erik C. Holm døde den 9. januar

Setter søkelyset på St. Hallvard

Mange møtte opp da feiringen av St. Hallvard begynte litt på forskudd i dag, og tirsdag 15. mai blir det pilegrimsvandring.

Kontaktskapende fest

Latteren satt løst, da ordfører Ulla Nævestad overrakte Berit Furøy (tv) to mobiltelefoner som var kommunens gave på festen til 40-årsjubilanten Lier Historielag.

Stille time på Lierdagene

Lørdag den 9. juni kl. 23.00 i Frogner kirke

I kirken i jula?

Kirkene blir ikke alltid like mye besøkt, men på julaften er det som regel fulle kirker. Her gir vi deg oversikten over kirkene i Lier denne jula.

I kirken i jula?

Kirkene blir ikke alltid like mye besøkt, men på julaften er det som regel fulle kirker. Her gir vi deg oversikten over kirkene i Lier denne jula.

Lier stilte sterkt i Drammenstoget

St. Hallvard, Høvik og Gullaug skoler var med i toget i Drammen i formiddag. Vi har bildene.