Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 36eeb0c9a4e42c872d826c6a0602a266

Mangfoldsåret på Bygdetunet

Søndag åpner Bygdetunet grinda for sommerens utstillng som skal sette søkelyset på det kulturelle mangfoldet i bygda

 
Årets utstilling har da også fått navnet: "Ekte liung mangfold og myter". Det er regjeringen som la føringen for opplegget da den bestemte at 2008 skulle være et kulturelt mangfoldsår der det både lokalt og nasjonalt skulle satses på det kulturelle mangfoldet i samfunnet.

Den første liung kom for ca. 8000 år siden. I dag er det over 90 nasjonaliteter i kommunen, og utstillingen vil på forskjellige måter gjenspeile en lang og helt nødvendig innvandringshistorie. Utstillingen vil være åpen alle søndager fra 22. juni til 24. september. På åpningsdagen førstkommende søndag er det lagt opp til et program der både innflytterer til kommunen både fra inn - og utland vil delta. Ordfører Ulla Nævestad, som selv har sine røtter på Vestlandet, vil ønske velkommen, og i tillegg til det faste programmet som starter med hardingfelespill v/Knut Nyheim og avsluttes med ”maistang” med dans og trekkspillmusikk av Bygdeoriginalene, vil det være fortellersund i stabburet, treskjærerkunst fra Kongo og kafeteria med salg av kaffe og kaker.

Ta gjerne på bunaden slik arrangementskomitéen hadde gjort da vi møtte den. Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Lier Bygdetun, Lier voksenopplæring og Kultur & Fritid.

Vi i Liernett håper dette skal bli noe mer enn en stillestående og traust utstilling à la dem som vi har sett så mange av før, at den skal få oss til å reflektere over det faktum at vi som nordmenn ikke utgjør flere enn det som er en akseptabel feilmargin hver gang inderne holder folketelling. I global sammenheng må vi nærmest betraktes som utryddelsestruet.

Det er derfor viktig at det ikke er etnisk hvite nordmenn som legger premissene for det som skal skje, men at det utover sommeren legges opp til aktiviteter der våre nye landsmenn, som pr i dag utgjør ca 10 % av befolkningen i kommunen, kan fortelle og gi oss innsikt i hvilke identitesmarkører vi må ta opp i oss i framtida . I det hele tatt la andre sette spørsmålstegn ved holdninger og meninger som har vært identitetsskapende og gjort oss til det vi er. Kanskje er nettopp det norske bygdetunet en flott arena for den gode dialogen som er en forutsetning for en fruktbar kulturutveksling?

 

Forrige artikkel:Stor idrettNeste artikkel:Mangfoldige Bygdetunet
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode