Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 5eafee16e8db13dbc8063ad83db9091e

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Torsdag 4. mars var mer enn 40 mennesker samlet til rådslag om hvordan sikre økt aktivitet og mer samarbeid i Lierbyen. Diskusjonene gikk høylydt, og det kom fram mange ulike forslag og ideer.

Det var Lier kommune ved Kultur og fritid som hadde invitert til det åpne møtet som først og fremst hadde til hensikt å bidra til positiv utvikling i Lierbyen allerede i år.

Noen konkrete tiltak som blir fulgt opp raskt:

1) Bedre synliggjøring av det som allerede finnes. Mange var overrasket over hvor mye som faktisk finnes av tilbud og
arrangementer, og det var enighet om at et viktig tiltak vil være
- å lage samleoversikter i form av plakater og løpesedler
- å lage et felles nettsted for Lierbyen der tilbudene kan synliggjøres

Kultur og fritid påtok seg å følge opp dette. Foreløpig oversikt over arrangementer planlagt i 2010 kan du finne her: http://www.lier.kommune.no/files/Kultur,%20idrett%20og%20fritid/Lierbyenprogram.pdf

Detaljene finner du under ”Hva skjer i Lier”: http://www.lier.kommune.no/templates/calendar.aspx?id=489

NB: For å gjøre listen fullstendig så må alle bidra med innspill.

2) Utvikle og bruke det som finnes
Generelt sett er det viktig å bruke tilbudene som finnes. Det er oppslutning og etterspørsel som sikrer drift og utvikling over tid.

Ideen om å styrke markedsdagene som allerede er planlagt på stasjonstorget med flere aktiviteter og tilbud ble lansert og bør kunne følges opp, bl.a. ved å åpne rådhustorget for gratis boder for å få fram et større mangfold av tilbud. faste konserter/arrangementer i amfiet kan også legges nettopp til
disse dagene.

Kulturlivet bør oppfordres om å legge arrangementer i amfiet. Ukentlige småarrangementer i sommerhalvåret burde være målet, ble det sagt. Kultur og fritid vil følge opp forslaget og håper lokalt kulturliv vil se mulighetene
i dette!

3) Tilbud om middager for eldre (og andre)
Zita-driveren hadde syslet med tanken, og etter å ha hørt etterspørselen tydelig presentert, vil Zita samarbeide med Lier Pensjonistforening om videre planlegging med sikte på å starte en forsøksdrift så snart som mulig.

4) Skateboardanlegg og ulike ungdomsaktivitetsstunts
Dette var det flere som ønsket, og flere kom med innspill mht. finansiering via tilskudd. En permanent plassering må avklares, og dette tar Kultur og fritid ansvaret for å følge opp videre i samarbeid med de andre interessentene. Det kan være aktuelt å starte med et kursopplegg på et midlertidig oppsatt anlegg før endelig plassering av fast anlegg. Også dette følges opp av Kultur og fritid i samarbeid med flere.

Mange flere ønsker og forslag kom fram på møtet, men uten at det foreløpig helt konkret ble knyttet noen motor eller "eier" til forslagene:

- Lokale eiere av Bakerikvartalet er et allment ønske, for å sikre nye aktiviteter her. Lokalt næringsliv og kommunen ble pekt på som mulige bidragsytere for å sikre dette.
- Det ble lagt fram mange ønsker om bruk av ledige lokaler i Bakerikvartalet, bl.a. eldresenter, ulike ferskvaretorg og nisjebutikker, butikk med eksotiske matvarer, bokhandel, verksteder mm.

- Mange ønsker grønnsakstorg og utsalgssteder for Liers mange grønne produkter. Forsøk har imidlertid vist at det blir for lite omsetning/salg til at dette er interessant nok for produsentene, dvs. at forbrukerne hittil ikke har kjent sin besøkelsestid. Hva kan gjøres for å få dette bedre til
framover?

- Trimtilbud for voksne/eldre er savnet. Vet alle hva som faktisk finnes?
Hva kunne være mulig å etablere i tillegg? Kanskje et treningssenter, men i hvert fall flere tilbud. Hvem kunne tatt ansvar for dette?

- Et lite slalåmtrekk for barn? Vil kunne samle hele familien til aktiviteter...

- Røde Kors ønsker seg til Lierbyen! De trenger lokaler for sin relativt omfattende aktivitet, og tar gjerne imot tips og forslag!

Møtet varte i to intense timer. Oppslutning og engasjement viser at det er mye å bygge på for å sikre en positiv utvikling i Lierbyen, både på kort og lengre sikt! En del vil kunne skje allerede i år. I 2011 blir det også Lierdager igjen, og går alt som vi håper så står et kulturhus med nye spennende muligheter klart til bruk rundt årsskiftet 2012/13. Kultur og fritid benyttet sjansen til å invitere til samarbeid og deltakelse også med hensyn til. planleggingen av

Lierdagene: http://www.lier.kommune.no/templates/Page.aspx?id=4014

og med hensyn til innhold og bruk av kulturhuset.

Spørsmål eller kommentarer?

Ta gjerne kontakt med: Ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode