Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Torsdag 4. mars var mer enn 40 mennesker samlet til rådslag om hvordan sikre økt aktivitet og mer samarbeid i Lierbyen. Diskusjonene gikk høylydt, og det kom fram mange ulike forslag og ideer.

Det var Lier kommune ved Kultur og fritid som hadde invitert til det åpne møtet som først og fremst hadde til hensikt å bidra til positiv utvikling i Lierbyen allerede i år.

Noen konkrete tiltak som blir fulgt opp raskt:

1) Bedre synliggjøring av det som allerede finnes. Mange var overrasket over hvor mye som faktisk finnes av tilbud og
arrangementer, og det var enighet om at et viktig tiltak vil være
- å lage samleoversikter i form av plakater og løpesedler
- å lage et felles nettsted for Lierbyen der tilbudene kan synliggjøres

Kultur og fritid påtok seg å følge opp dette. Foreløpig oversikt over arrangementer planlagt i 2010 kan du finne her: http://www.lier.kommune.no/files/Kultur,%20idrett%20og%20fritid/Lierbyenprogram.pdf

Detaljene finner du under ”Hva skjer i Lier”: http://www.lier.kommune.no/templates/calendar.aspx?id=489

NB: For å gjøre listen fullstendig så må alle bidra med innspill.

2) Utvikle og bruke det som finnes
Generelt sett er det viktig å bruke tilbudene som finnes. Det er oppslutning og etterspørsel som sikrer drift og utvikling over tid.

Ideen om å styrke markedsdagene som allerede er planlagt på stasjonstorget med flere aktiviteter og tilbud ble lansert og bør kunne følges opp, bl.a. ved å åpne rådhustorget for gratis boder for å få fram et større mangfold av tilbud. faste konserter/arrangementer i amfiet kan også legges nettopp til
disse dagene.

Kulturlivet bør oppfordres om å legge arrangementer i amfiet. Ukentlige småarrangementer i sommerhalvåret burde være målet, ble det sagt. Kultur og fritid vil følge opp forslaget og håper lokalt kulturliv vil se mulighetene
i dette!

3) Tilbud om middager for eldre (og andre)
Zita-driveren hadde syslet med tanken, og etter å ha hørt etterspørselen tydelig presentert, vil Zita samarbeide med Lier Pensjonistforening om videre planlegging med sikte på å starte en forsøksdrift så snart som mulig.

4) Skateboardanlegg og ulike ungdomsaktivitetsstunts
Dette var det flere som ønsket, og flere kom med innspill mht. finansiering via tilskudd. En permanent plassering må avklares, og dette tar Kultur og fritid ansvaret for å følge opp videre i samarbeid med de andre interessentene. Det kan være aktuelt å starte med et kursopplegg på et midlertidig oppsatt anlegg før endelig plassering av fast anlegg. Også dette følges opp av Kultur og fritid i samarbeid med flere.

Mange flere ønsker og forslag kom fram på møtet, men uten at det foreløpig helt konkret ble knyttet noen motor eller "eier" til forslagene:

- Lokale eiere av Bakerikvartalet er et allment ønske, for å sikre nye aktiviteter her. Lokalt næringsliv og kommunen ble pekt på som mulige bidragsytere for å sikre dette.
- Det ble lagt fram mange ønsker om bruk av ledige lokaler i Bakerikvartalet, bl.a. eldresenter, ulike ferskvaretorg og nisjebutikker, butikk med eksotiske matvarer, bokhandel, verksteder mm.

- Mange ønsker grønnsakstorg og utsalgssteder for Liers mange grønne produkter. Forsøk har imidlertid vist at det blir for lite omsetning/salg til at dette er interessant nok for produsentene, dvs. at forbrukerne hittil ikke har kjent sin besøkelsestid. Hva kan gjøres for å få dette bedre til
framover?

- Trimtilbud for voksne/eldre er savnet. Vet alle hva som faktisk finnes?
Hva kunne være mulig å etablere i tillegg? Kanskje et treningssenter, men i hvert fall flere tilbud. Hvem kunne tatt ansvar for dette?

- Et lite slalåmtrekk for barn? Vil kunne samle hele familien til aktiviteter...

- Røde Kors ønsker seg til Lierbyen! De trenger lokaler for sin relativt omfattende aktivitet, og tar gjerne imot tips og forslag!

Møtet varte i to intense timer. Oppslutning og engasjement viser at det er mye å bygge på for å sikre en positiv utvikling i Lierbyen, både på kort og lengre sikt! En del vil kunne skje allerede i år. I 2011 blir det også Lierdager igjen, og går alt som vi håper så står et kulturhus med nye spennende muligheter klart til bruk rundt årsskiftet 2012/13. Kultur og fritid benyttet sjansen til å invitere til samarbeid og deltakelse også med hensyn til. planleggingen av

Lierdagene: http://www.lier.kommune.no/templates/Page.aspx?id=4014

og med hensyn til innhold og bruk av kulturhuset.

Spørsmål eller kommentarer?

Ta gjerne kontakt med: Ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no

Ingeborg Rivelsrud Lierbyen

Flere saker fra arkivet

Tomme lokaler til tross --

Mer enn 40 mennesker var til stede på møte på Haugestad om økt samarbeid.

Folkemøte i kveld

- Hvordan vil du at friluftslivet og idrettstilbudet i Lier skal være om fem år?

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Høvik fritid får 300.000

Lier er blant de 229 av til sammen 429 søkere fra Lindesnes til Finnmark som har fått positivt svar fra Utdanningsdirektoratet på søknad om midler til å utvikle kulturtilbud eller kulturskoletilbud for barn og unge.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Vellykket Sankt Hallvardspill godt politisk forankret

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud (bildet) framhever dette i sitt innlegg her --

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Sommer i Lier 2006

Kultur og fritid kan også i år invitere til spennende sommeropplevelser

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Mangfoldig fritid i Lier

Kan din organisasjon kunne tenke seg å delta på kulturminnedagen på bygdetunet søndag 14. september, spør kultursjef Ingeborg Rivelsrud

Bli med på registrering av viktige kulturminner!

Lier kommune vil i år gjennomføre nyregistrering og vurdering av kulturminner i Lier, og innbyggerne inviteres av kulturkontoret ved Ingeborg Rivelsrud til å bidra

Sykle til jobben i Lier?

Statens Vegvesen premierer trimaktiviteter. Har vi noe lignede i Lier kommune?

En julegave til en ny landsmann

Mike Andrè er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Den blide og velutdannede enkemannen er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Kathrine Hoem ved Frivillighetssentralen formidler Flyktningguider. – Vi trenger flere flyktningguider, sier hun. Er du en av dem som kan tenke deg å bli flyktningguide, kan det være den beste julegave du kan gi en flyktning i vår kommune.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Pressemelding om spennende kommunalt initiativ:

FRITIDSMESSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Fritid for alle

Førstkommende lørdag 24. september kl. 11.00 åpner ordfører Ulla Nævestad årets fritidsmesse for funksjonshemmede på Lierbyen skole. Årets messe som er den andre i rekken setter fokus på hvilke muligheter de funksjonshemmede har for en meningsfull fritid, bare det tilrettelegges litt for dem.

Eiksetra populær

Friluftsfolket vil fortsatt kunne nyte stedet, fordi over 20 søkere har meldt sin interesse for å overta som bestyrer etter Truls Hafslund.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Kulturprisen: 40 dager igjen

Snart er det for sent å foreslå hvem som skal få Lier kommunes kulturpris for 2011. Gjør det nå!

Innvandrerkommunen Lier

Mennesker fra hele 92 land er bosatt i Lier. Da gjelder å lytte og lære av hverandre --

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Må bedre informasjonen

Det er ett av flere punkter som Arbeiderpartiets Bård E. Strand legger vekt på vedrørende integreringsarbeidet i Lier

- Buskerud AP støtter St. Hallvardspillet

Innlegg fra Turid Hellgren (AP)

Vestregionen markedsfører seg gjennom kultur

De 13 kommunene i Vestregionen har i samarbeid med ulike aktører gått sammen om å markedsføre 13 arrangementer som er knyttet til vann. I brosjyren Opplevelser ved vann er det arrangement for enhver smak.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Mer fysisk lek og moro i SFO

Men det nye SFO-tilbudet vil også innebære et nært samarbeid med Idrettskretsen og de lokale idrettslagene, sier prosjektansvarlig Roar Bogerud (her tv)

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Plass i Lier ILs garderobe

- Vi må viske ut farger og heller tenke på individene, og er vi flere er det lettere å gi alle et tilbud uansett ambisjoner, mener Brede Nybråten (th på bildet), mens Liungen IF foretrekker å opprettholde sitt samarbeid med eliteserieklubben Stabæk.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Dugnad for Lierdagene?

Lier kommune søker nå komitemedlemmer som kan se Lierdagene med friske øyne.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Lierdagene 2013

Merk av i kalenderen hvis du skal se på, og begynn planleggingen hvis du skal være aktiv, for nå er det bare et halvt år igjen!

Kirken, en scene for lokale musikere

Kirken har fra gammelt av vært en scene for lokale musikere som vil bruke sitt talent til å bistå musikalsk ved gudstjenester og andre arrangementer i kirkens regi.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Noe å strekke seg etter

Nærmiljøbas Anders Moen slo an tonen, da han presenterte Hennummarka Nærmiljøanlegg under folkemøtet om idretts- og friluftslivet i de kommende åra

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Permanent scene på Lier Bygdetun

Presentasjon av forprosjekt for permanent scene på Lier Bygdetun

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Verdens Aktivitetsdag i Lier

I Lier markeres Verdens Aktivitetsdag 10. mai med mye informasjon og en rekke aktiviteter.

Flyttet til Kjelstad

- Vinmonopolutsalget kunne vært en stimulans for Lierbyen, sier Lierfotografen Hanne Mossefin, mens hun ikke lenger er tilhenger av bygging av kulturhus.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Framtidas idrettstilbud

Nærmiljøanlegget (bildet th) ved Oddevall skole er et av innspillene som kan bli realiserte innen de neste fem årene. Liernett bringer her en oppsummering til kulturkontoret etter folkemøtet på Haugestad den 16. april.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Står på for de hjemmeboende eldre

Hjemmesykepleien fra Gifstad arrangerte i sin fritid, førjulsfest for de hjemmeboende eldre på Sjåstad Samfunnshus onsdag 28 nov

Program for guttekonferansen

Hva skjer'a?

Kulturhus/Lier sykehus

Dette må kunne kombineres?

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

Populær turvei er blitt enda bedre

Gang- og sykkelveien på Drammensbanens trasé, der togene tøffet forbi fra 1872 til 1973, er oppgradert og blir nyåpnet denne uken.

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

Ny fotballklubb i Lier?

- Målet er å gi alle spillere innen 11-er fotballen et minst like godt tilbud, sier Christian Aakermann i Liungen IF om en eventuell ny fotballklubb i et samarbeid med Sparta/Bragerøen IL for neste sesong.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Kunstgressbane i 2007?

Er problemene med å få et samlet "fotball-Lier" til å stille seg bak planer om en kunstgressbane med undervarme løst?

Postkontorene i Lier legges ned

Både postkontoret i Lierbyen og postkontoret på Liertoppen legges ned

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

IF-ambasadører for Sjåstad vestre Lier IL

Gjennom prosjektet ønsker If og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité å gi en støtte til de som arbeider for at barn skal få positive opplevelser med fysisk aktivitet i lokalmiljøet. If er et selskap som tar samfunnsansvar. Det å støtte tiltak for barn er den beste måten å vise dette på.

Kunstis på Lier stadion?

Kunstisplanene er interessante for flere parter enn Sparta/Bragerøen og Lier kommune ---

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.