Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Kulturhusdebatten sporet av, rådmannens forslag ble i hvert fall ikke tatt til følge og dermed kom saken i bane med liten mulighet til å lande med det første.

Det er politikerne som avgjør kulturhusets skjebne. Å være i mot kultur er ikke populært, og dermed kan politikere være fristet til å føre debatten ut på ville veie. Nøre opp under en ”splitt og hersk” taktikk der forskjellige kulturinteresser settes opp mot hverandre slik at målet blir tåkelagt og ingen når dit. For målet er kulturhus i Lierbyen. Og det trengs. Jeg regner med a politikerne har satt seg inn i sakspapirene og er godt inne i den modellen Kulturrådet med Vinge i spissen har skissert.

Minst like viktig er det at politikerne ser på hva Lier i dag bruker på kultur og likeledes hva folk får igjen for pengene. Mye tyder på at oppslutningen rundt mange kulturelle aktiviteter i kommunen har gått ned. Korps og kor sliter, og der det før var lange ventelister, er det mange ledige plasser. Og er det slik at kulturbyråkratene ofte bærer havre til en hest ingen har fortalt dem er død? Dette kan etterprøves ved å finne ut hvor kulturmidlene, kommunale og statlige, tar veien.

Det kan virke som om politikerne ikke har noe kultursyn utover det at det fra byråkratenes side må vises budsjettansvar i forhold til bevilgede midler. Det er liten interesse for hva pengene brukes til og med hvilket resultat.
Kanskje trengs det nytenkning og fornyelse? Men det kan ikke skje før suksessfaktoren til det som gjøres i dag blir målt. Start gjerne med Musikkverkstedet for å legge en ubetinget suksess i bunnen av evalueringa.

Jeg er heller ikke av den oppfatning at et stort antall grendehus, ombygde låver og forsamlingshus av alle slag kan erstatte et samlende kulturhus. Til den saken sier jeg med Bob Dylan: ”The times they Are A Changin`”. 

Les også:    http://www.liernett.no/?artikkel=3472

6 kommentarer

Søndag 23. november 2008 22:20: Egil Berg
Herr Redaktør
Å satse på et større kulturhus i Lier tror jeg vil bli vanskelig tatt i betraktning den store konkurranse Lier har fra Drammen og Asker/Bærum/Oslo. Lier har vel egentlig heller ikke noe sentrum der det ville være naturlig å konsentrere en kulturaktivit. Det er tilløp til lokale sentra i Sylling, Tranby, Lierskogen, Lierbyen og Ytre Lier. Unntatt fra Sylling, vil man forvente "kulturlekkasje" fra disse lokalsentra til våre naboer.
Mandag 24. november 2008 19:23: Mester Blå
Når tiåringene fra Sylling må ta bussen til Lierbyen for å øve på trompet og trommer, er kanskje naboene begeistret, men hvordan skal glasshuset i Lierbyen bli et greit samlingssted for eksempel når folk på Lierskauen skal samles over lapskausgryta?

Ser at kulturavdelingen og en håndfull andre drømmer om ei storstue for gjesteartister og sånt. Glem det! Sånne behov kan vi dekke i Drammen, Sandvika, Asker, Oslo osv osv.
Onsdag 26. november 2008 14:41: Kulturmotstander
Stakkars Lerberg. Hva i all versen skal vi med et kulturhus. De kulturer som går unner kulturrådet, er jo for de få. De kan bruke tomme skolebygg på kveldstid, samfunnshus eller annet. Hvor de øver må jo være det samme. Kan jo leie Haugestad ffor større oppførelser. Det blir ikke flere utøver om de skal fraktes fra fjern og nær til Lierbyen.
Dessuten håper jeg våre folkevalgte ser på helheten over hva som trengs i Lier. Bedre skoler, veier og
eldrepleie, må være satsingsområder.
Musikkverkstedet har det bra der i er.
Torsdag 27. november 2008 13:21: Med hjertet i Lier
Hvorfor ikke heller oppgradere Haugestad?

Et tilbygg til Haugestad ville helt sikkert klare det meste av det behovet kulturhuset på meieritomta er tenkt å dekke. Gratis tomt er det også, om en bygger nord-østover fra kinosalen.
Torsdag 27. november 2008 16:26: Med hjernen i Lier
Er det en kinosal i Lierbyen?
Hva skal vi med kulturhus når vi har kinosal?
Tirsdag 20. januar 2009 19:51: Kulturøkonom
Kulturhusdebatten nærmer seg igjen.

Er det blitt mer riktig å bruke et par hundre millioner på et kulturhus for noen få og eksklusive aktiviteter mens brorparten av bygdas kulturutøvere må klare seg med det de har, og kanskje enda mindre?

Flere saker fra arkivet

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Kulturkutt!

For alle som har stått på for Kulturskolen de siste åra, må meldingen fra rådmannen være en skikkelig nedtur. Det tok lang tid å overbevise politikerne i Lier om nødvendigheten av Kulturskolen, og det skulle mye pedagogikk til for å få forklart støtteordninger, forbindelsen til staten og foreldrenes rolle.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Kulturen, ei vekstnæring i hele regionen

Kommentar til redaktør Geir Arne Bores leder i søndagsutgaven av Drammens Tidende.

Tilbakeføring av midler til Haskoll Kafe og Aktivitetssenter

Mental Helse i Lier håper andre partier kan samarbeide med Ap om tilbakeføring av midler til driften på Haskoll.

Leder

Den kulturelle skolesekken

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Godt nyttår! Enig……?

Kommentarfeltet

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

- Det går alltid et tog?

- Vi har kronisk mangel på folk som kan gjøre vedlikeholdsarbeidet på jernbanen, skriver Olav Breivik (V).

Et "telegram" fra Åslaug Haga

Her er diktet som tidligere venstrepolitiker og kulturhusforkjemper Tove Sæteren fikk da hun sluttet i kommunestyret i 1999

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Et lokalsamfunn i forvitring.

Tettstedet Tranby har en befolkningsandel på omlag en tredjedel av Lier kommunes befolkning. Ikke minst av den grunn burde Tranby-samfunnet ivaretas på beste måte. Særlig burde politikerne orientere seg i Tranby-regionen og være opptatt av det potensiale som er der. Imidlertid har ikke dette skjedd. Tranby har på ingen måte vært det satsingsområde det hadde fortjent å være.

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Orgler i Lier

Menighetsrådet i Sylling ønsker seg helt nytt orgel i kirken og vil dermed følge rådene i Orgelplanen fra 1998.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Familie på randen

May–Britt Nystrøm med familie opplever tilværelsen som utrygg på toppen av Meren sandtak

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Lier svarte ikke til forventningene

Dette sier Ellen Benestad til Østlandets Blads nettutgave. Ellen Benestad begynte 30. juni i år som Kommunalsjef, med ansvar for kultur, undervisning og barnehager i Lier Kommune

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Folkerikt fakkeltog for ny skole

Flere hundre trosset snøværet og la veien mot Rådhuset i en lysende og relativt stille aksjon for ny Hegg skole.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

En godbit på bygdetunet.

Knut A. Andersen blir sjelden observert uten et enkelt videokamera i en stropp rundt halsen

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

VESTSIDEVEIEN

Det var tragisk den trafikkulykken som skjedde i Vestsideveien sist uke.

Smuler til de gamle

Lier bruker bare en femtedel så mye penger på pleie og omsorg som de beste.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

Om å spare i en tid da vi oppordres til å sløse.

Det kan ikke være lett å være lokalpolitiker i Lier om dagen. Folkets mest betrodde kvinner og menn står i spissen for en uvikling de er misfornøyd med, og de virker nærmest handlingslammet i forhold til å gjøre noe med den.

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

Lier trenger en ny visjon.

Den grønne fargen signaliser så mangt. Jeg har fulgt og deltatt i nok debatter der visjonen blir trukket opp som trumfkort for det aller meste. Spørsmålet er om visjonen virker som en visjon bør virke.

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Oppskrift på god bygdekultur

Nye generasjoner gleder seg over livet på Øverskauen. Øverskogendagen ble en fin opplevelse på pinseaften --

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen