Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 82499e127394c92fcdd797fb9896e7ec

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Kulturhusdebatten sporet av, rådmannens forslag ble i hvert fall ikke tatt til følge og dermed kom saken i bane med liten mulighet til å lande med det første.

Det er politikerne som avgjør kulturhusets skjebne. Å være i mot kultur er ikke populært, og dermed kan politikere være fristet til å føre debatten ut på ville veie. Nøre opp under en ”splitt og hersk” taktikk der forskjellige kulturinteresser settes opp mot hverandre slik at målet blir tåkelagt og ingen når dit. For målet er kulturhus i Lierbyen. Og det trengs. Jeg regner med a politikerne har satt seg inn i sakspapirene og er godt inne i den modellen Kulturrådet med Vinge i spissen har skissert.

Minst like viktig er det at politikerne ser på hva Lier i dag bruker på kultur og likeledes hva folk får igjen for pengene. Mye tyder på at oppslutningen rundt mange kulturelle aktiviteter i kommunen har gått ned. Korps og kor sliter, og der det før var lange ventelister, er det mange ledige plasser. Og er det slik at kulturbyråkratene ofte bærer havre til en hest ingen har fortalt dem er død? Dette kan etterprøves ved å finne ut hvor kulturmidlene, kommunale og statlige, tar veien.

Det kan virke som om politikerne ikke har noe kultursyn utover det at det fra byråkratenes side må vises budsjettansvar i forhold til bevilgede midler. Det er liten interesse for hva pengene brukes til og med hvilket resultat.
Kanskje trengs det nytenkning og fornyelse? Men det kan ikke skje før suksessfaktoren til det som gjøres i dag blir målt. Start gjerne med Musikkverkstedet for å legge en ubetinget suksess i bunnen av evalueringa.

Jeg er heller ikke av den oppfatning at et stort antall grendehus, ombygde låver og forsamlingshus av alle slag kan erstatte et samlende kulturhus. Til den saken sier jeg med Bob Dylan: ”The times they Are A Changin`”. 

Les også:    http://www.liernett.no/?artikkel=3472

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Søndag 23. november 2008 22:20: Egil Berg
Herr Redaktør
Å satse på et større kulturhus i Lier tror jeg vil bli vanskelig tatt i betraktning den store konkurranse Lier har fra Drammen og Asker/Bærum/Oslo. Lier har vel egentlig heller ikke noe sentrum der det ville være naturlig å konsentrere en kulturaktivit. Det er tilløp til lokale sentra i Sylling, Tranby, Lierskogen, Lierbyen og Ytre Lier. Unntatt fra Sylling, vil man forvente "kulturlekkasje" fra disse lokalsentra til våre naboer.
Mandag 24. november 2008 19:23: Mester Blå
Når tiåringene fra Sylling må ta bussen til Lierbyen for å øve på trompet og trommer, er kanskje naboene begeistret, men hvordan skal glasshuset i Lierbyen bli et greit samlingssted for eksempel når folk på Lierskauen skal samles over lapskausgryta?

Ser at kulturavdelingen og en håndfull andre drømmer om ei storstue for gjesteartister og sånt. Glem det! Sånne behov kan vi dekke i Drammen, Sandvika, Asker, Oslo osv osv.
Onsdag 26. november 2008 14:41: Kulturmotstander
Stakkars Lerberg. Hva i all versen skal vi med et kulturhus. De kulturer som går unner kulturrådet, er jo for de få. De kan bruke tomme skolebygg på kveldstid, samfunnshus eller annet. Hvor de øver må jo være det samme. Kan jo leie Haugestad ffor større oppførelser. Det blir ikke flere utøver om de skal fraktes fra fjern og nær til Lierbyen.
Dessuten håper jeg våre folkevalgte ser på helheten over hva som trengs i Lier. Bedre skoler, veier og
eldrepleie, må være satsingsområder.
Musikkverkstedet har det bra der i er.
Torsdag 27. november 2008 13:21: Med hjertet i Lier
Hvorfor ikke heller oppgradere Haugestad?

Et tilbygg til Haugestad ville helt sikkert klare det meste av det behovet kulturhuset på meieritomta er tenkt å dekke. Gratis tomt er det også, om en bygger nord-østover fra kinosalen.
Torsdag 27. november 2008 16:26: Med hjernen i Lier
Er det en kinosal i Lierbyen?
Hva skal vi med kulturhus når vi har kinosal?
Tirsdag 20. januar 2009 19:51: Kulturøkonom
Kulturhusdebatten nærmer seg igjen.

Er det blitt mer riktig å bruke et par hundre millioner på et kulturhus for noen få og eksklusive aktiviteter mens brorparten av bygdas kulturutøvere må klare seg med det de har, og kanskje enda mindre?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode