Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 80ee53f617a657fb9b5715ae3be9521d

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

- Et barnevern til å være stolt av, skriver Heitmann i en epost til Liernett. Her er hennes innlegg:

- Det meldes om at barnevernet i Lier har mottatt 84 bekymringsmeldinger i løpet av 1. halvår i 2010. I tillegg behandles det alle mulige og såkalte ”umulige oppgaver” i løpet av et år. Det er stort arbeidspress på virksomheten og i rådmannens beslutningsgrunnlag ligger det inne flere nye behov. Barnevernet er en av de få virksomhetene, så langt undertegnede kan se, som unngår flate kutt i forbindelse med rådmannens program med å kutte virksomheten med 60 millioner på tre år. For oss politikere er det et ”must” å finne den riktige ”break eaven” for antall stillinger og areal.
Den absolutt viktigste ressursen som Lier kommune har er dem som er ansatt i dag. Hvordan de tenker, handler og løser sine oppgaver i møte med mennesker som trenger tjenestene.

Lier kommune har en barneverntjeneste som bosetter mindreårige flyktninger. I de to siste årene har kommunen bosatt 8 enslige mindreårige og i det kommende året har den samme virksomheten innstilt på å ta imot 4 nye. I saksinnlegget til kommunestyret står det at barneverntjenesten fortsatt er i en fase der de støter på nye utfordringer, men at de høster erfaringer.

I det fremlagte dokumentet fortelles det om en mottaksleder ved Nordre Land som ønsker å uttrykke en stor takk for den fantastiske mottakelse som er gitt ”deres gutter” i forbindelse med bosetting av tre gutter i Lier kommune: ”Guttene ble tatt imot på en usedvanlig god måte, og vi er svært takknemlige for det profesjonelle arbeidet som er utført i forbindelse med overflytting/bosetting. Jeg var selv til stede og fikk observere den flotte og trygge mottakelsen. Jeg ønsker med dette at du gir denne tilbakemeldingen videre til aktuelle mottakere”.

Slike utsagn gleder og rører en politiker. Det er i møte mellom mennesker at kvalitet og verdighet får sin kvalitetstest. Heldigvis finnes det også andre arenaer enn den offentlige, som har gode tilbud til barna. Og jeg håper at politikerne kan finne gode løsninger slik at barnevernet kan bli avlastet på oppgaver som andre kan løse, slik at barnevernet kan forsette å bruke sin spisskompetanse der de trenges mest og på en måte som vi kan være svært stolte av.

NB. Bildet i ingressen har ingen tilknytning til de omtalte personene i innlegget

Forrige artikkel:Rammer de svakeNeste artikkel:Hvorfor forstår liungene mindre enn drammenserne?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode