Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Foreldrene har hovedansvaret

I ukens petit skriver Nina E. Johnsen om mobbing

En morgen i juni våknet jeg til nyhetene om mobbing og bråk på skolebussene. Ulike årsaker til uroen og metoder for å bedre forholdene ble deretter foreslått av ulike intervjuobjekter.

Siden vekkeradioen gir meg ennå en slumrehalvtime, ble jeg liggende å dvele over årsaker og metoder for løsning.

Først konstaterte jeg for meg selv at mobbing har vært et tema i ALL tid. Dermed kunne jeg parere utsagnet om at barn og ungdom i dag ikke eier dannelse. - Det sa nemlig Sokrates også, og jeg tør ikke tenke på hvordan ungdommen hadde sett ut, med det utviklingsmønsteret Sokrates la til grunn for ca 2400 år siden.

Så gikk jeg videre med å identifisere mobbere og mobbeofrene.

Mobberne sitter med makt, er maktmessig i flertall, har evnen til få andre med seg, har behov for å hevde seg, (mao kjenner seg sterk ved å trykke andre ned) har behov for kontroll og har liten evne til å se flere ”sannheter” (og opplever derfor det som er annerledes som en trussel)

Mobbeofrene er i mindretall og kommuniserer annerledes enn ”makten”. De har tilsynelatende liten evne til å ta igjen.

Gjennom litt lett ”Darwinistisk tankegang” ser vi at mobbing handler om rangeringen i et flokksamfunn. Flokken skal underkaste seg lederens/mobbens tankesett og væremåte, slik at det er disse egenskapene som skal leve videre.

I et moderne velferdssamfunn er et slikt tankesett ikke bærekraftig eller humant. Vi har nettopp behov for mangfoldet og annerledestenking. Det er faktisk annerledestenkerne som bringer verden framover. Vi vet også at trygge og respekterte/aksepterte mennesker er mye mer kreative.

Derfor er min foreløpige enkle konklusjon på mobbeproblemet som følger:

Foreldrene har hovedansvaret for at avkommet ikke skal bli sneversynte, kontrollerende og maktmisbrukere, men trygge på seg selv og åpne for nye ideer.

Politikerne har deretter ansvar for å tilrettelegge for et toleransebasert samfunn, hvor nytenkning og mangfold er veien til et bedre samfunn.

Åh, for en fin start på en dag, GJESP ---

Forrige artikkel:Ei uke med SolskjærNeste artikkel:Signerte for spill i Liungen
Flere artikler

2021 Sylling Hardcode