Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 914fdf260707a94d06b812eb50343cf8

Psykisk helse på timeplanen

Verdensdagen for psykisk helse med fokus på ungdommen


Det feiler oss noe alle sammen. Det meste av alt på jorda blir gjort av mennesker som ikke er helt friske.

 Men sykdomsbildet har forandret seg. Det virker som vår moderne livsstil sliter like mye på mennesket som det gamle samfunnet der fysisk slit og sykdommer av alle slag gjorde folk helseløse. Det er blitt mer snakk om den psykiske helsen og hvordan vi mentalt reagerer på omgivelsene.

Onsdag 10. oktober var Verdensdagen for psykisk helse, en dag som ble innstiftet i 1992, og som i år var viet ungdom og psykisk helse. Temaet er aktuelt ettersom 20 % av landets ungdommer har psykiske problemer. Ungdommen sliter.

Dagen ble markert rundt omkring på skolene. Helsesøstrene hadde egen stand der gratis boller var et trekkplaster for å få ungdommen til å stikke innom og hente en liten pamflett med nyttige adresser. I forbindelse med dagen ble det blant ungdomskoleelevene også utlyst en diktkonkurranse med tema tilknyttet dagen.

Konstitueringen av det nye kommunestyret falt sammen med Verdensdagen for psykisk helse, og det passet derfor ekstra godt at et par av vinnerdiktene representerte møtets tradisjonelle kulturelle innslag.

Da ordfører Ulla Nævestad hadde instruert gamle og nye kommunetyremedlemmer om betydningen av plikt, ansvar forsakelse og ære i forbindelse med vervet, slapp helsesøster i psykiatri Cathrine Møller Fossen til og presenterte  to av de tre vinnerne med juryens grundige begrunnelse. Juryen bestod av Barbro H. Fossen, Kirsten H. Jellum og Lars Kolle. Første premie, diktet ”Jeg er bare en blomst” gikk til Sheena Brenden fra Tronstad. Hun går  i 9. klasse på Sylling skole.

Diktet er i sin enkelhet god poesi. Både innhold og form gir deg et fjærlett strøk av alvor og dybde. Ingrid Sølverud Larsen fra Lierbyen er mer prosaisk i uttrykksform, mer direkte og forklarende i diktet ”Vennskap”. Men også hun smir ordene sammen på en måte som kaller på ettertanke og videre refleksjon. Blant mange andre interesser er lesing og skriving Sheenas ”greie” nå. Og ære være all ungdom som finner sin "greie" og lar den være en rettesnor for en meningsfylt tilværelse.

Jeg er bare en blomst                                                        

Jeg er bare en blomst

som vokser i en eng

Jeg er bare en blomst

som skiller meg ut

litt på kanten

mens andre ser på

Jeg e rbare en blomst

som er pen, som er søt

som er plagsom,som er stygg

Midt i mellom

Jeg e rbare en blomst

allminnelig

ensom

Litt på siden

Sheena Brenden, Ingrid Sølverud Larsen og Cathrine Møller Fossen


Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode