Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 38c5ccbbe844433da75c149e371117ae

Støtte til kulturinteressert ungdom

I forbindelse med Haugestad 100-års jubileum i 2007 besluttet Fruene Haugestad A/S i samarbeid med Lier kommune å opprette et kulturstipend.

Stipendet er p.t. på kr. 40.000 og deles ut en gang per år til en kandidat.
Stipendet finansieres av Fruene Haugestad/Lier kommune og DNB

Formålet med stipendet er å stimulere og støtte ungdom som ønsker å satse på utøvende/formidlende kultur som levevei. Ungdom som ønsker å satse på en slik levevei skal vite at de har lokalsamfunnet i ryggen.

Aktuelle kandidater er ungdom bosatt i/fra Lier i aldersgruppen 19 – 30 år.
Aktuelle kulturformer er musikk/dans/drama . Stipendet skal være målrettet mot selve utøveren og/eller instruktører og pedagoger som utvikler utøvere.

Stipendet skal knyttes til videreutdanning eller innkjøp av utstyr og instrumenter som vil gi ungdommen økte muligheter til å realisere sine drømmer i retning av å kunne leve av kulturformidlingen.

Kandidatene må selv sende begrunnet søknad.

Søknadsfrist er 1. september 2012 Stipendet utdeles i oktober/november 2012.

Søknaden sendes Haugestad, Pb. 17 3401 Lier eller via epost: leif@vinge.cc
Søknaden merkes ”Haugestadstipendet”

Stipendiaten kvitterer for stipendet med en liten konsert/formidling av sin kunst etter nærmere avtale.

Juryen består av ordføreren l Lier, en representant for Haugestad, kultursjefen og en fagperson fra kulturlivet. Pt. er følgende personer innvalgt i juryen: Ordfører Helene Justad, Leif Vinge som Haugestads representant, kultursjef Ingeborg Rivelsrud og kulturskolelærer Siw Sønstebø.

Juryen står fritt i å velge prisvinner med utgangspunkt i ovenstående kriterier. Juryen kan også vurdere andre kandidater enn dem som selv har søkt.

Bildet viser T Kvarstein Andreassen motta stipendet i 2007 av daværende ordfører Ulla Nævestad.

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode