Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: b0ab816e181a1531903a9f640af1e399

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Etter møtet mellom representanter for kulturlivet og politikerne i Lier på Haugestad tirsdag kveld der temaet var kulturhus, har jeg gjort meg noen tanker. Kulturkontoret har lagt planen. Den utbyggeren som vinner konkurransen om å tilby det beste kulturhuset, bygger og skal så eie huset. Kommunen skal deretter leie det på langtidskontrakt og drive det. På denne måten slipper kommunen unna investeringskostnader og belastningen med løpende vedlikehold.

I kulturlivet er enigheten sterk. Man har lenge følt et sterkt savn for egnede lokaler. Kulturskolen har håpløse arbeidsforhold. Musikkverkstedet holder til i et kondemnabelt bygg. De frivillige organisasjonene har en klar formening om at det man får til, skjer mer på tross av enn takket være rammevilkår. Dessuten er det slik at om man skal arrangere begivenheter som samler et tallrikt publikum, så må det skje utendørs slik situasjonen er nå.

All erfaring viser at når man får et drivhus for kultur, da skjer en sterk vekst i aktiviteten; ikke bare i de nye lokalene, men også i omlandet Det er anerkjent at kultur gir helse og virker forebyggende på en rekke problemer i samfunnet både for unge og gamle. Det er ingen tvil om at et kulturhus i Lierbyen vil være en berikelse for hele Lier kommune og det vil komme til å gi en rekke ringvirkninger det er all grunn til å verdsette.

Under møtet på Haugestad ble jeg foruroliget av at mange av politikerne som møtte opp, virket svært lunkne. Selvsagt så de at idéen med kulturhus i Lierbyen hadde mange gode sider. Men man understreket at når man satte opp kulturlivets ønsker mot skoler og sykehjem, da kunne man ikke love å støtte bygging av kulturhus. Det var vanskelig å være politiker når man må prioritere mellom gode og nødvendige tiltak.

Jeg ønsker meg mer offensive politikere. Når man velger kortsiktig å sette opp skole og sykehjem mot kultur uten å se på helheten og tenke langsiktig, da vil alltid kulturen tape. Den gode politiker vil ikke låse seg i slike håpløse prioriteringer, men lete etter muligheter, gripe dem, for så å skape ei framtid som er til beste for innbyggerne, så vel gammel som ung. Nå ligger det meste til rette for å bygge Lierbyen kulturhus. Politikerne kan i november velge om de vil gå inn for dette. Er svaret ja, kan vi glede oss til et blomstende kulturliv, et attraktivt kommunesenter og at Lier rett og slett blir et bedre sted å bo. Er svaret nei, er jeg redd løpet er kjørt for kulturlivet i minst en generasjon. Ingen vil være tjent med det.

Min oppfordring til Liers politikere er helt klar. Gi kulturlivet muligheten til å blomstre til glede for hele kommunen ved helhjertet å gå inn for å få bygget kulturhus i Lierbyen nå.

Svein Rognlien

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode