Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 2b4d421cb07f2ea21e98fbdc7fb3f041

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

- Jeg har en positiv tilnærming til saken. Jeg mener at det er viktig å satse på tiltak for befeste Lierbyen som kommunens sentrum, samtidig som det er viktig å gi "primærkulturen" bedre vilkår, sier uttaler Tone E. Svendsen, (Ap) og som blant annet nevner korps, kulturskole og utøvende artister som eksempler på dette.

Tone E. Svendsen er medlem av Tjenesteutvalget som først skal behandle saken i neste uke.

- Når det gjelder satsing på Lierbyen var jeg for å si nei til Vinmonopol på Liertoppen, med det håp at det kunne bli plassering i Lierbyen i stedet. Lierbyen mangler tilbud som trekker bygdas innbyggere. Derfor er det viktig at det skjer noe som befester Lierbyen.

- Når det gjelder kulturlivet er jeg inneforstått med at dette er stebarn i kommunen. Jeg har selv hatt barn i kulturskolen og vært rundt på bygda i midlertidige og tildels uegnede lokaler. Kulturliv er viktig for en grønn kommune, men Lier har jo mange flotte egenartede tiltak i dag som ikke er avhengig av store nye lokaler, sier hun. Hun nevner Lierdagene, Kulturnatten og St. Hallvardspillet på Gilhusodden.

Svendsen sier også hun heller ikke er sikker på at det fremlagte forslaget er den endelige løsningen.

- Jeg tror det må barberes. Kostnadene alene er nok til å gi kalde føtter. Mange tror at OPS er et ”simsalabim” hva gjelder økonomien i prosjektet. Til det vil jeg stresse at OPS bare gir en annen form for betalingsprofil enn om kommunen investerer selv. Faktum er at Lier kommune forutsettes som kontraktspartner for eier og utbygger. Og en uoppsigelig avtale på 20 år for kommunen bør vurderes/håndteres med like stor edruelighet som en stor egeninvestering. Totalt sett kan det hende at kommunen etter endt kontraktstid har betalt mer for bygget enn om det ble oppført av kommunen, og da i tillegg uten å oppnå eierskap.

Desentralisert profil

- Lier kommune har en veldig desentralisert profil på tjenestetilbudet, sier Svendsen og understreker at skolene brukes mye i primærkulturen. - Det er god samfunnsøkonomisk utnyttelse av disse arealene, sier hun. Dette bør altså fortsette, etter hennes mening, men det er kurs og lignende som ikke har egnede lokaler og der er det et reelt behov. For å komplisere ytterligere har Arbeiderpartiet vært opptatt av hva som skal skje med Stoppen skole understrekes av Svendsen

- Arbeiderpartiet har vært veldig alene om å ivareta verdiene på Stoppen, påstår hun. - Det foreligger ingen konkret anvendelse for dette bygget, slik det ser ut nå og disse lokalene kan utmerket tas i bruk som lokaler for deler av kulturlivet. Men, da trekkes folk fra Lierbyen. Lier kommune har dessverre ikke økonomi til å ikke benytte Stoppen, så lenge den er i kommunens eie, sier hun.

- Jeg synes dere journalister bør reflektere over at den nye skolen Høvik/Stoppen kommer til å koste kommunen 100 mill kr mer enn det som har vært avsatt i alle planer. Med en avdragstid på 30 år, blir det 3,3 mill kr i året ekstra til det, og renter ca 5 % p a blir jo 5 mill kr/år. Til sammen blir det 8,3 mill kr mer per år enn avsatt til nå i budsjetter og planer. Dette tok jo knekken på kommunens økonomiske handlingsrom.

Ikke råd til begge deler

- Forøvrig mener jeg at jo flere tilbud som kan legges til Lierbyen, jo bedre, men det bryter altså med den desentraliserte profilen, og ærlig talt, Lier har ikke råd til begge deler. Etter min oppfatning kan Lier ikke bygge mye nytt uten at noe annet går ut. Hva det skal være gjenstår jo å se, sier hun. Svendsen avslutter med å understreke at Lier Ap ennå ikke har behandlet saken.

- Jeg er veldig enig med alt det Tone skriver. Også når det gjelder OPS, bortsett fra at jeg er helt sikker på at dette blir en dyrere løsning for Lier Kommune, sier Knut Røssum, partikollega i kommunestyret.

Forrige artikkel:Flertall for kulturhus?Neste artikkel:- Finn fem feil!
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode