Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot” ?

Etter å ha fulgt utbyggingssaken vedrørende ny skole på Høvik/Stoppen på sidelinjen, som folk flest (!), kan man begynne å lure på om ikke Ulla Nævestad og Lier Høyre litt for enkelt har kunnet vinne de siste kommunevalg. Man kan etter hvert spørre seg hvordan det er mulig å jobbe frem et skoleprosjekt som det man i dag kan se de klare konturene av; Et enkelt skolebygg til en fantasipris. Lier kommunes lånebyrde vil nær fordobles og konsekvensene for blant annet sårt tiltrengte investeringer i blant annet omsorgssektoren, idrettsanlegg mv., virker formidable.

Vel kan det se ut til at kommune og utbygger har klart å utforme et skoleanlegg som virker både funksjonelt og rasjonelt (byggemessig). Men hva hjelper dette når man allikevel må betale en pris som tilsier et signalbygg – et luksusprosjekt.

Prosjektet har pr. i dag en ramme på 467 millioner kroner (jfr. Kommunens egne sakspapirer hentet på www.lier.kommune.no). Videre opplyses det at planlagt at prosjektet vil har et brutto areal på 12.600 m2, inkludert kjeller. Vi får derved en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på ca. kr. 37.000,-. Veiledende pris for skolebygg av ”normal standard” jfr. Holtheprosjekts kalkulasjonsnøkkelen 2008 (et referanse- og oppslagsverk for hele byggebransjen) vil et slikt bygg erfaringsmessig koste ca. 27.400,- kr/kvadratmeter (det er ved denne pris ikke med kjelleretasje som ville medført at gjennomsnittpris vil bli enda lavere). Der skal her også skytes inn at slik det planlagte prosjektet fremstår, må kunne karakteriseres som ”enkel standard” enn som normal standard pr. i dag. Det kan vises til prosjekter her i nærheten som Killingrud Ungdomskole i Solbergelva og Gullskogen skole, som begge har blitt oppført etter år 2000. Også Sylling skole og Lierbyen skole i vår egen kommune kan her være referanser. Når det påpekes en enkel standard for den planlagte skole begrunnes dette blant annet med en generell enkel utforming (firkantet boks ?), samt utstrakt bruk av malt gips på innvendige veggflater og trepanel på utvendige veggflater. Dette er billig ved oppføring, og bør medvirke til en lav kvadratmeterpris (men vil utvilsomt gi høye vedlikeholdskostnader). Eksempelvis har man ved Killingrud Ungdomskole valgt å benytte teglstein i alle vegger som vender mot gangarealer – inne som ute.

Det som ytterligere forsterker denne, unnskyld uttrykket, galskapen er at Lier kommune ikke bare bygger dyrt – men de bygger også bevisst større enn man trenger. Mane har stipulert at man har et fremtidig behov for plass til 750 elever, men legger inn en ”buffer” på ytterligere 150 elever. I utgangspunktet kan jo dette være fornuftig ved at man slipper eventuelle ekstrakostnader seinere. Men i dette tilfellet hvor man altså bygger ut men en uforholdsmessig høy kostnad burde man helt klart heller begrenset seg til å gjøre klar for en fremtidig utbygging. Man bygger altså ut en skole som blir for stor (og for dyr) og kommunens egne tall viser at driftskostnadene for denne nye skolen faktisk blir høyere enn det man hadde som samlede driftskostnader ved de gamle skole ved Høvik og Stoppen. Ja, er det mulig ….

Vel har Lier kommune vært uheldige med timingen i forhold til et urolig byggemarked; først så hadde problemer med å få entreprenører til å regne på prosjektet, og når endelig fikk de priser som ligger grunn for dette prosjektet så var det fortsatt høy meget høy aktivitet i byggebransjen. Det siste året har imidlertid denne situasjonen snudd seg radikalt - boligbygginen har praktisk talt stoppet opp og man snakker i dag om permiteringer i byggebransjen. Dette er forhold som Lier kommune er klar over – og har blitt gjort klar over, men som man altså tilsynelatende ikke har tatt innover seg i det hele tatt. Istede for å benytte seg av de muligheter disse markedsmessige endringer gir, tar man seg altså råd på vegne av velgerne og innbyggerne til å trumfe i gjennom dette som et prestisjeprosjekt – med ukjente motiver og med langrekkende konsekvenser ?

Oppsummert vet vi altså at byggeprosjektet har en ramme på 467 millioner kroner – men at det bør koste 345 millioner (12600m2 x kr.27.400,-) + kostnader til utenomhusanlegget. Det blir et meget begrenset uteareal ved den nye skolen grunnet en liten tomt, men vi kan her ta med eksempelvis 10 millioner til opparbeidelse av dette. Med dette til grunn har vi en forsiktig anslått ”kostnadsoverskridelse” på 112 millioner kroner før man har satt spaden i jorden !

Så Ulla, mitt spørsmål som velger og skattebetaler er; skal du snart stå frem å vise at du virkelig er en ordfører og ansvarlig leder, og som kan styre kommunen ut av dette økonomiske uføret før det er for sent ? Dere har valgt en samspillskontrakt med utbygger. Vennligst sørg for at dette ”samspillet” medfører at jeg og mine barn, og alle andre skattebetalere, slipper å belastes med denne offentlige sløsingen i hundremillioners-klassen . Eller vil du virkelig at DETTE skal bli en del av ditt politiske ettermele, og er dette en sak Høyre vil profilere seg med inn i det neste valg ?

Erik Hære
Bygningsingeniør og skattebetaler - Lierbyen

Les også: http://www.liernett.no/?artikkel=1777

3 kommentarer

Lørdag 2. august 2008 10:34: paul Christian Justad
Et virkelig godt leserinnlegg som jeg forventer på trykk i Lierposten og dt slik at flere få lese det. Sannheten må frem og det er så godt å se at det er flere som ser hvordan Lier kommune styres.
Lørdag 2. august 2008 18:13: Tom I.
Det holder vel i massevis å få det på Liernett?
Jeg hadde ikke fått sett det om det stod på trykk i Lierposten eller DT...
Lørdag 2. august 2008 21:46: Truls Hallingstad
Kursen var satt da kommunestyret fikk saken, da er autopilot greit nok, så lenge det er våken utkikk og vakt ombord. Men bestikket som ga den stødige kursen skal ha vært beregnet pris for ny Høvik barneskole og renovering av Stoppen. Summen av de to arbeidene er, så langt jeg har kunnet se, vært grunnlaget som med stadige pris- og indekstillegg er blitt de 467 millionene som autopiloten nå foreløpig styrer etter. Styringsinnretningen heter visst "Alliansen".

Flere saker fra arkivet

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

- Et skolebygg for fremtiden

Ordfører Ulla Nævestad svarer på kritikken vedrørende utbyggingen på Høvik/Stoppen i sitt motinnlegg

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Kunsten på Høvik et skoleeksempel

- Å jobbe frem kunst i så fine lokaler er en fornøyelse, sier Bente Sommerfeldt-Colberg. Hun er den eneste liungen blant de seks kunstnerne som bidro til utsmykningen av Høvik skole.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Fjernvarmeanlegget må utnyttes

En kunstisbane er i høyeste grad realiserbar på Stoppen i forbindelse med bygging av nye Høvik skole, mener isentusiastene i Sparta Bragerøen ---

Stoppen skole

Mathias B. Dannevig tar opp et uteglemt poeng fra den pågående debatten om skoleutbyggingen på Høvik/Stoppen i dette leserinnlegget

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Byttedag i Sylling

- Kan overskuddet fra denne dagen hjelpe oss til å bygge ei ny hinderløype? spør

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Best til å bekjempe fattigdom

St Hallvard Videregående skole gikk av med en soleklar fylkesseier med gruppen "A.K.E. Improvement" i den landsomfattende skoleturneringen Utviklingsinvestoren

Aktiv 365 har kommet til Lier

Ordfører Ulla åpnet Aktiv 365 på Hennummarka skole på Tranby og var rask til å prøve de nye trikkesyklene som skolene i Lier har fått

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Gladmelding til de folkevalgte

Prosjektet "Redusert energiforbruk" i Lier kommunes bygninger (her representert med Hegg skole) har vært vellykket

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Ulla tilbake på krakken

Når det nærmer seg sommer tar ordføreren nok en gang med seg krakken sin ut i Lier for å møte liungene.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Energi til gunstig pris

- Vi håper anlegget vil være inntjent i løpet av ti år, sier sivilingeniør Erik Nilssen i Bioenergi AS om utbyggingen av varmesentral og fjernvarmenett i Lierbyen.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

Kunstgressbane til 5,7 millioner?

Blir rådmannens forslag om en kunstgressbane på grusbanen på Stoppen vedtatt, vil det skape ny giv for fotballen i Ytre Lier

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

- Bevare skogen i Norge

Jeg leser i Dagsavisen at mange organisasjoner har gått sammen om å bevare mest mulig av skogen i Norge, og at man ber regjeringen holde sitt løfte om dette. Det siste kan man bare glemme.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Smilte likevel

Sylling skole, her representert med Julia Isabel Mora Folkvord, Emilie Andrea Dahl og Maren Elisen Braaten måtte gi tapt etter hele ni deltakelser i Nrk Buskeruds gjettekonkuranse.

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Over 540 tusen fra Lier

Takket være innsatsen fra barn og ungdom ved barneskolene i Lier ble bøssene fylt opp, og sårt tiltrengte kroner kom inn til "Leger uten grenser".

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Guttekonferansen- Rallytur på Sylling

-En skikkelig heisatur på sylling skole

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

Drømmen

Niendeklassingene ved Lierbyen skole imponerte medelever, foreldre og sambygdinger

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Byggeskikk: Liers nye boliger

- Tidas rådende smaksoppfatninger setter sine spor, står det i Liers fremste bok om lokal byggeskikk gjennom tidene. Et besøk i bygdas nyeste boligområde bekrefter inntrykket. Se bildene!

Ulla koste seg på liungbanen

Dagens tilskuer: Liers førstedame var på plass, da Liungen møtte Røa i går. Det var ikke tilfeldig at hun dukket opp på sittetribunen

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

Åpnet på fredag

Vertinnen på Vandrarheimen på Valdresflya, Turid Berge, tilbød vår mann på Beito, Gunnar Langsrud, varm mat etter at han valgte avstå fra en skitur på vidda i den sterke vinden.

Historien som gjentar seg?

Kr f s gruppeleder Brynhild Heitmann sammenligner situasjonen med byggingen av kulturhuset med da det ble utlyst konkurranse om å bygge Høvik skole --

Rødt, gult og grønt signal

- Hva betyr dette da, dere? spurte Bård Backe fra Lier Hørselslag barna på Utsikten, da "Lydia" ble demonstrert på tirsdag --

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Et lite norsk idrettsunder

- Det har forundret meg ofte at norske padlere og roere gang på gang har vært på pallen i de store mesterskapene, skriver Jan Terje Nilsen i denne ukes petit

Torg ved skolen

Den nye skolen på Stoppen får et torg i midten

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Økologi og filosofi

Martin Kuhn, vinneren av utsmykkingskonkurransen, vil sørge for at larvikitt blir et bærende element på nye Høvik skole.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Administrative innspill i skolesaken

- Idrettsrådet har ikke vært invitert med i selve prosessen, fordi det tidlig ble lagt som premiss at utbyggingen først og fremst skulle sees som et rent skoleprosjekt, sier Lillan Halvorsen og Ingeborg Rivelsrud (bildet), blant annet, i en felles redegjørelse

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Europark gir dårlig inntrykk

Uklar skilting og uklare bestemmelser er og blir en kilde til irritasjon og gir dessuten et dårlig inntrykk av Lierbyen.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

Ikke Godset-stadion i Lier

Strømsgodsets nye stadion blir ikke lagt til Lierstranda. Ny stadion på Sundland i Drammen skal være klar i løpet av 2009.

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.