Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 44ff39b7f661f4aa76a51eb686d78bf3

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot” ?

Etter å ha fulgt utbyggingssaken vedrørende ny skole på Høvik/Stoppen på sidelinjen, som folk flest (!), kan man begynne å lure på om ikke Ulla Nævestad og Lier Høyre litt for enkelt har kunnet vinne de siste kommunevalg. Man kan etter hvert spørre seg hvordan det er mulig å jobbe frem et skoleprosjekt som det man i dag kan se de klare konturene av; Et enkelt skolebygg til en fantasipris. Lier kommunes lånebyrde vil nær fordobles og konsekvensene for blant annet sårt tiltrengte investeringer i blant annet omsorgssektoren, idrettsanlegg mv., virker formidable.

Vel kan det se ut til at kommune og utbygger har klart å utforme et skoleanlegg som virker både funksjonelt og rasjonelt (byggemessig). Men hva hjelper dette når man allikevel må betale en pris som tilsier et signalbygg – et luksusprosjekt.

Prosjektet har pr. i dag en ramme på 467 millioner kroner (jfr. Kommunens egne sakspapirer hentet på www.lier.kommune.no). Videre opplyses det at planlagt at prosjektet vil har et brutto areal på 12.600 m2, inkludert kjeller. Vi får derved en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på ca. kr. 37.000,-. Veiledende pris for skolebygg av ”normal standard” jfr. Holtheprosjekts kalkulasjonsnøkkelen 2008 (et referanse- og oppslagsverk for hele byggebransjen) vil et slikt bygg erfaringsmessig koste ca. 27.400,- kr/kvadratmeter (det er ved denne pris ikke med kjelleretasje som ville medført at gjennomsnittpris vil bli enda lavere). Der skal her også skytes inn at slik det planlagte prosjektet fremstår, må kunne karakteriseres som ”enkel standard” enn som normal standard pr. i dag. Det kan vises til prosjekter her i nærheten som Killingrud Ungdomskole i Solbergelva og Gullskogen skole, som begge har blitt oppført etter år 2000. Også Sylling skole og Lierbyen skole i vår egen kommune kan her være referanser. Når det påpekes en enkel standard for den planlagte skole begrunnes dette blant annet med en generell enkel utforming (firkantet boks ?), samt utstrakt bruk av malt gips på innvendige veggflater og trepanel på utvendige veggflater. Dette er billig ved oppføring, og bør medvirke til en lav kvadratmeterpris (men vil utvilsomt gi høye vedlikeholdskostnader). Eksempelvis har man ved Killingrud Ungdomskole valgt å benytte teglstein i alle vegger som vender mot gangarealer – inne som ute.

Det som ytterligere forsterker denne, unnskyld uttrykket, galskapen er at Lier kommune ikke bare bygger dyrt – men de bygger også bevisst større enn man trenger. Mane har stipulert at man har et fremtidig behov for plass til 750 elever, men legger inn en ”buffer” på ytterligere 150 elever. I utgangspunktet kan jo dette være fornuftig ved at man slipper eventuelle ekstrakostnader seinere. Men i dette tilfellet hvor man altså bygger ut men en uforholdsmessig høy kostnad burde man helt klart heller begrenset seg til å gjøre klar for en fremtidig utbygging. Man bygger altså ut en skole som blir for stor (og for dyr) og kommunens egne tall viser at driftskostnadene for denne nye skolen faktisk blir høyere enn det man hadde som samlede driftskostnader ved de gamle skole ved Høvik og Stoppen. Ja, er det mulig ….

Vel har Lier kommune vært uheldige med timingen i forhold til et urolig byggemarked; først så hadde problemer med å få entreprenører til å regne på prosjektet, og når endelig fikk de priser som ligger grunn for dette prosjektet så var det fortsatt høy meget høy aktivitet i byggebransjen. Det siste året har imidlertid denne situasjonen snudd seg radikalt - boligbygginen har praktisk talt stoppet opp og man snakker i dag om permiteringer i byggebransjen. Dette er forhold som Lier kommune er klar over – og har blitt gjort klar over, men som man altså tilsynelatende ikke har tatt innover seg i det hele tatt. Istede for å benytte seg av de muligheter disse markedsmessige endringer gir, tar man seg altså råd på vegne av velgerne og innbyggerne til å trumfe i gjennom dette som et prestisjeprosjekt – med ukjente motiver og med langrekkende konsekvenser ?

Oppsummert vet vi altså at byggeprosjektet har en ramme på 467 millioner kroner – men at det bør koste 345 millioner (12600m2 x kr.27.400,-) + kostnader til utenomhusanlegget. Det blir et meget begrenset uteareal ved den nye skolen grunnet en liten tomt, men vi kan her ta med eksempelvis 10 millioner til opparbeidelse av dette. Med dette til grunn har vi en forsiktig anslått ”kostnadsoverskridelse” på 112 millioner kroner før man har satt spaden i jorden !

Så Ulla, mitt spørsmål som velger og skattebetaler er; skal du snart stå frem å vise at du virkelig er en ordfører og ansvarlig leder, og som kan styre kommunen ut av dette økonomiske uføret før det er for sent ? Dere har valgt en samspillskontrakt med utbygger. Vennligst sørg for at dette ”samspillet” medfører at jeg og mine barn, og alle andre skattebetalere, slipper å belastes med denne offentlige sløsingen i hundremillioners-klassen . Eller vil du virkelig at DETTE skal bli en del av ditt politiske ettermele, og er dette en sak Høyre vil profilere seg med inn i det neste valg ?

Erik Hære
Bygningsingeniør og skattebetaler - Lierbyen

Les også: http://www.liernett.no/?artikkel=1777

Forrige artikkel:Søk stillhetenNeste artikkel:To skadet i bilulykke
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lrdag 2. august 2008 10:34: paul Christian Justad
Et virkelig godt leserinnlegg som jeg forventer på trykk i Lierposten og dt slik at flere få lese det. Sannheten må frem og det er så godt å se at det er flere som ser hvordan Lier kommune styres.
Lrdag 2. august 2008 18:13: Tom I.
Det holder vel i massevis å få det på Liernett?
Jeg hadde ikke fått sett det om det stod på trykk i Lierposten eller DT...
Lrdag 2. august 2008 21:46: Truls Hallingstad
Kursen var satt da kommunestyret fikk saken, da er autopilot greit nok, så lenge det er våken utkikk og vakt ombord. Men bestikket som ga den stødige kursen skal ha vært beregnet pris for ny Høvik barneskole og renovering av Stoppen. Summen av de to arbeidene er, så langt jeg har kunnet se, vært grunnlaget som med stadige pris- og indekstillegg er blitt de 467 millionene som autopiloten nå foreløpig styrer etter. Styringsinnretningen heter visst "Alliansen".
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode