Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 8cae57765245fb4946d345f2bf25db17

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Forlik i veisaken?

Lederen i Lier AP, Mathias B. Dannevig, bedriver en merkelig saksfremstilling i pressen om riksvei 23 hvor han ønsker et ”forlik” med Høyre og andre partier. Jeg har forståelse for behovet for sorgarbeid i Lier AP, men når man har satset huset i poker må man ikke skrike at reglene er feil om man står i fare for å tape slik det tidligere politiske flertallet gjør i denne saken. Allerede før avstemningen i kommunestyret våren 2005 ble de advart om at virkelighetsoppfatningen til de faglige ekspertene i Statens vegvesen ikke stemte overens med flertallets drømmeverden.

Alle partier, med unntak av Høyre, la seg flate for særinteressegrupper som kjempet frem en utredning av en tunnel som slett ikke vil avlaste trafikken mellom Lahell-Gullaug-området og Drammen: direkte tunnel Dagslet - Viker. Dette er en tunnel som vil føre til forlengelse av veien til Drammen med flere kilometer uten at det løser et eneste av trafikkproblemene mellom Lahell-Gullaug og Lierstranda-Drammen.

Lier Høyre, med ordfører Ulla Nævestad i spissen, kjempet for også å ta vare på andre saker som er viktige for Lier. Det er derfor Lier Høyre stemte for følgende tillegg til rådmannens forslag til vedtak:

”Under forutsetning av at utbygging av et fremtidig sykehus på Gullaug, planlagt boligbygging på Engersand og gjennomføring av avtalen mellom Lier kommune og andre kommuner/fylkeskommuner om bompengefinansiering av RV 23 (Dagslet-Linnes) ikke forsinkes eller forpurres, kan Lier kommune anbefale at alternativ 11 utredes parallelt med de øvrige alternativer for fremføring av RV 23 og frem til kryss mot E18. Dette underbygges av det brede engasjement som medvirkningsprosessen så langt har utløst lokalt i området.

Et sammenhengende og lett tilgjengelig gang- og sykkelveinett må integreres i prosjektet."

Liers innbyggere bør lese Lier Høyres standpunkt nøye og spørre seg om det virkelig var viktigere å få utredet en tunnel som det viser seg ikke å løse noe trafikkproblem, enn det var å ta vare på avtalen mellom Lier kommune og andre kommuner/fylkeskommuner om finansieringen av riksvei 23 (Dagslet-Linnes) og muligheten til raskest mulig å få en vei som faktisk vil løse trafikkproblemene i Ytre Lier.

Terje Sagvolden, Lier Høyre
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode