Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 170ae77a21b16a22183972c354cfc5d1

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsystem i ytre Lier.

Er svaret å bestemme seg for en tunnel fra Dagslet til Linnes for RV23? Det vi ser er at denne tunnelen vil bringe med seg flere problemer enn den løser. Det er sannsynlig med en etappevis utbygging. I hovedalternativene med tunnel til Linnes vil det høyst sannsynlig først komme tunnel til Linnes og et forbedret Linnes-kryss. Deretter ingenting - lenge. Med unntak av Lahell og deler av Gullaug vil resten av ytre Lier kveles av den økende trafikken på de parsellene og kryssene som venter på utbygging. Dette kan vare i 10 år eller mer etter at tunnelen er ferdig.
Alternativet med tunnel til Viker vil være best i overskuelig fremtid, fordi trafikken som skal gjennom Lier ledes til E18 allerede i første etappe. Derved vil det være plass til lokaltrafikken på de lokale veiene i overskuelig fremtid.
Flommen i Lier i sommer var naturkrefter i sving, det er lite å stille opp med når regnet øser ned og samles i Lierelva.

Trafikk er menneskeskapt og kan styres på en helt annen måte. Det er unødvendig og brutalt at ytre Lier skal drukne i trafikk.
Forrige artikkel:Fremad mot HøyreNeste artikkel:Trygghet for alle
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode