Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Vi rydder opp !

Miljøopprydding på Lierstranda er oppgave nr 1 ! All forurensning som innebærer miljømessig eller helsemessig risiko skal tas hånd om til lands og til vanns. (...)

Miljøopprydding på Lierstranda er oppgave nr 1 !

All forurensning som innebærer miljømessig eller helsemessig risiko skal tas hånd om til lands og til vanns. Dette arbeidet er i gang.

Lierelva skal bli ren og tilgjengelig for alle !

Sikre Lierelva mot flom gjennom flomforebyggende tiltak. Forurensende avrenning må reduseres.

Andre miljøtiltak:

Begrense miljøforurensning og klimautslipp.
Iverksette gode tiltak som hindrer forurensning og forsøpling.
Enkel og effektiv renovasjonsordning.
Verneverdig flora og fauna skal beskyttes.
Grus og sandressurser skal forvaltes på en miljømessig forsvarlig måte.
Legge til rette for gode enøk-tiltak og arbeide for at alternative energikilder tas i bruk.

Praktiske miljøoppryddingsforslag vil vi gjerne ha !!!!
Forrige artikkel:Terje Sagvoldens arroganseNeste artikkel:Lier Høyre vil rydde opp
Flere artikler

© 2021 Sylling Hardcode