Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: ad3b2ccac25de730bb8e8d2b63b6bd7c

På samme lag

- Det er mange hindere igjen, innrømmet Henrik Schussel fra Gjelsten Holding i møte med Lier Venstre og Lier SV i Rådhuset mandag kveld.

Det var Lier Venstre som hadde invitert denne mulige "redningsplanken" for Lierstranda og miljøet der. Siden det andre ærklærte miljøpartiet Sosialistisk venstreparti har sine månedlige møter i ett av naborommene,  ble de invitert til å delta. Vel 20 interesserte tilhørere var til stede og stilte spørsmål.
- Det er store områder det er snakk om og en stor investering med et tidsperspektiv på 10-15 år. Det betyr først en  investering på 200-300 millioner i første omgang, deretter en kostnad på ca  1 milliard for tomtebearbeidelse,  sa representanten fra Gjelsten Holding. Han røpet en optimisme med hensyn til en potensial vekst, ikke bare boligbygging, men en mulig vekst også med hensyn til arbeidsplasser i grenseområdet mot Drammen. Han minnet om skepsisen som ble uttrykt om industrinedleggelsene i Nydalen i Oslo. Der ble det skapt hele 10 000 nye arbeidsplasser.

Hovedgrepet
Hovedgrep blir en miljøopprydding, et parkanlegg med eventuelt et fotballstadion og en bolig- og næringsutvikling på  "nytt" land.
For at dettte skal skje må Gjelsten Holding få forkjøpsrett til tømmerterminalen, dersom dagens virksomhet opphører. Det  kreves også et samarbeid med andre aktører som eiendomsutvikling.
Videre er det snakk om en få til en avtale med NCC Roads og foreta geotekniske undersøkelser. Skiping av kalkstein fra Langøya har startet. Det videre arbeid krever oppstart av mudring og oppfylling av Gilhusbukta.

Status Gilhusbukta
Gjelsten Holding vil rette en forespørsel til Drammen Eiendom om erverv av tomt som disponeres av en båtforening. ( Vedtak i Drammen Forannskap). Videre vil man ta kontakt med de øvrige grunneiere om rettigheter til nytt land. Så skal status for miljøppryddinga gjøres opp.

Positiv respons
- Jeg føler at vi ble oppdatert hvor prosjektet står, sa Nina Johnsen i Lier Venstre. - Det er tydlelig at det er Drammen som er "proppen". Nå er det viktig å rydde opp i interessekonfliktene.  Både Drammmen og Lier må nå samle seg om felles interesser i dette området.
Flere i SV ga også positive tilbakemeldinger, men en representant var veldig opptatt av at allmenheten måtte bli  sikret og man ikke vil bli stengt ute fra fjordsiden av en privat utbygging.Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode