Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a242046b3a317e0ff3be534cd5e76f6a

Lier brygge - et gigantisk miljøprosjekt

En elektrisk bane kan betjene hele området og derved fjerne mye av den store miljøbelastningen som veitrafikken representerer.

Bioteknologi og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IT), ikke jernbanedrift og shipping, vil i løpet av de neste 20-30 år fullstendig forandre næringslivet og arbeidsmarkedet.

Liers strandområder var avsatt til havneformål helt til den heftige ”havnedebatten” startet for alvor med mitt innlegg i DT sommeren 2000. Selv om det fortsatt foregår enkelte krampetrekninger, ser vi nå resultatene av dette folkelige engasjementet. Lier står nå samlet mot utnyttelse av Liers strandområder til havneformål.

I avisinnlegg høsten 2000 drømte man om at en stor investor skulle se mulighetene i dette praktfulle området. ”Drømmeprinsen” Bjørn Rune Gjelsten dukket opp og hans Gjelsten Invest er nå i full gang med å rydde opp i de enorme forurensninger som tidligere virksomheter har etterlatt seg i området.

Kommunikasjonsmessig er Lier brygge faktisk naboen ikke kun til det fremtidige sentralsykehuset på Gullaug, men også til IT Fornebu, Universitetet i Oslo og Forskningsparken i Gaustadbekkdalen. Det fins knapt like store og attraktive, næringsarealer i Asker og Bærum. Lier brygge, fra Engersand til Brakerøya, bør totalplanlegges til å bli ett av Norges høyteknologiområder. ”Gjelstenstranda” er bare begynnelsen.

Kapitalen i fremtidens bedrifter er i stor grad kunnskapen den enkelte ansatte har i sin hjerne. Kunnskap er lett å bære. Derfor blir det viktig at de ansatte trives i bedriften slik at de ikke flytter. Lier brygge må derfor ha både attraktive arbeidsplasser og attraktive boliger, samt kulturtilbud og miljøkvaliteter. Det er derfor oppmuntrende å se Gjelsten Invests planer for området. Investorers planer er imidlertid ikke nødvendigvis de samme som storsamfunnets. Dette betyr at politikere må være beredt til å holde Gjelsten og andre investorer ”i ørene” om nødvendig. Dette krever fremtidsvisjoner, innsikt og politisk vilje.

Ingen del av området bør være forlatt nattetid fordi folketomme områder lett blir arnested for kriminalitet og utrygghet. For å oppnå dette trengs mangfold. Lier brygge må bli et sted hvor folk gjerne vil bo og arbeide, og besøke i sin fritid. Arkitekturen må ikke bli monolittisk og stengende, men variert og luftig. Lyset ute på tømmerterminalen er fenomenalt, det kan konkurrere både med Holmsbu og Skagen. Derfor ser jeg for meg, ikke bare restauranter og bryggekantkaféer med plass til fritidsbåter langs kanalene, men også områder med grønne parker til lekende barn og vanlige lierfolk i skjønn forening med kunstnere som søker inspirasjon fra lyset.

På den nåværende tømmerterminalen kan det bygges et kombinert konferansehotell og kulturhus som kan brukes som et identitetsskapende symbol liksom operaen i Sydney og Guggenheim-muséet i Bilbao.

Folks økende interesse for naturen kan stimuleres ytterligere ved at våtmarksområdet og fuglelivet på Linnesstranda integreres i Lier Brygge på en økologisk forsvarlig måte.

Lier brygge bør være bilfritt. Parkering bør foregå utenfor området. Fra Drammen, gjennom hele Lier brygge til det nye sentralsykehuset på Gullaug og boligene på Engersand bør det bygges en elektrisk bane som kan betjene hele området og derved fjerne mye av den store miljøbelastningen som veitrafikken representerer.

På sikt må Lier igjen knyttes sammen med sine strandområder ved at det legges lokk over de store transportårene, jernbane og RV23. Dette blir selvsagt en arkitektonisk og økonomisk utfordring, men samtidig en enorm miljøgevinst.

Terje Sagvolden, Lier Høyre

Forrige artikkel:Støtter BellenNeste artikkel:Dr Feelgood på Union scene
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 29. august 2007 08:38: Velger på vandring
Dette forslaget har en ganske annet dimensjon enn Ap-forslaget om å bytte ut rullatorene i Lierbyen med barnevogner.

Jeg er imidlertid ikke overbevist om at Liers befolkning står samlet om å omgjøre naturperlen ved Drammensfjorden til tettbygd strøk.
Onsdag 29. august 2007 15:04: Tone E Svendsen
Hei du Høyremann,
i går snakket du varmt om å legge nok en motorvei, Rv23 mellom Lier og strandområdene, uten noe miljøtiltak overhodet. I dag skriver du altså om luftslott og lokk over Rv23.
Her er det uoverstigelig avstand mellom visjon og konkrete politiske standpunkt... dersom du ikke ser at du kan bidra nå i kampen for å de strengeste miljøtilpasninger til Rv 23, eller aller helst, legge all gjennomgangstrafikken rett opp på E18 ved Viker.
Onsdag 29. august 2007 23:16: Truls Hallingstad
De lave, slake strendene har helt fra Lier ble tørt land for mange tusen år siden vært et av bygdass store aktiva. I sommer har arkeologer avdekket et stort produksjonsanlegg fra vikingetiden. Området "Strann`a" var vi villige til å gi Drammen for hundre år siden. Men det var da. Nå har vi navnet. Som kan nytes i solgangsbris: "Lier Brygge!" Tygg på det,.Lier Brygge, trendy som faen!
Torsdag 30. august 2007 00:27: Terje Sagvolden
Hei Tone E Svendsen
Nå refererte du ikke korrekt hva Lier Høyre står for. Selv er jeg verdikonservativ. Det betyr å ta vare på verdier slike som miljøet. Hadde du sittet i kommunestyret de siste periodene, ville du også visst at jeg hele tiden har vært en meget aktiv pådriver i alle miljøsaker i de 8 årene jeg har vært aktiv i Lier-politikken.
Dette er hva Søren Falck-Zapffe har uttrykt gjentatte ganger også her på Liernett.no:
1. Kryssløsning mot E 18 ved Strandbrua/Brakerøya må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere på V. Nøste blir minst mulig og at vi får effektive trafikkstrømmer. 2. Krysset på Amtmannsvingen må i minst mulig grad legge beslag på dyrkbar mark. 3. Trafikkbelastningen ved Vitbank/Moserud må reduseres ved at veien nedgraderes. 4. Krysset ved Linnes må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere og landbruk blir redusert maksimalt. 5. Riksvei 23 må miljøskjermes frem til kryss mot E 18. Lier Høyre vil være en pådriver for å finne gode, langsiktige løsninger som liungene kan være fornøyd med. Vi er åpen for et bredt samarbeid for å nå disse målene. Personlig håper jeg at vi kommer enda lenger. Tone, oss samarbeide i fremtiden. Vi tjener ingen ting på å mistenkeliggjøre hverandre. Terje Sagvolden, Lier Høyre
Torsdag 30. august 2007 00:43: Terje Sagvolden
Kjære Truls.

Det er ikke noe nytt for politikere fra andre partier at de politiske standpunktene til De Uavhengige Folkevalgte ofte er vanskelig å forstå. Er du nå blitt imot oppryddingen av de sterkt forurensede områdene i Ytre Lier?

Jeg har kjempet for en opprensing både der og på de mer enn 80 søppelfyllingene vi har i Lier siden jeg kom med i politikken for 8 år siden og det kommer jeg til å fortsette med!! Det var faktisk hovedgrunnen til at jeg for 9 år siden sa i fra til Lier Høyre at jeg ville stå på deres liste til kommunevalget. Videre kan du sjekke de offisielle referatene fra kommunale møter vedrørende alle vedtak i miljøsaker jeg står bak og alle miljøspørsmål jeg har stilt til ordføreren i disse to periodene.

Med miljøhilsen, Terje Sagvolden
Torsdag 30. august 2007 08:25: B. Ragernes
Nytt ord?

Ser at Truls Hallingstad skriver "bygdass" i innlegget 29.08.2007 23.16.28.

Er "bygdass" et slags avtrede der ute på landsbygda?
Torsdag 30. august 2007 08:42: Truls Hallingstad
Takk, Terje. for en tåkete kommentar til min helt personlige vurdering av navnet Lier brygge. Det er forståelig i en valgkamptid at selv den åndelig best utrustede kan bli litt for valgfokusert. På søk etter saker å ta Uavhengige Folkevalgte på, synes du å forstå mitt innlegg om det nye, trendy navnet på stranda som et POLITISK innspill, og som uttrykk for motstand mot miljøoppryddingen som selvsagt både UF og jeg, som alle andre, setter stor pris på.
Minner om at UF ble hetset ved forrige valgkamp, for forslaget til Kommuneplanen, om å henvise regulering av Drammen Havn til Drammen, noe ingen partier støttet den gangen.
Torsdag 30. august 2007 11:29: Truls Hallingstad
Jeg må også få takke antatt byborger B. Ragernes for avsløringen av min kryptiske innføring av det lite brukte ordet bygde-dass. Feilen som passerte korrekturen vil ikke være en s for mye, men manglende "de", og gjerne bindestrek. Betegnelsen forsøkes innført for manglende avløpssystem i deler av bygda, bl. a. ved Ulven og det meste av Østsiden. Hintet om sanering bør oppfattes som miljøvennlig.
Torsdag 30. august 2007 22:21: Terje Sagvolden
Kjære Truls.

Dette er ikke et forsøk på å være morsom, men jeg forstår fortsatt ikke hva du og UF mener.

Mvh, Terje
Torsdag 30. august 2007 22:51: Truls
Gode Terje. Hjelpen er nær. Nei, jeg oppfattet deg ikke som morsom, men det jeg mener eller mente dreide seg utelukkende om en lett sarkastisk kommentar til lanseringen av navnet "Lier brygge"; og ikke overhodet om angrep på eller nedvurdering av din prisverdige innsats for miljøet. UF har mest sannsynlig ingen mening om navnet Lier brygge.
Mandag 3. september 2007 00:54: Tone E Svendsen, Lier Ap
Lier Høyre har ført opp en rekke punkter som skal være forpliktende i et forlik om hovedvegsystemet i ytre Lier:
1. Kryssløsning mot E 18 ved Strandbrua/Brakerøya må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere på V. Nøste blir minst mulig og at vi får effektive trafikkstrømmer.
Alle kryssutformingene gir effektive trafikkstrømmer. Dette er derfor et meningsløst krav. Kryssutforming som reduserer støy- og støvbelastningen for beboere på V. Nøste er et viktig, men kostbart krav, for noe av utfordringen for Nøste er at E18 allerede ligger der. I tillegg til disse momenter har Lier Ap sett at den beste løsningen for å koble havn/Gjelsten-strand til hovedvegsystemet er kryssutformingen med nedgravd rundkjøring (kryssutforming nr 6). Denne kryssløsningen ved Strandbrua er best, uansett om hovedløsningen er som Statens vegvesen dikterer, eller alternativene med tunnel til Viker. Disse er avhengig av gode kryssløsninger langs E18, også ved Strandbrua. Dersom Lier Høyre trekker den konklusjon at kryssutformingen med nedgravd rundkjøring er best, har de kommet til samme konklusjon som Lier Ap.

Det vil imidlertid koste 370 mill kr mer enn den som SVV foreløpig har lagt i prosjektpotten.

2. Krysset på Amtmannsvingen må i minst mulig grad legge beslag på dyrkbar mark.
Nok et irrelevant punkt fra Lier Høyre. Utfordringene i forhold til krysset i Amtmannssvingen ligger ikke i direkte beslag av dyrka mark. Det direkte arealbeslaget varierer ikke stort ift de ulike utformingene. Derimot vil de ulike utformingene på ulikt vis legge opp til et sekundært arealbeslag ved at dyrka mark blir liggende inneklemt mellom motorveier og næringsareal. Da trenger en ikke være synsk for å se at det raskt vil komme søknad om omregulering. Og hvem vil vel uansett ha mat fra et så forurensningsutsatt jordbruksareal? Utfordringen i Amtmannnssvingen ligger først og fremst i å ivareta interessene til nærliggende boligområder; Husebygata, Smetten, Frydenlund, Gilhus og Vitbank. Da ser vi at kryssutformingen med kulvert for Rv23 under jernbanen er best.
Det vil imidlertid koste 400 mill kr mer enn den som SVV foreløpig har lagt i prosjektpotten. I tillegg har SVV varslet innsigelse mot denne kryssutformingen, noe som imidlertid ikke behøver bety noe i denne runden.

3. Trafikkbelastningen ved Vitbank/Moserud må reduseres ved at veien nedgraderes.
Dette er nok et meningsløst punkt fra Lier Høyre. I alle alternativer bortsett fra salatalternativet (alternativ II) inngår Rv 285 over Vitbank i hovedvegsystemet. Når Lier Høyre vil jobbe for det alternativet Statens vegvesen dikterer, som innebærer fortsatt stor trafikk på Rv 285 over Vitbank, gir ikke kravet om nedgradering mening. Statens vegvesen har lansert akseptable løsninger her, med 50 km/t, flere rundkjøringer og mer ensretting av trafikken. Støyskjerming vil komme også. Det eneste springende punkt for Vitbank er, som kommentert i punktet over, kryssutformingen i Amtmannssvingen.
Tilleggsregningen blir merkostnaden ved kryssutforming 6 i Amtmannssvingen, se punktet over.
4. Krysset ved Linnes må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere og landbruk blir redusert maksimalt.

Dette kan vanskelig bety annet enn at Lier Høyre støtter Lier Aps krav om betydelig bedre kryssutforminger ved Linnes enn det Statens vegvesen dikterer. Det er to kryssutforminger som er viktige for Linnes, gitt tunnel til Linnes, og det er de to som innebærer en lang tunnelmunning, ut til dagens kryss. Dette vil gi gode effekter for beboere og landbruk.

Tilleggsregningen blir ca 270 – 300 mill kr.

5. Riksvei 23 må miljøskjermes frem til kryss mot E 18.
Statens vegvesen skriver som sant er at selv med full støyskjerming, er det ikke mulig å få til god effekt for boligområdene. Dette fordi støyen stiger. Dette punktet er derfor diffust, og uklart. Mener Lier Høyre en total kulvert-løsning? Dette har SVV avvist å utrede i sitt planprogram pga kostnader og effekter. Mener de støyskjermer? Som henger over veien?
Uansett koster slike tiltak mer enn det som er lagt i potten fra vegvesenet, et anslag kan være ca 50 mill kr. (men en effektiv løsning vil koste langt mer.)
Summerer vi så alle tilleggene som er nødvendige, kommer vi raskt til at det blir
1.120 mill kr. Da er det hovedalternativet som Statens vegvesen dikterer og som Lier Høyre lener seg til, like dyrt som hovedalternativene med tunnel til Viker. Disse har imidlertid et betydelig potensiale for å bli billigere, fordi det kan gjøres kostnadsbesparende grep med dem.
Mandag 3. september 2007 09:14: Terje Sagvolden
Hei Tone

Jeg tror tross alt ikke det er så store forskjeller på våre kortsiktige, taktiske, mål. Det jeg skisserer i hovedartikkelen er de langsiktige, strategiske.

Vi har store og mektige motstandere utenfor kommunen. La oss derfor jobbe sammen for å få gode løsninger til beste for Lier.

Med vennlig hilsen,
Terje
Mandag 3. september 2007 09:48: Bård Strand, Lier AP
Hei Terje!
Hele din visjon for strandområdene i ytre Lier vil jeg støtte. Jeg er også sikker på at du i din byutviklingside også har rom for bevaring av fuglereservat og andre grønne lunger, f.eks. Lierelvdeltaet innenfor planområdet.
Men realpolitisk: I hvilken grad har Lier Høyre eller du selv lagt disse premissene inn i den kommunedelplan som i disse dager behandles for strandområdene? Eller er dine visjoner kun drømmer for velgerne som Lier Hlyre og du selv ikke gjør noe for å realisere?
Jeg er enig med deg i at den fremtidige Gjelsten-stranda gjerne kan bli noe i nærheten av bilfri. Hvorfor er ikke du enig med Lier AP i at ytre Lier, hvor det allerede bor og forsøksvis lever mange mennesker allerede i dag, ikke skal få redusert sin trafikkbelastning? Tvert imot vil du øke belastingene for alle fra Linnes til Brakerøya! Det er enkelt å redusere trafikkbelastningen for menneskene som lever i den virkelige og allerede eksisterende del av verden. Hvorfor er det bare idéverdenen du vil befri for trafikk, mens du vil øke trafikkbelastningen den reelle verden?
I tillegg synes jeg din siste setning om et lokk over R-23 fra Linnes til Brakerøya er kostelig, om dens naivitet ikke samtidig er i ferd med å medføre en tragedie for ytre Lier. Et slikt lokk, Terje, vil koste flerfoldige ganger hva det vil koste å legge R-23 i tunnel til Viker, noe som ville løse hele problemet en gang for alle. Og det eneste argumentet Statens Vegvesen har mot tunnel til Viker er nettopp, kostnadene!
Ditt innlegg, om du vil følge det logisk, innebærer derfor at du må støtte føring av R-23 ikke til Linnes, men til Viker. Det er ingen skam å snu, Terje.
mvh
Bård
Mandag 3. september 2007 11:44: Mathias B. Dannevig
Bård er en snill mann og tolker Terje Sagvolden i beste mening. Da er det jo ikke vanskelig å være enig med ham i at dette er flotte drømmer.

Jeg vet ikke om jeg er like snill som Bård. På meg virker det som om Dr. Sagvolden nå opptrer som narkoselege for de innbyggerne som skal rammes av de veiløsninger han selv har kjempet varmt for. Pasientene skal dysses inn i fremtidsdrømmer og Dr Sagvoldens forsikringer om at han " er verdikonservativ", i stedet for å diskutere de reelle og aktuelle løsninger som skal gjennomføres fra Linnes til Lierstranda og Vitbank/Moserud.

Før valget blir slike konkrete diskusjoner en alt for stor belastning for Høyre, gitt den forhistorie partiet har på veiløsningene i Ytre Lier.Så derfor setter Sagvolden opp lynavlederen, og tar opp narkosesprøytene fra legefrakken sin med eventyrfortellingen om "Lier Brygge" Hvis politikk skal bedømmes ut fra HANDLING og ikke løse ord og luftsslott er Høyres visjoner om Lier Brygge lett å avsløre. Høyre er et redskap for spesielle utbyggingsinteresser og har muligens tillit på miljøvern i Sylling hvor Ulla bor, men ikke i Ytre Lier.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode