Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Lier brygge - et gigantisk miljøprosjekt

En elektrisk bane kan betjene hele området og derved fjerne mye av den store miljøbelastningen som veitrafikken representerer.

Bioteknologi og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IT), ikke jernbanedrift og shipping, vil i løpet av de neste 20-30 år fullstendig forandre næringslivet og arbeidsmarkedet.

Liers strandområder var avsatt til havneformål helt til den heftige ”havnedebatten” startet for alvor med mitt innlegg i DT sommeren 2000. Selv om det fortsatt foregår enkelte krampetrekninger, ser vi nå resultatene av dette folkelige engasjementet. Lier står nå samlet mot utnyttelse av Liers strandområder til havneformål.

I avisinnlegg høsten 2000 drømte man om at en stor investor skulle se mulighetene i dette praktfulle området. ”Drømmeprinsen” Bjørn Rune Gjelsten dukket opp og hans Gjelsten Invest er nå i full gang med å rydde opp i de enorme forurensninger som tidligere virksomheter har etterlatt seg i området.

Kommunikasjonsmessig er Lier brygge faktisk naboen ikke kun til det fremtidige sentralsykehuset på Gullaug, men også til IT Fornebu, Universitetet i Oslo og Forskningsparken i Gaustadbekkdalen. Det fins knapt like store og attraktive, næringsarealer i Asker og Bærum. Lier brygge, fra Engersand til Brakerøya, bør totalplanlegges til å bli ett av Norges høyteknologiområder. ”Gjelstenstranda” er bare begynnelsen.

Kapitalen i fremtidens bedrifter er i stor grad kunnskapen den enkelte ansatte har i sin hjerne. Kunnskap er lett å bære. Derfor blir det viktig at de ansatte trives i bedriften slik at de ikke flytter. Lier brygge må derfor ha både attraktive arbeidsplasser og attraktive boliger, samt kulturtilbud og miljøkvaliteter. Det er derfor oppmuntrende å se Gjelsten Invests planer for området. Investorers planer er imidlertid ikke nødvendigvis de samme som storsamfunnets. Dette betyr at politikere må være beredt til å holde Gjelsten og andre investorer ”i ørene” om nødvendig. Dette krever fremtidsvisjoner, innsikt og politisk vilje.

Ingen del av området bør være forlatt nattetid fordi folketomme områder lett blir arnested for kriminalitet og utrygghet. For å oppnå dette trengs mangfold. Lier brygge må bli et sted hvor folk gjerne vil bo og arbeide, og besøke i sin fritid. Arkitekturen må ikke bli monolittisk og stengende, men variert og luftig. Lyset ute på tømmerterminalen er fenomenalt, det kan konkurrere både med Holmsbu og Skagen. Derfor ser jeg for meg, ikke bare restauranter og bryggekantkaféer med plass til fritidsbåter langs kanalene, men også områder med grønne parker til lekende barn og vanlige lierfolk i skjønn forening med kunstnere som søker inspirasjon fra lyset.

På den nåværende tømmerterminalen kan det bygges et kombinert konferansehotell og kulturhus som kan brukes som et identitetsskapende symbol liksom operaen i Sydney og Guggenheim-muséet i Bilbao.

Folks økende interesse for naturen kan stimuleres ytterligere ved at våtmarksområdet og fuglelivet på Linnesstranda integreres i Lier Brygge på en økologisk forsvarlig måte.

Lier brygge bør være bilfritt. Parkering bør foregå utenfor området. Fra Drammen, gjennom hele Lier brygge til det nye sentralsykehuset på Gullaug og boligene på Engersand bør det bygges en elektrisk bane som kan betjene hele området og derved fjerne mye av den store miljøbelastningen som veitrafikken representerer.

På sikt må Lier igjen knyttes sammen med sine strandområder ved at det legges lokk over de store transportårene, jernbane og RV23. Dette blir selvsagt en arkitektonisk og økonomisk utfordring, men samtidig en enorm miljøgevinst.

Terje Sagvolden, Lier Høyre

Klima og miljø Trafikk

14 kommentarer

Onsdag 29. august 2007 08:38: Velger på vandring
Dette forslaget har en ganske annet dimensjon enn Ap-forslaget om å bytte ut rullatorene i Lierbyen med barnevogner.

Jeg er imidlertid ikke overbevist om at Liers befolkning står samlet om å omgjøre naturperlen ved Drammensfjorden til tettbygd strøk.
Onsdag 29. august 2007 15:04: Tone E Svendsen
Hei du Høyremann,
i går snakket du varmt om å legge nok en motorvei, Rv23 mellom Lier og strandområdene, uten noe miljøtiltak overhodet. I dag skriver du altså om luftslott og lokk over Rv23.
Her er det uoverstigelig avstand mellom visjon og konkrete politiske standpunkt... dersom du ikke ser at du kan bidra nå i kampen for å de strengeste miljøtilpasninger til Rv 23, eller aller helst, legge all gjennomgangstrafikken rett opp på E18 ved Viker.
Onsdag 29. august 2007 23:16: Truls Hallingstad
De lave, slake strendene har helt fra Lier ble tørt land for mange tusen år siden vært et av bygdass store aktiva. I sommer har arkeologer avdekket et stort produksjonsanlegg fra vikingetiden. Området "Strann`a" var vi villige til å gi Drammen for hundre år siden. Men det var da. Nå har vi navnet. Som kan nytes i solgangsbris: "Lier Brygge!" Tygg på det,.Lier Brygge, trendy som faen!
Torsdag 30. august 2007 00:27: Terje Sagvolden
Hei Tone E Svendsen
Nå refererte du ikke korrekt hva Lier Høyre står for. Selv er jeg verdikonservativ. Det betyr å ta vare på verdier slike som miljøet. Hadde du sittet i kommunestyret de siste periodene, ville du også visst at jeg hele tiden har vært en meget aktiv pådriver i alle miljøsaker i de 8 årene jeg har vært aktiv i Lier-politikken.
Dette er hva Søren Falck-Zapffe har uttrykt gjentatte ganger også her på Liernett.no:
1. Kryssløsning mot E 18 ved Strandbrua/Brakerøya må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere på V. Nøste blir minst mulig og at vi får effektive trafikkstrømmer. 2. Krysset på Amtmannsvingen må i minst mulig grad legge beslag på dyrkbar mark. 3. Trafikkbelastningen ved Vitbank/Moserud må reduseres ved at veien nedgraderes. 4. Krysset ved Linnes må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere og landbruk blir redusert maksimalt. 5. Riksvei 23 må miljøskjermes frem til kryss mot E 18. Lier Høyre vil være en pådriver for å finne gode, langsiktige løsninger som liungene kan være fornøyd med. Vi er åpen for et bredt samarbeid for å nå disse målene. Personlig håper jeg at vi kommer enda lenger. Tone, oss samarbeide i fremtiden. Vi tjener ingen ting på å mistenkeliggjøre hverandre. Terje Sagvolden, Lier Høyre
Torsdag 30. august 2007 00:43: Terje Sagvolden
Kjære Truls.

Det er ikke noe nytt for politikere fra andre partier at de politiske standpunktene til De Uavhengige Folkevalgte ofte er vanskelig å forstå. Er du nå blitt imot oppryddingen av de sterkt forurensede områdene i Ytre Lier?

Jeg har kjempet for en opprensing både der og på de mer enn 80 søppelfyllingene vi har i Lier siden jeg kom med i politikken for 8 år siden og det kommer jeg til å fortsette med!! Det var faktisk hovedgrunnen til at jeg for 9 år siden sa i fra til Lier Høyre at jeg ville stå på deres liste til kommunevalget. Videre kan du sjekke de offisielle referatene fra kommunale møter vedrørende alle vedtak i miljøsaker jeg står bak og alle miljøspørsmål jeg har stilt til ordføreren i disse to periodene.

Med miljøhilsen, Terje Sagvolden
Torsdag 30. august 2007 08:25: B. Ragernes
Nytt ord?

Ser at Truls Hallingstad skriver "bygdass" i innlegget 29.08.2007 23.16.28.

Er "bygdass" et slags avtrede der ute på landsbygda?
Torsdag 30. august 2007 08:42: Truls Hallingstad
Takk, Terje. for en tåkete kommentar til min helt personlige vurdering av navnet Lier brygge. Det er forståelig i en valgkamptid at selv den åndelig best utrustede kan bli litt for valgfokusert. På søk etter saker å ta Uavhengige Folkevalgte på, synes du å forstå mitt innlegg om det nye, trendy navnet på stranda som et POLITISK innspill, og som uttrykk for motstand mot miljøoppryddingen som selvsagt både UF og jeg, som alle andre, setter stor pris på.
Minner om at UF ble hetset ved forrige valgkamp, for forslaget til Kommuneplanen, om å henvise regulering av Drammen Havn til Drammen, noe ingen partier støttet den gangen.
Torsdag 30. august 2007 11:29: Truls Hallingstad
Jeg må også få takke antatt byborger B. Ragernes for avsløringen av min kryptiske innføring av det lite brukte ordet bygde-dass. Feilen som passerte korrekturen vil ikke være en s for mye, men manglende "de", og gjerne bindestrek. Betegnelsen forsøkes innført for manglende avløpssystem i deler av bygda, bl. a. ved Ulven og det meste av Østsiden. Hintet om sanering bør oppfattes som miljøvennlig.
Torsdag 30. august 2007 22:21: Terje Sagvolden
Kjære Truls.

Dette er ikke et forsøk på å være morsom, men jeg forstår fortsatt ikke hva du og UF mener.

Mvh, Terje
Torsdag 30. august 2007 22:51: Truls
Gode Terje. Hjelpen er nær. Nei, jeg oppfattet deg ikke som morsom, men det jeg mener eller mente dreide seg utelukkende om en lett sarkastisk kommentar til lanseringen av navnet "Lier brygge"; og ikke overhodet om angrep på eller nedvurdering av din prisverdige innsats for miljøet. UF har mest sannsynlig ingen mening om navnet Lier brygge.
Mandag 3. september 2007 00:54: Tone E Svendsen, Lier Ap
Lier Høyre har ført opp en rekke punkter som skal være forpliktende i et forlik om hovedvegsystemet i ytre Lier:
1. Kryssløsning mot E 18 ved Strandbrua/Brakerøya må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere på V. Nøste blir minst mulig og at vi får effektive trafikkstrømmer.
Alle kryssutformingene gir effektive trafikkstrømmer. Dette er derfor et meningsløst krav. Kryssutforming som reduserer støy- og støvbelastningen for beboere på V. Nøste er et viktig, men kostbart krav, for noe av utfordringen for Nøste er at E18 allerede ligger der. I tillegg til disse momenter har Lier Ap sett at den beste løsningen for å koble havn/Gjelsten-strand til hovedvegsystemet er kryssutformingen med nedgravd rundkjøring (kryssutforming nr 6). Denne kryssløsningen ved Strandbrua er best, uansett om hovedløsningen er som Statens vegvesen dikterer, eller alternativene med tunnel til Viker. Disse er avhengig av gode kryssløsninger langs E18, også ved Strandbrua. Dersom Lier Høyre trekker den konklusjon at kryssutformingen med nedgravd rundkjøring er best, har de kommet til samme konklusjon som Lier Ap.

Det vil imidlertid koste 370 mill kr mer enn den som SVV foreløpig har lagt i prosjektpotten.

2. Krysset på Amtmannsvingen må i minst mulig grad legge beslag på dyrkbar mark.
Nok et irrelevant punkt fra Lier Høyre. Utfordringene i forhold til krysset i Amtmannssvingen ligger ikke i direkte beslag av dyrka mark. Det direkte arealbeslaget varierer ikke stort ift de ulike utformingene. Derimot vil de ulike utformingene på ulikt vis legge opp til et sekundært arealbeslag ved at dyrka mark blir liggende inneklemt mellom motorveier og næringsareal. Da trenger en ikke være synsk for å se at det raskt vil komme søknad om omregulering. Og hvem vil vel uansett ha mat fra et så forurensningsutsatt jordbruksareal? Utfordringen i Amtmannnssvingen ligger først og fremst i å ivareta interessene til nærliggende boligområder; Husebygata, Smetten, Frydenlund, Gilhus og Vitbank. Da ser vi at kryssutformingen med kulvert for Rv23 under jernbanen er best.
Det vil imidlertid koste 400 mill kr mer enn den som SVV foreløpig har lagt i prosjektpotten. I tillegg har SVV varslet innsigelse mot denne kryssutformingen, noe som imidlertid ikke behøver bety noe i denne runden.

3. Trafikkbelastningen ved Vitbank/Moserud må reduseres ved at veien nedgraderes.
Dette er nok et meningsløst punkt fra Lier Høyre. I alle alternativer bortsett fra salatalternativet (alternativ II) inngår Rv 285 over Vitbank i hovedvegsystemet. Når Lier Høyre vil jobbe for det alternativet Statens vegvesen dikterer, som innebærer fortsatt stor trafikk på Rv 285 over Vitbank, gir ikke kravet om nedgradering mening. Statens vegvesen har lansert akseptable løsninger her, med 50 km/t, flere rundkjøringer og mer ensretting av trafikken. Støyskjerming vil komme også. Det eneste springende punkt for Vitbank er, som kommentert i punktet over, kryssutformingen i Amtmannssvingen.
Tilleggsregningen blir merkostnaden ved kryssutforming 6 i Amtmannssvingen, se punktet over.
4. Krysset ved Linnes må utformes slik at støy- og støvbelastningen for beboere og landbruk blir redusert maksimalt.

Dette kan vanskelig bety annet enn at Lier Høyre støtter Lier Aps krav om betydelig bedre kryssutforminger ved Linnes enn det Statens vegvesen dikterer. Det er to kryssutforminger som er viktige for Linnes, gitt tunnel til Linnes, og det er de to som innebærer en lang tunnelmunning, ut til dagens kryss. Dette vil gi gode effekter for beboere og landbruk.

Tilleggsregningen blir ca 270 – 300 mill kr.

5. Riksvei 23 må miljøskjermes frem til kryss mot E 18.
Statens vegvesen skriver som sant er at selv med full støyskjerming, er det ikke mulig å få til god effekt for boligområdene. Dette fordi støyen stiger. Dette punktet er derfor diffust, og uklart. Mener Lier Høyre en total kulvert-løsning? Dette har SVV avvist å utrede i sitt planprogram pga kostnader og effekter. Mener de støyskjermer? Som henger over veien?
Uansett koster slike tiltak mer enn det som er lagt i potten fra vegvesenet, et anslag kan være ca 50 mill kr. (men en effektiv løsning vil koste langt mer.)
Summerer vi så alle tilleggene som er nødvendige, kommer vi raskt til at det blir
1.120 mill kr. Da er det hovedalternativet som Statens vegvesen dikterer og som Lier Høyre lener seg til, like dyrt som hovedalternativene med tunnel til Viker. Disse har imidlertid et betydelig potensiale for å bli billigere, fordi det kan gjøres kostnadsbesparende grep med dem.
Mandag 3. september 2007 09:14: Terje Sagvolden
Hei Tone

Jeg tror tross alt ikke det er så store forskjeller på våre kortsiktige, taktiske, mål. Det jeg skisserer i hovedartikkelen er de langsiktige, strategiske.

Vi har store og mektige motstandere utenfor kommunen. La oss derfor jobbe sammen for å få gode løsninger til beste for Lier.

Med vennlig hilsen,
Terje
Mandag 3. september 2007 09:48: Bård Strand, Lier AP
Hei Terje!
Hele din visjon for strandområdene i ytre Lier vil jeg støtte. Jeg er også sikker på at du i din byutviklingside også har rom for bevaring av fuglereservat og andre grønne lunger, f.eks. Lierelvdeltaet innenfor planområdet.
Men realpolitisk: I hvilken grad har Lier Høyre eller du selv lagt disse premissene inn i den kommunedelplan som i disse dager behandles for strandområdene? Eller er dine visjoner kun drømmer for velgerne som Lier Hlyre og du selv ikke gjør noe for å realisere?
Jeg er enig med deg i at den fremtidige Gjelsten-stranda gjerne kan bli noe i nærheten av bilfri. Hvorfor er ikke du enig med Lier AP i at ytre Lier, hvor det allerede bor og forsøksvis lever mange mennesker allerede i dag, ikke skal få redusert sin trafikkbelastning? Tvert imot vil du øke belastingene for alle fra Linnes til Brakerøya! Det er enkelt å redusere trafikkbelastningen for menneskene som lever i den virkelige og allerede eksisterende del av verden. Hvorfor er det bare idéverdenen du vil befri for trafikk, mens du vil øke trafikkbelastningen den reelle verden?
I tillegg synes jeg din siste setning om et lokk over R-23 fra Linnes til Brakerøya er kostelig, om dens naivitet ikke samtidig er i ferd med å medføre en tragedie for ytre Lier. Et slikt lokk, Terje, vil koste flerfoldige ganger hva det vil koste å legge R-23 i tunnel til Viker, noe som ville løse hele problemet en gang for alle. Og det eneste argumentet Statens Vegvesen har mot tunnel til Viker er nettopp, kostnadene!
Ditt innlegg, om du vil følge det logisk, innebærer derfor at du må støtte føring av R-23 ikke til Linnes, men til Viker. Det er ingen skam å snu, Terje.
mvh
Bård
Mandag 3. september 2007 11:44: Mathias B. Dannevig
Bård er en snill mann og tolker Terje Sagvolden i beste mening. Da er det jo ikke vanskelig å være enig med ham i at dette er flotte drømmer.

Jeg vet ikke om jeg er like snill som Bård. På meg virker det som om Dr. Sagvolden nå opptrer som narkoselege for de innbyggerne som skal rammes av de veiløsninger han selv har kjempet varmt for. Pasientene skal dysses inn i fremtidsdrømmer og Dr Sagvoldens forsikringer om at han " er verdikonservativ", i stedet for å diskutere de reelle og aktuelle løsninger som skal gjennomføres fra Linnes til Lierstranda og Vitbank/Moserud.

Før valget blir slike konkrete diskusjoner en alt for stor belastning for Høyre, gitt den forhistorie partiet har på veiløsningene i Ytre Lier.Så derfor setter Sagvolden opp lynavlederen, og tar opp narkosesprøytene fra legefrakken sin med eventyrfortellingen om "Lier Brygge" Hvis politikk skal bedømmes ut fra HANDLING og ikke løse ord og luftsslott er Høyres visjoner om Lier Brygge lett å avsløre. Høyre er et redskap for spesielle utbyggingsinteresser og har muligens tillit på miljøvern i Sylling hvor Ulla bor, men ikke i Ytre Lier.

Flere saker fra arkivet

Gjelsten-stranda

Gjelsten vil bygge nytt Godset-stadion på Lierstranda

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Gjelsten frokostgjest i dag

"Morgendagens Lierstranda" var tema da en av Romsdalens største sønner, Kjell Rune Gjelsten gjestet Haugestad i dag.

På samme lag

- Det er mange hindere igjen, innrømmet Henrik Schussel fra Gjelsten Holding i møte med Lier Venstre og Lier SV i Rådhuset mandag kveld.

Slipp elgen frem

En viktig miljøpolitisk oppgave

Gullaug solgt til Rimi-Hagen

Hvis du trodde Liers ordfører holdt på med å hale i land sykehuset på Gullaug, tok du feil.

Vil fylle ut Gilhusbukta

Den største grunneieren på Lierstranda, Eidos Eiendomsutvikling, inngår samarbeid med Gjelsten Holding om utfylling og utvikling av den ca. 200 dekar store Gilhusbukta i Drammensfjorden.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Ferieminne fra Sørlandet

Mimmi, Dyreparken, Vigeland, Snik badestrand, Lindesnes og Åvik da er det ferie for Eirik og meg.

Sprudlende åpning

I går ettermiddag ble Sylling Brygge åpnet på Svangstrand.

Lier Høyre har fokus på miljøet

Lier Høyre hadde fredag Børge Brende på besøk for å orientere om oppryddingen på Lierstranda og flomødeleggelser langs Lierelva.

Lier før og nå

Da bildet ble tatt, lå en fritidsbåt i vinteropplag i en fredelig bukt ved Frydenlund på Lierstranda. Nå er det salatproduksjon, tog og parkering på stedet.

Vil ha økologisk matsenter eller -butikk

Lier kommune vil ha tiltak for å sikre at økologiske matvarer når frem til forbrukerne. Det byr på betydelige utfordringer.

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Finn ukas post!

- Utsikten fra området ved Kraftkollen (se kartutsnitt th) er verdt hele turen opp, skriver trimgeneral Arne Ask i Lierbygda O-lag

SIF hadde ikke bestemt seg

Strømsgodset vil velge Tangen eller Lierstranda. Ordfører Ulla Nævestad både tror og håper at SIF velger det siste. Les hennes kommentar til Liernett etter pressekonferansen i dag!

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Innsikt i gamle industri

Arne Ask forteller her om ukas post som er plassert på Skakkleivåsen

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Berlin ist viele Reisen wert

Hva gjør to tysklærere når de omsider er blitt kvalifisert til en ekstra ferieuke pga langt fremskreden alder?

Tiden er unik for den enkelte

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, Gullaug. Nina er leder for Buskerud Venstre, medlem av Lier kommunestyre og formannskapet. Ikke minst er hun mor til tre.

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Sett bilen i Lier!

Drammen Venstre vil ha parkeringsforbud helt til grensen mot Lier. Det betyr mer parkering i Liers boligområder.

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Fremtiden for Dyno-tomta på Gullaug

Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene, skriver Tone E. Svendsen (Ap) i sitt innlegg.

Kulturhus/Lier sykehus

Dette må kunne kombineres?

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Canada, where, or - eller Kanada, hvor

Svar på henvendelse: Til den kanadiske ambassaden og andre interesserte

"Unyttig kunnskap"

- Begrepet kunnskap har fulgt meg. Å kunne noe som ingen andre vet er fascinerende, skriver Jan Terje Nilsen i ukens petit

Fineste bymarka i landet?

I 16 dager i fellesferien henger Ukas kulturminnepost på sørspissen av Tverråsen.

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

Pepperkakedeigen innkjøpt i all hast

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, Gullaug

Lier SVs agurktog

KOMMENTAR: Sommervarme kan som kjent gi seg mange utslag. Imidlertid har temperaturene hittil ikke vært høye nok til å kunne forklare Lier og Røyken SVs virkelighetsfjerne jernbaneutspill.

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Savnete gutter ble funnet

Leteaksjon etter to tenåringsgutter, ble satt i gang i kveld, og etter kort tid ble de funnet i god behold nær Eiksetra

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

Lier før og nå

På Lierstranda har alt og intet skjedd det siste hundreåret.

Gratis tomt til Godset?

Strømsgoset har bedt Lier kommune om tomt til stadion og næringsareal

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Vinteren på sotteseng?

Den 83. årboka fra Drammen og Oplands Turistforening er klar

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Grønne Lier bevares uansett

Det tradisjonelle landbruket må vike når det må skaffes plass til folk og bedrifter som vil til Lier, men et nytt prosjekt sørger for at Grønne Lier skal bestå.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Best skiforhold i Kanada

Løypebas Anders Haverstad i Lier kommune kan tilby best skiforhold i Kanada.

St. Hallvard spillet - mer enn bare spill

Nytt manus er skrevet, og prøvene er i gang til årets forestilling. Denne gang er stykket ført i pennen av Håvard Rype, Lier kulturkontor, og har fått navnet ”Ikke en spurv til jorden”.

Lier før og nå

Mer enn hundre år skiller de to bildene. De er tatt lengst vest på Lierstranda, like ved kommunegrensen mellom Lier og Drammen.

En godbit på bygdetunet.

Knut A. Andersen blir sjelden observert uten et enkelt videokamera i en stropp rundt halsen

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

"Det var en gang -----"

Bare en times biltur unna kan du oppleve eventyrene i de rette omgivelser ---

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Rødt, gult og grønt signal

- Hva betyr dette da, dere? spurte Bård Backe fra Lier Hørselslag barna på Utsikten, da "Lydia" ble demonstrert på tirsdag --

Bedre dyrehelse og dyrevelferd

- Vi har tro på at forslaget om overføring av ansvar for veterinærtjenester til kommunene vil kunne være positivt, sier Siri Loe Svere fra Senterpartiet til Liernett etter kommunestyremøtet i går

Trim i marka i 35 år

Trimutvalget i Lierbygda O-lag inviterer liungene til en ny sesong med turorientering.

Kjører rett forbi

NSBs nye ruteplan blir ikke endret. Lier og Buskerudbyen har forsømt pendlerne.

Et lite stykke psykiatrihistorie

Selv om de gamle bygningene på Lier sykehus står og forfaller, er de gamle bygningene vel så godt besøkt som de som fremdeles er i drift.

Lier før og nå

Da Gjertrud Abrahamsen og Syver Luksengård ble fotografert på Risengen en gang på 1960-tallet, forestilte de seg nok ikke at den grønne bakken en gang skulle bli full av hus.

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Skolestart

Ukens petit er skrevet av Toril Prytz Kverneng

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Familie på randen

May–Britt Nystrøm med familie opplever tilværelsen som utrygg på toppen av Meren sandtak

Leder: - Ser du individet?

Vi er så opptatte av at liungenes nye landsmenn skal integreres

Lierstranda

I årets årsskrift fra Historielaget er fokus satt på sørvestre del av kommunen. Og John Willy Jacobsen har vært redaktør for årsskriftet som i år har blitt ei bok med stive permer.

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

I ville ve(k)sten vest for Asker

Ikke ulikt oljeselskapene som nå finkjemmer jordskorpa på jakt etter den siste oljen, er byggebransjen her til lands på utkikk etter nye attraktive områder som kan legges ut til boligformål

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Knurring og bjeffing i nattemørket

- Jeg lå varm og søvrig i senga i går natt etter å ha lest i KK om at jenter må bli mer hund; knurre litt, bjeffe litt, skriver Elin Fauske i Ukens petit.

Diskusjonen om Lierstranda fylte Haugestad

Sjelden har så mange hørt at noen er uenig om så lite.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Vellykket fotballcup på Tranby.

Lørdag var over 60 lag samlet til den årlige Lier-cup i fotball. 29 av disse kom fra andre kommuner, men som vanlig var det flest lag fra Lier.

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

St. Hallvardspillet 2008

God stemning på Gilhusodden

Sankt Hallvard eller Sankt Halvard?

- Hvorfor skriver Drammen og Lier helgennavnet på forskjellig måter? spør Knut A. Andersen i ukens petit.

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Leder

Om å ha litt av bonden i seg

Ukjent bilde av kjent låve

Liungen Even Hegs låve har en viktig plass i historien om den tidlige norske innvandringen til Amerika.

- Ikke lenger så attraktivt å etablere seg i Lier

Marius Næss Olsen (24) vurderer å flytte tilbake til Lier etter studietida i Oslo, men kutt i busstilbudet gjør at han må tenke seg om to ganger.

Lærerlykke

- Skattelistene er offentliggjort, og nettopp i disse tider hender det fra tid til annen at elever søker meg opp og stiller spørsmål om hvorfor jeg er lærer når lønna er så lav, skriver ukens gjesteskribent, Rune Trolsrud Berg, som er lærer ved Tranby skole.

Besøk Bygdetunet på søndag!

Det er masse kulturtilbud for hele familien søndag 14. september når Kulturminnedagen arrangeres

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

Vemodig vakker

Konserten med Lier Kammerkor i Frogner kirke

Økning på 30-40 prosent

Bestyrer på Eiksetra, Truls Hafslund, ser fram til at utbedringa av Eikeseterveien blir ferdig --